Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 949 items aan uw criteria.
04.06.20 - Bereken de kostprijs van beregenen op jouw bedrijf

Hoeveel kost beregenen? Het is een vraag die je je ongetwijfeld al hebt gesteld. Het staat vast dat beregenen geld kost, maar dat aantonen met exacte cijfers is vaak moeilijk. In het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ ontwikkelden we daarom de afgelopen twee jaar een beregeningstool die jou kan helpen om zelf een inschatting te maken over de kostprijs van beregening op jouw bedrijf.

04.06.20 - Bandirrigatie, een techniek om efficiënter te beregenen

Waterbeschikbaarheid en het beschikbare water zo efficiënt mogelijk inzetten, worden steeds belangrijker. De huidige droogteperiode bevestigt nogmaals dat we in de toekomst beredeneerder zullen moeten beregenen. In de proefveldwerking van Inagro experimenteren we daarom in verschillende teelten met ‘bandirrigatie’, een techniek waarbij het water enkel terechtkomt op de plaats van het gewas. 

04.06.20 - Leer de waarde van herwonnen meststoffen kennen op PlattelandsTV

Hoe lokaler kringlopen gesloten worden, hoe beter voor het klimaat. Herwonnen meststoffen zijn een goed voorbeeld daarvan. Ze worden door innovatieve technologieën geproduceerd uit mestoverschot en ze zijn vaak gelijkaardig aan kunstmest. Maar wat zijn ze precies? Vanaf nu zondag, 7 juni, lichten we de strippen/wassen-technologie, de VeDoWS-stal en de herwonnen meststoffen die daaruit resulteren, uit op een reportage op PlattelandsTV. 

 
04.06.20 - Stikstof bijbemesten bij droogte?

Heeft het zin om stikstof bij te bemesten bij droogte? Werkt een systeem van bijbemesting wel in droge jaren? We geven alvast enkele richtlijnen mee voor de voornaamste teelten, namelijk aardappelen, bloemkool en prei.

03.06.20 - Inagro wil tuinbouwsector via automatisering helpen naar autonomere voedselproductie

De tuinbouw is een arbeidsintensieve sector. Landbouwers schakelen vaak (buitenlandse) seizoensarbeiders in. Door de coronamaatregelen was dat niet altijd mogelijk. De sector kwam handen tekort. Inagro wil helpen door in te zetten op automatiseringsprojecten. Robotisering kan bijdragen tot een autonomere en duurzamere voedselproductie. We zoeken partners die willen samenwerken aan projecten waarin we autonome applicaties ontwikkelen. Robots en sensoren die menselijke beslissingen en handelingen kunnen automatiseren. Interesse? Neem dan snel contact op. 

 
02.06.20 - Resultaten rassenproef bloemkool herfst 2019

De laatste jaren wordt bloemkool voor de verse markt geoogst tot zelfs na Nieuwjaar. Die oogstspreiding is mogelijk door rassen met verschillende groeiduur uit te planten in de tweede helft van juli. In een proef vergeleken we 14 rassen. Voor oktober blijft Clarina (Syngenta) de referentie. Voor november en december gaf Anique (Enza) een uitstekende kwaliteit. Bij de zeer late rassen, in deze proef geoogst na Nieuwjaar, is Leocen (Syngenta) zeer geschikt. Omdat harde vorst de afgelopen jaren uitbleef, zorgde deze late oogst niet voor problemen. Ook bladziekten bleven met deze rassen onder controle. 

 
27.05.20 - Maai de rand nu je er nog bij kunt

De veldwerkzaamheden draaien op volle toeren. Maar vergeet ook niet om de 1-meter teeltvrije zone even onder handen te nemen. Zolang de teelten niet te hoog staan, kan je er nog makkelijk bij. Soms laat de teelt het toe om de werken tijdens het teeltseizoen uit te voeren, maar een gewaarschuwd man...

26.05.20 - Dronepiloten komen samen voor afspraken rond kwaliteitsvolle dronebeelden

Inagro volgt ook dit teeltseizoen verschillende vollegrondsgroenten en aardappelen op met precisielandbouwtechnieken. Om een vlotte start van het nieuwe droneseizoen te verzekeren, kwamen onze piloten samen om de sensorinstellingen en vluchtroutine te optimaliseren. De ervaring en de expertise van de piloten inzake landbouwtoepassingen zijn daarbij cruciaal. Goede afspraken zorgen voor consistente data van hoge kwaliteit. Om het jullie - landbouwers- makkelijker te maken, delen we binnenkort een gids over precisielandbouwtechnieken met informatie over hoe je de data het best verzamelt en inzichten van een dronebeeld leest en evalueert.

20.05.20 - Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte?

Verspreid over Vlaanderen beheert Aquafin heel wat installaties waarin huishoudelijk afvalwater gezuiverd wordt. Voor een aantal bedrijven kan dat gezuiverd afvalwater een oplossing bieden in tijden van droogte. Aquafin beschikt over een grondstoffenverklaring waarin opgenomen is dat het gezuiverde afvalwater ingezet kan worden als irrigatiewater.

20.05.20 - Prei bemesten? Lees onze tips!

Prei bemesten is niet evident. Voor voldoende opbrengst en een goede kwaliteit is er stikstof nodig. Maar de trage startgroei en de lange teeltduur - tot laat in het jaar - maken het niet makkelijk om op het juiste moment en op de juiste plaats voldoende stikstof ter beschikking te stellen.

20.05.20 - Hoor wie zoemt daar?

