Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 304 items aan uw criteria.
12.04.21 - Waarnemingscentrum voor overstromingen: last van wateroverlast?

Het Interreg-project LYSE maakt grensoverschrijdend werk van een geïntegreerd beheer van het risico op overstroming. Er wordt samengewerkt in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië om acties uit te voeren die de overstromingsdreiging in risicogebieden verkleinen. In het kader daarvan werd een waarnemingscentrum voor wateroverlast opgericht. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk input te verzamelen. Iedereen kan daarbij helpen!

07.04.21 - Extra waterbuffer voor landbouwer en maatschappij

Via het Interreg-project “Lyse” wordt gewerkt aan maatregelen om de waterbuffering van het landschap te verhogen met voordelen voor landbouwer en maatschappij. Een van die maatregelen is dynamische putten aanleggen.  

 
25.03.21 - WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw

Waterbeschikbaarheid en doordachte inzet van het beschikbare water worden een steeds grotere prioriteit voor land- en tuinbouwers. In tijden van droogte en waterschaarste is gewassen irrigeren met regen- en grondwater niet meer vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelen de partners in het VLAIO-project Irrigatie 2.0 de online viewer WaterRadar. Die tool integreert  watervraag en -aanbod en bevordert zo duurzaam en circulair watergebruik.

18.03.21 - Een innovatief projectidee voor jouw landbouwbedrijf? Maak kans op nieuwe VLIF-investeringssteun!

De Vlaamse overheid zet extra in op innovatie in de land- en tuinbouwsector. Heb je een innovatief idee of concept voor de productie, verwerking of afzet van landbouwproducten, dan kan je daarvoor extra steun verkrijgen via een nieuwe VLIF-oproep. Land- en tuinbouwbedrijven die een pioniersrol opnemen door een vernieuwend aspect te willen uitrollen, worden zo extra gemotiveerd en ondersteund.

11.03.21 - Healthy Water for Happy Cows: welk water drinken jouw koeien?

Welk water drinken jouw koeien? Wat zijn jouw ervaringen met de verschillende drinkwaterbronnen en wordt het water van jouw koeien behandeld? In de operationele groep Healthy Water for Happy Cows gaan Inagro en Hooibeekhoeve samen met vijf melkveehouders en drie waterbehandelingsfirma’s op zoek naar meer kennis over drinkwaterontsmetting bij rundvee. Ook jouw hulp is daarbij welkom. Lees snel verder en deel jouw ervaringen met ons!

03.03.21 - Toezicht verscherpt, dus frissen we de afstandsregels op

De bedrijvigheid op de velden begint weer toe te nemen. Bij werkzaamheden op het veld moet je enkele afstandsregels tot waterlopen in acht nemen, zeker nu er strengere handhaving op komst is. We herhalen de regels nog eens kort.

23.02.21 - Wat zijn de kosten en baten van eendenkroos in Vlaanderen?

Eendenkroos is eiwitrijk en kan soja vervangen in de humane voeding en diervoeders. De voorbije twee jaar onderzocht Inagro samen met VIVES, UGent en IVACO of eendenkroos in Vlaanderen potentieel heeft. Dat deden we in het Vlaanderen-Circulair project "Eendenkroos Waardeketen". Nu zijn de resultaten beschikbaar, en we hebben enkele belangrijke lessen geleerd...

07.01.21 - Indienperiode provinciaal waterputtenreglement gemist? Ga zelf aan de slag!

Tussen 15 oktober en 15 december kon je je kandidaat stellen om een gecombineerde waterput aan te leggen in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen. Met dit project wil de provincie private partners ondersteunen bij de uitbreiding van hun persoonlijke watervoorraad en tevens investeren in extra buffercapaciteit tegen wateroverlast. Zo heeft de private partner een grotere watervoorraad, beschikbaar en bruikbaar in droge periodes. Daarnaast wordt de gemeenschap beschermd tegen overstromingsdreiging. Kwam jouw project niet in aanmerking of heb je je niet kandidaat gesteld, maar wil je graag je persoonlijke watervoorraad uitbreiden? Ga dan zelf aan de slag! Wat heb je daarvoor nodig en hoe ga je hiermee van start? Dat lees je hier!

21.12.20 - Waterlinzen als hapje op kerst en nieuw?

Wie op 18 november naar 'Nieuwe Feiten' op Radio 1 heeft geluisterd, hoorde dat waterlinzen misschien wel de eiwitbron van de toekomst zijn. Maar wat is dit, en zullen we dit echt kunnen eten?

