Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 459 items aan uw criteria.
21.09.20 - Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 1

Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie. Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Het thema ‘gewasbescherming in kolen en prei’ staat centraal. Lees meer in dit nieuwsbericht.    

17.09.20 - All you need is... nuttige insecten dankzij de keverbank en grasstrook

Kunnen landbouwers straks ook keverbanken aanleggen om plaagbestrijdende insecten aan te trekken en zo tegelijkertijd akkervogels een duwtje in de rug te geven? Een eerste verkennend onderzoek lijkt alvast te suggereren dat keverbanken een nuttige aanvulling zijn op de grasstroken die heel wat landbouwers de laatste jaren al integreerden op hun velden.

16.09.20 - Webinar kleinschalige vergisting: kansen voor uitbreiding van landbouwvergisting in Vlaanderen
Ben je een landbouwer met interesse in kleinschalige vergisting? Heb je reststromen zoals mest of oogstresten, en wens je hier energie uit te halen? Of wens je te weten te komen hoe kleinschalige vergisting kan bijdragen aan emissiereductie? Lees dan zeker verder zodat je je kunt registreren voor een interessante webinar!    
08.09.20 - Tijd om je meerjarige bloemenrand in te zaaien

Wil je een meerjarige bloemenrand inzaaien, dan is het nu het juiste moment. Meerjarige mengsels worden bij voorkeur immers in het najaar ingezaaid. September tot half oktober is hiervoor bij uitstek de beste periode. Het voordeel van zo’n najaarszaai is dat de concurrentie met eenjarige onkruiden heel wat minder is. Bij inzaai in het najaar realiseer je bovendien vanaf het eerste jaar al meer bloei. Dit is niet het geval voor meerjarige kruiden die in het voorjaar zijn ingezaaid.    

 
02.09.20 - Voederbomen voor je bioherkauwers: een hapklare excursie

Herkauwers lusten wel een groen (boom)blaadje als ze de kans krijgen. Gelijk hebben ze, want er zijn heel wat voordelen aan het toevoegen van bladeren en twijgen van bomen en struiken als aanvulling op hun standaard dieet. Ga 10 september (opgelet: in de nieuwsbrief sloop een verkeerde datum!) mee op stap en kom er alles over te weten.
 

 
27.08.20 - Nieuwe publicatie bundelt kennis over behoud patrijs in landbouwgebieden

De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van het interregproject Partridge is nu in een publicatie gegoten. Bekijk de publicatie in dit nieuwsbericht.

20.08.20 - Een blik op een succesvol bloemblok voor de patrijs

Al enkele jaren zetten verschillende akkerbouwers in de polders rond Nieuwpoort zich in voor de patrijzen op en rond hun velden. In samenwerking met Inagro blijven ze dit ook zeker de komende drie jaar nog met vol enthousiasme doen. Het aanleggen en beheren van meerjarige bloemblokken is de voornaamste maatregel waarmee deze landbouwers het tij helpen keren voor de patrijs.

20.08.20 - Vruchtbare grond spoelt weg!

Hevige regen in combinatie met hellende percelen zorgt al gauw voor heel wat verlies van grond, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ligt je perceel naast een straat, dan kan dit ook voor modderoverlast zorgen. Hoe vermijd je dit?  

05.08.20 - Laat de bloemen maar bloeien

Veel landbouwers beschikken over stukjes 'verloren' grond. Denk bijvoorbeeld aan kopakkers en rijpaden. In het project Kruisbestuivers onderzoeken we of er op die stukjes grond een bloemenmengsel ingezaaid kan worden om bestuivers te bevorderen. We gaan onder meer na welke mengsels daarvoor geschikt zijn, of de opkomst voldoende is om bestuivers te bevorderen en of het ook technisch haalbaar blijft voor de landbouwer. Een korte stand van zaken vind je in dit nieuwsbericht.

04.08.20 - Bladluizen in je teelt? Lieveheersbeestjes en sluipwespen in beeld (deel 3)

Bladluizen zijn ongetwijfeld de meest algemene plaagsoort. Hoewel relatief snel naar chemische bestrijdingsmiddelen gegrepen wordt om deze overlastsoorten te bestrijden, bestaan er ook natuurlijke vijanden die dol zijn op deze beestjes. We stellen ze graag eens aan je voor.

03.08.20 - Het aanplantingsproject op Martinet krijgt vorm!

Eind september vorig jaar lieten we jullie al kennismaken met de mijnsite van Martinet in Charleroi. Op die site zal biomassa aangeplant worden voor de productie van energie en materialen. Dat gebeurt in het Interreg-project New-C-Land. We lanceerden toen ook een oproep om ideeën aan te brengen voor de invulling van de site. In juni van dit jaar werd de winnaar van de open call geselecteerd. Benieuwd? Lees dan snel verder!

