Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 447 items aan uw criteria.
17.09.20 - Ammoniumnitraat: concrete ervaring opdoen met deze nieuwe, herwonnen meststof

Ammoniumnitraat is een stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest dat mits enkele voorwaarden kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Met het eigen mestoverschot kan dus een deel van de bemestingsbehoefte worden ingevuld. Hoog tijd om hier ervaring mee op te doen bij de landbouwer en deze kennis te delen. Ontdek met ons mee! 

 
16.09.20 - Vroege herfst kropsla: Gardia en Presteria niet bedreigd door nieuwkomers

Net als de voorgaande jaren blijven Gardia en Presteria de beste keuze voor de vroege herfst. Enkel de kropvulling van Presteria viel soms wat tegen, een iets latere oogst zou beter zijn geweest voor dit ras. Bafana deed het als nieuwkomer niet slecht. Het ras was zeer sterk op rand en droogrand, maar de kropgewichten waren wat lager en de bakvulling was beperkt. Ook was de broek wat graterig.   

 
07.09.20 - Welkom op het online slotevent van Bioboost

In het project BioBoost werd onderzoek gedaan naar biogebaseerde innovaties en de valorisatie van reststromen. We geven je graag de resultaten van ons onderzoek en enkele nieuwe innovaties mee in ons online slotevent op 7 oktober. Ook jij bent welkom!

 
31.08.20 - Bekijk pocketvergisting op PlattelandsTV vanuit jouw zetel vanaf 6 september

Pocketvergisting is een technologie waarmee landbouwers op het eigen bedrijf energie gaan produceren. Sinds 2011 vond de technologie zijn ingang op diverse melkveebedrijven in Vlaanderen. Inagro bekeek in het project Pocket Power hoe pocketvergisting verder kan uitgebreid worden in Vlaanderen, bijvoorbeeld naar andere sectoren. Benieuwd naar hoe het eruit ziet en hoe het werkt? Bekijk dan vanaf zondag 6 september de reportage op PlattlandsTV.

26.08.20 - Heel wat nieuwkomers in late lenteteelt kropsla

De meeste rassen in deze proef scoorden goed tot heel goed. Zowel Fairly, Foster, Lucrecia, A1279, A1361 en A1375 zijn aan te raden voor een late lenteteelt. Het intermediair resistentie ras tegen Fol4, 42-109RZ kan in de late lente de standaardrassen nog niet bijbenen. De kroppen zijn minder zwaar en minder goed gevuld. Casey is minder aan te raden voor een teelt in de late lente.   

 
20.08.20 - Rassenproef vroege lente kropsla - Shanaia en Presteria blijven beste keuze

Shanaia en Presteria komen uit deze proef naar voor als de beste keuze voor de vroege lente. Presteria was iets gevoeliger voor glazigheid op de onderste bladeren, maar dit was zeer beperkt. Macumba was het minst aan te raden ras voor deze periode.

11.08.20 - Zomerrassen kropsla - nieuwkomer 42-BU1851 RZ mee in proef
In de rassenproef zomer werd het nieuwe ras 42-BU1851 RZ met resistentie tegen Fol4 meegenomen. In deze sere was geen Fol (Fusarium oxysporium f.sp. lactucae) aanwezig, maar de kropeigenschappen en de houdbaarheid werd vergeleken met andere rassen.  Voor de meeste eigenschappen kon 42-BU1851 RZ het standaardras Fairly goed bijbenen. Droogrand is een echter aandachtspuntje voor dit ras.    
20.07.20 - Nieuws uit Nutri2Cycle

In dit bericht informeren we je graag over het Europese project Nutri2Cycle. Dit project beoogt het sluiten van nutriëntenkringlopen om op die manier een duurzame landbouw te garanderen. Ben je benieuwd naar nieuws en updates over het project? Lees dan zeker verder!

24.06.20 - Tests met prototypes voor de hydroteelt van dicht gezaaide gewassen

Howest maakte verschillende prototypes die ons moeten helpen om een innovatief hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen te ontwikkelen. Momenteel testen we die prototypes volop met veldsla, spinazie en rucola. Via de tests verzamelen we zoveel mogelijk info over de teelten en teeltsystemen.  

 
23.06.20 - Webinar leert ons bij over herwonnen meststoffen

Ben je op zoek naar meststoffen om kunstmest te vervangen, maar ben je nog onvoldoende op de hoogte van de voordelen ervan? Via onze webinar leer je de producteigenschappen en de landbouwkundige waarde van herwonnen meststoffen kennen.    

