Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1013 items aan uw criteria.
18.02.20 - Met netten of vossen op je land houd je de duivenschade in de hand

Straks is het weer zover: de honger van de houtduiven met jongen zal beginnen pieken. Met enkele handige tips kan je toch wat schade voorkomen of beperken. Helemaal uitsluiten is onmogelijk, maar voor het succes van je oogst is het sop de kolen toch waard, niet?

17.02.20 - Kom naar de Trefdag Biologische Landbouw - Groeien in Balans - deel 1: de markt

Op 4 maart 2020 organiseert Inagro de derde ‘Trefdag Biologische Landbouw’. De biologische sector had de voorbije jaren de wind in de zeilen en wordt regelmatig genoemd als mogelijk alternatief voor wie met zijn bedrijf een andere richting uit wil. De baseline van de derde editie, ‘Groeien in balans’, geeft aan dat het verhaal genuanceerd is.

17.02.20 - Voorraad aardappelen begin februari

Elk jaar wordt in november, februari en april een enquête gehouden bij Vlaamse en Waals aardappeltelers. De totale Belgische voorraad werd begin februari geraamd op 2,40 miljoen ton aardappelen. Dat betekent dat 56 % van de totale productie bewaaraardappelen nog in stock ligt. Dat is hetzelfde percentage als de voorbije jaren.

17.02.20 - Optimaal bemesten in MAP 6

Op donderdag 13 februari mochten we een honderdtal deelnemers verwelkomen op onze studienamiddag rond MAP 6. Dirk Denorme van VLM gaf een toelichting over de stand van zaken. Verder gaven verschillende sprekers van Inagro en PCLT hun visie om zo goed mogelijk te kunnen produceren in MAP 6.

13.02.20 - Rassenproeven aardappelen - groeiseizoen 2019

Vorig jaar lagen er op acht locaties rassenproeven met aardappelen aan in diverse regio’s in Vlaanderen. Het ging zowel over industrierassen (friet of chips) als rassen bestemd voor thuisverkoop (vastkokend of bloemig). Door de regionale spreiding van de proefvelden zijn er altijd verschillen in groeiomstandigheden, zelfs binnen het kleine Vlaanderen. Vooral de langdurige droogte tot ± 10 augustus in combinatie met (zeer) hoge temperaturen speelde een grote rol in 2019.

12.02.20 - Bemestingsseizoen in 't verschiet. Vergeet de bemestingsvrije zone niet!

Met het bemestingsseizoen in het verschiet herhalen we kort even de afstandsregels tot waterlopen, zodat je het komende teeltseizoen niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Een opfrisbeurt, nu het MAP 6 al even in werking is.

11.02.20 - Rassenproef late herfstprei 2019 - trips

Minder vatbaar zijn voor trips is een sterke troef. Keuze voor een dergelijk ras wordt beloond. In een rassenproef late herfstprei vergeleken we dertien rassen. Nunton (Nunhems) en Poulton (Nunhems) zijn standaardrassen voor deze periode, maar ze zijn iets gevoeliger voor trips. Na de oogst is Poulton beter houdbaar dan Nunton. Oslo (Enza) is een nieuwkomer en is sterk tegen trips. Dat ras combineert een goede opbrengst met een goede houdbaarheid.

10.02.20 - Biologische geitenhouderij voor starters en omschakelaars: 2e infonamiddag op 25 februari in De Haan

De vraag naar biologische geitenmelk stijgt sterk. De markt- en prijsvooruitzichten zijn veelbelovend. Organic Goatmilk Coöperatie zoekt een twintigtal nieuwe bedrijven. Daarom organiseert Bio zoekt Boer een infonamiddagen voor kandidaatstarters en omschakelaars. Op 29 januari vond de eerste infonamiddag plaats. Op dinsdag 25 februari krijgt die een vervolg. Al dan niet deelgenomen aan de eerste infonamiddag, iedereen is welkom!

06.02.20 - Kick-off eeuwfeestjaar ABV

Het Algemeen Belgische Vlasverbond (ABV) viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Het wordt een jaar vol activiteiten die meerdere actoren in de vlaswereld met elkaar verbinden. Op donderdag 30 januari vond het kick-off event plaats van dit eeuwfeest. De locatie voor dit event, de One Campus van Barco, werd passend gekozen, omdat ook de vlassector de richting uitgaat van verdere digitalisering en automatisering.

03.02.20 - Hout snoeien en verwerken

Momenteel bevinden de meeste planten zich nog in een rustperiode. Dat is een geschikt moment om bomen te knotten of hakhout terug te zetten. In die periode is er namelijk geen grote sapstroom aanwezig in de planten, waardoor de planten niet afsterven bij knot- en terugzetwerkzaamheden. Beplanting knotten en terugzetten doe je best tussen begin november en eind maart.

