Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 913 items aan uw criteria.
26.03.20 - Correct werken in coronatijden? We helpen elkaar met creatieve ideeën

Omdat voedsel een basisbehoefte is, mogen land- en tuinbouwbedrijven blijven werken in coronatijden. Maar we moeten de maatregelen van de federale overheid wel strikt naleven, zoals “social distancing”. Ook wij bij Inagro zoeken creatieve oplossingen voor die afstandsregels. Zo monteerde onze technisch medewerker infrastructuur Jean alvast de nodige scheidingswanden op onze aardappelplantmachine en de kolenplantmachine. Bekijk ons creatief idee in het filmpje in dit nieuwsbericht. Of deel jouw idee met ons, zodat we sectorgenoten kunnen inspireren.

26.03.20 - Versoepeling voor gebruik van dierlijke mest op komst?

Het project SafeManure bekijkt de mogelijkheden om producten afgeleid van dierlijke mest te kunnen inzetten ter vervanging van kunstmest. In dit nieuwsbericht maken we kennis met enkele van die producten die momenteel ook getest worden in een driejarige veldproef. Benieuwd? Lees dan zeker verder!

25.03.20 - Resultaten rassenproef koolrabi industrie 2019

Het aanbod van koolrabirassen voor de verwerkende industrie is vrij beperkt. In deze proef plantten we zes rassen om ze met elkaar te vergelijken. De gemiddelde opbrengst (165 ton/ha) was hoog. RZ32-798 (Rijk Zwaan), Kodiac (Bejo) en Terek (Rijk Zwaan) gaven de hoogste opbrengst, maar RZ32-798 en Kodiac bleken wel minder vlot machinaal te oogsten. Er werd bij geen enkel ras voosheid vastgesteld, ook niet bij Eder (Rijk Zwaan).

23.03.20 - Ritnaalden terug actief: check je perceel met lokvallen

Ritnaalden verplaatsen zich vanaf nu vanuit diepere grondlagen terug naar de bovenste 15 cm in de bodem. Gedurende de winter kunnen ze tot 60 cm diep in de grond zitten. Eens in de bovenlaag kunnen ze opnieuw gezaaide en geplante gewassen aantasten. Omdat je als teler enkel preventief kan ingrijpen, kan monitoring interessant zijn om de juiste keuzes te maken.

18.03.20 - Bezoek de vergistingsinstallatie van het innovatief woonproject de Nieuwe Dokken

In het noorden van Gent is er een nieuw woon- en leefproject: de Nieuwe Dokken. Door middel van anaerobe vergisting levert de coöperatie DuCoop duurzame energie aan de bewoners ervan. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kun je zelf ontdekken op de excursie! Leer op 20 april het project van A tot Z kennen.  

 
17.03.20 - Rassenproef winterprei 2019

We legden een rassenproef aan met prei in winterteelt. Deze winter kenden we amper ochtendvorst, waardoor de vorsttolerantie niet tot uiting kwam! De kwaliteit behouden op het veld was een uitdaging. In deze proef hebben we elf rassen beproefd. Pluston combineerde een hoge opbrengst met een goede kwaliteit en houdbaarheid. Ook Vitaton en Aylton scoorden naar kwaliteit en houdbaarheid heel goed, maar ze gaven een duidelijk lagere productie. Oslo (Enza) was heel productief, maar was over zijn top naar bladkleur. Deze rassen danken de goede kwaliteit andermaal aan hun goede weerstand tegen trips en ziektes.   

 
 
12.03.20 - Zet Safemanure de deur open naar meer meststoffen uit dierlijke mest?

Van 28 tot en met 30 januari nam Inagro deel aan de Safemanure-workshop die plaatsvond in Sevilla bij het Joint Research Centre (JRC). Het JRC is de wetenschappelijke dienst van de Europese commissie. Maar waarover ging de workshop nu juist? Wat wordt er bedoeld met Safemanure? Kom het te weten in dit nieuwsbericht!

11.03.20 - Rassenproef broccoli herfst 2019

Vorige herfst legden we een rassenproef aan met broccoli. In de herfstteelt is schermrot het meest gevreesd. Die ziekte kwam door de weersomstandigheden in deze proef voor. Elf rassen werden met elkaar vergeleken. Het minder vlot te oogsten standaardras Parthenon (Sakata) werd vrij zwaar geoogst en viel daarom kwalitatief wat tegen. De latere rassen Titanium (Seminis) en Ironman (Seminis) gaven meer Flandria-kwaliteit. Deze drie rassen vertoonden alle wat schermrot. De nieuwere rassen Larsson (Rijk Zwaan) en het nieuwe, wat latere Babilon (Clause) vertoonden geen schermrot.

10.03.20 - KNS als equivalente maatregel voor groenten groep 1, 2 en 3

Landbouwers die het adviessysteem KNS als equivalente maatregel aanvragen, kiezen ervoor om hun doelareaal vanggewas gedeeltelijk of volledig te realiseren met percelen met groenten van groep 1, 2 en 3. Deze maatregel kan je dus combineren met percelen met de geldige gewascombinaties voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen. Let op: spruitkool, ajuin en witloof zijn niet opgenomen in de groenten van groep 1, 2 en 3!

10.03.20 - Biologische landbouw blijft gestaag groeien

Met de eerste Trefdag Biologische Landbouw “1.000 ha bio gezocht” en een actieplan legden de Provincie West-Vlaanderen en Inagro in 2015 al de basis voor een nieuwe dynamiek in de sector. De voorbije vijf jaar groeide het areaal biologische landbouw in Vlaanderen met 60 %, tot ongeveer 8.000 ha. Tijdens de derde Trefdag Biologische Landbouw op 4 maart 2020 keek gedeputeerde Naeyaert samen met een honderdtal landbouwers en stakeholders vooruit. “Groeien in balans” was de rode draad doorheen die dag.

