Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 571 items aan uw criteria.
26.11.20 - Winteractie: Bouwvooranalyse 10 + 1 gratis!

Vraag jouw bouwvooranalyse nu al aan. De bouwvooranalyse is immers ideaal als start voor een optimale bemesting en bekalking.

25.11.20 - Prei plaatsspecifiek bemesten met precisietechnologie

Prei bemesten is niet evident. Door de trage startgroei en een lange teeltcyclus is het niet gemakkelijk om op het juiste moment op de juiste plaats voldoende stikstof beschikbaar te stellen, gecombineerd met een aanvaardbaar nitraatstikstofresidu tijdens de sperperiode. Hoewel er meestal uniform wordt bemest, zien we op percelen vaak een grote variatie in zowel de bodemtoestand als de gewasontwikkeling. Daarom willen we via het WikiLeeks-project telers bewuster maken van deze variatie binnen hun percelen en hen de meerwaarde tonen van een plaatsspecifiek bemestingsmanagement.

18.11.20 - Opslag van stalmest op de akker, hoe zit dat juist?

De opslag van type 1 meststoffen (stalmest, champost en traagwerkende meststoffen) kan op de kopakker van het perceel gebeuren. Tussen 1 november en 15 januari moet je deze afdekken. Je doet dit met een semipermeabele doek. Dat is een doek die geen regen doorlaat maar wel zuurstof. Zo kan de mest verder verteren zonder dat nutriënten verloren gaan.   

 
16.11.20 - Bekijk de eerste proefveldresultaten van Nitroman

Binnen het Nitroman-project wordt gekeken of herwonnen meststoffen als vervanger kunnen dienen voor kunstmest. Dit gebeurt met de veranderende wetgeving van SafeManure die eraan komt in het achterhoofd. Kom meer te weten over de bemestingsresultaten van ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat en mineralenconcentraat in vergelijking met dierlijke meststoffen en kunstmest in deze webinar.

16.11.20 - Het gratis KRATOS-advies graaft in je bodem!

De bodem is de meest geschikte productiefactor. Een goed bodembeheer is dan ook de basis voor een goede opbrengst. Het belang van de zuurtegraad, het koolstofgehalte, de teeltrotatie, bodemverdichting, erosie, ... worden binnen het gratis Kratos-advies besproken op maat van het bedrijf.

05.11.20 - Nieuwe gebiedstypes MAP 6 vanaf 2021.
Het zesde mestactieplan voorziet een tweejaarlijkse herziening van de gebiedstypes. Dat gebeurt op basis van de nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied. De nieuwe kaart met gebiedstypes zal gelden in de periode 2021-2022 (onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering).  
04.11.20 - Optimaal kunstmest bemesten: daar kan je tijdens de winter mee starten met behulp van nieuwe instructiefilmpjes.

Om onze gewassen nauwkeurig te kunnen bemesten tijdens het groeiseizoen, zijn er een aantal basisregels die we indachtig moeten houden bij het gebruik van kunstmest. Hiervoor werden enkele filmpjes ontwikkeld die je in staat moeten stellen om het komende bemestingsseizoen succesvol aan te vatten. Tijdens de wintermaanden kunnen jullie zich al goed voorbereiden en de aanbevelingen over het onderhoud van de kunstmeststrooier toepassen.

03.11.20 - VCM organiseert een webinarreeks rond Vlaamse mestverwerking

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking organiseert drie gratis lunch-webinars (tussen 12:00 en 12:45) op 23, 24 en 25 november 2020. Per webinar wordt een specifiek thema rond Vlaamse mestverwerking toegelicht via verschillende topics en sprekers.

28.10.20 - Nitraatresidu 2020: huidige stand van zaken

Nu de staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling halfweg is, brengen we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken. We zien de klassieke jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen tevoorschijn komen. Het gemiddelde nitraatresidu is wel beter dan vorig jaar. Op vandaag bedraagt het gemiddelde nitraatresidu 97 kg nitraat-N/ha ten opzichte van 107 kg nitraat-N/ha in dezelfde periode in 2019.

