SoilDiverAgro

Startdatum: 1/06/2019
Einddatum: 28/02/2024
Project type: Horizon 2020
Contactpersoon Inagro: Jasper Vanbesien

Project partners

Kobenhavens Universiteit (UCPH)
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Inagro vzw
University of Cartagena
Symbiom
Feuga - Fundación Empresa - Universidad Gallega
Tyynelän tila
Perunontuotannon tutkimus-ja kehityssäätiö
Luke - Natural Resources Institute Finland
Thünen-Institut für ökologischen Landbau
INORDE - Instituto Curensan de Desenvolvemento Economico
Fyneco - Fertilizantes y Nutrientes Ecológicos SL
EESTI MAAULIKOOL.
Contactica
Flächenagentur Rheinland GmbH
Pomona
MTÜ Põllukultuuride klaster
University of Vigo

Project inhoud

Het voornaamste doel van SoilDiverAgro is nieuwe teelttechnieken en teeltsystemen die de genetische en functionele diversiteit van de bodem promoten, ingang doen laten vinden in de landbouw van Europa. Hierdoor kunnen inputs teruggedrongen worden terwijl opbrengst en kwaliteit kan verbeteren. Daarnaast dragen deze landbouwsystemen ook bij bij de levering van ecosysteemdiensten en de stabiliteit en veerkracht van de Europese landbouw.


De huidige status van bodembiodiversiteit zal bepaald worden in 90 landbouwsystemen in 9 verschillende pedoklimatische zones in Europa. Daarnaast zullen 15 veldproeven aangelegd worden waarin innovatieve technieken worden uitgetest die bodemleven en bodemdiversiteit positief beïnvloeden. De focus ligt hierbij op: mycorrhiza-bevordering, plantgroeibevorderende bacteriën, geschikt management van bodemorganismen (zoals fungivoren), de toepassing van geschikte gewasrotatie, mengteelten en andere vormen van gewasdiversificatie, de ontwikkeling van pest alert systems, het gebruik van vanggewassen voor minerale stikstof, het gebruik van lokgewassen, het gebruik van bodemverbeterende middelen en aangepaste bodembewerking.

Nieuws uit het project

06/05/2020

In het project SoildiverAgro zoeken 22 Europese partners samen naar beheermethoden en teeltsystemen die de bodembiodiversiteit verbeteren. Het doel daarbij is de externe productiemiddelen (meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, arbeid) te verminderen zonder in te boeten aan gewasproductie en –kwaliteit. De Vlaamse projectpartners ILVO, PSKW en Inagro nodigen je uit om op 19 mei online mee te denken over het bodemleven en de bodemkwaliteit in de groenteteelt. Met jouw inbreng kunnen ze een proef rond de impact van extensivering van de groenteteelt afstemmen op de praktijk.


16/01/2020

Kan een adequaat beheer van de bodembiodiversiteit bijdragen tot de aanpak van de huidige economische, sociale en milieutechnische uitdagingen in de landbouw? Dat is de centrale vraag in het project SoildiverAgro. Om een beter beeld te krijgen van de agronomische problemen waarmee aardappel-, tarwe- en groentetelers in Europa te maken krijgen, doen we een oproep om enkele vragen te beantwoorden.


Financiers

H2020