Waardeketen Eendenkroos

Startdatum: 15/12/2018
Einddatum: 31/12/2020
Project type: Vlaanderen Circulair
Contactpersoon Inagro: Jan Leenknegt

Project partners

Inagro vzw
Vives Hogeschool
Ugent - Universiteit Gent
Ivaco

Project inhoud

De teelt van eendenkroos is min of meer gekend. Echter wensen we binnen het project het vervolg in kaart te brengen. Wat zijn de mogelijkheden naar valorisatie? Zowel toepassingen als food en feed worden bekeken.


Volledige karakterisatie i.f.v. toepassing zowel voor feed als foodtoepassingen. Een prototype van eendenkroosburger voor food en een prototype van eendenkroospellet voor feed.

Nieuws uit het project

06/02/2020

Inagro voert al een aantal jaar onderzoek uit naar eendenkroos. Maar ook andere onderzoeksinstellingen tonen interesse in de eigenschappen van het plantje. Zo zijn de Ierse onderzoekers van de University College Cork (UCC) betrokken bij het Aquamona-project. In dat project kweekt the Mount Lucas Fish Farm eendenkroos op het afvalwater van zijn baarsproductie. Onlangs waren we daar op bezoek en het lijkt er goed te gaan.


12/11/2019

Circulariteit is een term die zich steeds meer mengt met landbouw. Door dreigende tekorten aan fossiele fosfor en brandstof moeten we duurzamer omspringen met nutriënten. Daarom hergebruiken we meer water, bijvoorbeeld tussen glastuinbouw en aquacultuur, en geven we oogstresten een tweede leven. Het is misschien verrassend, maar veel van die circulaire landbouw is ook van cruciaal belang voor de ruimtevaart...


08/08/2019

Eendenkroos is een potentiële bron van voedereiwitten. Bovendien gedijt het plantje goed in enkele reststromen uit de mestverwerking en aquacultuur, maar ook op spuiwaters uit de glastuinbouw. Daarom onderzoekt Inagro of het mogelijk is eendenkroos, dat gekweekt werd op die reststromen, om te zetten tot een stabiel en veilig voedings- en voedermiddel. In augustus en september testen we wat de opbrengst is van eendenkroos op dunne fractie van varkensmest. Wil je deze proef zien, of heb je interesse in wat eendenkroos kan betekenen? Kom dan zeker langs voor een rondleiding op 30 augustus of 13 september.


15/04/2019

Eendenkroos is een potentiële bron van voedereiwitten, maar voorlopig is er weinig onderzoek gedaan naar de stappen tussen de kweek en het voederen. Daarom verdiepen onze onderzoekers zich de komende maanden in de verschillende verwerkingsstappen. Onlangs testten ze of ze vers eendenkroos in een voederbrok kunnen persen. 

 

19/02/2019

Het viel onze onderzoekers vorige week maandag al op: eendenkroos heeft zijn groeiseizoen ingezet. Een vijver net naast onze kantoren had enkele weken geleden nog maar enkele eendenkroosplantjes. Maar de warme voorjaarsdagen hebben ervoor gezorgd dat de plantjes zich al meer dan verdubbeld hebben. 

 

Agenda van het project

13/09/2019

Eendenkroos is een potentiële bron van voedereiwitten. Bovendien gedijt het plantje goed in enkele reststromen uit de mestverwerking en aquacultuur, maar ook op spuiwaters uit de glastuinbouw. Daarom onderzoekt Inagro of het mogelijk is eendenkroos, dat gekweekt werd op die reststromen, om te zetten tot een stabiel en veilig voedings- en voedermiddel. In augustus en september testen we wat de opbrengst is van eendenkroos op dunne fractie van varkensmest. Wil je deze proef zien, of heb je interesse in wat eendenkroos kan betekenen? Kom dan zeker langs voor een rondleiding.


30/08/2019

Eendenkroos is een potentiële bron van voedereiwitten. Bovendien gedijt het plantje goed in enkele reststromen uit de mestverwerking en aquacultuur, maar ook op spuiwaters uit de glastuinbouw. Daarom onderzoekt Inagro of het mogelijk is eendenkroos, dat gekweekt werd op die reststromen, om te zetten tot een stabiel en veilig voedings- en voedermiddel. In augustus en september testen we wat de opbrengst is van eendenkroos op dunne fractie van varkensmest. Wil je deze proef zien, of heb je interesse in wat eendenkroos kan betekenen? Kom dan zeker langs voor een rondleiding.


Financiers

Vlaanderen is Landbouw en Visserij