Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Startdatum: 1/11/2018
Einddatum: 31/10/2022
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Jasper Vanbesien

Project partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Ugent - Universiteit Gent
BDB - Bodemkundige Dienst van België
Inagro vzw

Project inhoud

'De doelstelling van dit project is om de preventie van bodemverdichting meer onder de aandacht te brengen en tevens de effectiviteit van specifieke remediëringsmaatregelen van verdichting in de diepere bodemlaag te evalueren.


(1) een inventarisatie van goede praktijken met betrekking tot teelttechniek en mechanisatie voor preventie en remediatie van bodemverdichting; (2) Het uittesten en evalueren van meest beloftevolle technieken/maatregelen ter preventieve en remediatie van bodemverdichting door sterk in te zetten op participatie van de doelgroep (landbouwers/loonwerkers/machineconstructeurs en verdelers,…); (3) De begroting van een economische balans bij het toepassen van preventieve en remediërende maatregelen om de bewustwording bij landbouwers te verhogen; (4) Een gids goede praktijken, het uitbreiden en wijder verspreiden van de Terranimo tool en de ontwikkeling van de tool ‘Bodemverdichting in beeld’

Financiers

VLAIO