30.01.20 - Lokale teelt van quinoa in stroomversnelling

In Vlaanderen groeit de vraag naar quinoa vanuit de horeca, retail en voedingsindustrie. De zaden zijn in trek als alternatief voor rijst en als ingrediënt in vleesvervangers, ontbijtgranen en bier. Het meel biedt dan weer perspectief voor toepassingen in glutenvrij brood, pasta en koekjes. Maar het areaal in Vlaanderen bedraagt slechts 50 hectare. Het gros van de quinoa in de rekken wordt nog steeds ingevoerd vanuit Zuid-Amerika. In het nieuwe project QUILO proberen ILVO, Inagro en het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de komende vier jaar, samen met landbouwers, de laatste obstakels voor de brede uitrol van de teelt in Vlaanderen weg te werken. Concreet zullen we werken aan rassenkeuze, teelttechniek en de uitbouw van lokale ketens voor na-oogstverwerking en afzet.

30.01.20 - Jouw promovideo maken wij - voor meststofproducenten met nutriëntenrecuperatie

Waardeert jouw bedrijf nutriënten (N, P, K…) op tot herwonnen meststoffen door middel van innovatieve technologieën? Wil je graag een promovideo daarrond? In het kader van ons ReNu2Farm-project kunnen we jouw succesverhaal in de kijker plaatsen. Is je interesse gewekt? Lees dan zeker verder en stel je kandidaat!

29.01.20 - Resultaten rassenproef courgette minitunnel 2019

In 2019 legden we een rassenproef met courgettes in minitunnel aan. In deze proef vergeleken we negen rassen. Tosca (Clause) staat wat onder druk, omdat er soms kwaliteitsproblemen optreden in het handelskanaal. Explorer (Gautier) scoorde best, Tosca en Ariane (Gautier) sloten goed aan. Ariane en Explorer (Gautier) zijn gevoelig voor legeren. Tosca, Ariane en Explorer hadden later in de productie nagenoeg geen mannelijke bloemen. Quios (Syngenta) had wel een ruim aanbod aan mannelijke bloemen, met opbrengst die 3% lager lag dan die van Tosca.   

  
  
28.01.20 - Bestel je bloemenmengsels en draag je steentje ‘bij’

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Bestel vandaag nog (één van) onze bloemenmengsels op maat van die insecten!

28.01.20 - Afstandsregels langs oppervlaktewaterlichamen: waar geldt wat precies?

Boeren langs waterlopen is niet altijd evident. Naast alle andere wetgeving moet je langs oppervlaktewaterlichamen ook rekening houden met bufferafstanden tot de waterlopen. Maar waar gelden welke regels? In dit nieuwsbericht zetten we alles nog eens op een rij.

28.01.20 - Wat moet je voor 15 februari melden op het Mestbankloket?

In het MAP zijn een aantal datums belangrijk. Eén ervan is 15 februari. Dat is de uiterste datum om derogatie aan te vragen, de mestsamenstelling op basis van analyse of forfait te wijzigen, een vanggewasovereekomst af te sluiten en een eventuele vrijstelling op basis van een gunstige bedrijfsevealuatie te schrappen. Verder moet je de aankoop en het gebruik van kunstmest vanaf 1 januari bijhouden.

23.01.20 - Kom naar de inspiratienamiddag Van lokale biologische graanteelten tot lokale biologische voeding
In nieuwe en gezonde voedingstrends kun je peulgewassen en nieuwe, oude, pseudo- en andere granen niet meer wegdenken. Maar van veld tot consument zijn voor die gewassen vaak meerdere bewerkingen en bereidingen nodig. Samenwerking in de keten is daarom een must. Met de inspiratienamiddag "Van lokale biologische ‘graan’-teelten tot lokale biologische voeding" willen we daarop inspelen. Ook jij bent van harte welkom op dinsdag 4 februari in Oosterzele-Balegem!
21.01.20 - Resultaten rassenproef bloemkool zomer industrie 2019

De droogte in 2019 was minder precair dan in 2018. In het voorjaar legden we een proef aan met negen bloemkoolrassen voor de industrie. We vergeleken nadien de resultaten. Het gekende ras David (Syngenta) kwam als vroegste uit deze proef en scoorde goed. De nieuwkomer Java (Syngenta) was in vergelijking groeikrachtiger en scoorde kwalitatief nog beter. Fortaleza (Seminis) en Gohan (Syngenta) bevestigden. Het nog iets latere Giewont (Seminis) scoorde uiteindelijk het best, want dat ras combineerde de hoogste opbrengst met een uitstekende rooskwaliteit.

20.01.20 - De voederwaarde van hennep

In het nieuwsbericht "Wat bracht het hennepseizoen van 2019?" van 21 november 2019 lieten we je weten dat we de hennep die geteeld werd bij Inagro hakselden. Voor de hennep gebruikt zal worden als voeder, voerden we een voederwaardeonderzoek uit. We brengen je graag op de hoogte van de resultaten!

20.01.20 - Infonamiddag biologische geitenhouderij op woensdag 29 januari

De vraag naar biologische geitenmelk stijgt sterk. De markt- en prijsvooruitzichten zijn veelbelovend. Organic Goatmilk Coöperatie zoekt een twintigtal nieuwe bedrijven. Daarom organiseert Bio zoekt Boer een infonamiddag voor kandidaatstarters en omschakelaars. We zijn daarvoor te gast bij een ervaren biologische geitenhouder.