Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 787 items aan uw criteria.
23.02.21 - Wat zijn de kosten en baten van eendenkroos in Vlaanderen?

Eendenkroos is eiwitrijk en kan soja vervangen in de humane voeding en diervoeders. De voorbije 2 jaar onderzocht Inagro samen met VIVES, UGent en IVACO of dat eendenkroos hier in Vlaanderen potentieel heeft. Dit kon met behulp van het Vlaanderen-Circulair project "Eendenkroos Waardeketen". Nu zijn de resultaten beschikbaar.  

 
18.02.21 - MAP 6 in 2021

Vorige donderdag, 11 februari, volgden ruim 430 deelnemers live onze webinar rond de wijzigingen in MAP 6 in 2021. Veel geïnteresseerden gaven aan niet live te kunnen volgen maar het webinar en de presentatie later te willen bekijken. Deze vind je in dit nieuwsbericht.

18.02.21 - Graslandupdate week 7: Temperatuursom

Vanaf deze week mag je volgens de mestwetgeving mest uitrijden. Dat wil niet zeggen dat het ook aangeraden is. Het optimale bemestingsmoment voor grasland kan je bepalen door de temperatuursom te volgen. 

 
17.02.21 - Online inspiratiesessies Week van de Korte Keten 2021. Kom luisteren en doe mee

Van 15 tot 23 mei 2021 vindt voor de vierde keer in Vlaanderen de Week van de Korte Keten plaats. Neem deel aan de inspiratiesessies en krijg niet alleen inspiratie maar vooral goesting om samen met ons korte keten in de kijker te zetten.

11.02.21 - Adviesfilmpjes versterken melkveehouders in de Westhoek en daarbuiten (deel 4)

De voorbije weken deelden onze adviseurs melkveehouderij heel wat kennis via adviesfilmpjes. We zijn deze week aan de laatste twee filmpjes aangekomen. Eddy Decaesteker zal je uitleggen wat je kan bijleren over je eigen MCC- en MPR-uitslag. Hij zal ook enkele tips geven over droogstandsvoeding.

09.02.21 - Hogere eiwitautonomie met en zonder soja

Dit jaar gaan er drie projecten van start met de focus op eiwitgewassen voor menselijke voeding of de toepassing ervan in het voederrantsoen op het bedrijf. Je komt er meer over te weten in dit nieuwsbericht.

04.02.21 - Adviesfilmpjes ondersteunen melkveehouders in Westhoek en daarbuiten (deel 3)

De voorbije twee weken lanceerden we adviesfilmpjes over melkvee. Daarin gaven we al een aantal praktische tips over de interpretatie van kuilen en de voeder- en drinkwateropname bij melkvee. Deze week geven we je mee welke signalen je in de stal kan opvangen.

02.02.21 - Herbekijk de succesvolle webinar over circulaire meststoffen en bodemverbeteraars

Op donderdag 14 januari 2021 vond de webinar 'Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars: van innovatie naar praktijk' plaats. Deze webinar vond plaats in het kader van het Nutriman-project, dat de brug slaat tussen toegepast onderzoek en industrie. Met een 250-tal deelnemers kunnen we spreken van een groot succes! Voor degenen die er toch niet bij konden zijn, staat de webinar vanaf nu ook online.

28.01.21 - Adviesfilmpjes ondersteunen melkveehouders in Westhoek en daarbuiten (deel 2)

Vorige week lanceerden we onze eerste adviesfilmpjes melkvee. Daarin getuigde een melkveehouder over zijn rantsoenberekening. Adviseur Eddy Decaesteker lichtte toe hoe je een kuil goed kan interpreteren op analyse en aan de kuil zelf. Via dit nieuwsbericht kan je de volgende filmpjes ontdekken. Daarin behandelen we de thema's voergang en drinkwater. Veel kijkplezier!

27.01.21 - Resultaten rassenproeven maïs

Jaarlijks voert Inagro rassenproeven uit met maïs. De resultaten ervan worden opgenomen in de ruime synthese van VARMABEL. Ook in dit nieuwsbericht delen we de tabellen. 

 
26.01.21 - Kom de behoefte aan herwonnen meststoffen per regio te weten

ReNu2Farm streeft ernaar het hergebruik van N, P en K te verhogen door rekening te houden met de behoefte van landbouwers. Een onderzoek dat in 2019 werd uitgevoerd onder leiding van NMI (NL) en Cork IT (IRE) is nu online en gepubliceerd. In een digitale, interactieve tool vatten we de resultaten visueel samen. Wil je de nood aan herwonnen meststoffen weten voor bijvoorbeeld West-Vlaanderen? Lees dan zeker verder!

21.01.21 - Adviesfilmpjes ondersteunen melkveehouders in Westhoek en daarbuiten (deel 1)

Door de geldende coronamaatregelen was advies verstrekken aan individuele melkveehouders de afgelopen maanden niet evident. Bovendien werden studiedagen, lesmomenten, bijeenkomsten en groepsrondleidingen van de agenda geschrapt. “In ons LEADER-project hadden we nochtans de ambitie om sterk in te zetten op mondelinge adviesverlening om de bedrijfsvoering van melkveehouders in de Westhoek te versterken", vertelt Ilse Louwagie, praktijkonderzoeker en adviseur melkvee. Om jou in deze tijden van beperkte contacten alsnog te voorzien van praktische tips lanceren we een reeks adviesfilmpjes.