05.03.20 - Terugblik studienamiddag nematoden in de groenteteelt

Op dinsdag 25 februari werd in het ILVO een studienamiddag georganiseerd, in het kader van het LA-traject "Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten". Projectpartners ILVO, PSKW, PCG en Inagro gaven er meer toelichting over de nematodenproblemen in de groenteteelt. De interesse was groot en een honderdtal landbouwers, vertegenwoordigers en adviseurs luisterden aandachtig naar de verschillende sprekers.

05.03.20 - Kleinschalige agrorobots - kom naar de kick-off van CIMAT

Op 17 maart lanceren we het nieuwe Interreg-project CIMAT met een studienamiddag over de ontwikkeling van kleinschalige agrorobots. Het project wil de ontwikkeling van kleinschalige, autonome, betaalbare en breed inzetbare robots voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven stimuleren.

04.03.20 - Resultaten rassenproef spruitkool 2019

Spruitjes voor de industrie zijn best donkergroen, mooi bolrond, vast en van uitstekende kwaliteit. Bovendien zijn ze niet te grof. In deze proef werden twaalf rassen vergeleken. In het middenvroege sortiment scoorde de referentie Sofia (Bejo) met een hoge opbrengst goed bij de eerste oogst. Marcanthus (Syngenta) lijkt beloftevol. Bij de tweede oogst scoorde Trimstar met een goede opbrengst en sortering het best. Bij de late rassen lijkt Bejo 3174 (Bejo) beloftevol.  

 
03.03.20 - Gratis haalbaarheidsscan voor pocketvergisting!

Heb je reststromen (bv. mest of groenteresten) op jouw bedrijf en ben je benieuwd of pocketvergisting een interessante investering kan zijn? Goed nieuws, want Inagro lanceert in het voorjaar gratis haalbaarheidsscans die uitwijzen of die technologie rendabel kan zijn voor jou. Geïnteresseerd? Lees dan zeker verder voor meer info!

02.03.20 - Slimme landbouwtechnieken voor innovatieve geïntegreerde gewasbescherming

Sinds 2014 moet je als land- of tuinbouwer verplicht de principes van IPM of geïntegreerde gewasbescherming toepassen om te bezuinigen op het gebruik van chemische bestrijdingstechnieken. Hoe pak je dat aan in je dagelijkse werking? Dankzij het nieuwe project SMARTPROTECT kan Inagro je helpen. We gaan samen met vijftien internationale partners op zoek naar kennis en praktijkvoorbeelden over alternatieve bestrijdingstechnieken.

26.02.20 - Resultaten rassenproef vroege spinazie 2019

Een hoge opbrengst, in combinatie met trage schotvorming en resistentie tegen Wolf, maken een spinazieras gegeerd. In deze proef vergeleken we 23 rassen. Bij de vroege gaven Falcon, Gorilla en Eland de hoogste opbrengsten. Falcon en Gorilla hadden bovendien een gunstige blad-steelverhouding. Dat was ook zo bij El Prado en El Caballo. Bij de middelvroege rassen gaven Sacramento en Whale met 40 ton/ha of meer de hoogste opbrengsten. Bij de late rassen kwamen Silver Whale en PV 1484 het best uit de proef.

25.02.20 - Gesmaakte studienamiddag wortelen

Als kers op de taart sloten we het demoplatform wortelen af met een studienamiddag op 19 februari in de Zilverlink in Roeselare. Net als tijdens het proefveldbezoek op het praktijkveld van Johan Lavens in Westrozebeke was de interesse zeer groot. Een honderdtal landbouwers, vertegenwoordigers en adviseurs luisterden aandachtig naar de verschillende spreker die de wortelteelt in al haar aspecten toelichten.

25.02.20 - Welkom op het slotevent van BioBoost

Op 22 april organiseren de projectmedewerkers van BioBoost een slotevent in Naaldwijk, Nederland. Op basis van de ervaringen die we opgedaan hebben in het project en de verschillende pilots zullen we de mogelijke nieuwe oplossingen delen tijdens een slotconferentie. Dat zal een mooie gelegenheid zijn om kennis uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen over biogebaseerde innovaties en de valorisatie van reststromen. Ook jij bent welkom!

25.02.20 - Kom naar de Trefdag Biologische Landbouw - Groeien in Balans - deel 2: waarom bio?

Op 4 maart 2020 organiseert Inagro de derde ‘Trefdag Biologische Landbouw’. Het groeiende marktaandeel van biologische landbouw maakt bio een interessante economische niche. Daarmee geraakt de achterliggende motivatie van de biologische consument en de biologische boer soms in de vergetelheid. Toch ligt daar de basis voor een blijvende en duurzame groei.

24.02.20 - Landbouwers gezocht voor de aanleg van veldproeven

Verbeterde sensoren en dronetechnologie geven ons de kans om gewassen steeds nauwkeuriger op te volgen. Technologie die al in gebruik is bij granen wordt nu ook getest in aardappelen en vollegrondsgroenten. Zo kunnen we ziekten, plagen of de verwachte opbrengst beter monitoren. Om verder na te gaan wat nog mogelijk is, zoeken we landbouwers die samen met ons - op hun perceel-  een veldproef willen aanleggen.