Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 532 items aan uw criteria.
04.06.20 - Stikstof bijbemesten bij droogte?

Heeft het zin om stikstof bij te bemesten bij droogte? Werkt een systeem van bijbemesting wel in droge jaren? We geven alvast enkele richtlijnen mee voor de voornaamste teelten, namelijk aardappelen, bloemkool en prei.

04.06.20 - Leer de waarde van herwonnen meststoffen kennen op PlattelandsTV

Hoe lokaler kringlopen gesloten worden, hoe beter voor het klimaat. Herwonnen meststoffen zijn een goed voorbeeld daarvan. Ze worden door innovatieve technologieën geproduceerd uit mestoverschot en ze zijn vaak gelijkaardig aan kunstmest. Maar wat zijn ze precies? Vanaf nu zondag, 7 juni, lichten we de strippen/wassen-technologie, de VeDoWS-stal en de herwonnen meststoffen die daaruit resulteren, uit op een reportage op PlattelandsTV. 

 
04.06.20 - Graslandupdate week 23

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week is de dagelijkse grasgroei gezakt tot 38,7 kg DS/ha, gemeten op de percelen die we opvolgen. Ontdek er alles over in deze update.  

28.05.20 - Graslandupdate Week 22

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week werd er een dagelijkse grasgroei van 88,5 kg DS/ha gemeten op de opgevolgde percelen. Ontdek er alles over in deze update.  

 
27.05.20 - Tot 77% nitraatreductie dankzij bioreactor in Staden

Het LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden' heeft tot doel een techniek te ontwikkelen die een groep landbouwers kan inzetten om de nitraatwaarden in drainagewater te verlagen. De eerste resultaten van de bioreactor in Staden zijn er, en ze zijn veelbelovend!   

  
26.05.20 - Hoe aardappelen telen in MAP VI? Nieuw demoproject zoekt het uit

Met het van kracht gaan van MAP VI worden veel telers geconfronteerd met een dalende bemestingsruimte en de verplichting om een toenemend areaal vanggewassen in te zaaien. Voor de aardappelteelt vormen deze beide aspecten een grote uitdaging. In het demoproject “Aardappelen telen binnen de restricties van MAP VI” gaan de Bodemkundige Dienst van België, Inagro en het Proefcentrum voor de Aardappelteelt de komende twee jaar dieper in op deze uitdagingen en zullen ze nagaan welke strategieën je als landbouwer kan toepassen om binnen de voorwaarden van MAP VI een optimale opbrengst te realiseren.

20.05.20 - Prei bemesten? Lees onze tips!

Prei bemesten is niet evident. Voor voldoende opbrengst en een goede kwaliteit is er stikstof nodig. Maar de trage startgroei en de lange teeltduur - tot laat in het jaar - maken het niet makkelijk om op het juiste moment en op de juiste plaats voldoende stikstof ter beschikking te stellen.

13.05.20 - Video: Nieuwe wiedeggen en schoffelmachines staan garant voor efficiënte onkruidbestrijding

Nu de zaai- en plantwerkzaamheden goed zijn opgeschoten, vergt de onkruidbestrijding de volle aandacht. In de biologische landbouw evolueert de mechanisatie voor onkruidbestrijding snel en worden de technieken steeds performanter. Ook in gangbare landbouw is er een vernieuwde interesse voor mechanische onkruidbestrijding.

12.05.20 - Vergeet je staalname voor derogatie niet!

Het is de afgelopen dagen erg druk geweest op de velden: gras maaien en hakselen, mest voeren en dan vlug maïs inzaaien. Maar vergeet niet dat je de derogatiestalen vóór 31 mei moet laten nemen! Wil je die laten meetellen voor een fosfaatklasseverlaging, dan moet je ze vooraf aanmelden via SNapp op het Mestbankloket. Hoe dat moet, lees je in dit nieuwsbericht.  

 
12.05.20 - Digitaal kunstmestregister pas vanaf 1 januari 2021

Het kunstmestgebruik voor stikstof en fosfor beter opvolgen, is een belangrijk aandachtspunt in MAP 6. Sinds 1 januari is het verplicht om een kunstmestregister op papier bij te houden. Vanaf 1 juli zou er een digitaal systeem komen. VLM meldde recent dat de lancering van het digitale systeem door de coronaperikelen uitgesteld is tot 1 januari 2021.

