Ontwikkelen van een duurzame beheersingsstrategie voor pathogenen in vlas

Startdatum: 1/01/2019
Einddatum: 31/12/2022
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Johan Mahieu

Project partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Inagro vzw
Arvalis Institut du Végétal
CRA-W - Centre Wallon de Recherches Agronomiques
UPJV - Université de Picardie Jules Verne
LINEA Semences de Lin
FytoFend
Terre de Lin
UNamur - Université de Namur
ABV - Algemeen Belgisch Vlasverbond vzw

Project inhoud

Het project PATHOFLAX heeft als doel innovatieve en milieuvriendelijke strategieën te ontwikkelen voor de bestrijding van een pathogeen in het vlas, nl. Verticillium. Deze schimmelziekte kan leiden tot een daling van de opbrengst van de vlasvezels, een landbouwproduct met een hoge toegevoegde waarde, en symbolisch voor het gebied waarop het programma betrekking heeft. Want deze regio, inclusief Normandië, staat voor 80% van de wereldwijde productie van hoog kwalitatieve vlasvezels. De opkomst van Verticiliumverwelking in veel gewassen in zowel Frankrijk als België vormt een bedreiging voor deze landbouwsector en voor de industrieën die met deze teelt verbonden zijn (textielindustrie, biomaterialen). Daarom moet er een strategie worden ontwikkeld om deze ziekte in vlas te bestrijden zodat deze agrarische en industriële sector kan blijven bestaan. Daarnaast verbindt dit project de vlastelers en -verwerkers, de belangrijkste doelgroep van dit project, langs beide zijden van de grens.
​Het projectconsortium zal innovatieve en duurzame benaderingen (bv. elicitors, nieuwe rassen, microbiële antagonisten) introduceren in een agrarische sector die in deze landbouwregio met zijn typische bodem en klimaat heel belangrijk is. De opkomst van nieuwe bio-gebaseerde materialen op basis van vlas kunnen ook een positief beïnvloed worden door dit project. Bovendien zal dit project de basis leggen voor een verhoogde grensoverschrijdende samenwerking tussen de actoren in de 3 regio's die betrokken zijn bij de teelt van vlas als een gewas met een hoge toegevoegde waarde. Dit zal een eerste stap zijn in de ontwikkeling van een kennisnetwerk dat zijn regionaal leiderschap in deze sector zal handhaven en zijn toekomstige wetenschappelijke en economische ontwikkeling zal voeden.