Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 678 items aan uw criteria.
28.05.20 - Graslandupdate Week 22

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week werd er een dagelijkse grasgroei van 88,5 kg DS/ha gemeten op de opgevolgde percelen. Ontdek er alles over in deze update.  

 
27.05.20 - Maai de rand nu je er nog bij kunt

De veldwerkzaamheden draaien op volle toeren. Maar vergeet ook niet om de 1-meter teeltvrije zone even onder handen te nemen. Zolang de teelten niet te hoog staan, kan je er nog makkelijk bij. Soms laat de teelt het toe om de werken tijdens het teeltseizoen uit te voeren, maar een gewaarschuwd man...

20.05.20 - Graslandupdate week 21: Ondanks droger weer groeit het gras toch nog door

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Op enkele percelen treedt er korstvorming op van de uitgereden dierlijke mest. Dat is nefast voor de kwaliteit als het in de kuil terechtkomt. Ontdek er alles over in deze update.

20.05.20 - Aardappeloverschotten: wat nu?

De afzet van aardappelen is momenteel beneden alle peil door de coronacrisis. Alternatieve kanalen zijn dus welkom. Er loopt een online voorraadinventarisatie om de situatie zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Bekijk onderaan dit nieuwsbericht zeker ook of je in aanmerking komt voor eventuele steunmaatregelen!

14.05.20 - Graslandupdate week 20: Bemesten na de eerste snede
Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Alle percelen die we opvolgen zijn sinds vorige week gemaaid. Voor de cijfers baseren we ons dus op de hergroei van het gras na deze eerste snede. Ontdek er alles over in deze update.
12.05.20 - Gezocht: melkveehouders die arbeid op hun bedrijf beter willen organiseren

Vandaag staan de veehouders steeds meer onder druk door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de veehouders aan. In het Frans-Belgische Interreg-project COW FORME willen Inagro en projectpartners jobs creëren en de arbeid van melkveehouders aanpakken om de levenskwaliteit te verbeteren. Elf West-Vlaamse melkveehouders nemen al deel. Doe jij ook mee?

12.05.20 - Digitaal kunstmestregister pas vanaf 1 januari 2021

Het kunstmestgebruik voor stikstof en fosfor beter opvolgen, is een belangrijk aandachtspunt in MAP 6. Sinds 1 januari is het verplicht om een kunstmestregister op papier bij te houden. Vanaf 1 juli zou er een digitaal systeem komen. VLM meldde recent dat de lancering van het digitale systeem door de coronaperikelen uitgesteld is tot 1 januari 2021.

12.05.20 - Vergeet je staalname voor derogatie niet!

Het is de afgelopen dagen erg druk geweest op de velden: gras maaien en hakselen, mest voeren en dan vlug maïs inzaaien. Maar vergeet niet dat je de derogatiestalen vóór 31 mei moet laten nemen! Wil je die laten meetellen voor een fosfaatklasseverlaging, dan moet je ze vooraf aanmelden via SNapp op het Mestbankloket. Hoe dat moet, lees je in dit nieuwsbericht.  

 
11.05.20 - Soja vervangen in het melkveerantsoen - alternatief 5

Door het hoge eiwitgehalte blijft sojaschroot een interessante aanvulling in het rantsoen. Maar soja wordt niet lokaal geproduceerd en heeft volatiele prijzen. De melkvee-experts van PROTECOW vonden vijf oplossingen die sojaschroot kunnen vervangen. De alternatieven hebben betrekking op het beschikbare ruwvoeder of op het type krachtvoeder. De afgelopen weken stelden we de oplossingen voor via animatievideo’s en technische fiches. Omschakelen naar biologische landbouw is een vijfde en laatste alternatief.

07.05.20 - Graslandupdate week 19: De geur van versgemaaid gras

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. We merken dat heel wat percelen ondertussen werden gemaaid. Deze week geven we jullie daarom een overzicht van de ontwikkeling van de grasgroei voor de eerste snede. Ontdek er alles over in deze update.

