Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1186 items aan uw criteria.
22.01.21 - Rassenproeven aardappelen - groeiseizoen 2020

In 2020 lagen er op zes locaties rassenproeven met aardappelen aan in diverse regio’s in Vlaanderen. Het ging zowel over industrierassen (friet of chips) als rassen bestemd voor thuisverkoop (vastkokend of bloemig). Door de regionale spreiding van de proefvelden zijn er altijd verschillen in groeiomstandigheden, zelfs binnen het kleine Vlaanderen. Het groeiseizoen 2020 werd gekenmerkt door lange perioden van droogte en heel wat (zeer) warme dagen.  

 
19.01.21 - Hennep telen in Vlaanderen voor textieltoepassingen

Begin januari ging het project Hemp4Textiles van start. Het project komt voort uit de vraaggedreven opportuniteit, zowel vanuit de landbouwsector als de textielsector, om hennep te telen met het oog op productie van hoogwaardige lange vezels voor textieltoepassingen. Wat we precies allemaal willen ondernemen in dit project, lees je in dit nieuwsbericht.

19.01.21 - Aanleg proef zeer laat uitlopende notenvariëteiten in agroforestry

Walnoot is een populaire keuze bij Vlaamse en Nederlandse pioniers in agroforestry. Zeer laat uitlopende variëteiten vormen mogelijks een extra troef in agroforestry. Voorlopig zijn deze niet commercieel beschikbaar en zijn teeltrelevante eigenschappen onvoldoende gekend. In samenwerking met landbouwers en notenexperten starten we een langlopende proef met zeer laat uitlopende variëteiten. Zonet gingen de eerste bomen in de grond!  

18.01.21 - Bedrijfsintegratie en vergunningen

Je zou denken dat de integratie van je bedrijf pas start na de realisatie van je (ver)bouwplan. Niets is minder waar: vergunningverlenende overheden hechten veel belang aan de integratieaspecten. De laatste jaren is het belang daarvan nog extra toegenomen. In dit nieuwsbericht geven we je nuttige tips!

14.01.21 - Webinars voor telers met interesse in biologische landbouw

Biologische landbouw blijft in volle ontwikkeling. De markt evolueert gunstig en er dienen zich heel wat technische innovaties aan. Omschakelen naar biologische landbouw is voor een aantal bedrijven een toekomstgericht alternatief. Toch blijft de omschakeling naar biologische landbouw een grote stap in de bedrijfsvoering. De webinars ‘omschakelen naar biologische melkveehouderij’ en ‘omschakelen naar biologische akkerbouw-groenteteelt’ helpen geïnteresseerde landbouwers alvast op weg. Iedereen kan deelnemen.

12.01.21 - Bijen in de bloemetjes

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Je kan kiezen voor een eenjarig mengsel of een meerjarig mengsel. Beide bestellen kan natuurlijk ook.

11.01.21 - Bemesten op maat van het gewas en met aandacht voor het milieu? Inagro helpt je op weg

Gewassen produceren met goede opbrengsten, een goede kwaliteit én de noodzakelijke zorg voor het milieu vraagt een beredeneerde aanpak. Meststoffen zijn in deze een belangrijke factor én vormen een kost op jouw landbouwbedrijf. Tegelijk is bemesten volgens de huidige (vaak veranderende) wetgeving niet eenvoudig. Via onze nieuwe adviesdienst “Bedrijfsadvies Bemesting” helpen we je om de voordelen van een beredeneerde bemesting te verzilveren, een win-winsituatie voor jou en het milieu. Heb je moeite om inzicht te krijgen in de wettelijke verplichtingen? Heb je nood aan wat extra uitleg bij jouw bodemanalyses? Of heb je vragen over jouw bemestingsgewoontes? Vraag “Bedrijfsadvies Bemesting” aan!  

05.01.21 - Gratis en gemakkelijk toegankelijke informatie over herwonnen meststoffen en hun afkomst

De regelgeving en omstandigheden van biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatietechnologieën en -producten verandert. Daarom moeten landbouwers zich aanpassen. Tegelijk is het aanbod aan technologieën en meststoffen waaruit je kan kiezen zeer groot. Wil je als landbouwer weten hoe dergelijke technologieën en producten jouw bedrijf kunnen helpen? Neem dan zeker een kijkje op het online platform van Nutriman!

23.12.20 - Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel?

In MAP 6 worden percelen geklasseerd in vier gebiedstypes: groen, geel, oranje en rood. Vanaf 2021 is er een nieuwe kaart van kracht. In dit nieuwsbericht leggen we je uit hoe je kan vinden in welk gebiedstype jouw percelen liggen.

22.12.20 - Vast of variabel doelareaal vanggewassen? Kijk best even na.