17.12.20 - Oplossing voor verwerking substraat biofilter en Phytobac ®/ fytobak

Inagro, Boerenbond, pcfruit en het Departement Landbouw en Visserij hebben samen met OVAM een oplossing uitgewerkt voor de verwerking van het substraat van een biofilter of een Phytobac ®/ fytobak. Dit werd tot nu toe gezien als gevaarlijke afvalstof en moest door een erkend ophaler verwerkt worden. De oplossing ligt in een grondstofverklaring waardoor het substraat onder strikte voorwaarden mag uitgereden worden over het veld.

25.11.20 - Het gratis KRATOS-advies boort naar water!

Water is een van de belangrijkste grondstoffen op je landbouwbedrijf. Voldoende water van een goeie kwaliteit is dan ook een zorg. Binnen het gratis KRATOS-advies worden de mogelijke waterbronnen, met bijhorende kwaliteit en kostprijs, en de wettelijke verplichtingen voor de aanleg hiervan op maat van jouw bedrijf bekeken. Daarnaast wordt ook het afvalwaterbeheer onder de loep genomen, zowel op technisch als wetgevend vlak.

10.11.20 - Waar willen we in de nabije toekomst naartoe met eendenkroos en waterlinzen?

Op 30 oktober organiseerden Flanders Food, Inagro, UGent en Vives een online event rond eendenkroos en waterlinzen in Vlaanderen. Op dit event proefden 35 verschillende organisaties van de mogelijkheden die eendenkroos of waterlinzen hebben. Dit succes toont ons dat er voldoende interesse is om hier verder mee te werken. Maar wat willen we in de nabije toekomst verwezenlijken? We vertellen graag meer over onze plannen.

05.11.20 - Sectorbevraging: waterschaarste en gebruik van alternatieve waterbronnen?

Periodes van droogte en waterschaarste toonden de laatste jaren duidelijk aan dat water steeds meer een productiebeperkende factor wordt in de land- en tuinbouw. Dit geldt zowel voor vollegrondsteelten in open lucht, maar ook voor serreteelten. Het gebruik van alternatieve waterbronnen biedt misschien mogelijkheden om deze droge periodes op te vangen. Via een nieuw projectvoorstel willen we daarom het effect van deze alternatieve waterbronnen op zowel de bodem/substraat, plant en gewaskwaliteit duidelijk in kaart brengen.

27.10.20 - Waarom we greppeltjes best vermijden

Greppeltjes trekken is voor veel landbouwers een gewoonte. Maar als je greppeltjes maakt om water van percelen te laten afstromen, dan kunnen er ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Probeer die techniek daarom te vermijden.

21.10.20 - 'Eendenkroos en waterlinzen in Vlaanderen' wordt een digitaal event.

Gezien de strenger geworden coronamaatregelen wordt de workshop rond eendenkroos, die doorgaat op vrijdag 30 oktober, nu digitaal georganiseerd. Op die manier is het nog makkelijker om aan te sluiten! Kan je niet aanwezig zijn, maar wil jij je mening over eendenkroos delen? Klik dan zeker door en maak kans op een pakket Heuvellandwijn.

14.10.20 - Wanneer komt de kraanman de waterloop rijten? Check de Watertalk tool!

In het verleden kregen we vaak de vraag van landbouwers of ze konden weten wanneer de kraanman langskwam om de waterloop te rijten. Binnen het project Watertalk werd er een online tool ontwikkeld om op deze vraag een antwoord te bieden.

14.10.20 - Diverse thema's, innovaties en demonstraties met focus op groenteteelt tijdens tweede editie 'Inagro te velde!'

Na een eerste editie vorig jaar, organiseerde Inagro dit jaar opnieuw een demonamiddag 'Inagro te velde!'. Het aangepaste programma spitste zich toe op groenteteelten en op de verschillende demonstratie-eilanden gaven experts concrete en praktische tips voor bodem, bemesting en gewasbescherming. Zo’n 100 land- en tuinbouwers trotseerden de regen en kwamen letterlijk een kijkje nemen 'te velde'. Ook tijdens deze coronacrisis is het belangrijk om te blijven inzetten op kennisdeling en adviesverlening.

07.10.20 - Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 3
Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie! Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Naast de rassenproeven in kolen en prei brengen we ook enkele innovatieve onderwerpen onder de aandacht.
05.10.20 - Enkele 'Wist-je-datjes' over perceelsranden langs waterlopen

Er valt heel wat te zeggen over perceelsranden. Met enkele wist-je-datjes zorgen we dat je weer helemaal mee bent. We hebben het over controles en certificeringen, over een goed beheer van de 1-meter teeltvrije zone, bij wie je terecht kan voor hulp bij het onderhoud, en over het nieuwe digitale platform met informatie over uitvoering van de onderhoudswerken door de waterbeheerder. Klik door en lees meer!

30.09.20 - Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 2
Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie! Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Lees in dit nieuwsbericht meer over de thema’s bodem, bemesting en irrigatie!