27.10.20 - Waarom we greppeltjes best vermijden

Greppeltjes trekken is voor veel landbouwers een gewoonte. Maar als je greppeltjes maakt om water van percelen te laten afstromen, dan kunnen er ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Probeer die techniek daarom te vermijden.

21.10.20 - Kom meer te weten over herwonnen meststoffen in ons lerend netwerk

De financiële winst bij gewasproductie vergroten? Ja, graag! Dat kan uiteraard door de gewasopbrengst te verhogen of door een hogere financiële waardering van deze producten. Maar het kan ook door de kostenbasis te verlagen door het gebruik van herwonnen meststoffen. Kom te weten wat herwonnen meststoffen precies zijn en waarom je deze zou gebruiken!

15.10.20 - Vanggewassen ingeven op het e-loket!

Voor de percelen gelegen in gebiedstype 1, 2 en 3 zijn er binnen MAP 6 verplichtingen voor de inzaai van een vanggewas. Naast de inzaai op (een deel van) het perceel moet je de ingezaaide percelen ook registeren op het e-loket. Daarvoor heb je nog tijd tot 31 oktober!

15.10.20 - Is mijn nitraatresidu nu laag genoeg?

De restnitraatcampagne is ondertussen van start gegaan. Maar wat is nu juist de drempelwaarde waaraan je moet voldoen? Een perceelsevaluatie of een bedrijfsevaluatie, wat is het verschil? Je ontdekt het in dit nieuwsbericht.

14.10.20 - Diverse thema's, innovaties en demonstraties met focus op groenteteelt tijdens tweede editie 'Inagro te velde!'

Na een eerste editie vorig jaar, organiseerde Inagro dit jaar opnieuw een demonamiddag 'Inagro te velde!'. Het aangepaste programma spitste zich toe op groenteteelten en op de verschillende demonstratie-eilanden gaven experts concrete en praktische tips voor bodem, bemesting en gewasbescherming. Zo’n 100 land- en tuinbouwers trotseerden de regen en kwamen letterlijk een kijkje nemen 'te velde'. Ook tijdens deze coronacrisis is het belangrijk om te blijven inzetten op kennisdeling en adviesverlening.

07.10.20 - Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 3
Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie! Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Naast de rassenproeven in kolen en prei brengen we ook enkele innovatieve onderwerpen onder de aandacht.
01.10.20 - Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!

De VLM maakte de geselecteerde percelen voor een nitraatresiducontrole bekend. Sinds vorig jaar moet je de staalname voor die percelen aanvragen via SNapp. TIP! Begin er tijdig aan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

30.09.20 - Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 2
Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie! Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Lees in dit nieuwsbericht meer over de thema’s bodem, bemesting en irrigatie!

 

29.09.20 - Eerste bijeenkomst bij de stripping-scrubbing installatie binnen Nitroman

In de dunne fractie van varkens- en rundermest en digestaat zit vaak nog heel wat stikstof. In het project Nitroman worden twee technologieën opgevolgd die die waterige, dunne fractie opwaarderen. We onderzoeken specifiek de strippen-wassentechnologie van Detricon en de membraanfiltratie met omgekeerde osmose van Strocon. Tijdens de kick-off van het project bezochten we alvast IVACO en hun Detricon-installatie.

21.09.20 - Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 1

Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie. Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Het thema ‘gewasbescherming in kolen en prei’ staat centraal. Lees meer in dit nieuwsbericht.    

17.09.20 - Ammoniumnitraat: concrete ervaring opdoen met deze nieuwe, herwonnen meststof

Ammoniumnitraat is een stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest dat mits enkele voorwaarden kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Met het eigen mestoverschot kan dus een deel van de bemestingsbehoefte worden ingevuld. Hoog tijd om hier ervaring mee op te doen bij de landbouwer en deze kennis te delen. Ontdek met ons mee!