Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1099 items aan uw criteria.
03.07.20 - Proefrooiingen vroege aardappelras Amora

Elk seizoen bemonsteren Inagro en PCA heel wat aardappelpercelen om de opbrengst, sortering en kwaliteit van verschillende rassen te beoordelen.  Op 1 juli beten we de spits af met 8 percelen Amora.

02.07.20 - Graslandupdate Week 27

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Dankzij de gunstige groeiomstandigheden zit de grasgroei deze week in dezelfde lijn als vorige week: 123,6 kg DS per dag. Ontdek er alles over in deze update.

02.07.20 - Herbekijk ons digitaal proefveldbezoek akkerbouw

Door de coronacrisis konden onze proefveldbezoeken in Zwevegem, Koksijde, Houtave en Zuienkerke dit jaar niet fysiek plaatsvinden. Via de digitale weg kon je vorige week toch een blik werpen op onze proefvelden en de nodige actualiteiten oppikken. Ons eerste digitale proefveldbezoek kan je vanaf nu herbekijken.

02.07.20 - Prangende vragen over veldbonen beantwoord

Op het proefplatform Ten Bogaerde in Koksijde ligt een proef met veldbonen aan. Zo willen we antwoorden bieden op een aantal praktische problemen omtrent deze teelt. In dit nieuwsbericht bespreken we een veelvoorkomende vragen.

25.06.20 - Graslandupdate Week 26

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Sinds de neerslag van vorige week zijn heel wat percelen gemaaid. Op de gemonitorde percelen hebben we een grasgroei van 127,5 kg DS per dag genoteerd. Ontdek er alles over in deze update.  

 
25.06.20 - Digitaal proefveldbezoek biologische teelt van vlinderbloemigen

Op het proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro liggen dit jaar verschillende proeven aan met vlinderbloemigen in het kader van het Interreg-project Symbiose. In een informatieve video leidt onderzoeker Jasper Vanbesien je op digitale wijze langs de verschillende proeven. Hij licht daarbij de doelstellingen, het teeltverloop en de huidige stand van de proeven toe.  

 
23.06.20 - Webinar leert ons bij over herwonnen meststoffen

Ben je op zoek naar meststoffen om kunstmest te vervangen, maar ben je nog onvoldoende op de hoogte van de voordelen ervan? Via onze webinar leer je de producteigenschappen en de landbouwkundige waarde van herwonnen meststoffen kennen.    

 
23.06.20 - Opvolging praktijkpercelen aardappelen

Inagro en PCA hebben intussen een lange traditie in de opvolging van praktijkpercelen aardappelen tijdens het groeiseizoen. Het gaat om zowel (half)vroege rassen als late frietrassen. We kiezen altijd voor de variëteiten met het grootste areaal in Vlaanderen.

18.06.20 - Graslandupdate Week 25

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. De neerslag van de afgelopen dagen was meer dan welkom. Deze week hebben we een grasgroei van 78,2 kg DS per dag gemeten. Ontdek er alles over in deze update.

16.06.20 - Aardappelen bemesten in de rij

In het demoproject "Aardappelen telen binnen de restricties van MAP VI" leggen we demovelden aan. Daarop gaan we na welke strategieën je als landbouwer kan toepassen om een optimale opbrengst te realiseren binnen de voorwaarden van MAP VI. Zo legde Inagro in april een bemestingsproef aan met de focus op fractioneren en bemesting in de rij. 

 
11.06.20 - Graslandupdate Week 24

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Door de neerslag van afgelopen week is de grasgroei licht gestegen, tot 79 kg DS per dag. Ontdek er alles over in deze update.

11.06.20 - Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht

Tijdens het overleg met de gouverneur woensdag laatstleden meldden verschillende waterbeheerders een toename van de zoutdrukken (geleidbaarheden). Dat vormt een aandachtspunt, zowel bij gebruik van water als drinkwater voor vee als bij gebruik voor irrigatiewater. Je kan bij Inagro en bij verschillende polderbesturen terecht voor een gratis geleidbaarheidsanalyse. Doe dat zeker als je twijfelt!

