WATERTALK

Startdatum: 1/04/2018
Einddatum: 30/09/2020
Project type: PDPO
Contactpersoon Inagro: Dieter Depraetere

Project partners

Inagro vzw
Provincie West-Vlaanderen

Project inhoud

'Doelstelling is communicatie over de relatie van landbouw en waterlopen verbeteren, zowel intern tussen provinciale diensten als extern met de belangrijkste doelgroepen boer en burger.
Dit project wil  bestaande bekkens  maar ook nieuwe locaties localiseren in landbouwgebied voor de (her)inrichting ervan met dubbele functie (watercaptatie - en bevoorrading). Het project wil ook inzetten op het beter informeren van de aangelanden,maar ook intern tussen de partners onderling, over het waterbeheer. Zo zorgt het gebruik van de 1m en 5 meterzone langs de oevers van de onbevaarbare waterlopen soms voor problemen. Dit project wil de aangelanden informeren en sensibiliseren over een correct gebruik van deze oeverzones. Daarnaast is het ook belangrijk om de aangelanden te informeren over de aard en het tijdstip van het onderhoud.


1. De ontwikkeling van een interactieve beheertool omtrent de uitvoering van het onderhoud. 2. Ontwikkeling van een interactieve GIS-laag met gegevens van de dienst waterlopen en Inagro 3. Ontwikkeling van een fiche per gecontroleerd overstromingsgebied 4. Kennis verzamelen over het gebruik van de oeverzone door de landbouwers 5, optimalisatie gebruik en beheer van vulplaatsen

Nieuws uit het project

12/02/2020

Met het bemestingsseizoen in het verschiet herhalen we kort even de afstandsregels tot waterlopen, zodat je het komende teeltseizoen niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Een opfrisbeurt, nu het MAP 6 al even in werking is.


04/12/2019

Er bestaat heel wat informatie over perceelsranden waardoor het niet altijd evident is om door de bomen het bos te zien. Inagro spit het voor je uit. Sinds kort beschikken we over een vernieuwde fiche met een overzicht van de geldende regels. Daarnaast hebben we ook de informatie rond het beheer van perceelsranden gebundeld.


13/11/2019

Om waterlopen gezond te houden, moeten er van tijd tot tijd ruimingswerkzaamheden plaatsvinden. Die ruimingsspecie eindigen vaak op de 1-meter teeltvrije zone of op weides. Dat zorgt niet alleen voor verruiging, maar ook voor wrevel bij landbouwers. Inagro en de dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen gingen samen aan de slag om het euvel te verhelpen. Hoe we dat aanpakten, lees je in dit nieuwsbericht.


24/10/2019

Vanaf november zullen toezichthouders van de Mestbank opnieuw controles uitvoeren op de 1-meter teeltvrije zones langs waterlopen. Maar opgelet: waar het tot vorig jaar enkel bij een aanmaning bleef, zullen overtreders vanaf nu meteen gesanctioneerd worden.


15/10/2019

Greppeltjes trekken is voor veel landbouwers een gewoonte. Maar als je greppeltjes maakt om water van percelen te laten afstromen, dan kunnen er ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Probeer die techniek daarom te vermijden.


09/10/2019

Het teeltseizoen loopt op zijn einde. De winterwerkzaamheden gaan van start of zijn al begonnen. Naast een goed beheer van de 1-meter teeltvrije zone zijn er nog enkele tips die we je kunnen meegeven.


03/10/2019

Er valt heel wat te vertellen over de 1-meter teeltvrije zone. Verscherpte controles zorgen ervoor dat het belang van een goed onderhoud en beheer toeneemt. Maar wat is het nut van zo’n 1-meter teeltvrije zone? En hoe pak je het beheer het best aan?


20/03/2019

Goed geïnformeerde werknemers zijn goud waard. Daarom organiseren we regelmatig interne opleidingen om onze medewerkers op de hoogte te houden van de recentste ontwikkelingen in de landbouwsector. Tijdens het jongste infomoment stonden we stil bij akkerranden en bufferstroken. Ook voor jou zetten we de belangrijkste zaken nog eens op een rij. 

 

07/02/2019

Heb je percelen langs waterlopen? Vergeet dan niet om rekening te houden met de 5-meter bemestingsvrije zone langs waterlopen van categorie 0, 1, 2 en 3. Een opfrissing nodig? Lees dan verder.          

         

09/10/2018

Om waterlopen gezond te houden moeten er van tijd tot tijd ruimingswerkzaamheden plaatsvinden. Die ruimingsspecie eindigen vaak op de 1-meter teeltvrije zone of op weides. Dat zorgt niet alleen voor verruiging, maar ook voor wrevel bij landbouwers. Inagro en de dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen gingen samen aan de slag om het euvel te verhelpen. Hoe we dat aanpakten, lees je in dit nieuwsbericht.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie) VLM - Vlaamse Land Maatschappij