Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 594 items aan uw criteria.
15.10.20 - Vanggewassen ingeven op het e-loket!

Voor de percelen gelegen in gebiedstype 1, 2 en 3 zijn er binnen MAP 6 verplichtingen voor de inzaai van een vanggewas. Naast de inzaai op (een deel van) het perceel moet je de ingezaaide percelen ook registeren op het e-loket. Daarvoor heb je nog tijd tot 31 oktober!

05.10.20 - Herbekijk onze webinar over wat kleinschalige vergisting voor jou kan betekenen!

Heb je reststromen op jouw bedrijf zoals mest of groenteresten? Heb je er al aan gedacht om er ook energie uit te halen? Tijdens drie webinars op 24 september gaven we duiding over wat de mogelijkheden zijn voor de varkens-, melkvee- en groentesector.  

Heb je dit gemist, maar wens je toch het laatste nieuws omtrent kleinschalige vergisting te weten? Klik dan zeker verder om de opnames van de webinars te bekijken!

05.10.20 - Het project “Optimaal Speenmanagement” helpt je op weg naar een betere gezondheidsstatus

De periode rond het spenen is een moeilijke, kritische fase voor biggen. Op veel bedrijven zien we dan problemen opduiken met speendiarree of andere gezondheidsproblemen. Dikwijls zijn hierdoor ook de technische prestaties ondermaats. Momenteel wordt nog vaak naar antibiotica gegrepen om deze problemen te voorkomen, maar dat proberen we af te bouwen. Op het einde van dit jaar zal ook het preventieve gebruik van zinkoxide niet meer toegelaten zijn. Hoog tijd om nu al te zoeken naar alternatieve methodes om de speenfase probleemloos door te komen! Je kan je hierbij laten begeleiden via het demoproject “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus”, gesteund door het Departement Landbouw en Visserij.

02.10.20 - Najaarsdip bij zeugen

Op veel varkensbedrijven zijn de dek- en drachtresultaten deze maand minder goed. Zeugen worden minder vlug berig, de varkenshouder neemt meer terugkomers waar en zeugen verwerpen vlugger. Warme en lange zomers zorgen ervoor dat dit probleem nog groter wordt. Extra aandacht besteden aan bronststimulatie is in deze periode een must!

01.10.20 - Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!

De VLM maakte de geselecteerde percelen voor een nitraatresiducontrole bekend. Sinds vorig jaar moet je de staalname voor die percelen aanvragen via SNapp. TIP! Begin er tijdig aan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

29.09.20 - Eerste bijeenkomst bij de stripping-scrubbing installatie binnen Nitroman

In de dunne fractie van varkens- en rundermest en digestaat zit vaak nog heel wat stikstof. In het project Nitroman worden twee technologieën opgevolgd die die waterige, dunne fractie opwaarderen. We onderzoeken specifiek de strippen-wassentechnologie van Detricon en de membraanfiltratie met omgekeerde osmose van Strocon. Tijdens de kick-off van het project bezochten we alvast IVACO en hun Detricon-installatie.

29.09.20 - Heb je een leegstaande serre? Of betaal je je blauw aan mestverwerking?

In april zamelden twee Nederlanders, Tony Martens en Mauritz van de Ven, 4,6 miljoen euro in om waterlinzen te kweken in Californië. In Vlaanderen wordt de plant nog steeds gezien als een pest. Onterecht, want de plant bevat een hoog gehalte aan gunstige eiwitten, en kan een oplossing zijn voor leegstaande serres, het overschot aan varkensmest of het lozen van restwaters in de aquacultuur.  

17.09.20 - Ammoniumnitraat: concrete ervaring opdoen met deze nieuwe, herwonnen meststof

Ammoniumnitraat is een stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest dat mits enkele voorwaarden kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Met het eigen mestoverschot kan dus een deel van de bemestingsbehoefte worden ingevuld. Hoog tijd om hier ervaring mee op te doen bij de landbouwer en deze kennis te delen. Ontdek met ons mee! 

 
16.09.20 - Webinar kleinschalige vergisting: kansen voor uitbreiding van landbouwvergisting in Vlaanderen
Ben je een landbouwer met interesse in kleinschalige vergisting? Heb je reststromen zoals mest of oogstresten, en wens je hier energie uit te halen? Of wens je te weten te komen hoe kleinschalige vergisting kan bijdragen aan emissiereductie? Lees dan zeker verder zodat je je kunt registreren voor een interessante webinar!    
10.09.20 - Bescherm je tegen het gevaar van mestgassen!

Bij veehouders is het gevaar van mestgassen gekend. Jammer genoeg gebeuren er nog steeds ongevallen, soms met dodelijke afloop. Wobra, Boerenbond, Inagro en de provincie West-Vlaanderen willen hier iets aan doen, door gratis beschermmateriaal en meettoestellen ter beschikking te stellen. Om gebruik te maken van dit uitleenpakket, ben je als veehouder verplicht om een opleiding te volgen van drie uur.

