Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 403 items aan uw criteria.
29.04.21 - Werk jij mee aan onderzoek naar geïntegreerde aanpak van knolcyperus?

Het VLAIO LA-project “Geïntegreerde aanpak van knolcyperus" werd eind 2020 goedgekeurd. Dat project biedt ons de mogelijkheid om meer diepgaand onderzoek uit te voeren naar dit woekeronkruid. Voor dit project zoeken we samen met de andere projectpartners een veertigtal praktijkpercelen in Vlaanderen. Daar willen we het effect op de voorraad knollen in de bodem van diverse bestrijdingsstrategieën die de landbouwer toepast nauwgezet opvolgen in de tijd. Wil je meer informatie en/of ben je bereid om mee te werken als proefveldhouder/uitbater, contacteer dan een van de projectpartners. Het helpt jezelf en de sector vooruit. Wij verzekeren een 100% discrete samenwerking.

22.04.21 - Welke sluipwespen in aardbeien zijn er het vroegst bij?

Sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van bladluizen. Om vroege bladluisplagen in het voorjaar het hoofd te kunnen bieden, ben je dus gebaat bij sluipwespen die bij lage temperaturen weten te gedijen. Inagro ging op onderzoek.   

 
22.04.21 - Geleide bestrijding wortelvlieg, tal van voordelen

Inagro adviseert worteltelers via een systeem van geleide bestrijding van wortelvlieg. Na een bezoek op het veld brengen we je op de hoogte als de actiedrempel overschreden is, of bij andere opmerkelijke vaststellingen. Heb je interesse in onze dienstverlening? Lees dan zeker verder!

14.04.21 - Inagro brengt imker ‘bij’ boer

Heel wat teelten in openlucht, onder kap of in serres hebben bestuiving nodig om vruchten te kunnen voortbrengen. Denk daarbij niet alleen aan fruitbomen, maar ook aan aardbeien, courgettes of zelfs aubergines. Wil je een betere bestuiving van je openluchtteelten? Dan zetten deze tips je zeker op weg!

13.04.21 - Inagro’s gewasbeschermingsapplicatie: een handige tool tijdens het spuitseizoen

De erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen evolueren snel. Laat je daarom tijdens het spuitseizoen bijstaan door Inagro’s gewasbeschermingsapp. Je vindt er snel en gemakkelijk de meest actuele informatie over ziekten, plagen en onkruiden in jouw teelten en hun beheersing.

07.04.21 - LA-traject mikt op geïntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus)

Het VLAIO LA-project “Geïntegreerde aanpak van knolcyperus" werd eind 2020 goedgekeurd. Dat project biedt ons de mogelijkheid om meer diepgaand onderzoek uit te voeren naar dit woekeronkruid. Voor dit project zoeken we samen met de andere projectpartners een veertigtal praktijkpercelen in Vlaanderen. Daar willen we het effect op de voorraad knollen in de bodem van diverse bestrijdingsstrategieën die de landbouwer toepast nauwgezet opvolgen in de tijd. Wil je meer informatie en/of ben je bereid om mee te werken als proefveldhouder/uitbater, contacteer dan een van de projectpartners. Het helpt jezelf en de sector vooruit. Wij verzekeren een 100% discrete samenwerking.  

 
 
 
01.04.21 - Gratis uitleendienst puntvervuiling

Vanaf nu kunnen West-Vlaamse landbouwers gratis materiaal uitlenen om puntvervuilingen te vermijden. Inagro start daarvoor een proefproject op en zal verspreid over de provincie vijf uitleendepots opstarten waar materiaal beschikbaar is om spuitresten en reinigingswater op te vangen. Dat materiaal beschikbaar stellen moet de drempel verlagen voor landbouwers om verdere vervuilingen te vermijden.

24.03.21 - Rassen winterprei 2020 kregen het eens echt koud

Winterprei krijgt het soms hard te verduren. Naast de vele regen die soms valt, kan de temperatuur diepvrieswaarden bereiken. Van 15 november tot 15 januari krijgt de prei bovendien geen bijbemesting. In deze proef vergeleken we elf rassen. Aylton (Nunhems) gaf met 40,4 ton/ha de hoogste opbrengst, gevolgd door Pluston (Nunhems), Vitaton (Nunhems), Oslo (Enza) en Sureton (Nunhems). Pluston sorteerde het meest Flandria, en dat ras scoorde ook het best tegen papiervlekkenziekte. Tijdens de korte vorstperiode werd de proef afgedekt met vliesdoek. De vorstschade was dan ook beperkt. Oslo vertoonde het meest witte vorstvlekken.

17.03.21 - Resultaten rassenproef knolselder 2020 voor de verse markt

In droge zomers zonder beregening groeit de knol van knolselder vooral uit in het najaar. Dat bleek opnieuw in onze rassenproef waarin we tien rassen vergeleken. Yara (Bejo) gaf de hoogste opbrengst en was kwalitatief zeer goed, maar dit vroege ras wordt eerder geteeld voor de industrie, omdat de knol iets hoogrond kan uitgroeien. Ook Markiz (Nunhems) en Rowena (Bejo) gaven een hoge opbrengst en grovere sortering. Markiz is beduidend sterker tegen inwendige holheid maar iets gevoeliger voor schurft. Het nieuwe Codex (Nunhems) zat naar opbrengst tussen Markiz en Rowena in en doet het beter op het vlak van meerdere koppen en schurft.

