Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 976 items aan uw criteria.
17.09.20 - Ammoniumnitraat: concrete ervaring opdoen met deze nieuwe, herwonnen meststof

Ammoniumnitraat is een stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest dat mits enkele voorwaarden kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Met het eigen mestoverschot kan dus een deel van de bemestingsbehoefte worden ingevuld. Hoog tijd om hier ervaring mee op te doen bij de landbouwer en deze kennis te delen. Ontdek met ons mee! 

 
16.09.20 - Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!

De VLM maakte de geselecteerde percelen voor een nitraatresiducontrole bekend. Sinds vorig jaar moet je de staalname voor die percelen aanvragen via SNapp. TIP! Begin er tijdig aan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

16.09.20 - Webinar kleinschalige vergisting: kansen voor uitbreiding van landbouwvergisting in Vlaanderen
Ben je een landbouwer met interesse in kleinschalige vergisting? Heb je reststromen zoals mest of oogstresten, en wens je hier energie uit te halen? Of wens je te weten te komen hoe kleinschalige vergisting kan bijdragen aan emissiereductie? Lees dan zeker verder zodat je je kunt registreren voor een interessante webinar!    
08.09.20 - Broccoli rassen vroege teelt 2020
Te warm en fel zonnig weer zijn nefast voor de kwaliteit van broccoli. Dit bleek opnieuw in onze jaarlijkse proef waar we 8 rassen broccoli met elkaar vergeleken. Veel schermen verkleurden te paars en de korrel was vaak ruw en zeer onregelmatig gevormd. De referentie Ironman (Seminis) deed het nog vrij goed. Het zeer vroege Kuba (Clause) en ook Eos (Sakata) voldeden, terwijl Malibu (Bejo) tegenviel door te veel hartloze planten en BRO 03162 door te bleke schermen. Bij de latere rassen konden Babilon (Clause) en Larsson (Rijk Zwaan) zoals voorheen bevestigen, Titanium (Seminis) echter niet, door te bleke en/of te paarse schermen.  
07.09.20 - Welkom op het online slotevent van Bioboost

In het project BioBoost werd onderzoek gedaan naar biogebaseerde innovaties en de valorisatie van reststromen. We geven je graag de resultaten van ons onderzoek en enkele nieuwe innovaties mee in ons online slotevent op 7 oktober. Ook jij bent welkom!

 
31.08.20 - Bekijk pocketvergisting op PlattelandsTV vanuit jouw zetel vanaf 6 september

Pocketvergisting is een technologie waarmee landbouwers op het eigen bedrijf energie gaan produceren. Sinds 2011 vond de technologie zijn ingang op diverse melkveebedrijven in Vlaanderen. Inagro bekeek in het project Pocket Power hoe pocketvergisting verder kan uitgebreid worden in Vlaanderen, bijvoorbeeld naar andere sectoren. Benieuwd naar hoe het eruit ziet en hoe het werkt? Bekijk dan vanaf zondag 6 september de reportage op PlattlandsTV.

28.08.20 - Bloemkool rassen vroeg 2020

Zomers weer gaf zeer goede kwaliteit dankzij beregening in deze proef. We vergeleken twaalf rassen. Aerospace (Syngenta), de vroegste referentie, voldeed goed. Alston (Sakata), Tirza (Hazera) en vooral SV5777AC (Seminis), waren nog iets vroeger. Ze gaven alleen iets minder klasse Extra omdat ze wellicht nog niet ten volle profiteerden van de irrigatie. Alcala (Bejo) en Ansari (Syngenta) waren wat later en gaven bijna 100% klasse Extra. Ook Whiton (Sakata), Arienzo (Rijk Zwaan) en het laatste ras Starway (Enza) zijn beloftevol. Cleozil (Syngenta) en Spacestar Gold (Syngenta) vertoonden wat schift.

26.08.20 - Laatste kans op gratis haalbaarheidsscan voor pocketvergisting!

Heb je reststromen op jouw bedrijf zoals mest of groenteresten? Heb je er al aan gedacht om er ook energie uit te halen? Ben je benieuwd of pocketvergisting een interessante investering kan zijn voor jouw bedrijf? Vraag dan nu nog jouw gratis haalbaarheidsscan aan! Geïnteresseerd? Lees dan zeker verder voor meer info!

20.08.20 - Vruchtbare grond spoelt weg!

Hevige regen in combinatie met hellende percelen zorgt al gauw voor heel wat verlies van grond, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ligt je perceel naast een straat, dan kan dit ook voor modderoverlast zorgen. Hoe vermijd je dit?  

