Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1137 items aan uw criteria.
17.09.20 - All you need is... nuttige insecten dankzij de keverbank en grasstrook

Kunnen landbouwers straks ook keverbanken aanleggen om plaagbestrijdende insecten aan te trekken en zo tegelijkertijd akkervogels een duwtje in de rug te geven? Een eerste verkennend onderzoek lijkt alvast te suggereren dat keverbanken een nuttige aanvulling zijn op de grasstroken die heel wat landbouwers de laatste jaren al integreerden op hun velden.

17.09.20 - Ammoniumnitraat: concrete ervaring opdoen met deze nieuwe, herwonnen meststof

Ammoniumnitraat is een stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest dat mits enkele voorwaarden kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Met het eigen mestoverschot kan dus een deel van de bemestingsbehoefte worden ingevuld. Hoog tijd om hier ervaring mee op te doen bij de landbouwer en deze kennis te delen. Ontdek met ons mee! 

 
17.09.20 - Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden -en zo klimaatopwarming tegen te gaan- maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de bodemkwaliteit te verbeteren.

17.09.20 - Graslandupdate week 38: Her en der werd gemaaid

Zoals we verwachtten, werd her en der gemaaid. Ook twee van de opvolgpercelen zijn in de voorbije dagen gemaaid. Ook de komende dagen is het zeker en vast nog maaiweer.

16.09.20 - Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!

De VLM maakte de geselecteerde percelen voor een nitraatresiducontrole bekend. Sinds vorig jaar moet je de staalname voor die percelen aanvragen via SNapp. TIP! Begin er tijdig aan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

16.09.20 - Interesse om deel te nemen aan de gebruikersgroep 'Resistende duist in wintergranen'?

Resistente duist kan voor grote overlast zorgen op bepaalde percelen in de regio Westhoek. Sinds kort loopt het Leader project: “Strategische aanpak van resistente duist in wintergranen” met als doel dit probleemonkruid het hoofd te bieden. Binnen dit project organiseert Inagro een overlegmoment met landbouwers. Heb je interesse om deze bij te wonen? Lees dan verder in deze blog. 

 
15.09.20 - Peulvruchten succesvol in de steigers in Vlaanderen. Animo om ze te telen, te verwerken en te eten is groot.

Peulvruchten hebben toekomst in Vlaanderen. De vraag bij consument en retail stijgt, alle schakels in de keten zijn lokaal aanwezig en de eerste teeltervaringen zijn veelbelovend. Bovendien is het enthousiasme om ermee aan de slag te gaan bij alle partijen groot. Dat blijkt heel duidelijk uit een contactdag die ILVO organiseerde in samenwerking met Inagro, UGent en HoGent.   

10.09.20 - Graslandupdate week 37 Grasgroei stijgt, hier en daar twijfel om te maaien

Tijdens de zomermaanden informeren we je tweewekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.

09.09.20 - Maïs rijpt op een normaal tempo verder af

De afgelopen week werden in het LCV netwerk weer heel wat drogestofbepalingen uitgevoerd. Met een gemiddelde van 2,2% verhoging in droge stof de afgelopen week, mogen we stellen dat de maïs in een normaal tempo verder afrijpt.

09.09.20 - Kikkererwten en nierbonen op de korrel genomen
In eerdere nieuwsberichten brachten we je op de hoogte van de verkennende proeven met kikkererwten en nierbonen. Beide gewassen werden aangelegd op het demoplatform eiwitgewassen van Inagro. Vorige week werden de gewassen succesvol geoogst. Hoewel beide teelten potentieel blijken te hebben op Belgische bodem, duiken er eveneens teelttechnische uitdagingen op. 
08.09.20 - Tijd om je meerjarige bloemenrand in te zaaien

Wil je een meerjarige bloemenrand inzaaien, dan is het nu het juiste moment. Meerjarige mengsels worden bij voorkeur immers in het najaar ingezaaid. September tot half oktober is hiervoor bij uitstek de beste periode. Het voordeel van zo’n najaarszaai is dat de concurrentie met eenjarige onkruiden heel wat minder is. Bij inzaai in het najaar realiseer je bovendien vanaf het eerste jaar al meer bloei. Dit is niet het geval voor meerjarige kruiden die in het voorjaar zijn ingezaaid.    

 
01.09.20 - Proefrooiingen late frietrassen Fontane en Challenger
Op 24 en 25 augustus vond een derde proefrooiing plaats in de late frietrassen Fontane en Challenger. Tweewekelijks bemonsteren we dezelfde aardappelpercelen om de opbrengst, sortering en kwaliteit van deze twee rassen te beoordelen.
01.09.20 - Gezocht: Landbouwers met maïs in gebiedstype 2 of 3

Na een zomer vol kleurencodes, zou je bijna vergeten dat ook MAP6 werkt met gebiedstypes. In gebiedstypes 2 en 3 is een toenemend areaal met vanggewassen verplicht. Een vanggewas na mais, voor 15 oktober gezaaid telt hiervoor mee. Voor onderzoek en advies is Inagro op zoek naar landbouwers met maïs in type 2 of 3. Aanmelden kan in deze blog.  

 
01.09.20 - Ondanks de regen rijpt maïs snel verder af

De metingen kwamen deze week op kruissnelheid . Op 16 locaties werd van 4 rassen uit verschillende vroegrijpheidsklasses het droge stof gehalte bepaald. Met een gemiddelde van 3,2% verhoging in droge stof de afgelopen week mogen we stellen dat de maïs, ondanks de regen, in sneltempo verder afrijpt. Vergeleken met vorig jaar liggen de droge stof gehaltes gemiddeld zo’n 1,5 % hoger.

31.08.20 - Bekijk pocketvergisting op PlattelandsTV vanuit jouw zetel vanaf 6 september

Pocketvergisting is een technologie waarmee landbouwers op het eigen bedrijf energie gaan produceren. Sinds 2011 vond de technologie zijn ingang op diverse melkveebedrijven in Vlaanderen. Inagro bekeek in het project Pocket Power hoe pocketvergisting verder kan uitgebreid worden in Vlaanderen, bijvoorbeeld naar andere sectoren. Benieuwd naar hoe het eruit ziet en hoe het werkt? Bekijk dan vanaf zondag 6 september de reportage op PlattlandsTV.

27.08.20 - Rijpheidsevolutie hop van start gegaan

Jaarlijks gaat Inagro vanaf de tweede helft van augustus de rijpheid van de hop na. Op basis van de eerste analyses zien we dat de hop reeds nu al hoge gehaltes aan alfazuren en hopoliën bevat.

27.08.20 - Nieuwe publicatie bundelt kennis over behoud patrijs in landbouwgebieden

De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van het interregproject Partridge is nu in een publicatie gegoten. Bekijk de publicatie in dit nieuwsbericht.

26.08.20 - Graslandupdate: Week 35

Tijdens de zomermaanden informeren we je tweewekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.       

    
26.08.20 - Kijk mee naar de eiwitgewassen in Inagro

Dat er heel wat leeft rond eiwitgewassen is al gekend. In deze video bekijken we de stand van zaken van de proeven voor soja en andere nieuwe eiwitgewassen.

20.08.20 - Vruchtbare grond spoelt weg!

Hevige regen in combinatie met hellende percelen zorgt al gauw voor heel wat verlies van grond, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ligt je perceel naast een straat, dan kan dit ook voor modderoverlast zorgen. Hoe vermijd je dit?