Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 360 items aan uw criteria.
27.05.20 - Maai de rand nu je er nog bij kunt

De veldwerkzaamheden draaien op volle toeren. Maar vergeet ook niet om de 1-meter teeltvrije zone even onder handen te nemen. Zolang de teelten niet te hoog staan, kan je er nog makkelijk bij. Soms laat de teelt het toe om de werken tijdens het teeltseizoen uit te voeren, maar een gewaarschuwd man...

19.05.20 - Resultaten rassenproef wintersavooikool 2019

Savooikolen oogstbaar houden op het veld tijdens de winter is geen sinecure. In deze proef vergeleken we tien rassen. Bij de winterrassen gaf het vroegste ras Resolution (Tozer Seeds) de zwaarste kolen (1603 gram/stuk), en dat met een vrij gezond gewas. Ook Spinel (Hazera) was kwalitatief goed en gaf net iets meer dan 1250 gram/kool, net als Wiratoba (Syngenta), maar dat met al meer sleet. Barbosa (Bejo) en Impresa (Bejo) waren het laatst, met ongeveer 1110 gram/kool en dus geen 5 stuks/kist.

13.05.20 - Resultaten rassenproef wittekool 2019

Bewaarwittekolen zijn typisch voor bepaalde West-Vlaamse groentebedrijven. In een proef vergeleken we veertien rassen. Bij de oogst scoorden alle rassen kwalitatief heel goed. Mits voldoende beregening behaalden ze vlot het minimum stukgewicht voor aanvoer als zessen op de veiling. Door de warme en droge zomers wordt wel steeds meer tripsschade vastgesteld. Lucas (Hazera) viel in positieve zin op omwille van de minste schade door trips. Ook Zoltan (Hazera), Kilastor (Syngenta), Coronata (Takii) en Storema (Rijk Zwaan) waren minder aangetast.  

 
07.05.20 - Vermijd puntvervuiling bij plantbakbehandelingen

Momenteel staan heel wat trayplanten klaar om uitgeplant te worden. Vaak wordt er vlak voor het planten nog een plantbakbehandeling uitgevoerd met een insecticide of fungicide om de plantjes optimaal te beschermen. Maar ben je je er ook bewust van dat dergelijke plantbakbehandelingen puntvervuiling kunnen veroorzaken?

29.04.20 - Bijzondere jacht en bestrijding niet geplaagd door Covid-19

Hoewel jacht en visvangst verboden zijn tijdens deze uitzonderlijke coronatijden, geldt er geen verbod op bijzondere jacht en bestrijding ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen en overpopulatie van bepaalde soorten. Je mag je dus verplaatsen om bijzondere jacht of bestrijding uit te voeren, maar hou wel rekening met de regels van social distancing.

29.04.20 - Herbicidenspectrum in wortelen opnieuw vrij compleet

Sinds dit voorjaar is flumioxazin (Toki®) erkend als gewasbeschermingsmiddel in wortelen, pastinaak en knolselder in openlucht. Het is een welgekomen werkzame stof om het spectrum te vervolledigen. Zwarte nachtschade (foto), aardappelopslag, doornappel, veenwortel, akkerwinde en haagwinde wilden nogal eens ontsnappen aan de andere erkende herbiciden. Met flumioxazin in na-opkomst kan je nu ook tegen die onkruiden aan de slag. Er wordt ook gewerkt aan een erkenning in andere teelten.   

  
  
08.04.20 - Inagro brengt imker ‘bij’ boer

Heel wat teelten in openlucht, onder kap of in serres hebben bestuiving nodig om vruchten te kunnen voortbrengen. Denk daarbij niet alleen aan fruitbomen, maar ook aan aardbeien en courgettes. Wil je een betere bestuiving van je openluchtteelten? Dan zetten deze tips je zeker op weg! 

 
07.04.20 - Met je spuittoestel naar de keuring? Voorkom puntvervuiling met deze tips!

Dit voorjaar is de nieuwe keuringscyclus voor spuittoestellen opgestart. Als je een uitnodiging krijgt om je toestel aan te melden voor de keuring, dan moet het spuittoestel technisch in orde zijn en moet je zowel de binnen- als buitenkant grondig reinigen. Maar heb je al nagedacht waar je je spuittoestel zal reinigen? Je zal dat moeten doen op een onverhard oppervlak of op een ingerichte vul- en spoelplaats. Enkel zo voorkom je puntvervuiling. We zetten graag nog even de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

23.03.20 - Machine voor automatische plaatsing en wegname antiworteldoek

Gedurende twee jaar vormden een aantal kleinfruittelers een operationele groep. Ze werkten samen met Inagro, Agreon en Innovatiesteunpunt aan de automatisatie van een antiworteldoek als onkruidbeheersing bij kleinfruit en groenten. Constructeur Agrocro Machinery liet DETO een machine bouwen die antiworteldoek kan uitrollen. DETO ontwikkelde ook een pennenschieter om het doek tegen de stam van kleinfruit vast te schieten én apparatuur om het doek na de oogst terug weg te nemen.