04.06.20 - Graslandupdate week 23

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week is de dagelijkse grasgroei gezakt tot 38,7 kg DS/ha, gemeten op de percelen die we opvolgen. Ontdek er alles over in deze update.  

04.06.20 - Bereken de kostprijs van beregenen op jouw bedrijf

Hoeveel kost beregenen? Het is een vraag die je je ongetwijfeld al hebt gesteld. Het staat vast dat beregenen geld kost, maar dat aantonen met exacte cijfers is vaak moeilijk. In het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ ontwikkelden we daarom de afgelopen twee jaar een beregeningstool die jou kan helpen om zelf een inschatting te maken over de kostprijs van beregening op jouw bedrijf.

04.06.20 - Leer de waarde van herwonnen meststoffen kennen op PlattelandsTV

Hoe lokaler kringlopen gesloten worden, hoe beter voor het klimaat. Herwonnen meststoffen zijn een goed voorbeeld daarvan. Ze worden door innovatieve technologieën geproduceerd uit mestoverschot en ze zijn vaak gelijkaardig aan kunstmest. Maar wat zijn ze precies? Vanaf nu zondag, 7 juni, lichten we de strippen/wassen-technologie, de VeDoWS-stal en de herwonnen meststoffen die daaruit resulteren, uit op een reportage op PlattelandsTV. 

 
04.06.20 - Stikstof bijbemesten bij droogte?

Heeft het zin om stikstof bij te bemesten bij droogte? Werkt een systeem van bijbemesting wel in droge jaren? We geven alvast enkele richtlijnen mee voor de voornaamste teelten, namelijk aardappelen, bloemkool en prei.

02.06.20 - Resultaten rassenproef bloemkool herfst 2019

De laatste jaren wordt bloemkool voor de verse markt geoogst tot zelfs na Nieuwjaar. Die oogstspreiding is mogelijk door rassen met verschillende groeiduur uit te planten in de tweede helft van juli. In een proef vergeleken we 14 rassen. Voor oktober blijft Clarina (Syngenta) de referentie. Voor november en december gaf Anique (Enza) een uitstekende kwaliteit. Bij de zeer late rassen, in deze proef geoogst na Nieuwjaar, is Leocen (Syngenta) zeer geschikt. Omdat harde vorst de afgelopen jaren uitbleef, zorgde deze late oogst niet voor problemen. Ook bladziekten bleven met deze rassen onder controle. 

 
28.05.20 - Graslandupdate Week 22

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week werd er een dagelijkse grasgroei van 88,5 kg DS/ha gemeten op de opgevolgde percelen. Ontdek er alles over in deze update.  

 
28.05.20 - Videoles: zwarte soldatenvliegen kweken

In de laatste videoles focussen we op het praktijkgedeelte van de zwarte soldatenvliegenkweek. We leggen stap voor stap uit welke toestellen je nodig hebt en wat het verschil is tussen produceren en reproduceren. Tot slot overlopen we de levenscyclus van het insect, waarbij we telkens uitleggen welke handelingen je op welk moment moet uitvoeren. De uitleg vind je ook in onze kweekhandleiding ‘zwarte soldatenvliegen kweken’.

27.05.20 - Kikkererwten en kidneybonen op de proefvelden van Inagro

Inagro heeft sinds enkele jaren een innovatieve tuin waarin we nieuwe of ‘vergeten’ gewassen telen, zodat landbouwers en bezoekers er kennis kunnen mee maken. Eén van de gewasgroepen waar we op focussen, zijn de eiwitgewassen. In 2018 en 2019 zaaiden we reeds kikkererwten en nierbonen. Dit jaar verhuisden beide gewassen naar de proefvelden van Inagro, zodat we er op grotere schaal kennis met kunnen maken.