Aquavlan2

Startdatum: 1/10/2016
Einddatum: 31/12/2019
Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland
Contactpersoon Inagro: Leen Ervinck

Project partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt
Ugent - Universiteit Gent
Odisee
Hogeschool Zeeland University of Applient sciences
Empro Europe NV
Inagro vzw

Project inhoud

In de grensregio zien we uitdagingen die de verdere groei van de aquacultuursector of subsector tegengaan en die in verschillende werkpaketten aangepakt worden binnen AQUAVLAN 2.
1. Overheden investeren sterk in clustergebieden waarbij een integratie wordt beoogd tussen verschillende teelten en de aquacultuursector ten einde de sector verder uit te bouwen. Vandaag zien we echter weinig bedrijven/investeerders deze integratie maken doordat ze nog onvoldoende geloven in dit concept. Een verdere ontwikkeling van integratietechnieken, het ondersteunen van innovatieve producten en aantonen van economische haalbaarheid met behulp van praktijkonderzoek in samenwerking met bestaande bedrijven zijn noodzakelijk om investeerders te overtuigen.
2. Andere knelpunten zijn de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit, de beperkingen op het lozen van effluentwater op oppervlakte water en mestproductie. Hier kan integratie , het sluiten van kringlopen een uitkomst biedenJ.  De  zoetwater aquacultuur kan gecombineerd worden met serreteelt, in de zoutwateraquacultuur kunnen verschillende productie processen afgesteld worden op elkaar zodat de kringloop van grondstoffen gesloten wordt.
3. Daarnaast is onderzoek in samenwerking met bedrijven nodig om de productiekosten voor aquacultuur te verlagen en een hogere economische rendabiliteit te realiseren. De ontwikkeling van nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen vormen hier een belangrijke stap. De smaak, kwaliteit en marktwaarde van oesters kan onder meer gestuurd worden door het toedienen van specifieke voeders die verkocht kunnen worden op de groeiende wereldmarkt. Er is nood aan innovatieve visvoeders, dit om integraties met andere sectoren (oa tuinbouw) mogelijk te maken en vismeel gebruik te minderen, en dus visteelt ecologischer en economischer te maken. Valorisatie bestaat uit de verkoop van voeders, vismeelvervangers en consumptievis.
4. Een belangrijk probleem bij de visproductie (maar ook kaviaar en garnalen productie) in gesloten systemen blijft de aanwezigheid van grondsmaak in het eindproduct. Dit blijkt tot op vandaag een (wereldwijd) probleem in zoet en zeewater aquacultuur.
5.Tot slot zien we dat binnen de sector (mondiaal) het vinden van goed opgeleid personeel nog steeds een knelpunt is. Hiervoor zullen Odisee, HZ en UGent hun opleidingen beter op elkaar afstellen naar complementariteit en het behalen van een grensoverschrijdend diploma.

Daarnaast voorziet het project een budget dat gereserveerd is voor bedrijfsspecifieke vragen. De bedrijven kunnen ter waarde van 300.000 (waar ze zelf 10% van financieren) specifieke vragen laten oplossen door de onderzoekspartners binnen AQUAVLAN  2.
Op deze manier wil het project zowel de sector met zijn vele subsectoren vooruit helpen en de individuele bedrijven ondersteunen met hun specifieke vragen.
​Uitgevoerd onderzoek naar mogelijkheden voor recirculatie in zoutwater- en zoetwateraquacultuur, naar nieuwe voeders voor vis en schaaldieren en naar het voorkomen van grondsmaak bij vis uit aquacultuur. 15 goedgekeurde en uitgevoerd voucheronderzoeken, gebaseerd op bedrijfsspecifieke vragen Nieuwe inzichten in hoe productiekosten voor aquacultuur verlaagd kunnen worden en een hogere rendabiliteit gerealiseerd kan worden.


