BYDV predictor: een geïntegreerde aanpak van gerstvergelingsvirus in wintergranen

Startdatum: 1/01/2018
Einddatum: 31/12/2021
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Jonas Claeys

Project partners

Inagro vzw
HOGENT
PIBO - Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs
Ugent - Universiteit Gent

Project inhoud

Het project heeft als doelstelling een geïntegreerde beheersingsstrategie voor het gerstvergelingsvirus (BYDV) uit te werken. Deze IPM-aanpak moet graantelers meer houvast geven bij het nemen van bestrijdingsmaatregelen en de efficiëntie ervan verhogen. Daartoe zal binnen de context van het project een beslissingsondersteunend adviessysteem worden uitgewerkt. Dit adviessysteem zal steunen op: een regionaal detectieplatform voor het vaststellen van virulentie van graanbladluizen, een model voor de voorspelling van bladluisdruk. Daarnaast zal informatie over teelttechnische aspecten en invloeden van klimatologische omstandigheden verstrekt worden. Om deze resultaten te bereiken worden op grote schaal waarnemingen gedaan in granen uitgevoerd, maar evenzeer in zomerwaardplanten, zoals maïs en grassen.


Oprichten van regionaal detectieplatform voor virulentie van graanbladluizen Model dat de bladluisdruk voorspelt bij de opkomst van wintergranen in het najaar Verzamelde informatie over rassengevoeligheid en teeltteschnische beheersingsmaatregelen