Omwille van de Covid-19 pandemie zijn alle niet-essentiële bezoeken aan Inagro geannuleerd tot 1 september. We aanvaarden reservaties voor het najaar maar deze zullen pas kunnen doorgaan wanneer de gezondheid van iedereen gegarandeerd is en de maatregelen van de overheden dit toelaten. 

Wil je wel eens een blik achter de schermen werpen van Inagro, het grootste praktijkonderzoekscentrum voor land- en tuinbouw in Vlaanderen?
Ben je professioneel actief in land- en tuinbouw en wil je de laatste nieuwe ontwikkelingen in jouw sector leren kennen?

Je bent van harte welkom voor een bezoek aan onze campus.

Op de campus beschikt Inagro over moderne infrastructuur voor onderzoek in diverse onderdelen van land- en tuinbouw: groenten in openlucht en in de serre, akkerbouw, witloof, eetbare paddenstoelen, biologische landbouw, energie, water, ...
Het eigen labo helpt het onderzoek en analyseert bodem en waterstalen om landbouwers op maat te kunnen adviseren. 

Praktisch

Bezoek aanvragen