De achteruitgang van bestuivende insecten in ons huidige landschap is een feit. Het wordt dus geen tijd, maar het is tijd voor actie. Het PDPO-project 'Kruisbestuivers' pakt uit met acties voor landbouwers, imkers, particulieren, bedrijven, scholen, organisaties, ... Kortom, alle inwoners van een gemeente kunnen helpen om de omgeving voor de bijen weer aantrekkelijker te maken. Benieuwd naar de aanpak?

19.05.20 - Resultaten rassenproef wintersavooikool 2019

Savooikolen oogstbaar houden op het veld tijdens de winter is geen sinecure. In deze proef vergeleken we tien rassen. Bij de winterrassen gaf het vroegste ras Resolution (Tozer Seeds) de zwaarste kolen (1603 gram/stuk), en dat met een vrij gezond gewas. Ook Spinel (Hazera) was kwalitatief goed en gaf net iets meer dan 1250 gram/kool, net als Wiratoba (Syngenta), maar dat met al meer sleet. Barbosa (Bejo) en Impresa (Bejo) waren het laatst, met ongeveer 1110 gram/kool en dus geen 5 stuks/kist.

18.05.20 - Werk mee aan de ontwikkeling van een veelzijdige agrorobot

In het nieuwe CIMAT-project willen we samen met partners uit Vlaanderen en Nederland de ontwikkeling van kleinschalige, autonome en veelzijdige agrorobots stimuleren. Een bestaand robotplatform van Octinion krijgt werktuigen zodat de robot multi-inzetbaar wordt. We willen de ontwikkeling van de agrorobot zo goed mogelijk afstemmen op de noden en de wensen van de eindgebruiker, de landbouwer. Via (online) brainstormsessies willen we samen met landbouwers nadenken over het ontwerp van de robot. We zoeken nog gangbare worteltelers die willen meewerken aan dit project.

14.05.20 - Gezocht: courgetteplanten met virusaantasting

Het IWT-project ‘Ecologie van courgettevirussen in Vlaanderen’ is dan wel al enkele jaren geleden afgerond, toch blijft de problematiek relevant. De cultivarkeuze is een belangrijke preventieve maatregel om virusaantaantasing terug te dringen. Sommige cultivars hebben namelijk een hoge resistentie of tolerantie tegen virusaantasting. Voor bijkomend onderzoek zijn we dringend op zoek naar aangetaste courgetteplanten.

13.05.20 - Video: Nieuwe wiedeggen en schoffelmachines staan garant voor efficiënte onkruidbestrijding

Nu de zaai- en plantwerkzaamheden goed zijn opgeschoten, vergt de onkruidbestrijding de volle aandacht. In de biologische landbouw evolueert de mechanisatie voor onkruidbestrijding snel en worden de technieken steeds performanter. Ook in gangbare landbouw is er een vernieuwde interesse voor mechanische onkruidbestrijding.

13.05.20 - Resultaten rassenproef wittekool 2019

Bewaarwittekolen zijn typisch voor bepaalde West-Vlaamse groentebedrijven. In een proef vergeleken we veertien rassen. Bij de oogst scoorden alle rassen kwalitatief heel goed. Mits voldoende beregening behaalden ze vlot het minimum stukgewicht voor aanvoer als zessen op de veiling. Door de warme en droge zomers wordt wel steeds meer tripsschade vastgesteld. Lucas (Hazera) viel in positieve zin op omwille van de minste schade door trips. Ook Zoltan (Hazera), Kilastor (Syngenta), Coronata (Takii) en Storema (Rijk Zwaan) waren minder aangetast.  

 
13.05.20 - Dieren in nesten: bescherm je akkervogels

In mei leggen alle vogels een ei, maar sommige vallen uit de toon en maken hun nest op de grond en niet in een boom. Omdat ook de werkzaamheden op de akkers opnieuw volop aan de gang zijn, is een succesvol nest niet altijd evident. Landbouwers die deze nesten beschermen, kunnen ook dit jaar een tegemoetkoming krijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor de extra inspanningen en de gemiste inkomsten. Een kleine actie met grote resultaten!

12.05.20 - Water capteren uit bevaarbare waterlopen? Breng nu je administratie in orde!

Als je overweegt om bij langdurige droogte water te capteren uit een bevaarbare waterloop, dan is het belangrijk dat je daarvoor een toelating hebt. Het is nu hét moment om die administratie in orde te brengen. Hoe je dat doet, lees je in dit nieuwsbericht.

12.05.20 - Digitaal kunstmestregister pas vanaf 1 januari 2021

Het kunstmestgebruik voor stikstof en fosfor beter opvolgen, is een belangrijk aandachtspunt in MAP 6. Sinds 1 januari is het verplicht om een kunstmestregister op papier bij te houden. Vanaf 1 juli zou er een digitaal systeem komen. VLM meldde recent dat de lancering van het digitale systeem door de coronaperikelen uitgesteld is tot 1 januari 2021.

11.05.20 - Zoektocht naar multi-inzetbare robots voor kleine landbouwbedrijven is gestart

De coronacrisis lijkt een boost te geven aan lokale boeren. Veel mensen herontdekken de korte keten. Kleinschalige landbouwbedrijven zijn broodnodig voor een toegankelijk en duurzaam voedselsysteem. Toch staat de landbouwsector continu onder druk. De kostenefficiëntie moet verhogen om internationaal te kunnen concurreren. Tot nu toe is het antwoord daarop schaalvergroting, gecombineerd met het gebruik van steeds zwaardere, taakspecifieke machines. Dat is vaak geen optie voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven. Zij zijn eerder vragende partij voor kleinschalige en veelzijdige agrorobots. Inagro werkt mee aan het Interreg-project CIMAT, dat de ontwikkeling van dergelijke robots wil stimuleren.