Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt: Driftreductie en precisiebespuitingen

Startdatum: 1/04/2019
Einddatum: 31/03/2021
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Jan Vanwijnsberghe

Project partners

PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt
PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw
Inagro vzw

Project inhoud

Dit demonstratieproject wil landbouwers sensibiliseren over innovatieve technieken met betrekking tot driftreductie en precisiebespuitingen in de groenteteelt. Door demonstraties bij de projectpartners maken landbouwers kennis met deze innovatieve technieken.  Daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijke effectiviteitswinst van deze innovatieve technieken. Het project wil de implementatie van innovatieve spuittechnieken op deze manier vergemakkelijken.
​Op korte termijn wordt verwacht dat de kennis bij landbouwers over (innovatieve) spuittechnieken toeneemt en dat ze via objectieve info een correcte inschatting kunnen maken van de haalbare technieken voor hun bedrijf. Op lange termijn zou zo de bereidheid tot adoptie van innovatieve spuittechnieken moeten groeien. Het project zou zo landbouwers aanzetten deze innovatieve spuittechnieken toe te passen op hun bedrijf.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)