Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 390 items aan uw criteria.
25.02.21 - Zachtfruittelers gezocht voor hub rond geïntegreerde gewasbescherming
Het project IPMWORKS wil via een Europees netwerk van telers de geïntegreerde beheersing van ziekten, plagen en onkruiden (IPM) naar een hoger niveau tillen. Het project zal daarvoor bestaande en nieuwe hubs coördineren. Die hubs bestaan uit telers die al pionieren in de toepassing van IPM-strategieën of die willen bijleren over IPM. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen, lees dan zeker verder.

 

25.02.21 - Fusarium in sla - update hygiëneprotocol

De laatste update van het hygiëneprotocol tegen Fusarium oxysporum f. sp. lactucae is beschikbaar. Dat protocol bevat onder andere de aangepaste lijst met resistente rassen, alsook een aanvulling van de resultaten van de experimenten die zijn uitgevoerd om de ziekte te behandelen.

23.02.21 - Resultaten rassenproef spruitkool 2020 – Recordopbrengst en goede kwaliteit

Spruitjes zijn best donkergroen, mooi bolrond, vast en van uitstekende kwaliteit. Voor de verse markt worden ze grover geoogst, voor de industrie fijn. In deze proef vergeleken we zestien rassen. Het standaardras Sofia (Bejo) combineerde andermaal een hoge productie met een goede kwaliteit. Ook Hey Melis (Syngenta) en Marcantus (Syngenta) voldeden zeer goed. SGB1714 (Syngenta) lijkt beloftevol.

10.02.21 - Resultaten rassenproef prei late herfst 2020 - Sterkte tegen trips heel belangrijk

De keuze voor een preiras dat minder tripsschade vertoont, wordt sterk beloond. In een rassenproef vergeleken we dertien preirassen. De referenties Poulton (Nunhems) en Nunton (Nunhems) voldeden goed, maar vertoonden toch meer tripsschade dan Oslo (Enza), dat net als vorig jaar opnieuw bevestigde. Ook in deze proef bleek Darter (Bejo) de revelatie naar mindere vatbaarheid voor tripsschade. De vermelde rassen gaven allemaal een gelijkaardige opbrengst.

03.02.21 - Waakzaamheid bij komend vriesweer!

Een verhoogde waakzaamheid is geboden voor komende week. Het KMI voorspelt een winterprik. Vooral in de nacht van dinsdag op woensdag is er kans op lage minima. Afhankelijk van de sneeuwval en/of nachtelijke opklaringen kunnen de temperaturen laag zakken. 

 
27.01.21 - Webi(j)nar: Bijensymposium op 23 februari

Bijna iedereen is er ondertussen van overtuigd: het gaat niet zo goed met onze bijen en bestuivers. Maar als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we ze weer laten zoemen. Er zijn veel initiatieven en ook veel kansen die we graag toelichten tijdens een digitaal symposium op 23 februari. Jij zal er toch ook 'bij' zijn?

21.01.21 - Nieuws uit het ECOPAD-project
In het Interreg-project ECOPAD werken zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. Twee keer per jaar verzamelen ze hun onderzoeksresultaten in een ECOPAD-nieuwsbrief. In deze editie brengen ze onder meer verslag uit van het onderzoek naar een geïntegreerde beheersing van Drosophila suzukii en trips in aardbeien en Phytophthora in witloof.
20.01.21 - Rassenproef courgette zomer 2020

Vorige zomer legden we een rassenproef met courgette aan. In deze proef met 14 rassen zochten we naar nieuwigheden met potentieel. Mirza (Clause) was als oude waarde outstanding met bijna 30 marktbare vruchten/plant. Het nieuwe ras HMC 24132 (Clause) en het gekende ras Explorer (Gautier) volgden met een kleine 10% lagere productie. Ook HMC 24113 (Clause), Onega (Bejo), Zefiros (Syngenta) en Milos (Syngenta) scoorden behoorlijk. Ladoga (Bejo) kon de goede resultaten van verleden jaar niet bevestigen, en ook Keesha (Enza) viel door kleurafwijking tegen. Na bewaring kwamen HMC 24132 en Milos (Syngenta) het best voor de dag.

21.12.20 - Hubs demonstreren IPM-strategieën in nieuw project IPMWORKS

Het project IPMWORKS wil bijdragen aan een effectieve reductie van pesticidengebruik en -afhankelijkheid. Dit willen we doen door uitwisseling van ervaringen en kennis door pioniers en tussen telers onderling. Het doel van het project is om een Europees netwerk op te bouwen van telers die in netwerken of hubs geïntegreerde gewasbescherming kunnen demonstreren en promoten. Inagro zal binnen dit project twee nieuwe hubs opstarten, namelijk eentje rond groenten in open lucht en eentje rond zachtfruit.