Nieuws uit het project

16/12/2019

In het project Aquavlan2 kregen ondernemers een unieke kans om zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden via een voucher. In totaal verleende Europa 300.000 euro steun voor vijftien voucheronderzoeken aan vijfentwintig (startende) bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Dat resulteerde in twaalf nieuwe producten voor de aquacultuursector. Inagro werkte mee aan drie voucheronderzoeken.


18/09/2019

Ondernemen in aquacultuur is een grote uitdaging, maar biedt tegelijk ook veel kansen. Drie jaar lang ondersteunde het Interreg-project Aquavlan2 de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland via onderzoek en individuele begeleiding. Op 11 september werden de hoogtepunten gedeeld tijdens de slotbijeenkomst bij HZ University of Applied Sciences in Middelburg, Nederland.


12/09/2019

Ondernemen in aquacultuur is een grote uitdaging, maar biedt tegelijk ook veel kansen. Drie jaar lang ondersteunde het Interreg-project Aquavlan2 de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland via onderzoek en individuele begeleiding. Op 11 september werden de hoogtepunten gedeeld tijdens de slotbijeenkomst bij HZ University of Applied Sciences in Middelburg, Nederland.


28/08/2019

Ondernemen in aquacultuur, het is een grote uitdaging, maar het biedt tegelijk ook veel kansen. Het project Aquavlan2 ondersteunde de sector drie jaar lang via onderzoek en individuele begeleiding. Kom op 11 september naar de slotbijeenkomst in Middelburg. We delen er graag de projectresultaten, toekomstperspectieven en ervaringen van aquacultuurondernemers. Mis het niet!


17/04/2019

We onderzochten het potentieel van nutriëntenrecuperatie en slibverwerking van aquaponicsslib. Een duurzamer aquaponicssysteem is mogelijk dankzij de mineralisatie van visslib. We bereikten 44% slibvermindering en konden de nutriënten recupereren.


27/03/2019

Op vrijdag 22 maart kwam de klankbordgroep van Aquavlan2 opnieuw samen. De projectpartners ronden hun onderzoek af en deelden hun resultaten met de aquacultuursector. Zes onderwerpen vulden het programma, van duurzaam visvoer tot grondsmaakpreventie.


13/03/2019

Eind februari kwam het vouchercomité van Aquavlan2 voor een laatste keer samen. Vier vouchers zijn goedgekeurd. Zeven bedrijven krijgen steun voor hun aquacultuuronderneming. De Vlaamse bedrijven Trevi, Lambers-Seghers en Smart Farmers krijgen samen met de Nederlandse bedrijven Yara Sluiskil, Kordator, Alltech Coppens en Fry Marine ondersteuning bij de uitvoering van hun voucher.


04/02/2019

Ben je een ondernemer met een idee voor de aquacultuursector? Dankzij het project Aquavlan2 krijg je de kans om dat idee tot een businessconcept uit te werken. Via een vouchersysteem kan je tussen 3.000 en 30.000 euro steun krijgen in de vorm van expertise of diensten. De volgende en laatste voucherkeuringsronde is op 28 februari. Dit is jouw laatste kans!


16/01/2019

Sinds de start van het Aquavlan2-project kregen zeventien bedrijven al een duwtje in de rug. Via een vouchersysteem kunnen ze gratis expertise of diensten inhuren. Inagro hielp het Gentse bedrijf Smart Farmers met een literatuurstudie over het potentieel van insecten en eendenkroos in een aquaponicssysteem.


05/09/2018

Dankzij het vouchersysteem van het Interreg-project Aquavlan2 krijg je als aquacultuurondernemer een unieke kans. Je kan tot € 30.000 steun ontvangen om je idee tot een businessconcept uit te werken. Heb je zelf een idee? Dien dan jouw voucher in bij onze aquaconsulent.


23/05/2018

In Europa is de vraag naar visproducten groter dan de productie. Dankzij de centrale ligging in de Europese markt heeft de Vlaamse en Nederlandse aquacultuursector veel groeipotentieel. Via onderzoek en individuele begeleiding in het project Aquavlan2 ondersteunt Inagro de ontwikkeling van de sector. Anderhalf jaar na de start van het Interreg-project maakten de partners hun eerste onderzoeksresultaten bekend tijdens een bijeenkomst met ondernemers en onderzoekers in Vlissingen.