Vanaf 2021 is er een nieuwe gebiedsindeling van toepassing. Hierdoor valt meer areaal in gebiedstype 2 en 3. In de gebiedstypes 2 en 3 moet je een verplicht doelareaal vanggewassen inzaaien. Bedrijven die voor het eerst doelareaal vanggewas moeten inzaaien, kijken best even na of er een doelpercentage is gekend of als dit onbepaald is.

22.12.20 - Winteractie: Bouwvooranalyse 10 + 1 gratis!

Vraag jouw bouwvooranalyse nu al aan. De bouwvooranalyse is immers ideaal als start voor een optimale bemesting en bekalking.

21.12.20 - Wil jij lid worden van 100% West-Vlaams? Dien nu je aanvraag in.

Op 22 februari, 14 juni en 25 oktober 2021 organiseert de Raad van Bestuur van de vzw West-Vlaamse hoeveproducenten samen met Inagro een erkenningscommissie waarin aanvragen tot lidmaatschap 100% West-Vlaams besproken worden. Op tijd een aanvraag tot lidmaatschap indienen is de boodschap.

21.12.20 - Waterlinzen als hapje op kerst en nieuw?

Wie op 18 november naar 'Nieuwe Feiten' op Radio 1 heeft geluisterd, hoorde dat waterlinzen misschien wel de eiwitbron van de toekomst zijn. Maar wat is dit, en zullen we dit echt kunnen eten?

21.12.20 - Inagro ondersteunt je bij de ontwikkeling van je bedrijf

Stel: Je denkt er al een tijdje over om je veestal een stuk uit te breiden en zo de overbezetting van je huidige stal op te lossen. Je zoekt naar een snelle en efficiënte, maar vooral ook goedkope oplossing. Maar wat zijn je plannen op langere termijn? Stroken die met je kortetermijnplannen? Heb je ook gedacht aan de huisvesting van je jongvee?

17.12.20 - Kiemremming aardappelen niet vanzelfsprekend

Sinds dit bewaarseizoen zijn we door het wegvallen van de erkenning van chloorprofam noodgedwongen moeten overschakelen naar andere alternatieven. Dit verloopt in binnen- en buitenland niet altijd even goed. Graag geven we kort nog wat aandachtspunten mee.

17.12.20 - Oplossing voor verwerking substraat biofilter en Phytobac ®/ fytobak

Inagro, Boerenbond, pcfruit en het Departement Landbouw en Visserij hebben samen met OVAM een oplossing uitgewerkt voor de verwerking van het substraat van een biofilter of een Phytobac ®/ fytobak. Dit werd tot nu toe gezien als gevaarlijke afvalstof en moest door een erkend ophaler verwerkt worden. De oplossing ligt in een grondstofverklaring waardoor het substraat onder strikte voorwaarden mag uitgereden worden over het veld.

16.12.20 - Lokale quinoa: Waar moet de kwaliteit voor jou aan voldoen?

Verwerk je reeds quinoa of heb je interesse om met quinoa aan de slag te gaan? Via deze korte bevraging wensen wij meer te weten te komen over de kwaliteitseisen die jouw bedrijf stelt aan quinoa als grondstof en/of de eisen die jouw afnemers stellen aan uw quinoaproducten. De hoofdvraag in deze bevraging is: 'In welke mate spelen volgende kwaliteitsaspecten een belangrijke rol voor uw bedrijf?'  

16.12.20 - Bloemblokken brengen leven boven én in de grond

Niet alleen de natuur, maar ook een landbouwperceel zelf lijkt te profiteren van de aanleg van bloemblokken als maatregel voor de patrijs. We bekeken een aantal bloemblokken van dichtbij en zagen een spectaculaire toename in het aantal regenwormen. Slechts twee en een half jaar na aanleg, noteren we ruim een verzesvoudiging! Dit weerspiegelt zich ook in een zicht- en voelbaar betere bodemstructuur.

03.12.20 - Nitraatresiducampagne 2020
Tussen 1 oktober en 15 november legden de staalnemers van Inagro heel wat kilometers te velde af. Ondertussen hebben ook onze labomedewerkers deze toevloed aan stalen kunnen analyseren. Het gemiddelde nitraatresidu van alle stalen bedraagt in 2020 98 kg nitraat-N/ha. Dit is een daling met 12 kg/ha ten opzichte van 2019.
03.12.20 - Doen bloemen in rijpaden bijen zoemen?

Ja, maar vroeg genoeg inzaaien is de boodschap. Inagro experimenteerde afgelopen zomer met het inzaaien van bloemen op plaatsen die voor landbouwers minder waarde hebben, zoals rijpaden, kopakkers...
Insecten bewijzen hun nut (bestuivers, plaagbestrijders, ...). Waarom dan geen verloren hoekjes optimaal inrichten?