Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep

Startdatum: 1/03/2019
Einddatum: 28/02/2021
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Jan Vanwijnsberghe

Project partners

PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
LCV - Landbouwcentrum voor de Voedergewassen
KBIVB - Koninklijk Belgisch Instituut ter Verbetering van de biet
Hooibeekhoeve
Ugent - Universiteit Gent
HOGENT
Inagro vzw

Project inhoud

Toepassers van gewasbeschermingsmiddelen zijn verplicht drift te beperken en willen ook een efficiënte bespuiting. Dat kan door de juiste keuze van spuitdoppen en toepassing van een goede spuittechniek. Dit willen we dan ook aan de akkerbouwsector demonstreren in dit project. In eerste instantie zullen we via veldproeven aantonen dat mits een goede spuittechniek met driftreducerende doppen (50%, maar ook 75% en 90% driftreductie) een effectieve bespuiting kan worden uitgevoerd. Door aanpassing van watervolume, spuitdruk en rijsnelheid zullen we de bespuitingen met driftreducerende doppen in de veldproeven optimaliseren. Verder willen we ook innovatieve spuittechnieken m.b.t. driftreductie en/of om efficiënter en plaatsspecifieker te behandelen demonstreren. Als laatste willen we de opgedane kennis rond spuittechniek verspreiden naar alle akkerbouwers om hen te overtuigen van het nut en de efficiënte werking van driftreducerende doppen.
​We verwachten dat alle akkerbouwers minimum 50% driftreducerende doppen zal gebruiken, maar dat een meerderheid zelfs zal overtuigd zijn om reeds 75% of 90% driftreductie toe te passen.


Nieuws uit het project

11/03/2021

Een geslaagde gewasbespuiting uitvoeren vraagt steeds meer aandacht voor spuittechniek en driftreductie. Gewasbeschermingsmiddelen hebben op vandaag vaak een minder brede werking en worden steeds duurder. Een optimale toepassing is dus noodzakelijk voor een goede opname en werking. Een goede driftreductie zorgt er tenslotte voor dat de spuitdruppels maximaal op het veld blijven en geen schade is aan milieu en omgeving.


27/06/2019

Sinds enkele jaren zijn de controles op het respecteren van de 1m-teeltvrije zone langs waterlopen verscherpt. Maar voor gewasbeschermingsmiddelen is de bufferzone langs diezelfde waterlopen vaak een stuk groter dan 1m. Dit komt omdat steeds meer gewasbeschermingsmiddelen een product specifieke bufferzone krijgen en die is vaak ruimer dan de 1m-teeltvrije zone.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)