06.05.20 - Aanplantsubsidie agroforestry tijdig aanvragen

Landbouwers kunnen binnenkort weer subsidies aanvragen voor agroforestry of boslandbouw. Voor de aanplant van bomen in dat landbouwsysteem, waarbij je bomenteelt en landbouwgewassen of dieren combineert op eenzelfde perceel, kan de landbouwer tot maximaal 80 % steun ontvangen. Meld jouw interesse via het e-loket vanaf eind juli tot uiterlijk 18 september 2020 en start nu al met de opmaak van jouw plan.

06.05.20 - Bijbemesten in aardappel: vraag nu je staalname aan!

De aardappelen zijn geplant en de onkruidbestrijding is gebeurd of staat op de planning. Daarna is het tijd om de staalname voor bijbemesting aan te vragen. Het ideale moment voor staalname is namelijk als de aardappelen bloempotgroot zijn (een tweetal weken na opkomst of vier tot zes weken na de laatste bemesting).

30.04.20 - Graslandupdate week 18: Resultaten en enkele sfeerbeelden

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. De grasgroei deze week lag net boven de 80kg DS per dag. Ontdek er alles over in deze update.

23.04.20 - Koolstofopslag in de bodem: hoe en waarom?

Een blijvende aandacht om meer koolstof op te slaan in de bodem bevordert de vruchtbaarheid van de landbouwbodems en draagt tegelijk bij aan het bereiken van klimaatdoelstellingen. Er bestaan meerdere technieken om meer koolstof op te slaan, met verschillen op vlak van rendabiliteit.

23.04.20 - Stikstofstalen in bloemkool of andere groenten: haal er je voordeel uit!

In gebiedstype 1, 2 en 3 zijn er, afhankelijk van het aantal percelen of het areaal groenten uit groep 1 en 2, een aantal verplicht te nemen stikstofstalen in de groenteteelt. Maak van die verplichting gebruik om je percelen en huidige bemesting beter te leren kennen.

23.04.20 - Maïs zaaien in 2020: een klassieker?

Maïs wordt klassiek gezaaid met een grote tussenrijafstand. Wil je een vlotte weggroei kennen van de maïs, dan dient er voldoende stikstof voorradig te zijn in de directe nabijheid van het zaadje. Technieken als rijbemesting, onderzaai van gras en kleinere maïsrijafstanden maken dat maïs zaaien in 2020 ook op een toekomstgerichte manier kan!

20.04.20 - Tweede jaar op rij veldproef met herwonnen meststoffen

Herwonnen meststoffen, al dan niet afkomstig uit mest, ondergingen een behandeling waardoor hun bemestingswaarde stijgt. Hun efficiëntie zal onze veldproef in het project ReNu2Farm uitwijzen. Daarin vergelijken we ammoniumnitraat, spuiwater, dunne fractie van digestaat en varkensurine met kunstmest, varkensdrijfmest en een blanco behandeling. In het tweede jaar van deze veldproef onderzoeken we het effect op spinazie.

16.04.20 - Gras en maïs bemesten volgens het MAP

Voor het maaien van gras is er in MAP 6 een verhoging van de norm met 75 eenheden werkzame stikstof. Verder zijn de bemestingsnormen voor gebiedstype 0 en 1 gelijk gebleven. Voor gebiedstype 2 gaat er in 2020 5% af en voor gebiedstype 3 10%. De normen op perceelsniveau worden opgeteld tot een norm op bedrijfsniveau.

15.04.20 - Nieuws uit Nutri2Cycle

Het Europese project Nutri2Cycle loopt intussen al bijna anderhalf jaar. De projectpartners willen nutriëntenkringlopen sluiten om zo een duurzame landbouw te garanderen. Ben je benieuwd naar nieuws en updates over het project? Lees dan zeker verder!

14.04.20 - Herwonnen meststoffen gebruikt in de veldproeven van Nitroman

Ammoniumzouten en mineraalconcentraat tonen een hoog potentieel als kunstmestvervanger. Alleen worden ze momenteel (nog) niet als kunstmest aanzien. Met het project Nitroman willen we via demovelden aantonen dat deze meststoffen het net zo goed doen als kunstmest, en dat in verschillende teelten en bodems. De vier praktijkcentra in het project werken momenteel volop aan de voorbereiding en aanleg van die veldproeven.