Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1059 items aan uw criteria.
22.04.21 - Geleide bestrijding wortelvlieg, tal van voordelen

Inagro adviseert worteltelers via een systeem van geleide bestrijding van wortelvlieg. Na een bezoek op het veld brengen we je op de hoogte als de actiedrempel overschreden is, of bij andere opmerkelijke vaststellingen. Heb je interesse in onze dienstverlening? Lees dan zeker verder!

22.04.21 - Inagro verkent mogelijkheden van de ekoploeg

Dit seizoen nemen we een nieuwe ekoploeg in gebruik op onze proefvelden. Die ploeg is ontworpen om ondiep te ploegen en om bovenover te rijden. Kunnen we daarmee het beste uit twee werelden – ploegen en niet-kerende grondbewerking – combineren?

14.04.21 - Inagro brengt imker ‘bij’ boer

Heel wat teelten in openlucht, onder kap of in serres hebben bestuiving nodig om vruchten te kunnen voortbrengen. Denk daarbij niet alleen aan fruitbomen, maar ook aan aardbeien, courgettes of zelfs aubergines. Wil je een betere bestuiving van je openluchtteelten? Dan zetten deze tips je zeker op weg!

14.04.21 - Rassen savooikool 2020 vertoonden veel sleet

Tijdens de voorbije winter 2020-2021 was het lastig om savooikolen van goede kwaliteit te telen. Glazigheid, bruinverkleuring en algemene sleet door de strenge vorst zorgden voor veel kwaliteitsverlies. In deze proef vergeleken we zeven rassen. Bij de winterrassen gaven Manitoba (Syngenta) en Wiratoba (Syngenta) de zwaarste kolen. Baikal (Syngenta), Corripa (Syngenta), Impresa (Bejo) en Maurice (Rijk Zwaan) leverden lichtere kolen.

07.04.21 - Extra waterbuffer voor landbouwer en maatschappij

Via het Interreg-project “Lyse” wordt gewerkt aan maatregelen om de waterbuffering van het landschap te verhogen met voordelen voor landbouwer en maatschappij. Een van die maatregelen is dynamische putten aanleggen.  

 
07.04.21 - LA-traject mikt op geïntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus)

Het VLAIO LA-project “Geïntegreerde aanpak van knolcyperus" werd eind 2020 goedgekeurd. Dat project biedt ons de mogelijkheid om meer diepgaand onderzoek uit te voeren naar dit woekeronkruid. Voor dit project zoeken we samen met de andere projectpartners een veertigtal praktijkpercelen in Vlaanderen. Daar willen we het effect op de voorraad knollen in de bodem van diverse bestrijdingsstrategieën die de landbouwer toepast nauwgezet opvolgen in de tijd. Wil je meer informatie en/of ben je bereid om mee te werken als proefveldhouder/uitbater, contacteer dan een van de projectpartners. Het helpt jezelf en de sector vooruit. Wij verzekeren een 100% discrete samenwerking.  

 
 
 
01.04.21 - Gratis uitleendienst puntvervuiling

Vanaf nu kunnen West-Vlaamse landbouwers gratis materiaal uitlenen om puntvervuilingen te vermijden. Inagro start daarvoor een proefproject op en zal verspreid over de provincie vijf uitleendepots opstarten waar materiaal beschikbaar is om spuitresten en reinigingswater op te vangen. Dat materiaal beschikbaar stellen moet de drempel verlagen voor landbouwers om verdere vervuilingen te vermijden.

01.04.21 - De voordelen van een bodemscan? Ontdek ze in de reportage van Vilt Teevee

Om je gewassen de beste kansen te geven, moet je bodem op chemisch, fysisch én biologisch vlak in orde zijn. Een bodemscan laat zien wat er onder het oppervlak gaande is. De nieuwe reportage van Vilt TeeVee laat zien hoe we samen met Vantage Agrometius een bodemscan uitvoeren bij landbouwer Johan Lavens in Westrozebeke. De scan gaf hem vooral inzichten in het complexe stikstofverhaal. Ook jij kan nog een bodemscan aanvragen.

01.04.21 - Constructie van nieuwe agrorobot gestart

De afgelopen maanden organiseerden we talrijke brainstormsessies met landbouwers en bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Samen dachten we na over het ontwerp van een veelzijdige agrorobot. Het werd meteen duidelijk dat flexibiliteit essentieel is, zowel bij de aansturing, de type bewegingen en functionaliteiten van de agrorobot. Na veel denk- en tekenwerk kunnen we starten met de constructie van de robot en bijhorende werktuigen. In dit nieuwsbericht lees je meer over de technische werking, mét simulatiefilmpje van de rijtechnieken.

31.03.21 - Rassenproef bio winterprei 2020 - Bioras Oslo het beste, nieuwe Sureton het mooiste
De natte, zachte winter kreeg op het einde van het winterpreiseizoen nog een februarimaand met uitersten. Tijdens de winterprik werd de prei afgedekt om de vorstschade te beperken. De hoge temperaturen die erop volgden, veroorzaakten wat schotaanleg bij bepaalde rassen. Rassen Aylton, Cherokee en Oslo behaalden een prima opbrengst. In de bak behaalde Sureton de beste kwaliteit. Het nieuwe ras Odrin voldeed niet.
31.03.21 - Rassenproef bio rode kool 2020 - kolen een maatje te klein na groeistilstand door droogte

Op de databank www.organicxseeds.be is een ruim aanbod van biologische rassen voor rode kool. Toch houden sommige telers vast aan hun vertrouwde gangbare ras. In deze rassenproef werd de gebruikswaarde van het biologisch rassenaanbod vergeleken met enkele gangbare referentierassen. Idealiter wordt geoogst op 8 stuks per kist. Dit seizoen was tabaksblad getekend door de droogte.

