Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 435 items aan uw criteria.
04.06.20 - Leer de waarde van herwonnen meststoffen kennen op PlattelandsTV

Hoe lokaler kringlopen gesloten worden, hoe beter voor het klimaat. Herwonnen meststoffen zijn een goed voorbeeld daarvan. Ze worden door innovatieve technologieën geproduceerd uit mestoverschot en ze zijn vaak gelijkaardig aan kunstmest. Maar wat zijn ze precies? Vanaf nu zondag, 7 juni, lichten we de strippen/wassen-technologie, de VeDoWS-stal en de herwonnen meststoffen die daaruit resulteren, uit op een reportage op PlattelandsTV. 

 
03.06.20 - Inagro wil tuinbouwsector via automatisering helpen naar autonomere voedselproductie

De tuinbouw is een arbeidsintensieve sector. Landbouwers schakelen vaak (buitenlandse) seizoensarbeiders in. Door de coronamaatregelen was dat niet altijd mogelijk. De sector kwam handen tekort. Inagro wil helpen door in te zetten op automatiseringsprojecten. Robotisering kan bijdragen tot een autonomere en duurzamere voedselproductie. We zoeken partners die willen samenwerken aan projecten waarin we autonome applicaties ontwikkelen. Robots en sensoren die menselijke beslissingen en handelingen kunnen automatiseren. Interesse? Neem dan snel contact op. 

 
20.05.20 - Agrotopia update - mei 2020

In 2017 werd de Agrotopia-leerstoel opgericht aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent, met steun van REO Veiling en Inagro. Zo brachten we een inspirerend kader tot stand om de ontwikkeling van innovatieve concepten in glastuinbouwtechnologie en verticale stadstuinbouw te stimuleren en te realiseren. In deze Agrotopia-update belichten we enkele resultaten.

20.05.20 - Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte?

Verspreid over Vlaanderen beheert Aquafin heel wat installaties waarin huishoudelijk afvalwater gezuiverd wordt. Voor een aantal bedrijven kan dat gezuiverd afvalwater een oplossing bieden in tijden van droogte. Aquafin beschikt over een grondstoffenverklaring waarin opgenomen is dat het gezuiverde afvalwater ingezet kan worden als irrigatiewater.

14.05.20 - Gezocht: courgetteplanten met virusaantasting

Het IWT-project ‘Ecologie van courgettevirussen in Vlaanderen’ is dan wel al enkele jaren geleden afgerond, toch blijft de problematiek relevant. De cultivarkeuze is een belangrijke preventieve maatregel om virusaantaantasing terug te dringen. Sommige cultivars hebben namelijk een hoge resistentie of tolerantie tegen virusaantasting. Voor bijkomend onderzoek zijn we dringend op zoek naar aangetaste courgetteplanten.

12.05.20 - Water capteren uit bevaarbare waterlopen? Breng nu je administratie in orde!

Als je overweegt om bij langdurige droogte water te capteren uit een bevaarbare waterloop, dan is het belangrijk dat je daarvoor een toelating hebt. Het is nu hét moment om die administratie in orde te brengen. Hoe je dat doet, lees je in dit nieuwsbericht.

07.05.20 - Vermijd puntvervuiling bij plantbakbehandelingen

Momenteel staan heel wat trayplanten klaar om uitgeplant te worden. Vaak wordt er vlak voor het planten nog een plantbakbehandeling uitgevoerd met een insecticide of fungicide om de plantjes optimaal te beschermen. Maar ben je je er ook bewust van dat dergelijke plantbakbehandelingen puntvervuiling kunnen veroorzaken?

30.04.20 - Impact van koeling op opbrengst en kwaliteit slaplanten

In een proef onderzochten we vorige zomer de impact van koeling op de groei van slaplanten. Kropslaplanten die tot 14 dagen in de koelcel bij 4 °C hadden doorgebracht, vertoonden bij de oogst geen significante verschillen in kropgewicht of kwaliteit. We merkten wel een trend op van een iets hogere aanwezigheid van geel blad en smet wanneer de planten langer in de koelcel hadden gestaan.

23.04.20 - Informatie uit studiedag over omgaan met water op hydrocultuurbedrijven
In maart vond een studienamiddag plaats in Inagro rond het omgaan met water op hydrocultuurbedrijven. Glasgroenten-, aardbei- en witlooftelers hebben namelijk gelijkaardige uitdagingen met water op hun bedrijf. De 61 deelnemers werden voor een halve dag ondergedompeld in de waterproblematiek en ontvingen naast informatie uit diverse projecten ook informatie over nieuwe en beschikbare technieken via de technologiebedrijven.
20.04.20 - Tweede jaar op rij veldproef met herwonnen meststoffen

Herwonnen meststoffen, al dan niet afkomstig uit mest, ondergingen een behandeling waardoor hun bemestingswaarde stijgt. Hun efficiëntie zal onze veldproef in het project ReNu2Farm uitwijzen. Daarin vergelijken we ammoniumnitraat, spuiwater, dunne fractie van digestaat en varkensurine met kunstmest, varkensdrijfmest en een blanco behandeling. In het tweede jaar van deze veldproef onderzoeken we het effect op spinazie.