11.03.21 - Webinar spuittechniek en driftreductie in akkerbouw en groenten

Een geslaagde gewasbespuiting uitvoeren vraagt steeds meer aandacht voor spuittechniek en driftreductie. Gewasbeschermingsmiddelen hebben op vandaag vaak een minder brede werking en worden steeds duurder. Een optimale toepassing is dus noodzakelijk voor een goede opname en werking. Een goede driftreductie zorgt er tenslotte voor dat de spuitdruppels maximaal op het veld blijven en geen schade is aan milieu en omgeving.

09.03.21 - Rassenproef broccoli herfst 2020 toont beloftevolle nieuwkomers

Tijdens vochtig weer kan schermrot de kop opsteken, wat ook in deze proef het geval was. We vergeleken elf rassen. De gekende rassen Larsson (Rijk Zwaan) en Parthenon (Sakata) scoorden kwalitatief eerder matig. Titanium (Seminis) ontgoochelde zelfs. Telkens was een te bleek scherm de boosdoener. Daarentegen kwamen de nieuwe en vrij vlot oogstbare rassen Babilon (Clause), BRO 3162 (Sakata) en McLaren (Syngenta) kwalitatief zeer goed uit de proef. Die lijken dus beloftevol.

04.03.21 - Hoe sta jij tegenover slimme technologieën in gewasbescherming? Doe mee aan onze enquête

Via het Europese project SmartProtect willen we telers helpen om nieuwe IPM-technieken sneller toe te passen. Dat moet zorgen voor een betere beheersing van ziektes en plagen. We maakten een inventarisatie van slimme technieken die al bestaan of binnenkort op de markt komen, speciaal gericht op openlucht- en serregroenten. Nu hebben we jouw inbreng nodig om het gebruik van IPM-technieken in kaart te brengen. Dat kan door onze enquête in te vullen.

03.03.21 - Toezicht verscherpt, dus frissen we de afstandsregels op

De bedrijvigheid op de velden begint weer toe te nemen. Bij werkzaamheden op het veld moet je enkele afstandsregels tot waterlopen in acht nemen, zeker nu er strengere handhaving op komst is. We herhalen de regels nog eens kort.

25.02.21 - Zachtfruittelers gezocht voor hub rond geïntegreerde gewasbescherming
Het project IPMWORKS wil via een Europees netwerk van telers de geïntegreerde beheersing van ziekten, plagen en onkruiden (IPM) naar een hoger niveau tillen. Het project zal daarvoor bestaande en nieuwe hubs coördineren. Die hubs bestaan uit telers die al pionieren in de toepassing van IPM-strategieën of die willen bijleren over IPM. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen, lees dan zeker verder.

 

25.02.21 - Fusarium in sla - update hygiëneprotocol

De laatste update van het hygiëneprotocol tegen Fusarium oxysporum f. sp. lactucae is beschikbaar. Dat protocol bevat onder andere de aangepaste lijst met resistente rassen, alsook een aanvulling van de resultaten van de experimenten die zijn uitgevoerd om de ziekte te behandelen.

23.02.21 - Resultaten rassenproef spruitkool 2020 – Recordopbrengst en goede kwaliteit

Spruitjes zijn best donkergroen, mooi bolrond, vast en van uitstekende kwaliteit. Voor de verse markt worden ze grover geoogst, voor de industrie fijn. In deze proef vergeleken we zestien rassen. Het standaardras Sofia (Bejo) combineerde andermaal een hoge productie met een goede kwaliteit. Ook Hey Melis (Syngenta) en Marcantus (Syngenta) voldeden zeer goed. SGB1714 (Syngenta) lijkt beloftevol.

10.02.21 - Resultaten rassenproef prei late herfst 2020 - Sterkte tegen trips heel belangrijk

De keuze voor een preiras dat minder tripsschade vertoont, wordt sterk beloond. In een rassenproef vergeleken we dertien preirassen. De referenties Poulton (Nunhems) en Nunton (Nunhems) voldeden goed, maar vertoonden toch meer tripsschade dan Oslo (Enza), dat net als vorig jaar opnieuw bevestigde. Ook in deze proef bleek Darter (Bejo) de revelatie naar mindere vatbaarheid voor tripsschade. De vermelde rassen gaven allemaal een gelijkaardige opbrengst.

03.02.21 - Waakzaamheid bij komend vriesweer!

Een verhoogde waakzaamheid is geboden voor komende week. Het KMI voorspelt een winterprik. Vooral in de nacht van dinsdag op woensdag is er kans op lage minima. Afhankelijk van de sneeuwval en/of nachtelijke opklaringen kunnen de temperaturen laag zakken. 

 
27.01.21 - Webi(j)nar: Bijensymposium op 23 februari

Bijna iedereen is er ondertussen van overtuigd: het gaat niet zo goed met onze bijen en bestuivers. Maar als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we ze weer laten zoemen. Er zijn veel initiatieven en ook veel kansen die we graag toelichten tijdens een digitaal symposium op 23 februari. Jij zal er toch ook 'bij' zijn?

21.01.21 - Nieuws uit het ECOPAD-project
In het Interreg-project ECOPAD werken zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. Twee keer per jaar verzamelen ze hun onderzoeksresultaten in een ECOPAD-nieuwsbrief. In deze editie brengen ze onder meer verslag uit van het onderzoek naar een geïntegreerde beheersing van Drosophila suzukii en trips in aardbeien en Phytophthora in witloof.