 
17.06.20 - Samen een hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen ontwikkelen

Er bestaan nog geen commerciële hydrocultuursystemen voor dicht gezaaide gewassen, zoals veldsla, spinazie en rucola. In het project Hy4Dense willen we samen met de volledige glastuinbouwsector een innovatief systeem ontwikkelen. We brengen onder meer telers, constructeurs en verwerkers samen in co-creatiegroepen. Tijdens bijeenkomsten bespreken we hun noden en wensen. De pilootinstallatie is in volle ontwikkeling. In dit nieuwsbericht lees je een stand van zaken.

11.06.20 - Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht

Tijdens het overleg met de gouverneur woensdag laatstleden meldden verschillende waterbeheerders een toename van de zoutdrukken (geleidbaarheden). Dat vormt een aandachtspunt, zowel bij gebruik van water als drinkwater voor vee als bij gebruik voor irrigatiewater. Je kan bij Inagro en bij verschillende polderbesturen terecht voor een gratis geleidbaarheidsanalyse. Doe dat zeker als je twijfelt!

04.06.20 - Leer de waarde van herwonnen meststoffen kennen op PlattelandsTV

Hoe lokaler kringlopen gesloten worden, hoe beter voor het klimaat. Herwonnen meststoffen zijn een goed voorbeeld daarvan. Ze worden door innovatieve technologieën geproduceerd uit mestoverschot en ze zijn vaak gelijkaardig aan kunstmest. Maar wat zijn ze precies? Vanaf nu zondag, 7 juni, lichten we de strippen/wassen-technologie, de VeDoWS-stal en de herwonnen meststoffen die daaruit resulteren, uit op een reportage op PlattelandsTV. 

 
03.06.20 - Inagro wil tuinbouwsector via automatisering helpen naar autonomere voedselproductie

De tuinbouw is een arbeidsintensieve sector. Landbouwers schakelen vaak (buitenlandse) seizoensarbeiders in. Door de coronamaatregelen was dat niet altijd mogelijk. De sector kwam handen tekort. Inagro wil helpen door in te zetten op automatiseringsprojecten. Robotisering kan bijdragen tot een autonomere en duurzamere voedselproductie. We zoeken partners die willen samenwerken aan projecten waarin we autonome applicaties ontwikkelen. Robots en sensoren die menselijke beslissingen en handelingen kunnen automatiseren. Interesse? Neem dan snel contact op. 

 
20.05.20 - Agrotopia update - mei 2020

In 2017 werd de Agrotopia-leerstoel opgericht aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent, met steun van REO Veiling en Inagro. Zo brachten we een inspirerend kader tot stand om de ontwikkeling van innovatieve concepten in glastuinbouwtechnologie en verticale stadstuinbouw te stimuleren en te realiseren. In deze Agrotopia-update belichten we enkele resultaten.

20.05.20 - Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte?

Verspreid over Vlaanderen beheert Aquafin heel wat installaties waarin huishoudelijk afvalwater gezuiverd wordt. Voor een aantal bedrijven kan dat gezuiverd afvalwater een oplossing bieden in tijden van droogte. Aquafin beschikt over een grondstoffenverklaring waarin opgenomen is dat het gezuiverde afvalwater ingezet kan worden als irrigatiewater.

14.05.20 - Gezocht: courgetteplanten met virusaantasting

Het IWT-project ‘Ecologie van courgettevirussen in Vlaanderen’ is dan wel al enkele jaren geleden afgerond, toch blijft de problematiek relevant. De cultivarkeuze is een belangrijke preventieve maatregel om virusaantaantasing terug te dringen. Sommige cultivars hebben namelijk een hoge resistentie of tolerantie tegen virusaantasting. Voor bijkomend onderzoek zijn we dringend op zoek naar aangetaste courgetteplanten.

12.05.20 - Water capteren uit bevaarbare waterlopen? Breng nu je administratie in orde!

Als je overweegt om bij langdurige droogte water te capteren uit een bevaarbare waterloop, dan is het belangrijk dat je daarvoor een toelating hebt. Het is nu hét moment om die administratie in orde te brengen. Hoe je dat doet, lees je in dit nieuwsbericht.

07.05.20 - Vermijd puntvervuiling bij plantbakbehandelingen

Momenteel staan heel wat trayplanten klaar om uitgeplant te worden. Vaak wordt er vlak voor het planten nog een plantbakbehandeling uitgevoerd met een insecticide of fungicide om de plantjes optimaal te beschermen. Maar ben je je er ook bewust van dat dergelijke plantbakbehandelingen puntvervuiling kunnen veroorzaken?

30.04.20 - Impact van koeling op opbrengst en kwaliteit slaplanten

In een proef onderzochten we vorige zomer de impact van koeling op de groei van slaplanten. Kropslaplanten die tot 14 dagen in de koelcel bij 4 °C hadden doorgebracht, vertoonden bij de oogst geen significante verschillen in kropgewicht of kwaliteit. We merkten wel een trend op van een iets hogere aanwezigheid van geel blad en smet wanneer de planten langer in de koelcel hadden gestaan.