26.08.20 - Laatste kans op gratis haalbaarheidsscan voor pocketvergisting!

Heb je reststromen op jouw bedrijf zoals mest of groenteresten? Heb je er al aan gedacht om er ook energie uit te halen? Ben je benieuwd of pocketvergisting een interessante investering kan zijn voor jouw bedrijf? Vraag dan nu nog jouw gratis haalbaarheidsscan aan! Geïnteresseerd? Lees dan zeker verder voor meer info!

05.08.20 - Onze tips helpen jouw landbouwdieren om de hitte te trotseren!

Als de temperaturen te hoog oplopen, moet je als veehouder extra aandacht besteden aan je dieren. Extreme temperaturen zorgen zowel bij varkens als bij melkvee voor een lagere melkproductie. De vruchtbaarheidsresultaten zijn in zo’n periode eveneens vaak minder. Het blijft een uitdaging om de stal fris en koel te houden bij een hittegolf. In dit nieuwsbericht delen we enkele praktische tips om hittestress bij je dieren te voorkomen.

30.07.20 - TIP: Weeg regelmatig de dosators af!

Meten is weten! Wil je de voeropname van je zeugen nauwkeurig opvolgen? Weeg dan regelmatig de dosators af! Lees meer in dit nieuwsberichtje.

27.07.20 - Bezoek IVACO tijdens de kick-off van Nitroman op 10 september

In de dunne fractie van varkens- en rundermest en digestaat zit vaak nog heel wat stikstof. In het project Nitroman ontwikkelen we twee technologieën die die waterige, dunne fractie opwaarderen. We onderzoeken specifiek de strippen-wassentechnologie van Detricon en de membraanfiltratie met omgekeerde osmose van Strocon. Graag nodigen we je uit op 10 september om kennis te maken met het project en de installatie van Detricon.

20.07.20 - Nieuws uit Nutri2Cycle

In dit bericht informeren we je graag over het Europese project Nutri2Cycle. Dit project beoogt het sluiten van nutriëntenkringlopen om op die manier een duurzame landbouw te garanderen. Ben je benieuwd naar nieuws en updates over het project? Lees dan zeker verder!

16.07.20 - Hoeveel kost het drinkwater van jouw dieren? Jouw input helpt!

Voldoende drinkwater van een goede kwaliteit is van groot belang voor elke veehouder. Toch blijkt het de laatste jaren niet altijd even evident te zijn om voldoende kwalitatief drinkwater te hebben. Er wordt gebruik gemaakt van veel verschillende waterbronnen, elk met hun specifieke kwaliteit en aandachtspunten. Vaak is een vorm van waterbehandeling noodzakelijk om de chemische en/of bacteriologische kwaliteit van het water bij te sturen, zodat je het water zonder problemen kan inzetten als drinkwater. Maar hoeveel kost dat (behandeld) water nu eigenlijk op jouw bedrijf?

01.07.20 - Doe mee aan proefproject inzameling medisch afval in de Westhoek

In de veeteeltsector voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen zelf uit. Denk bijvoorbeeld aan vaccinaties en nabehandelingen. Het afval van die handelingen is medisch afval. Je moet het dus op een oordeelkundige manier afvoeren. Individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder is duur, waardoor de afvalstroom vaak niet reglementair afgevoerd wordt. De veehouder beschikt dan ook niet over de nodige attesten, wat voor problemen kan zorgen. POM West-Vlaanderen, Boerenbond, ABS en Inagro willen dat graag voorkomen en startten daarom vorig jaar een proefproject op in de regio Tielt. Dat project breiden we nu uit naar de regio Westhoek.

25.06.20 - Tips voor een hete zomer…

De zomer is volop begonnen en de eerste warme dagen zijn een feit. Helaas kunnen varkens deze hitte moeilijk verdragen. Dat kan aanleiding geven tot grote verliezen bij zowel zeugen als vleesvarkens. Met een aantal tips helpen we je op weg om dat te vermijden.

23.06.20 - Webinar leert ons bij over herwonnen meststoffen

Ben je op zoek naar meststoffen om kunstmest te vervangen, maar ben je nog onvoldoende op de hoogte van de voordelen ervan? Via onze webinar leer je de producteigenschappen en de landbouwkundige waarde van herwonnen meststoffen kennen.    

 
18.06.20 - Project Optimaal spenen zorgt voor een goede start met gezonde biggen

De speenperiode is een kritisch moment in het leven van een big. Om problemen op te vangen, wordt nog vaak preventief antibiotica of zinkoxide toegevoegd aan het voeder. De deelnemers aan het project “Optimaal Spenen in West-Vlaanderen” tonen echter dat het ook anders kan. We verzamelden enkele getuigenissen.