Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 869 items aan uw criteria.
20.09.21 - Bezoek een stripping-scrubbing pilootinstallatie op Inagro’s testplatform

HERINNERING: Binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland project NITROMAN dient de biogassite op Inagro als testplatform voor nutriëntenrecuperatie nabehandelingen van het digestaat. In september staat er een stripping-scrubbing pilootinstallatie die de dunne fractie van het digestaat verder opwaardeert tot ammoniumzouten. Kom op 30 september zeker eens een kijkje nemen hoe dat in zijn werk gaat!

16.09.21 - Percelen voor nitraatresiducontrole zijn gekend. Vraag de staalname tijdig aan!

De nitraatresiducampagne van de mestbank gaat binnenkort van start. Recent stuurde de mestbank een mail naar iedereen die stalen moet nemen. Kreeg jij een e-mail met de melding om één of meerdere nitraatresidubepalingen te doen op eigen kosten? Wacht dan niet langer en neem nu al contact op met het labo van Inagro of jouw staalnemer. Op tijd starten betekent namelijk meer service en minder stress.

16.09.21 - Studiedag Franse melkveehouders rond kuilkwaliteit

Op vrijdag 10 september kwamen een twintigtal Franse melkveehouders langs bij Inagro in het kader van een samenwerking voortgevloeid uit het Interreg-project PROTECOW. De groep melkveehouders werkt naar een gemeenschappelijk doel, namelijk het 100-100-100-principe. Dat staat voor een melkproductie van 100 hectoliter per koe per jaar, een voederkost lager dan 100 euro per 1.000 liter melk en niet meer dan 100 gram krachtvoer per liter melk. Bijproducten worden niet bij dit krachtvoer gerekend. Het thema van deze studiedag was de kuilkwaliteit.

16.09.21 - Werken op een melkveebedrijf, iets voor jou?

Werken in de natuur, tussen de koeien en elke dag bijleren. Een job met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Er zijn veel melkveehouders met nood aan extra helpende handen, en toch is het beroep van werknemer op een melkveebedrijf minder gekend. Ter promotie maakten we een filmpje met getuigenissen van enthousiaste arbeidskrachten uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Via deze weg willen we werkzoekenden warm maken om in de melkveehouderij te werken.  

16.09.21 - Nieuwe groeicurves voor jongvee!

Om de groei van jongvee te beoordelen, vergelijkt een melkveehouder de gerealiseerde groeicurve met de gewenste groeicurve. De groeicurves die melkveehouders momenteel gebruiken, zijn gebaseerd op gegevens van meer dan twintig jaar geleden. Het melkvee is intussen stevig geëvolueerd. Bovendien ligt de focus tegenwoordig op een snellere opfok. Hoog tijd dus om de groeicurves een update te geven!

13.09.21 - Neem deel aan de opleiding bescherming tegen mestgassen!

Mestgassen komen hoofdzakelijk vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Maar ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag lopen veehouders een groot risico. Landbouwers worden zich steeds meer bewust van het gevaar van mestgassen. Toch gebeuren er nog steeds ongevallen, soms met dodelijke afloop, omdat de situatie nog te vaak wordt onderschat.

09.09.21 - Graslandupdate week 37

In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken van de actuele grasgroei in week 37.

02.09.21 - Gezocht: landbouwers met mais in gebiedstype 2 of 3

Inagro onderzoekt hoe je groenbedekkers optimaal inzet in (korrel)mais. Heb jij mais groeien in gebiedstype 2 of 3 en wil je een vergelijking maken tussen twee groenbedekkers? Dan ben jij de landbouwer die we zoeken! We bieden gratis begeleiding en zaaizaad voor de groenbedekker. Lees verder om je in te schrijven.  

02.09.21 - Bezoek een stripping-scrubbing pilootinstallatie op Inagro’s testplatform

In het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project NITROMAN dient de biogassite op Inagro als testplatform voor nabehandelingen van nutriëntenrecuperatie van het digestaat. In september staat er een stripping-scrubbing pilootinstallatie die de dunne fractie van het digestaat verder opwaardeert tot ammoniumzouten. Kom zeker eens kijken hoe dat in zijn werk gaat!

02.09.21 - Concrete ervaring opdoen en kennis uitwisselen over vloeibaar ammoniumnitraat

Ammoniumnitraat is een opgewaardeerde stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest die - mits enkele voorwaarden - kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Hoog tijd om hier op grote schaal ervaring mee op te doen bij de landbouwer en kennis te delen. Ontdek het samen met ons!