17.12.20 - Oplossing voor verwerking substraat biofilter en Phytobac ®/ fytobak

Inagro, Boerenbond, pcfruit en het Departement Landbouw en Visserij hebben samen met OVAM een oplossing uitgewerkt voor de verwerking van het substraat van een biofilter of een Phytobac ®/ fytobak. Dit werd tot nu toe gezien als gevaarlijke afvalstof en moest door een erkend ophaler verwerkt worden. De oplossing ligt in een grondstofverklaring waardoor het substraat onder strikte voorwaarden mag uitgereden worden over het veld.

09.11.20 - Rassenproef prei vroege herfst 2020

De weerstand tegen trips wordt bij prei doorslaggevend bij de rassenkeuze. Dit jaar was het beheersen van trips immers opnieuw de grootste uitdaging. In onze rassenproef vroege herfstprei vergeleken we vijftien rassen. De referentie Poulton (Nunhems) scoorde door trips minder goed. Oslo (Enza) en enigszins ook Nunton (Nunhems) zijn sterker tegen trips. Maar naar trips zijn vooral Darter (Bejo) en ook Defender (Bejo) dé revelaties van 2020. Likestar (Seminis) is weliswaar sterk tegen trips, maar dit ras is te gevoelig voor overrijpheid.

27.10.20 - Waarom we greppeltjes best vermijden

Greppeltjes trekken is voor veel landbouwers een gewoonte. Maar als je greppeltjes maakt om water van percelen te laten afstromen, dan kunnen er ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Probeer die techniek daarom te vermijden.

14.10.20 - Wanneer komt de kraanman de waterloop rijten? Check de Watertalk tool!

In het verleden kregen we vaak de vraag van landbouwers of ze konden weten wanneer de kraanman langskwam om de waterloop te rijten. Binnen het project Watertalk werd er een online tool ontwikkeld om op deze vraag een antwoord te bieden.

14.10.20 - Diverse thema's, innovaties en demonstraties met focus op groenteteelt tijdens tweede editie 'Inagro te velde!'

Na een eerste editie vorig jaar, organiseerde Inagro dit jaar opnieuw een demonamiddag 'Inagro te velde!'. Het aangepaste programma spitste zich toe op groenteteelten en op de verschillende demonstratie-eilanden gaven experts concrete en praktische tips voor bodem, bemesting en gewasbescherming. Zo’n 100 land- en tuinbouwers trotseerden de regen en kwamen letterlijk een kijkje nemen 'te velde'. Ook tijdens deze coronacrisis is het belangrijk om te blijven inzetten op kennisdeling en adviesverlening.

08.10.20 - Nieuws uit het ECOPAD-project
In het Interreg-project ECOPAD werken zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. Twee keer per jaar verzamelen ze hun onderzoeksresultaten in een ECOPAD-nieuwsbrief. In deze editie brengen ze onder meer verslag uit van het onderzoek naar intercropping, rasgevoeligheden voor witziekten in wortelen en de rupsenproeven in diverse koolgewassen.
07.10.20 - Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 3
Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie! Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Naast de rassenproeven in kolen en prei brengen we ook enkele innovatieve onderwerpen onder de aandacht.
05.10.20 - Enkele 'Wist-je-datjes' over perceelsranden langs waterlopen

Er valt heel wat te zeggen over perceelsranden. Met enkele wist-je-datjes zorgen we dat je weer helemaal mee bent. We hebben het over controles en certificeringen, over een goed beheer van de 1-meter teeltvrije zone, bij wie je terecht kan voor hulp bij het onderhoud, en over het nieuwe digitale platform met informatie over uitvoering van de onderhoudswerken door de waterbeheerder. Klik door en lees meer!

01.10.20 - Online training puntvervuiling

Het blijft belangrijk om te vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terecht komen. Acties om puntvervuiling te voorkomen hoeven helemaal niet duur te zijn en zijn perfect te integreren in je bedrijfsvoering. Om je wat inspiratie te geven en om het belang aan te tonen staan er nu enkele trainingsvideo's online.

30.09.20 - Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 2
Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie! Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Lees in dit nieuwsbericht meer over de thema’s bodem, bemesting en irrigatie!

 

21.09.20 - Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 1

Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie. Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Het thema ‘gewasbescherming in kolen en prei’ staat centraal. Lees meer in dit nieuwsbericht.