Witloof en IPM 2.0.

Startdatum: 1/02/2019
Einddatum: 30/06/2021
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Tania De Marez

Project partners

Inagro vzw
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Nationale proeftuin voor Witloof vzw

Project inhoud

De witloofteelt kent enkele belangrijke bodempathogenen die met de wortels mee het bedrijf binnenkomen. Dit project stelt tot doel om goede agrarische praktijk (GAP) van de spuitbehandelingen en bewaring na rooi binnen het kader van de geïntegreerde teelt te versterken:
- Via een demonstratieplatform ‘infectierisico’ worden de verschillende PREVENTIE maatregelen gevisualiseerd aan de telers. Ook organiseert NPW een inspiratiecafé bewaring.
- Om telers te ondersteunen bij de tijdige DETECTIE van infecties in het witloof, wordt in een veldgids beeldmateriaal verzameld van de verschillende stadia van de belangrijkste ziekten in de verschillende teeltfasen.
- Samen met ILVO monitoren en evalueren de praktijkcentra de huidige behandelingsinstallaties en -praktijken op tien à twintig witloofbedrijven.
​Het project zal een trigger zijn om het gedrag van de witlooftelers duurzaam en voor lange tijd aan te passen in het bijzonder betreffende de goede agrarische praktijk van spuitbehandelingen en bewaring na rooi.


Nieuws uit het project

11/02/2021

Wil je meer weten over de toepassing van gewasbescherming in de witloofteelt? In het gewasbeschermingsrooster vind je een overzicht van gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van plagen, ziekten en onkruid tijdens de verschillende teeltfasen van witloof.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)