16.04.20 - Veldsla zomerrassen 4e gamma - Audace soms problemen met kieming bij hoge temperaturen

We legden vorig jaar een rassenproef aan met veldsla 4e gamma. Amely, Bonvita en Veyron bleken in deze proef de beste keuze te zijn voor de zomerteelt van veldsla met levering voor het 4e gamma. De kiemingsproblemen van Audace onder warme omstandigheden staken opnieuw de kop op. Festival is gevoeliger voor lepelblad.

16.04.20 - Veldsla zomerrassen versmarkt - Amely en Bonvita beste keuze

Vorige zomer legden we een rassenproef aan met veldsla voor de versmarkt. De zomer van 2019 kenmerkte zich door droge en warme omstandigheden. In de proef waren Amely en Bonvita aanraders voor de zomerteelt van veldsla voor de versmarkt. Het kiemingsprobleem van Audace bij warme omstandigheden blijft een hekelpunt.

07.04.20 - Met je spuittoestel naar de keuring? Voorkom puntvervuiling met deze tips!

Dit voorjaar is de nieuwe keuringscyclus voor spuittoestellen opgestart. Als je een uitnodiging krijgt om je toestel aan te melden voor de keuring, dan moet het spuittoestel technisch in orde zijn en moet je zowel de binnen- als buitenkant grondig reinigen. Maar heb je al nagedacht waar je je spuittoestel zal reinigen? Je zal dat moeten doen op een onverhard oppervlak of op een ingerichte vul- en spoelplaats. Enkel zo voorkom je puntvervuiling. We zetten graag nog even de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

06.04.20 - Zomerrassen kropsla: Beloftevolle resultaten voor ras met intermediaire resistentie tegen Fol 4

In 2019 legden we opnieuw een rassenproef aan met kropsla. De geteste zomerrassen deden het, met uitzondering van Compendia, goed tijdens de zomer van 2019. Ze vertoonden onderling weinig verschillen. Wel was er bij allen een wat geschouderde broek aanwezig. Ook het nieuwe intermediaire ras tegen Fol 4, 42-123 RZ, behaalde mooie, beloftevolle resultaten.

23.03.20 - Machine voor automatische plaatsing en wegname antiworteldoek

Gedurende twee jaar vormden een aantal kleinfruittelers een operationele groep. Ze werkten samen met Inagro, Agreon en Innovatiesteunpunt aan de automatisatie van een antiworteldoek als onkruidbeheersing bij kleinfruit en groenten. Constructeur Agrocro Machinery liet DETO een machine bouwen die antiworteldoek kan uitrollen. DETO ontwikkelde ook een pennenschieter om het doek tegen de stam van kleinfruit vast te schieten én apparatuur om het doek na de oogst terug weg te nemen.

12.03.20 - Zet Safemanure de deur open naar meer meststoffen uit dierlijke mest?

Van 28 tot en met 30 januari nam Inagro deel aan de Safemanure-workshop die plaatsvond in Sevilla bij het Joint Research Centre (JRC). Het JRC is de wetenschappelijke dienst van de Europese commissie. Maar waarover ging de workshop nu juist? Wat wordt er bedoeld met Safemanure? Kom het te weten in dit nieuwsbericht!

27.02.20 - Ontdek nieuwe technologieën op studiedag water

Hydrocultuurbedrijven ondervinden dan ook heel wat uitdagingen als het op water aankomt. Zo moet je andere waterbronnen aanspreken als het regenwater op is. Technieken om de kwaliteit van dat water naar een hoger niveau te tillen, lichten we toe tijdens de studienamiddag water in Inagro. Onder andere natrium verwijderen, ontsmetten en filteren komen aan bod. Schrijf je vandaag nog in!

25.02.20 - Gesmaakte studienamiddag wortelen

Als kers op de taart sloten we het demoplatform wortelen af met een studienamiddag op 19 februari in de Zilverlink in Roeselare. Net als tijdens het proefveldbezoek op het praktijkveld van Johan Lavens in Westrozebeke was de interesse zeer groot. Een honderdtal landbouwers, vertegenwoordigers en adviseurs luisterden aandachtig naar de verschillende spreker die de wortelteelt in al haar aspecten toelichten.

25.02.20 - Welkom op het slotevent van BioBoost

Op 22 april organiseren de projectmedewerkers van BioBoost een slotevent in Naaldwijk, Nederland. Op basis van de ervaringen die we opgedaan hebben in het project en de verschillende pilots zullen we de mogelijke nieuwe oplossingen delen tijdens een slotconferentie. Dat zal een mooie gelegenheid zijn om kennis uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen over biogebaseerde innovaties en de valorisatie van reststromen. Ook jij bent welkom!

10.02.20 - Agrotopia-update februari 2020

De werken aan onze nieuwe onderzoeksserre Agrotopia op het dak van de kistenloods van REO Veiling gaan verder. In deze Agrotopia-update houden we je op de hoogte van de vorderingen met een beeld van de werken. We brengen ook het derde thematische interview uit de reeks van zes. In dat interview werpen Kris Declercq (burgemeester van Roeselare) en Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester) hun licht op de relatie tussen de stad en landbouw en de rol die professionele stadstuinbouw daarin kan spelen.