04.05.20 - Soja vervangen in het melkveerantsoen - alternatief 4

Door het hoge eiwitgehalte blijft sojaschroot een interessante aanvulling in het rantsoen. Maar soja wordt niet lokaal geproduceerd en heeft volatiele prijzen. De melkvee-experts van PROTECOW vonden vijf oplossingen die sojaschroot kunnen vervangen. De alternatieven hebben betrekking op het beschikbare ruwvoeder of op het type krachtvoeder. De komende weken stellen we de oplossingen voor via animatievideo’s en technische fiches. Bedrijfseigen getoaste veldbonen gebruiken is een vierde alternatief.

30.04.20 - Graslandupdate week 18: Resultaten en enkele sfeerbeelden

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. De grasgroei deze week lag net boven de 80kg DS per dag. Ontdek er alles over in deze update.

29.04.20 - Wild van ganzen? Laat ze niet verwilderen...

Sierganzen laten ontsnappen of bewust uitzetten in de natuur is geen goed idee. De dieren die het overleven, gedragen zich vaak agressief en veroorzaken heel wat schade en overlast. Verwilderde ganzen voederen versterkt het probleem en is bij wet ook verboden.

28.04.20 - Soja vervangen in het melkveerantsoen - alternatief 3

Door het hoge eiwitgehalte blijft sojaschroot een interessante aanvulling in het rantsoen. Maar soja wordt niet lokaal geproduceerd en heeft volatiele prijzen. De melkvee-experts van PROTECOW vonden vijf oplossingen die sojaschroot kunnen vervangen. De alternatieven hebben betrekking op het beschikbare ruwvoeder of op het type krachtvoeder. De komende weken stellen we de oplossingen voor via animatievideo’s en technische fiches. De kwaliteit van het ingekuilde gras verbeteren is een derde alternatief.

23.04.20 - Graslandupdate week 17: Het maaiseizoen kan van start gaan

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week zijn er al enkele percelen gemaaid. Het lijkt er dus op dat het maaiseizoen voor velen nu heel dichtbij is, of zelfs al begonnen is. Ontdek er alles over in deze wekelijkse update van onze grasmetingen.  

 
22.04.20 - Maaien zonder slachtoffers doe je zo
Het maaiseizoen komt stilaan weer op gang. Een goeie maaitechniek bevordert de kwaliteit van het gemaaide gras én kan het aantal maaislachtoffers tot 70 % verkleinen. Om een goede maaitechniek in de hand te werken, zetten we de folder ‘Maaien zonder slachtoffers doe je zo’ nog eens in de kijker.   
20.04.20 - Tweede jaar op rij veldproef met herwonnen meststoffen

Herwonnen meststoffen, al dan niet afkomstig uit mest, ondergingen een behandeling waardoor hun bemestingswaarde stijgt. Hun efficiëntie zal onze veldproef in het project ReNu2Farm uitwijzen. Daarin vergelijken we ammoniumnitraat, spuiwater, dunne fractie van digestaat en varkensurine met kunstmest, varkensdrijfmest en een blanco behandeling. In het tweede jaar van deze veldproef onderzoeken we het effect op spinazie.

20.04.20 - Soja vervangen in het melkveerantsoen - alternatief 2

Door het hoge eiwitgehalte blijft sojaschroot een interessante aanvulling in het rantsoen. Maar soja wordt niet lokaal geproduceerd en heeft volatiele prijzen. De melkvee-experts van PROTECOW vonden vijf oplossingen die sojaschroot kunnen vervangen. De alternatieven hebben betrekking op het beschikbare ruwvoeder of op het type krachtvoeder. De komende weken stellen we de oplossingen voor via animatievideo’s en technische fiches. Tussenteelten met Italiaans raaigras zaaien om het aandeel gras in het teeltplan te verhogen is een tweede alternatief.

20.04.20 - Project zoekt melkveehouders die arbeid op hun bedrijf beter willen organiseren

Vandaag staan de veehouders steeds meer onder druk door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de veehouders aan. In het Frans-Belgische Interreg-project COW FORME willen Inagro en zijn projectpartners jobs creëren en de arbeid van melkveehouders aanpakken om de levenskwaliteit te verbeteren. Ook jij kan meewerken!

16.04.20 - Graslandupdate week 16: Ook deze week sterke grasgroei genoteerd

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Ook deze week merkten we een sterke grasgroei op. De ruwe celstof steeg deze week al boven 220g/kg DS voor de gemeten locaties. Ontdek er alles over in deze wekelijkse update van onze grasmetingen.