Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 759 items aan uw criteria.
03.12.20 - Videoles 3: de voederautonomie van koeien optimaliseren

In Frankrijk zegt men dat één kilo krachtvoeder voor drie kilo melk zorgt … maar geldt dit wel voor alle melkveebedrijven? Waarom kunnen bepaalde koeien krachtvoeder beter benutten dan andere? Binnen het PROTECOW-project konden 18 melkveehouders beroep doen op de expertise van de voedingsdeskundigen van Avenir Conseil Elevage. Dankzij die kennis is de voederefficiëntie van hun melkvee verbeterd. Benieuwd hoe ze te werk gingen? Bekijk dan deze videoles.

03.12.20 - Nitraatresiducampagne 2020
Tussen 1 oktober en 15 november legden de staalnemers van Inagro heel wat kilometers te velde af. Ondertussen hebben ook onze labomedewerkers deze toevloed aan stalen kunnen analyseren. Het gemiddelde nitraatresidu van alle stalen bedraagt in 2020 98 kg nitraat-N/ha. Dit is een daling met 12 kg/ha ten opzichte van 2019.
02.12.20 - Melkveehouders willen meer begeleiding bij het aanwerven van personeel

Op 17 november organiseerden we een digitale workshop rond arbeid in de melkveehouderij. Een kleine groep melkveehouders wisselde ideeën uit rond een aantal vraagstukken. De workshop bestond uit twee delen: hoe ga je om met personeelsmanagement en hoe bereik je potentiële werknemers?

02.12.20 - Alle resultaten uit Pocket Power gebundeld in dit onderzoeksrapport

Door stijgende prijzen vormt energie een steeds bepalendere kostenpost in het economisch plaatje van land- en tuinbouwbedrijven. Tegelijkertijd blijven veel reststromen op landbouwbedrijven onbenut en kunnen ze voor overlast zorgen. Pocketvergisting van deze restromen kan zorgen voor invulling van de energievraag van het bedrijf op vlak van elektriciteit en voor een deel ook van warmte via warmte-krachtkoppeling (WKK).

02.12.20 - Opnieuw mogelijkheid tot deelname inzameling medisch afval

Medisch afval van diergeneeskundige handelingen (vaccinaties, nabehandeling…) gemakkelijk, reglementair én goedkoper afvoeren? Het kan nu voor elke veehouder in West-Vlaanderen! Lees snel verder.

01.12.20 - Beleef een virtuele rondleiding op het melkveebedrijf Le Bailli

Op 15 december geeft Bruno Massart een virtuele rondleiding op zijn Waalse melkveebedrijf Le Bailli. Dankzij de uitwisselingen met Vlaamse, Waalse en Franse melkveehouders kon hij zijn bedrijfsvoering verbeteren. Hij vertelt onder andere hoe zijn voederstrategie is aangepast en wat het heeft opgeleverd. In een tweede luik van dit webinar vertellen we welke vooruitgang de 18 PROTECOW-melkveehouders boekten. Daarna volgt een overzicht van werkinstrumenten die jou als melkveehouder helpen bij een betere bedrijfsvoering. Mis het niet!

26.11.20 - Sorghum: nog veel vragen

In de biologische veehouderij heeft sorghum mogelijk wat voordelen ten opzichte van maïs. Sorghum zou een lagere vocht- en stikstofbehoefte hebben en het kan mogelijk zorgen voor een hogere organische stofopbouw. In verschillende proeven blijft de opbrengst en voederwaarde echter nog achter ten opzichte van maïs. Meer en meer rassen zijn weliswaar in ontwikkeling.

26.11.20 - Winteractie: Bouwvooranalyse 10 + 1 gratis!

Vraag jouw bouwvooranalyse nu al aan. De bouwvooranalyse is immers ideaal als start voor een optimale bemesting en bekalking.

26.11.20 - Videoles 2: Hoe kan ik mijn voederautonomie verbeteren?

Voederautonomie is een algemene term die op drie verschillende niveau’s benaderd kan worden: massa, energie en eiwit. Om autonoom te worden, kan je als melkveehouder vooral focussen op je ruwvoederproductie. Bij krachtvoeders kan het kiezen voor lokale bijproducten zoals koolzaadschroot een optie zijn. Welke impact heeft het verhogen van de autonomie op je technische en economische resultaten? Het antwoord volgt in deze videoles.

25.11.20 - Interessant nieuws vanop de tweede ESNI-conferentie

Op 27 oktober ging een virtuele editie door van de internationale ESNI-conferentie. We kregen een inzicht in de laatste ontwikkelingen op gebied van nutriëntenrecuperatie. Zo schetste Wim Debeuckelaere van de Europese Commissie de criteria om bepaalde herwonnen meststoffen afkomstig van dierlijke mest te gaan gebruiken als kunstmest. Benieuwd naar meer? Lees dan zeker verder!