01.09.21 - Vertaal de arbeidsbehoefte op je melkveebedrijf in een concrete vacature

Verschillende melkveehouders geven aan dat ze extra helpende handen zoeken, hetzij voor enkele uren per week, hetzij voor een half- of voltijdse job. Slechts enkele vragen worden effectief vertaald in een vacature. Nochtans merken we uit overleg met verschillende organisaties dat zij vaak het kengetal "aantal vacatures in de melkveehouderij" gebruiken. Hoe minder vragen vertaald worden in vacatures, hoe minder stappen er gezet worden om potentiële werknemers te vinden en om bijvoorbeeld nieuwe tewerkstellingsvormen te creëren. Via dit nieuwsbericht leren we je een vacature uit te schrijven. Help jij ons mee de arbeidsbehoefte in kaart te brengen?

30.08.21 - Herinnering: neem deel aan het eindsymposium van Nutriman

Het internationale Nutriman-project – met Vlaamse partners UGent, Inagro, ILVO, PCS en Vlaco – loopt na drie jaar ten einde. Op 16 september 2021 organiseren de projectpartners een eindsymposium. Je kunt je nog inschrijven voor dit gratis online evenement!

30.08.21 - Nieuwe groeicurves voor jongvee!

Om de groei van jongvee te beoordelen vergelijkt een melkveehouder de gerealiseerde groeicurve met de gewenste groeicurve. De groeicurves die melkveehouders momenteel gebruiken, zijn echter gebaseerd op gegevens van meer dan 20 jaar geleden. Het melkvee is in tussentijd echter stevig geëvolueerd. Bovendien ligt de focus tegenwoordig op een snellere opfok. Hoog tijd dus om de groeicurves een update te geven!

30.08.21 - HERINNERING: Voorstelling van finale resultaten project herwonnen meststoffen

Het project ReNu2Farm verdiepte zich in herwonnen meststoffen: nutriënten die een behandeling ondergingen waardoor hun bemestingswaarde stijgt. We onderzochten verschillende facetten van de technologieën en de waarde van de herwonnen meststoffen die ze produceren voor de landbouw. Het project loopt stilaan ten einde, dus is het tijd om alle resultaten te bundelen en voor te stellen aan het brede publiek. Dat doen we op een digitale slotbijeenkomst op 9 september.

26.08.21 - Graslandupdate week 35

In dit nieuwsbericht brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen in week 35.

17.08.21 - Zij verdienen een tweede kans op een melkveebedrijf

Het Penitentiair Landbouwcentrum (PLC) in Ruiselede is een gevangenis met 120 melkkoeien en 125 ha grond. De gedetineerden zitten er het laatste deel van hun straf uit. Vijf ervan werken voltijds op het melkveebedrijf. Voor de meesten is dit hun eerste ervaring in de melkveesector. Dankzij een goede opleiding leren ze de stiel kennen. De passie voor het vak wordt bij sommigen zo groot dat ze na hun detentie graag op een melkveebedrijf aan het werk willen. Wij bezochten de gevangenisboerderij en brengen verslag uit via een filmpje met getuigenissen van de gedetineerden en Etienne de Muêlenaere, hoofd van het landbouwbedrijf.

12.08.21 - Graslandupdate week 33

In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken van de grasgroei in week 33 met de actuele gegevens van onze grasmetingen.

11.08.21 - Rond de afkalftijd zijn hygiëne en opvolging belangrijk (deel 3/3)

Op 6 juli konden melkveehouders deelnemen aan een webinar over transitiemanagement. Inagro was partner en zorgde voor de praktische insteek in het verhaal. Daarvoor namen we een getuigenis op van een melkveehouder die deelneemt aan het VLAIO-project 'Veerkracht'. In het laatste deel van onze reeks nieuwsberichten kijken we even mee hoe de periode rond het afkalven op zijn bedrijf verloopt.

05.08.21 - Hoe krijg ik het werk gedaan op mijn melkveebedrijf? Deel 5: IBO-traject

Melkveehouders staan steeds meer onder druk door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de veehouders aan. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. In een reeks van artikels gaan we dieper in op de mogelijkheden in tewerkstelling. Als laatste artikel zoomen we in op het IBO-traject. 

 
04.08.21 - Melkveehouder Gert benadrukt belang van rantsoen en beweging (deel 2/3)

Op 6 juli konden melkveehouders deelnemen aan een webinar rond transitiemanagement. Inagro was medepartner in deze organisatie en zorgde voor de praktische insteek in het verhaal. Hiervoor werd een getuigenis opgenomen bij een melkveehouder die deelneemt aan het VLAIO project 'Veerkracht'. Vorige week leerden we melkveehouder Gert kennen en vertelde hij hoe hij zijn koeien droogzet. Deze week krijgen we meer uitleg over zijn rantsoen en over hoe hij beweging voorziet in de droogstandsperiode.