31.03.21 - Rassenproef bio witte kool 2020 - Storidor scoort op kwaliteit en stukgewicht

Op de databank www.organicxseeds.be is een ruim aanbod van biologische rassen voor witte kool. Toch houden sommige telers vast aan hun vertrouwde gangbare ras. In deze rassenproef werd de gebruikswaarde van het biologisch rassenaanbod vergeleken met enkele gangbare referentierassen. Idealiter wordt geoogst op 8 stuks per kist.

30.03.21 - Rassenproef vroege spinazie 2020 kon net voldoende profiteren van neerslag op einde van winter

De laatste jaren kampt voorjaarspinazie steeds vaker met droogte en hoge temperaturen. De vroegste zaai, begin april, kon het nog net uitzingen tot aan de oogst, ook dankzij beregening. Bovendien bepaalt schotresistentie in hoge mate het productiepotentieel. Bij de vroegste rassen hield Beaver vrij lang stand, gekoppeld aan een goede opbrengst. Bij de middelvroege rassen waren dat Sonoma en Bilby. De late rassen scoorden goed naar schot, en de beste opbrengst werd behaald met Austin, El Prado en El Bravo. De late voorjaarszaai ging evenwel teloor aan droogte en te hoge temperaturen.

25.03.21 - WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw

Waterbeschikbaarheid en doordachte inzet van het beschikbare water worden een steeds grotere prioriteit voor land- en tuinbouwers. In tijden van droogte en waterschaarste is gewassen irrigeren met regen- en grondwater niet meer vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelen de partners in het VLAIO-project Irrigatie 2.0 de online viewer WaterRadar. Die tool integreert  watervraag en -aanbod en bevordert zo duurzaam en circulair watergebruik.

25.03.21 - Gebruikswijzer netten in de groenteteelt - deel 4: Handig overzicht helpt je kiezen

Als laatste deel in onze reeks nieuwsberichten over het gebruik van netten en klimaatdoeken in de groenteteelt, laten we je kennismaken met de gebruikswijzer. Dit is een handig overzicht waar we heel wat technische info en praktijkkennis samenbrachten. Wil je een net aankopen of twijfel je welk net je over een bepaalde teelt kan gebruiken? De gebruikswijzer kan je hierbij helpen.

24.03.21 - Rassen winterprei 2020 kregen het eens echt koud

Winterprei krijgt het soms hard te verduren. Naast de vele regen die soms valt, kan de temperatuur diepvrieswaarden bereiken. Van 15 november tot 15 januari krijgt de prei bovendien geen bijbemesting. In deze proef vergeleken we elf rassen. Aylton (Nunhems) gaf met 40,4 ton/ha de hoogste opbrengst, gevolgd door Pluston (Nunhems), Vitaton (Nunhems), Oslo (Enza) en Sureton (Nunhems). Pluston sorteerde het meest Flandria, en dat ras scoorde ook het best tegen papiervlekkenziekte. Tijdens de korte vorstperiode werd de proef afgedekt met vliesdoek. De vorstschade was dan ook beperkt. Oslo vertoonde het meest witte vorstvlekken.

18.03.21 - Gebruikswijzer netten in de groenteteelt - deel 3: Microklimaateffecten op gewassen onder afdekking

In het derde deel van de reeks nieuwsberichten over het gebruik van netten en klimaatdoeken in de groenteteelt gaan we dieper in op de effecten van afdekking op het microklimaat in het gewas. Dat effect kan sterk verschillen onder de verschillende types en soorten netten. De luchtdoorlatendheid van het net is daarbij een belangrijke bepalende factor, wat op haar beurt afhankelijk is van de maaswijdte en de structuur van het net.

17.03.21 - Resultaten rassenproef knolselder 2020 voor de verse markt

In droge zomers zonder beregening groeit de knol van knolselder vooral uit in het najaar. Dat bleek opnieuw in onze rassenproef waarin we tien rassen vergeleken. Yara (Bejo) gaf de hoogste opbrengst en was kwalitatief zeer goed, maar dit vroege ras wordt eerder geteeld voor de industrie, omdat de knol iets hoogrond kan uitgroeien. Ook Markiz (Nunhems) en Rowena (Bejo) gaven een hoge opbrengst en grovere sortering. Markiz is beduidend sterker tegen inwendige holheid maar iets gevoeliger voor schurft. Het nieuwe Codex (Nunhems) zat naar opbrengst tussen Markiz en Rowena in en doet het beter op het vlak van meerdere koppen en schurft.

11.03.21 - Webinar spuittechniek en driftreductie in akkerbouw en groenten

Een geslaagde gewasbespuiting uitvoeren vraagt steeds meer aandacht voor spuittechniek en driftreductie. Gewasbeschermingsmiddelen hebben op vandaag vaak een minder brede werking en worden steeds duurder. Een optimale toepassing is dus noodzakelijk voor een goede opname en werking. Een goede driftreductie zorgt er tenslotte voor dat de spuitdruppels maximaal op het veld blijven en geen schade is aan milieu en omgeving.

11.03.21 - Gebruikswijzer netten in de groenteteelt - deel 2: Afdekken tegen slaluis en koolvlieg

In een reeks nieuwsberichten informeren we je over het gebruik van netten en klimaatdoeken als hulp bij de gewasbescherming in de groenteteelt. Inagro en het Proefstation voor de Groenteteelt werkten in 2019 en 2020 samen aan een project om telers daarin meer wegwijs te maken. Vorige week stelden we twee informatieve video's voor. In dit nieuwsbericht vertellen we welke netten je best gebruikt tegen bladluizen in sla en tegen koolvlieg in koolteelten.