11.03.20 - Rassenproef broccoli herfst 2019

Vorige herfst legden we een rassenproef aan met broccoli. In de herfstteelt is schermrot het meest gevreesd. Die ziekte kwam door de weersomstandigheden in deze proef voor. Elf rassen werden met elkaar vergeleken. Het minder vlot te oogsten standaardras Parthenon (Sakata) werd vrij zwaar geoogst en viel daarom kwalitatief wat tegen. De latere rassen Titanium (Seminis) en Ironman (Seminis) gaven meer Flandria-kwaliteit. Deze drie rassen vertoonden alle wat schermrot. De nieuwere rassen Larsson (Rijk Zwaan) en het nieuwe, wat latere Babilon (Clause) vertoonden geen schermrot.

05.03.20 - Biologische beheerstrategieën voor trips in doordragers onder glas

Trips is een veel voorkomende plaag in aardbei die onder andere met roofmijten te beheersen is. Om te weten welke strategie je het best toepast, deden wij de test. Vier verschillende strategieën werden daarvoor onderling vergeleken tijdens een serreteelt van doordragers in 2019. Wil je weten welke strategie je het best kiest? Ontdek onze resultaten in dit nieuwsbericht.

05.03.20 - Terugblik studienamiddag nematoden in de groenteteelt

Op dinsdag 25 februari werd in het ILVO een studienamiddag georganiseerd, in het kader van het LA-traject "Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten". Projectpartners ILVO, PSKW, PCG en Inagro gaven er meer toelichting over de nematodenproblemen in de groenteteelt. De interesse was groot en een honderdtal landbouwers, vertegenwoordigers en adviseurs luisterden aandachtig naar de verschillende sprekers.

26.02.20 - Resultaten rassenproef vroege spinazie 2019

Een hoge opbrengst, in combinatie met trage schotvorming en resistentie tegen Wolf, maken een spinazieras gegeerd. In deze proef vergeleken we 23 rassen. Bij de vroege gaven Falcon, Gorilla en Eland de hoogste opbrengsten. Falcon en Gorilla hadden bovendien een gunstige blad-steelverhouding. Dat was ook zo bij El Prado en El Caballo. Bij de middelvroege rassen gaven Sacramento en Whale met 40 ton/ha of meer de hoogste opbrengsten. Bij de late rassen kwamen Silver Whale en PV 1484 het best uit de proef.

25.02.20 - Gesmaakte studienamiddag wortelen

Als kers op de taart sloten we het demoplatform wortelen af met een studienamiddag op 19 februari in de Zilverlink in Roeselare. Net als tijdens het proefveldbezoek op het praktijkveld van Johan Lavens in Westrozebeke was de interesse zeer groot. Een honderdtal landbouwers, vertegenwoordigers en adviseurs luisterden aandachtig naar de verschillende spreker die de wortelteelt in al haar aspecten toelichten.

13.02.20 - Monitoring van plagen en nuttigen in zachtfruit

Wil je als teler efficiënt gebruikmaken van biologische bestrijders om plagen als trips, spint, bladluis en witte vlieg te beheersen? Dan is het cruciaal om goed op de hoogte te zijn van wat er werkelijk leeft in het gewas. Inagro biedt daarom het pakket ‘monitoring van plagen en nuttigen in zachtfruit’ aan. Ben je als teler geïnteresseerd? Lees dan verder en ontdek hoe we dit concreet aanpakken.

13.02.20 - Hoe kan je de overleving van preimineervlieg in de winter beperken?

De preimineervlieg overwintert als pop op gewasresten of in de grond. De poppen kunnen zowel in het veld zelf als op preiafval overleven. Dat zijn de bronnen waaruit volgend voorjaar nieuwe vliegen tevoorschijn komen.

11.02.20 - Rassenproef late herfstprei 2019 - trips

Minder vatbaar zijn voor trips is een sterke troef. Keuze voor een dergelijk ras wordt beloond. In een rassenproef late herfstprei vergeleken we dertien rassen. Nunton (Nunhems) en Poulton (Nunhems) zijn standaardrassen voor deze periode, maar ze zijn iets gevoeliger voor trips. Na de oogst is Poulton beter houdbaar dan Nunton. Oslo (Enza) is een nieuwkomer en is sterk tegen trips. Dat ras combineert een goede opbrengst met een goede houdbaarheid.

28.01.20 - Afstandsregels langs oppervlaktewaterlichamen: waar geldt wat precies?

Boeren langs waterlopen is niet altijd evident. Naast alle andere wetgeving moet je langs oppervlaktewaterlichamen ook rekening houden met bufferafstanden tot de waterlopen. Maar waar gelden welke regels? In dit nieuwsbericht zetten we alles nog eens op een rij.

23.12.19 - Puntvervuiling, afspoeling en erosie belangrijke bronnen van waterverontreiniging

In het project WaterProtect werken we al twee jaar om de waterkwaliteit van de Bollaertbeek en haar zijrivieren te verbeteren. Metingen van de concentraties gewasbeschermingsmiddelen en debietmetingen in de Bollaertbeek tonen aan dat de verontreiniging van de beek te wijten is aan puntvervuilingen én aan afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen. Hoe we dat kunnen onderscheiden en wat we kunnen doen om die waterverontreiniging te vermijden, leggen we uit in dit nieuwsbericht.

12.12.19 - Update ECOPAD-onderzoek met onder andere rasgevoeligheid Phytophtora bij witloof
Vanuit het ECOPAD-project geven we een update van enkele afgelopen proeven, waaronder een rasgevoeligheidsbepaling in witloof voor Phytophthora. Ook de intercroppingproef prei-knolselder en de voortgang in het onderzoek op de Aziatische fruitvlieg Drosophila suzuki worden toegelicht.