19.11.20 - Videoles: het belang van kwalitatieve ruwvoeders

Elke melkveehouder heeft het al ondervonden: krachtvoeders zijn duur. Maar men vergeet vaak dat ruwvoeders de grootste kost vertegenwoordigen in het basisrantsoen. Dit is een goede reden om zoveel mogelijk uit je ruwvoeders te halen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Binnen het project PROTECOW besteedden we veel aandacht aan ruwvoederkwaliteit. Want met kwalitatieve ruwvoeders kan je goedkope melk produceren met hoge eiwit- en vetgehaltes. Hoe kom je tot een goede ruwvoederproductie? En wat is het belang van een goede graskuil in het melkveerantsoen? Antwoorden krijg je in deze videoles. We geven praktische richtlijnen bij het telen, bemesten, maaien, inkuilen en uitkuilen.  

18.11.20 - Opslag van stalmest op de akker, hoe zit dat juist?

De opslag van type 1 meststoffen (stalmest, champost en traagwerkende meststoffen) kan op de kopakker van het perceel gebeuren. Tussen 1 november en 15 januari moet je deze afdekken. Je doet dit met een semipermeabele doek. Dat is een doek die geen regen doorlaat maar wel zuurstof. Zo kan de mest verder verteren zonder dat nutriënten verloren gaan.   

 
16.11.20 - Bekijk de eerste proefveldresultaten van Nitroman

Binnen het Nitroman-project wordt gekeken of herwonnen meststoffen als vervanger kunnen dienen voor kunstmest. Dit gebeurt met de veranderende wetgeving van SafeManure die eraan komt in het achterhoofd. Kom meer te weten over de bemestingsresultaten van ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat en mineralenconcentraat in vergelijking met dierlijke meststoffen en kunstmest in deze webinar.

10.11.20 - Waar willen we in de nabije toekomst naartoe met eendenkroos en waterlinzen?

Op 30 oktober organiseerden Flanders Food, Inagro, UGent en Vives een online event rond eendenkroos en waterlinzen in Vlaanderen. Op dit event proefden 35 verschillende organisaties van de mogelijkheden die eendenkroos of waterlinzen hebben. Dit succes toont ons dat er voldoende interesse is om hier verder mee te werken. Maar wat willen we in de nabije toekomst verwezenlijken? We vertellen graag meer over onze plannen.

05.11.20 - Nieuwe gebiedstypes MAP 6 vanaf 2021.
Het zesde mestactieplan voorziet een tweejaarlijkse herziening van de gebiedstypes. Dat gebeurt op basis van de nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied. De nieuwe kaart met gebiedstypes zal gelden in de periode 2021-2022 (onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering).  
05.11.20 - Ontmoet melkveehouders Carl, Jean-Paul en Gauthier vanaf zondag 8 november op PlattelandsTv

Kunnen Waalse, Franse en Vlaamse melkveehouders iets van elkaar leren? Zeker en vast. Dat bewees het PROTECOW-project. Onder begeleiding van melkveespecialisten wisselden zes Vlaamse, zes Waalse en zes Noord-Franse melkveehouders hun kennis en ervaringen uit. De ontmoetingen waren zeer waardevol. Ze legden elkaars pijnpunten bloot en leerden van elkaars sterke punten. In een nieuwe reportage van PlattelandsTv brengen we een bezoek aan drie melkveehouders uit de PROTECOW-club. Ze vertellen welke goede praktijken ze leerden en toepassen op hun bedrijf.

04.11.20 - Doe mee aan een digitale workshop rond arbeid in de melkveehouderij

Heb je teveel werk op je bedrijf? Speel je met het idee een werknemer aan te werven, maar weet je niet hoe dit aan te pakken? Het project CowForme wil jou hierbij helpen. Op 17 november kan je deelnemen aan een digitale workshop. Met een kleine groep melkveehouders gaan we in gesprek. We luisteren naar elkaars problemen, bezorgdheden en ideeën. Met deze info kunnen we later concrete oplossingen bieden om de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven te verhogen.

03.11.20 - VCM organiseert een webinarreeks rond Vlaamse mestverwerking

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking organiseert drie gratis lunch-webinars (tussen 12:00 en 12:45) op 23, 24 en 25 november 2020. Per webinar wordt een specifiek thema rond Vlaamse mestverwerking toegelicht via verschillende topics en sprekers.

29.10.20 - Graslandupdate Week 44: Laatste metingen van het seizoen

In het najaar informeren we je wekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.

28.10.20 - Nitraatresidu 2020: huidige stand van zaken

Nu de staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling halfweg is, brengen we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken. We zien de klassieke jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen tevoorschijn komen. Het gemiddelde nitraatresidu is wel beter dan vorig jaar. Op vandaag bedraagt het gemiddelde nitraatresidu 97 kg nitraat-N/ha ten opzichte van 107 kg nitraat-N/ha in dezelfde periode in 2019.