21.01.21 - VDAB en Boerenbond ondersteunen melkveehouders bij aanwerven van werknemers

Uit een enquête blijkt dat 65% van de landbouwers niet tevreden is met hun drukke werkschema. Toch overweegt slechts 18% om een extra arbeidskracht aan te werven. Ze hebben nood aan begeleiding bij onder andere de opvolging en navolging van regelgeving, personeelsadministratie of werkorganisatie. Eind 2020 organiseerde Inagro digitale infomomenten voor melkveehouders. Lien Leroy van VDAB had het over de individuele beroepsopleiding (IBO) en Jeroen Boudewijns van Boerenbond gaf info over het financiële luik bij de aanwerving van een werknemer. We zetten de conclusies uit de workshops even op een rijtje.

19.01.21 - Aanleg proef zeer laat uitlopende notenvariëteiten in agroforestry

Walnoot is een populaire keuze bij Vlaamse en Nederlandse pioniers in agroforestry. Zeer laat uitlopende variëteiten vormen mogelijks een extra troef in agroforestry. Voorlopig zijn deze niet commercieel beschikbaar en zijn teeltrelevante eigenschappen onvoldoende gekend. In samenwerking met landbouwers en notenexperten starten we een langlopende proef met zeer laat uitlopende variëteiten. Zonet gingen de eerste bomen in de grond!  

18.01.21 - Bedrijfsintegratie en vergunningen

Je zou denken dat de integratie van je bedrijf pas start na de realisatie van je (ver)bouwplan. Niets is minder waar: vergunningverlenende overheden hechten veel belang aan de integratieaspecten. De laatste jaren is het belang daarvan nog extra toegenomen. In dit nieuwsbericht geven we je nuttige tips!

14.01.21 - Webinars voor telers met interesse in biologische landbouw

Biologische landbouw blijft in volle ontwikkeling. De markt evolueert gunstig en er dienen zich heel wat technische innovaties aan. Omschakelen naar biologische landbouw is voor een aantal bedrijven een toekomstgericht alternatief. Toch blijft de omschakeling naar biologische landbouw een grote stap in de bedrijfsvoering. De webinars ‘omschakelen naar biologische melkveehouderij’ en ‘omschakelen naar biologische akkerbouw-groenteteelt’ helpen geïnteresseerde landbouwers alvast op weg. Iedereen kan deelnemen.

12.01.21 - Bijen in de bloemetjes

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Je kan kiezen voor een eenjarig mengsel of een meerjarig mengsel. Beide bestellen kan natuurlijk ook.

11.01.21 - Bemesten op maat van het gewas en met aandacht voor het milieu? Inagro helpt je op weg

Gewassen produceren met goede opbrengsten, een goede kwaliteit én de noodzakelijke zorg voor het milieu vraagt een beredeneerde aanpak. Meststoffen zijn in deze een belangrijke factor én vormen een kost op jouw landbouwbedrijf. Tegelijk is bemesten volgens de huidige (vaak veranderende) wetgeving niet eenvoudig. Via onze nieuwe adviesdienst “Bedrijfsadvies Bemesting” helpen we je om de voordelen van een beredeneerde bemesting te verzilveren, een win-winsituatie voor jou en het milieu. Heb je moeite om inzicht te krijgen in de wettelijke verplichtingen? Heb je nood aan wat extra uitleg bij jouw bodemanalyses? Of heb je vragen over jouw bemestingsgewoontes? Vraag “Bedrijfsadvies Bemesting” aan!  

05.01.21 - Positieve technische en economische resultaten van PROTECOW-melkveehouders na vier jaar begeleiding

Achttien melkveehouders stapten vier jaar geleden in het PROTECOW-project. Ze hadden één doel: de rendabiliteit en voederefficiëntie van hun bedrijf verbeteren. Maar vooral ook... leren van elkaar! Onder begeleiding van melkvee-adviseurs vergeleken ze hun technische en economische cijfers. Alle melkveebedrijven zijn positief geëvolueerd, en de regionale verschillen werden steeds kleiner. De samenstelling van rantsoenen werd aangepast,  de ruwvoederefficiëntie steeg en het krachtvoedergebruik daalde. Ook de melkgehaltes stegen.

05.01.21 - Gratis en gemakkelijk toegankelijke informatie over herwonnen meststoffen en hun afkomst

De regelgeving en omstandigheden van biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatietechnologieën en -producten verandert. Daarom moeten landbouwers zich aanpassen. Tegelijk is het aanbod aan technologieën en meststoffen waaruit je kan kiezen zeer groot. Wil je als landbouwer weten hoe dergelijke technologieën en producten jouw bedrijf kunnen helpen? Neem dan zeker een kijkje op het online platform van Nutriman!