28.07.20 - Hazen bestrijden en konijnen bijzonder bejagen

2019 ging de geschiedenis in als een jaar met een droog voorjaar en een warme zomer. En laat dat nu net de ingrediënten zijn voor een succesvolle hazen- en konijnencocktail: door de weersomstandigheden van vorig jaar zijn hun aantallen in 2020 drastisch toegenomen. Wat mag en kan je als landbouwer doen om schade te voorkomen of te beperken?

23.07.20 - De Andere Kip vanaf zondag op PlattelandsTV

Is er op de pluimveemarkt ruimte voor een nieuw soort kip, een kip die zich op het vlak van dierenwelzijn, duurzaamheid én prijs tussen een reguliere kip en een biokip bevindt? Samen met enkele partners deden we onderzoek via het project 'De Andere Kip'. Bekijk alvast de trailer en stem vanaf zondag af op PlattelandsTV.     

  
21.07.20 - Wilde bijen als bestuivers

Voor de bestuiving zijn veel teelten afhankelijk van insecten. Denk maar aan kleinfruit, maar ook aan groenten als courgette, tomaten en bonen. Vaak wordt daarbij in eerste instantie naar honingbijen of commercieel gekweekte hommelvolken gekeken. Heel wat landbouwers werken al samen met imkers om een of meerdere volken honingbijen in de nabijheid van hun gewassen te plaatsen. Minder bekend zijn de wilde bijen. Wil je die aantrekken? We geven je een aantal tips!

15.07.20 - Mijten in je teelt? Rovers in beeld (deel 2 van 3)

Spint of mijt, je bent ze liever niet rijk, maar kwijt. Roofwantsen, rovende trips en rovende mijten zijn daarom meer dan welgekomen gasten. Hoe herken je ze en wat kan je doen om ze te helpen? We stellen ze graag eens aan je voor.  

14.07.20 - Dringend gezocht: mannelijke hopplanten!

Nieuwe Belgische hopvariëteiten zijn nodig om de toekomst van de Belgische hopteelt te verzekeren. Daarom werken Stad Poperinge, hoptelers en kennisinstellingen Inagro, Viveas en ILVO samen aan een nieuwe streekeigen variëteit. Daarvoor zijn we op zoek naar mannelijke hopplanten. Wie een mannelijke hopplant weet staan, kan contact opnemen met Stad Poperinge en geeft de Belgische hopteelt een duwtje in de rug.

09.07.20 - Waterkwaliteit én -beschikbaarheid bevorderen rond Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek
De impact van landbouwactiviteiten op de waterkwaliteit en -beschikbaarheid wordt nog te vaak onderschat. Zo staat de drinkwaterwinning voor de productiecentra van Zillebeke en Dikkebus onder druk door de sterke erosie en verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen rond de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek. Om deze problemen aan te pakken, gaan Inagro en Regionaal Landschap Westhoek de komende jaren actief aan de slag.
08.07.20 - Ontdek de cartografische tool van New-C-Land en voeg jouw project toe!

In eerdere nieuwsberichten brachten we je op de hoogte van het Interreg-project New-C-Land waarin we op zoek gaan naar marginale sites waarop aanplantingen met biomassa mogelijk zijn. Eén van de doelstellingen van het New-C-Land-consortium is een online kaart ontwikkelen die de sites (met biomassapotentieel) en eindgebruikers van biomassa in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen identificeert. Die kaart is nu online beschikbaar, en ook jij kan ze aanvullen!

25.06.20 - Verdrinken door een hittegolf?! Zo help je de dieren op en rond je erf

Extreem warme dagen zorgen niet alleen voor een gebrek aan water voor de gewassen. Ook de dieren op en rond het erf hebben een grote "honger" naar water. Om hun dorst te lessen, bezoeken steen- of kerkuilen wel eens een veedrinkbak. Maar ze durven er af en toe in te sukkelen. Door de steile wanden geraken ze er niet meer uit. Een dode uil vinden in een drinkbak is een trieste zaak. Met één van deze twee eenvoudige tips kan je dat voorkomen.

18.06.20 - Bladluizen in je teelt? Gaas- en zweefvliegen in beeld

Bladluizen zijn ongetwijfeld de meest algemene plaagsoort. Hoewel relatief snel naar chemische bestrijdingsmiddelen gegrepen wordt om die overlastsoort te bestrijden, bestaan er ook natuurlijke vijanden die dol zijn op deze beestjes. We stellen ze in deze driedelige nieuwsberichtenreeks graag eens aan je voor.