20/02/2018

Aquaponics, je hebt er misschien al van gehoord. Het is de combinatie van vis- en groenteteelt. Een viskweker heeft nood aan kwaliteitsvol water dat hij bij de glastuinbouwer kan vinden. Na het gebruik kan het water vol nutriënten terug naar de teler. Die hergebruikt het op zijn beurt om gewassen te kweken. Heb je interesse in een samenwerking met een viskweker, maar zit je nog met vragen rond de werking en haalbaarheid voor jouw bedrijf? Lees dan zeker verder.


06/02/2018

De vraag naar visproducten stijgt, maar Vlaanderen telt slechts een handvol kwekers binnen de aquacultuursector. Odisee start op 27 februari een nieuwe cursus aquacultuur om (startende) ondernemers te ondersteunen. In een van de lessen deelt Stefan Teerlinck zijn ervaring als aquacultuurmedewerker bij Inagro.


07/09/2017

Dankzij het Europese Aquavlan2-project krijgen ondernemers de unieke kans om hun zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten onderzoeken en beantwoorden via een vouchersysteem. Drie bedrijven zijn zo al aan de slag gegaan. Benieuwd naar de eerste resultaten namen we even poolshoogte bij Eric van garnalenkwekerij Crevetec.  

 

09/08/2017

Binnen het Interreg-project Aquavlan 2 - waaraan Inagro meewerkt - organiseert de onderzoeksgroep Aqua-ERF van Odisee een introductiecursus aquacultuur. Zowel studenten als andere geïnteresseerden zijn welkom. Ontdek meer in dit nieuwsbericht.


Agenda van het project

11/09/2019

Het project Aquavlan2 heeft drie jaar lang de Vlaamse en Nederlandse aquacultuursector ondersteund via onderzoek en individuele begeleiding. Naast onderzoek in vier specifieke thema’s gaf het project via een vouchersysteem ook antwoorden aan individuele ondernemers in de sector. Op woensdag 11 september vindt in Middelburg de slotbijeenkomst plaats. Je bent van harte welkom op deze feestelijke afsluiting van het project.
 

 

13/12/2018

Is ondernemen in aquacultuur ook iets voor jou? Dan nodigen we je graag uit op de workshop ‘Verhalen uit de praktijk’. Recent gestarte en ervaren aquacultuurondernemers brengen hun persoonlijke ervaringen bij de opstart van een bedrijf. Waar loop je tegenaan in de praktijk en wat kun je leren van succesvolle aquacultuurondernemingen? De antwoorden krijg je tijdens deze workshop op 13 december.


11/12/2018

Voor aquacultuurondernemers, onderzoekers of geïnteresseerden, organiseert het Laboratorium voor Aquacultuur en Arthemia Reference Center van de Universiteit Gent een workshop omtrent het gebruik van biovlok-technologie. De workshop omvat drie sessies over het gebruik van biovlokken voor het behoud van waterkwaliteit.


10/12/2018

Voor aquacultuurondernemers, onderzoekers of geïnteresseerden, organiseert het Laboratorium voor Aquacultuur en Arthemia Reference Center van de Universiteit Gent een workshop omtrent het gebruik van biovlok-technologie. De workshop omvat drie sessies over het gebruik van biovlokken voor het behoud van waterkwaliteit.


17/05/2018
Ben jij als ondernemer of onderzoeker actief in de aquacultuursector? Of heb je gewoon een grote interesse in deze sector? Tijdens deze bijeenkomst brengen de verschillende partners van het Aquavlan2-project een update van de voortgang binnen het project. We maken van de gelegenheid gebruik om de experimenten in het SEAlab van HZ University of Applied Sciences te bezoeken.  

Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie