Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 508 items aan uw criteria.
06.05.21 - Als we een duurzame toekomst willen, dan moeten we nu uit ons kot komen

Duurzame samenwerkingen in de voedselketen vervullen de relationele én kwalitatieve ambities van Stefaan Deraeve en Katrien Steeman. Sinds 1992 ontwikkelt en produceert het koppel vegetarische en biologische producten met lokale grondstoffen. In alles wat ze doen, streven ze naar eigen zeggen naar evenwicht. Voor ons jaarverslag 2020 spraken we met Stefaan over de ontwikkeling van duurzame ketens. “In ons bedrijf La vie est belle stellen we de dialoog met landbouwers en retailers voorop om samen een faire prijs te bekomen en te verantwoorden aan de consument", aldus Stefaan.

06.05.21 - Het zoemt langs de Frontzate

Het Beespoke-project ontwikkelt teeltspecifieke bloemenmengsels om de biodiversiteit aan bestuivers te ondersteunen en zo de bestuiving van teelten te verhogen. De bloemenmengsels worden samengesteld op maat van de teelt en houden maximaal rekening met de gekende bezorgdheden vanuit de sector. Benieuwd naar de eerste resultaten?

29.04.21 - Maaien zonder slachtoffers doe je zo
Het maaiseizoen is ondertussen weer begonnen. Sommige landbouwers hebben al gemaaid, anderen zullen dat bij een eerstvolgende droge periode doen. Een goeie maaitechniek bevordert de kwaliteit van het gemaaide gras én kan het aantal maaislachtoffers tot 70% verkleinen. Om een goede maaitechniek te bevorderen, zetten we de folder ‘Maaien zonder slachtoffers doe je zo’ nog eens in de kijker.
29.04.21 - Koolstofbewuste landbouw - deel 6: verdienmodel inclusief overheidsinstelling

Gemeentes, bedrijven en zelfs burgers zijn bereid om acties die gunstig zijn voor het klimaat financieel te ondersteunen, door bijvoorbeeld hun onvermijdbare emissies te compenseren. Het label Bas Carbone werd in Frankrijk ontwikkeld om garantie te geven op de kwaliteit en integriteit van projecten.

27.04.21 - Uitgebreidere dossiersamenstelling voor West-Vlaamse klasse 1 bedrijven in agrarisch gebied

Vergunningen op land- en tuinbouwbedrijven staan sterk onder druk. Zeker in landschappelijk waardevol agrarisch gebied worden veel vragen gesteld over de geplande bouwwerken en hun inpasbaarheid in het omliggende landschap. Ook gemeenten kijken kritisch naar die aspecten. Naar aanleiding van de vele problematieken bij vergunningen besliste de deputatie van de provincie West-Vlaanderen om sterker in te zetten op een kwalitatievere landschappelijke integratie van de bedrijven in het buitengebied. Dat resulteerde in een nota die een aantal lijnen uitzet.

22.04.21 - Welke sluipwespen in aardbeien zijn er het vroegst bij?

Sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van bladluizen. Om vroege bladluisplagen in het voorjaar het hoofd te kunnen bieden, ben je dus gebaat bij sluipwespen die bij lage temperaturen weten te gedijen. Inagro ging op onderzoek.   

 
20.04.21 - Henneprassen testen voor textieltoepassingen

Hennep kan je voor verschillende doeleinden telen. Eén daarvan is textiel. Daarvoor heb je een ras nodig met een zo hoog mogelijk vezelgehalte en een zo hoog mogelijke vezelkwaliteit. We testen samen met HoGent zes verschillende rassen op onze proefvelden.

15.04.21 - Koolstofbewuste landbouw - deel 5: verdienmodel buiten de agrovoedingsketen

Al enkele weken nemen we je mee in het verhaal van koolstofbewuste landbouw en mogelijke verdienmodellen in de agrovoedingsketen. Ook buiten de agrovoedingsketen zijn er voorbeelden van verdienmodellen voor koolstoflandbouw. Een Duits bedrijf startte een coöperatie op met landbouwers om een deel van de uitstoot van zijn handelsbeurzen voor biologische producten te compenseren. De betrokken landbouwers zetten in op koolstofbinding en kunnen koolstofkredieten verkopen aan dat bedrijf. Een consultingbureau volgt de koolstofopslag en koolstofkredieten op.

14.04.21 - Inagro brengt imker ‘bij’ boer

Heel wat teelten in openlucht, onder kap of in serres hebben bestuiving nodig om vruchten te kunnen voortbrengen. Denk daarbij niet alleen aan fruitbomen, maar ook aan aardbeien, courgettes of zelfs aubergines. Wil je een betere bestuiving van je openluchtteelten? Dan zetten deze tips je zeker op weg!

13.04.21 - Bijen ontvangen 5,81 ha bloemen dankzij groepsaankoop

De groepsaankoop bloemenmengsels resulteerde dit jaar in een bestelling van ongeveer 170 kg zaden, goed voor de aanleg van 5,81 ha bloemenranden. De bestellingen zijn ondertussen in Inagro aangekomen. Je kan er vanaf nu je pakketje ophalen, rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen.

01.04.21 - Daar is de lente, daar is de zwaluw…

De eerste zwaluwen zijn terug, en daarmee dus ook de lente. In West-Vlaanderen zijn er heel wat gemeenten en steden die deze vliegen- en muggenvangers een hart onder de vleugel willen steken. Zijn er zwaluwen op jouw bedrijf? Informeer dan zeker eens bij de milieudienst van je gemeente of stad.

25.03.21 - Koolstofbewuste landbouw - deel 4: verdienmodel op een landbouwbedrijf

De stap zetten naar koolstoflandbouw vormt voor een individueel landbouwbedrijf een extra onzekerheid. De geleverde inspanningen brengen namelijk kosten en extra werk met zich mee. Innovatie is nodig om die onzekerheid weg te nemen. In dit nieuwsbericht nemen we je mee naar een individueel landbouwbedrijf dat inzet op korte keten en op landbouw die gedragen wordt door de gemeenschap. Zo creëert het bedrijf een win-winsituatie voor de landbouwer en de consument.

23.03.21 - Bird of ‘pray’: de torenvalk

Ja, in de titel van dit nieuwsbericht staat een bewuste typfout, want in het Engels spreken ze uiteraard over "bird of prey". Maar geen betere start als je een verhaal over de torenvalk wil ophangen, dan te beginnen met hetgeen waarvoor hij waarschijnlijk het meest bekend staat: zijn 'biddende' manier van jagen. Ook benieuwd naar deze vogel? Lees verder!

18.03.21 - Koolstofbewuste landbouw - deel 3: verdienmodel uit de agrovoedingsketen

Steeds meer ondernemingen uit de bedrijfswereld willen zich profileren als klimaatneutraal, maar hebben een onvermijdbare CO2-uitstoot. Is het mogelijk om die CO2 lokaal te compenseren door in te zetten op koolstofbewuste landbouw? Een financiële ondersteuning voor de landbouwer zou helpen. We brengen jou het verhaal van Albert Heijn en Royal A-Ware, een verdienmodel uit de agrovoedingsketen dat een win-winsituatie creëert voor beide partijen.

11.03.21 - Webinar co-vergisting van bermgras

Bermgras komt jaarlijks in grote hoeveelheden vrij en heeft hoge verwerkingskosten. Misschien heb je je al afgevraagd wat er met dat bermgras allemaal mogelijk is? Op donderdag 22 april om 19 u organiseert het Grassication-team een webinar over de anaërobe co-vergisting van bermgras met VeDoWS-mest. Interesse in dit onderwerp? Noteer deze datum alvast in je agenda en schrijf je in!

09.03.21 - Hoe denk jij als landbouwer over de beheerovereenkomsten akkerfauna?

Bepaalde plant- en diersoorten die typisch zijn voor de akkerbouw kennen een achteruitgang. Om die achteruitgang om te buigen naar een vooruitgang stellen we onder meer de beheerovereenkomst voor akkerfauna in Vlaanderen aan de kaak in het PARTRIDGE-project. Inzichten die we verzamelden via diepte-interviews toetsen we nu af in een bevraging van uitsluitend landbouwers en jagers. De enquête staat online sinds 1 maart en zal twee maanden lopen. Jij doet toch ook mee?

03.03.21 - Toezicht verscherpt, dus frissen we de afstandsregels op

De bedrijvigheid op de velden begint weer toe te nemen. Bij werkzaamheden op het veld moet je enkele afstandsregels tot waterlopen in acht nemen, zeker nu er strengere handhaving op komst is. We herhalen de regels nog eens kort.

02.03.21 - Gezocht: landbouwers die de kievit koesteren

De kievit heeft het moeilijk in Vlaanderen. Inagro en Boerennatuur Vlaanderen zijn op zoek naar gemotiveerde landbouwers om samen een aantal innovatieve maatregelen uit te testen in de praktijk. Koester jij ook ‘jouw’ kieviten en wil je het tij helpen keren voor deze typische Vlaamse boerenlandvogel? Lees dan zeker verder.  

25.02.21 - Herinnering: zet jij ook dit jaar de bijen in de bloemetjes?

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Nog tot en met volgende week vrijdag (5 maart) kan je (één van) onze bloemenmengsels bestellen.

23.02.21 - Wat zijn de kosten en baten van eendenkroos in Vlaanderen?

Eendenkroos is eiwitrijk en kan soja vervangen in de humane voeding en diervoeders. De voorbije twee jaar onderzocht Inagro samen met VIVES, UGent en IVACO of eendenkroos in Vlaanderen potentieel heeft. Dat deden we in het Vlaanderen-Circulair project "Eendenkroos Waardeketen". Nu zijn de resultaten beschikbaar, en we hebben enkele belangrijke lessen geleerd...