Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas

Startdatum: 1/04/2019
Einddatum: 31/03/2021
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Simon Craeye

Project partners

PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw
Inagro vzw
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

Project inhoud

Duurzaam en beredeneerd gebruik van irrigatiewater is een hot topic, zeker wanneer langdurige periodes van droogte bijna jaarlijks voorkomen. Tijdens dit project leren telers van bladgewassen in serres een irrigatietool kennen die hen helpt om te beslissen hoeveel water het gewas effectief nodig heeft. De praktijkklare tool bestaat uit een sensorpakket dat klimaatdata verzamelt en een webapplicatie die hapklare info aanbiedt. De tool werd ontwikkeld in het LA-traject (VLAIO) REDUNG, en kon in de validatiefase al enkele telersharten winnen. Om de beslissingsondersteunende tool te promoten, krijgen dertig telers de kans om de tool gedurende een jaar op hun bedrijf te gebruiken. De proefcentra helpen bij de opstart, houden toezicht tijdens het gebruik en staan paraat om vragen te beantwoorden of ondersteuning te bieden bij technische problemen. Daarnaast zijn er opleidingen en demonstraties in alle productieregio’s van Vlaanderen. Een duidelijke handleiding, technische fiches en een instructievideo worden ter beschikking gesteld via verschillende communicatiekanalen. Videofragmenten met getuigenissen van telers vervangen de proefveldbezoeken op locatie die, als gevolg van de Fusarium-problematiek, moeilijk uit te voeren zijn. De telers zullen na het gebruik van de tool bevraagd worden over mogelijke verbeterpunten. Bedoeling is om zo via co-creatie tot een nog beter product te komen. Op vraag van de sector zal de toepassing uitgebreid worden naar andere bladgewassen dan kropsla. De proefcentra leggen hiervoor demonstratieteelten aan in alternatieve slasoorten, zoals lollo bionda en lollo rossa, multileaf en eikenblad, en ook in witte selder. Er is enige bezorgdheid of de tool op lichte bodemtypes kan worden gebruikt. Daarom wordt een irrigatiemethode gedemonstreerd met louter kleine gietbeurten, dit om waterverlies door de beperkte waterretentie te vermijden. Het doel is de data-gedreven output van deze digitale irrigatietool zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de telers.


Op technisch vlak Gevalideerde toepassing van de irrigatie-tool in alternatieve bladgewassen Duidelijkheid over de inzetbaarheid van de irrigatie-tool op lichte gronden d.m.v. aanpassing gietfrequentie Op vlak van de attitude van de doelgroep (telers) Verhoogde belangstelling van telers voor duurzame irrigatie Interesse van de teler voor digitale toepassingen voor irrigatiesturing Groeiend vertrouwen in digitale toepassingen (sensoren, modellen, …) ter ondersteuning van de watergift in de tuinbouwsector Deze attitudes zullen verder verbeteren in de periode na afloop van het project naarmate telers van hun collega’s positieve geluiden horen over de inzet van de REDUNG-applicatie. Op vlak van duurzaamheid Duurzamer gebruik van het beschikbare water Verminderd aantal overtredingen betreffende de nitraatnorm (50 ppm) voor oppervlaktewater

Nieuws uit het project

05/08/2019

Vraag je je soms af hoeveel water je jouw kropslagewas moet geven? En of je wel efficiënt omspringt met jouw irrigatiewater? Dan kan de MIRLET-app jou helpen. De app baseert zich op een model dat de werkelijke verdamping van jouw kropslagewas berekent. Op basis daarvan krijg je een irrigatieadvies. Jij beslist daarna nog altijd zelf hoe of wat, maar de app ruimt alle mogelijke twijfel van de baan. Wil je graag eens achterhalen of jij als teler de juiste inschatting maakt? Neem dan contact op met een van de betrokken onderzoekers.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)