Wie kan u helpen?


Tim Bockstael

Adviesloket luchtemissies en geur veehouderij

T +32 51 27 34 24
E tim.bockstael@inagro.be

Ons aanbod van diensten
Adviesdienst luchtemissies begeleidt u bij geur- en emissieproblemen op uw veebedrijfInagro biedt gratis eerstelijnsadvies en begeleiding bij de beheersing van luchtemissies en geur op veebedrijven. Op basis van de kennis die we opdoen tijdens een bedrijfsbezoek stellen we een rapport waarmee je aan de slag kunt.
Adviesdienst luchtemissies pakt geur- en emissieproblemen aanDe adviesdienst luchtemissies zet de sector ertoe aan om proactief bezig te zijn met de problematiek rond luchtemissies. Ze doet aan kennisopbouw, platformwerking en beleidsadvisering. Daarnaast stimuleert ze stimuleert innovatie en geeft ze voorlichting en advies.
Coaching bij het uitwerken van innovatie - AgreonKmo’s die lid zijn van Agreon, krijgen advies en begeleiding op maat omtrent de uitwerking van een agrocleantech idee.
Artikels
Toekomstige en voorbije activiteiten
02.01.18 - FERM! - editie 2018

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

17.01.17 - FERM! - editie 2017

Land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Het inspireert hen in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

23.03.16 - Jaarverslag 2015

Inagro is een huis vol kennis en expertise. Dat bewijst ons jaarverslag 2015. Met boeiende verhalen in een aantrekkelijk visueel jasje vatten we een jaar vol onderzoek samen. We geven je een overzicht van actuele cijfers, blikvangers uit het onderzoek en de markantste activiteiten. En we werpen ook al even een blik op de toekomst.

Luchtemissies

De intensieve veehouderij is in West-Vlaanderen heel belangrijk. 
Gerelateerd aan de concentratiebeweging binnen de intensieve veehouderij, kunnen ook concrete problemen rijzen naar de beheersing van onder andere luchtemissies. Onder luchtemissies verstaan we emissies van fijn stof, ammoniak, broeikasgassen en geur. Emissies kunnen ook betrekking hebben op depositie van ammoniak vanuit de stallen naar bodem en water. 

Door het aanpakken van deze problematiek wordt getracht om meer bedrijfszekerheid te creëren.  Het is immers ook in ieders belang dat de intensieve veehouderij wat stalsystemen en –concepten betreft zich zo verder ontwikkelt, dat het harmonieus samengaan van de primaire functie van het agrarisch gebied, als productieomgeving voor landbouw, met de andere functies van dit gebied mogelijk blijft naar de toekomst toe.