Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 462 items aan uw criteria.
06.01.21 - Enquête bodemontsmetting en BCO's
Enkele minuutjes, dat is alles wat we vragen. Door de enquëte in te vullen, geef je ons een beter zicht op het gebruik van bodemontsmettingsmethoden en BCO's in de teelt van bladgewassen en de forcerie van grondwitloof. De informatie zal ons helpen om ons onderzoek en onze voorlichting beter af te stemmen op de praktijk.


21.12.20 - Wil jij lid worden van 100% West-Vlaams? Dien nu je aanvraag in.

Op 22 februari, 14 juni en 25 oktober 2021 organiseert de Raad van Bestuur van de vzw West-Vlaamse hoeveproducenten samen met Inagro een erkenningscommissie waarin aanvragen tot lidmaatschap 100% West-Vlaams besproken worden. Op tijd een aanvraag tot lidmaatschap indienen is de boodschap.

21.12.20 - Waterlinzen als hapje op kerst en nieuw?

Wie op 18 november naar 'Nieuwe Feiten' op Radio 1 heeft geluisterd, hoorde dat waterlinzen misschien wel de eiwitbron van de toekomst zijn. Maar wat is dit, en zullen we dit echt kunnen eten?

10.12.20 - Gewascontainer op Inagro vormt start onderzoek in gesloten meerlagenteelt

Deze week werd een gloednieuwe container voor gesloten meerlagenteelt op Inagro  geleverd. De omgebouwde scheepvaartcontainer laat toe om in uiterst gecontroleerde klimaatomstandigheden bladgroenten en kruiden te telen met optimale benutting van energie- en ruimtegebruik. Onderzoek moet de meest optimale instellingen bepalen naargelang het type gewas, en streven naar 'zero-fyto' teelt.      

 
08.12.20 - Rassenproef courgette 2020 in plastiektunnel vroege teelt

De groei en productie onder plastiekkoepel verliep in 2020 in deze proef eerder matig. We vergeleken 10 rassen. Explorer bevestigde met een hoge opbrengst en een goede houdbaarheid de resultaten van vorig jaar. Ariane, HMC24132 en Sanabria volgden, maar gaven in totaal 2 vruchten/plant minder. De kwaliteit van Ariane en Sanabria na bewaring was goed, die van HMC24132 iets minder. De groei en productie in deze proef verliep in schokken wat nadelig was voor het rendement. 

 
 
10.11.20 - Waar willen we in de nabije toekomst naartoe met eendenkroos en waterlinzen?

Op 30 oktober organiseerden Flanders Food, Inagro, UGent en Vives een online event rond eendenkroos en waterlinzen in Vlaanderen. Op dit event proefden 35 verschillende organisaties van de mogelijkheden die eendenkroos of waterlinzen hebben. Dit succes toont ons dat er voldoende interesse is om hier verder mee te werken. Maar wat willen we in de nabije toekomst verwezenlijken? We vertellen graag meer over onze plannen.

05.11.20 - Sectorbevraging: waterschaarste en gebruik van alternatieve waterbronnen?

Periodes van droogte en waterschaarste toonden de laatste jaren duidelijk aan dat water steeds meer een productiebeperkende factor wordt in de land- en tuinbouw. Dit geldt zowel voor vollegrondsteelten in open lucht, maar ook voor serreteelten. Het gebruik van alternatieve waterbronnen biedt misschien mogelijkheden om deze droge periodes op te vangen. Via een nieuw projectvoorstel willen we daarom het effect van deze alternatieve waterbronnen op zowel de bodem/substraat, plant en gewaskwaliteit duidelijk in kaart brengen.

03.11.20 - VCM organiseert een webinarreeks rond Vlaamse mestverwerking

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking organiseert drie gratis lunch-webinars (tussen 12:00 en 12:45) op 23, 24 en 25 november 2020. Per webinar wordt een specifiek thema rond Vlaamse mestverwerking toegelicht via verschillende topics en sprekers.

22.10.20 - Netwerk 100% West-Vlaams blijft groeien. Ook interesse om lid te worden?

'100% West Vlaams' blijft uitbreiden. Dit jaar mochten we al 7 nieuwe hoeveproducenten verwelkomen in het netwerk. Dat brengt de teller vandaag op 162 aangesloten hoeves. Naast het gebruik van het label '100% West-Vlaams' kunnen alle 162 leden ook genieten van de vele voordelen van het netwerk.

21.10.20 - 'Eendenkroos en waterlinzen in Vlaanderen' wordt een digitaal event.

Gezien de strenger geworden coronamaatregelen wordt de workshop rond eendenkroos, die doorgaat op vrijdag 30 oktober, nu digitaal georganiseerd. Op die manier is het nog makkelijker om aan te sluiten! Kan je niet aanwezig zijn, maar wil jij je mening over eendenkroos delen? Klik dan zeker door en maak kans op een pakket Heuvellandwijn.