06.08.20 - Tips bij het beregenen van groenten

Beregening houdt meer in dan gewoon water geven. De droogte teistert ons nu al een tijdje en het is vaak niet eenvoudig om het optimale irrigatietijdstip te bepalen. Dat is immers afhankelijk van de teelt, het gewasstadium en de bodemsoort. In dit nieuwsbericht geven we enkele tips om de beregening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

05.08.20 - Laat de bloemen maar bloeien

Veel landbouwers beschikken over stukjes 'verloren' grond. Denk bijvoorbeeld aan kopakkers en rijpaden. In het project Kruisbestuivers onderzoeken we of er op die stukjes grond een bloemenmengsel ingezaaid kan worden om bestuivers te bevorderen. We gaan onder meer na welke mengsels daarvoor geschikt zijn, of de opkomst voldoende is om bestuivers te bevorderen en of het ook technisch haalbaar blijft voor de landbouwer. Een korte stand van zaken vind je in dit nieuwsbericht.

04.08.20 - Bladluizen in je teelt? Lieveheersbeestjes en sluipwespen in beeld (deel 3)

Bladluizen zijn ongetwijfeld de meest algemene plaagsoort. Hoewel relatief snel naar chemische bestrijdingsmiddelen gegrepen wordt om deze overlastsoorten te bestrijden, bestaan er ook natuurlijke vijanden die dol zijn op deze beestjes. We stellen ze graag eens aan je voor.

04.08.20 - Najaarsbemesting in groenten altijd op basis van bemestingsadvies!

In het MAP is het verboden om kunstmest te gebruiken vanaf 1 september. Er is wel een uitzondering in de groenteteelt. Die stelt dat je tot 31 oktober kan bemesten op voorwaarde dat je bemestingsadvies inwint. Dat is overal van toepassing, dus ook in het groene gebiedstype nul.  

 
28.07.20 - Hazen bestrijden en konijnen bijzonder bejagen

2019 ging de geschiedenis in als een jaar met een droog voorjaar en een warme zomer. En laat dat nu net de ingrediënten zijn voor een succesvolle hazen- en konijnencocktail: door de weersomstandigheden van vorig jaar zijn hun aantallen in 2020 drastisch toegenomen. Wat mag en kan je als landbouwer doen om schade te voorkomen of te beperken?

20.07.20 - Nieuws uit Nutri2Cycle

In dit bericht informeren we je graag over het Europese project Nutri2Cycle. Dit project beoogt het sluiten van nutriëntenkringlopen om op die manier een duurzame landbouw te garanderen. Ben je benieuwd naar nieuws en updates over het project? Lees dan zeker verder!

16.07.20 - Stappenplan voor aanbieders gezuiverd afvalwater als irrigatiewater

We berichtten via onze nieuwsbrief al regelmatig over het F2AGRI-project. Daarin biedt het groenteverwerkend bedrijf Ardo het gezuiverde afvalwater als irrigatiewater aan aan omliggende landbouwers die verenigd zijn in de coöperatie INERO. Ervaringen uit dit project verzamelden we in de ‘Praktijkgids F2AGRI’.

15.07.20 - Ecoploeg: een nieuwe manier van ploegen?

Voor een goede gewasopbrengst is een grondige voorbereiding van de bodem noodzakelijk. Daarbij mag je de draagkracht van een goede bodemstructuur niet overschrijden. Door ondieper te ploegen, verstoor je de bodemstabiliteit minder.

13.07.20 - Website demonstratieproject Groente-N-advies online

Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft dan ook moeilijk. Heel wat factoren beïnvloeden de stikstofbalans en op het juiste tijdstip de juiste dosis en het juiste type mest met de juiste techniek toedienen, vraagt kennis en ervaring. In het demoproject Groente-N-advies reiken Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) groentetelers tips aan om hun bemesting met ruimere kennis uit te voeren. Alle informatie is gebundeld op de nieuwe website www.groentenadvies.be.

09.07.20 - Voordelen van rij- en bandbemesting bij planten

In de groenteteelt moeten nog een aantal percelen bemest worden. Denk daarbij vooral aan tweede vrucht bloemkool en prei. Door de beperkte neerslag, met soms zeer intense buien op korte tijd, is een doordachte bemesting nog meer aan de orde. 

 
09.07.20 - Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek

Door het wegvallen van herbiciden en erkende toepassingen wordt het steeds moeilijker om de percelen onkruidvrij te houden. In een aantal teelten gaan we na in welke mate het mogelijk is om herbicidetoepassingen geheel of gedeeltelijk te vervangen door een mechanische bestrijding. Het gebruik van praktijkrijpe en betaalbare machines staat daarbij centraal. Via tekst én beeld brengen we in dit nieuwsbericht verslag uit van onze eerste bevindingen.