21.10.20 - Kom meer te weten over herwonnen meststoffen in ons lerend netwerk

De financiële winst bij gewasproductie vergroten? Ja, graag! Dat kan uiteraard door de gewasopbrengst te verhogen of door een hogere financiële waardering van deze producten. Maar het kan ook door de kostenbasis te verlagen door het gebruik van herwonnen meststoffen. Kom te weten wat herwonnen meststoffen precies zijn en waarom je deze zou gebruiken!

13.10.20 - Benut je tuinbouwreststromen

We staan aan het begin van een nieuwe groene revolutie, waarbij tuinbouwreststromen de basis vormen voor nieuwe hoogwaardige producten. Zo drinken we binnenkort misschien bier van verspilde aardappelen of dragen we t-shirts uit snoeiafval van tomaten. Via het BioBoost-project ontwikkelden we een strategie om verspilling te verminderen en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen.

08.10.20 - Veel potentieel voor tuinbouwafval als grondstof

Een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild, waarvan ongeveer de helft bij de teelt van gewassen. Bladeren, stengels of onverkoopbare groenten en fruit worden nu weggegooid, gecomposteerd of er wordt groen biogas van gemaakt. Het BioBoost-project vond meer dan 80 nieuwe toepassingen met tuinbouwreststromen. Er is een markt voor biogebaseerde producten, dus als (glas)tuinbouwer kun je met ‘groen afval’ geld verdienen. Benieuwd welke kansen er voor jou liggen? Lees dan verder!

05.10.20 - Herbekijk onze webinar over wat kleinschalige vergisting voor jou kan betekenen!

Heb je reststromen op jouw bedrijf zoals mest of groenteresten? Heb je er al aan gedacht om er ook energie uit te halen? Tijdens drie webinars op 24 september gaven we duiding over wat de mogelijkheden zijn voor de varkens-, melkvee- en groentesector.  

Heb je dit gemist, maar wens je toch het laatste nieuws omtrent kleinschalige vergisting te weten? Klik dan zeker verder om de opnames van de webinars te bekijken!

29.09.20 - Heb je een leegstaande serre? Of betaal je je blauw aan mestverwerking?

In april zamelden twee Nederlanders, Tony Martens en Mauritz van de Ven, 4,6 miljoen euro in om waterlinzen te kweken in Californië. In Vlaanderen wordt de plant nog steeds gezien als een pest. Onterecht, want de plant bevat een hoog gehalte aan gunstige eiwitten, en kan een oplossing zijn voor leegstaande serres, het overschot aan varkensmest of het lozen van restwaters in de aquacultuur.  

17.09.20 - Ammoniumnitraat: concrete ervaring opdoen met deze nieuwe, herwonnen meststof

Ammoniumnitraat is een stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest dat mits enkele voorwaarden kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Met het eigen mestoverschot kan dus een deel van de bemestingsbehoefte worden ingevuld. Hoog tijd om hier ervaring mee op te doen bij de landbouwer en deze kennis te delen. Ontdek met ons mee! 

 
16.09.20 - Vroege herfst kropsla: Gardia en Presteria niet bedreigd door nieuwkomers

Net als de voorgaande jaren blijven Gardia en Presteria de beste keuze voor de vroege herfst. Enkel de kropvulling van Presteria viel soms wat tegen, een iets latere oogst zou beter zijn geweest voor dit ras. Bafana deed het als nieuwkomer niet slecht. Het ras was zeer sterk op rand en droogrand, maar de kropgewichten waren wat lager en de bakvulling was beperkt. Ook was de broek wat graterig.   

 
07.09.20 - Welkom op het online slotevent van Bioboost

In het project BioBoost werd onderzoek gedaan naar biogebaseerde innovaties en de valorisatie van reststromen. We geven je graag de resultaten van ons onderzoek en enkele nieuwe innovaties mee in ons online slotevent op 7 oktober. Ook jij bent welkom!

 
31.08.20 - Bekijk pocketvergisting op PlattelandsTV vanuit jouw zetel vanaf 6 september

Pocketvergisting is een technologie waarmee landbouwers op het eigen bedrijf energie gaan produceren. Sinds 2011 vond de technologie zijn ingang op diverse melkveebedrijven in Vlaanderen. Inagro bekeek in het project Pocket Power hoe pocketvergisting verder kan uitgebreid worden in Vlaanderen, bijvoorbeeld naar andere sectoren. Benieuwd naar hoe het eruit ziet en hoe het werkt? Bekijk dan vanaf zondag 6 september de reportage op PlattlandsTV.

26.08.20 - Heel wat nieuwkomers in late lenteteelt kropsla

De meeste rassen in deze proef scoorden goed tot heel goed. Zowel Fairly, Foster, Lucrecia, A1279, A1361 en A1375 zijn aan te raden voor een late lenteteelt. Het intermediair resistentie ras tegen Fol4, 42-109RZ kan in de late lente de standaardrassen nog niet bijbenen. De kroppen zijn minder zwaar en minder goed gevuld. Casey is minder aan te raden voor een teelt in de late lente.