Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 374 items aan uw criteria.
20.09.21 - Bezoek een stripping-scrubbing pilootinstallatie op Inagro’s testplatform

HERINNERING: Binnen het Interreg Vlaanderen-Nederland project NITROMAN dient de biogassite op Inagro als testplatform voor nutriëntenrecuperatie nabehandelingen van het digestaat. In september staat er een stripping-scrubbing pilootinstallatie die de dunne fractie van het digestaat verder opwaardeert tot ammoniumzouten. Kom op 30 september zeker eens een kijkje nemen hoe dat in zijn werk gaat!

14.09.21 - Ontmoetingssessie New-C-Land: de valorisatie van korte-omloophout in Ronse

Op dinsdag 5 oktober organiseren we in het Interreg-project New-C-Land een ontmoetingssessie in Ronse. In dat project willen we je laten kennismaken met bedrijven die non-foodbiomassa gebruiken voor de productie van energie en materialen. Het projectteam nodigt je dan ook graag uit voor een bezoek aan het bedrijf Biosynergy dat verbrandingssystemen op biomassa ontwikkelt.

13.09.21 - Inagro levert input voor het nieuwe IMPACT-magazine

Onlangs verscheen de eerste editie van het nieuwe IMPACT-magazine. Dat magazine heeft als doel onderzoekscommunicatie met betrekking tot een biogebaseerde economie naar professionele gebruikers te brengen. Het onderzoek van Inagro komt alvast rijkelijk aan bod in deze eerste editie!

02.09.21 - Bezoek een stripping-scrubbing pilootinstallatie op Inagro’s testplatform

In het Interreg-Vlaanderen-Nederland-project NITROMAN dient de biogassite op Inagro als testplatform voor nabehandelingen van nutriëntenrecuperatie van het digestaat. In september staat er een stripping-scrubbing pilootinstallatie die de dunne fractie van het digestaat verder opwaardeert tot ammoniumzouten. Kom zeker eens kijken hoe dat in zijn werk gaat!

02.09.21 - Concrete ervaring opdoen en kennis uitwisselen over vloeibaar ammoniumnitraat

Ammoniumnitraat is een opgewaardeerde stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest die - mits enkele voorwaarden - kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Hoog tijd om hier op grote schaal ervaring mee op te doen bij de landbouwer en kennis te delen. Ontdek het samen met ons!

30.08.21 - Herinnering: neem deel aan het eindsymposium van Nutriman

Het internationale Nutriman-project – met Vlaamse partners UGent, Inagro, ILVO, PCS en Vlaco – loopt na drie jaar ten einde. Op 16 september 2021 organiseren de projectpartners een eindsymposium. Je kunt je nog inschrijven voor dit gratis online evenement!

30.08.21 - HERINNERING: Voorstelling van finale resultaten project herwonnen meststoffen

Het project ReNu2Farm verdiepte zich in herwonnen meststoffen: nutriënten die een behandeling ondergingen waardoor hun bemestingswaarde stijgt. We onderzochten verschillende facetten van de technologieën en de waarde van de herwonnen meststoffen die ze produceren voor de landbouw. Het project loopt stilaan ten einde, dus is het tijd om alle resultaten te bundelen en voor te stellen aan het brede publiek. Dat doen we op een digitale slotbijeenkomst op 9 september.

25.08.21 - Geef mee vorm aan het actieplan Transitie nutriëntverwijdering naar -recuperatie

Nutricycle Vlaanderen, het consortium rond nutriëntenrecuperatie, werkte een actieplan 'Transitie nutriëntverwijdering naar -recuperatie in Vlaanderen' uit. Op 15 september stelt het consortium de eerste versie voor aan het brede publiek. Tijdens dat event zal er mogelijkheid zijn om feedback te geven en extra suggesties aan te brengen. Ook jij bent welkom om mee te denken. Benieuwd? Lees verder in dit nieuwsbericht.

18.08.21 - Ontdek de nieuwe brochure over nutriëntenstromen bij kleinschalige vergisting

Via kleinschalige vergisting kunnen landbouwreststromen een bron van energie zijn. Maar naast energie produceert vergisting ook digestaat. Dat kan een waardevol bemestingsproduct zijn. Om eindgebruikers te informeren over de verschillen tussen mest en digestaat publiceerden we samen met Nutricycle Vlaanderen een brochure over nutriëntenstromen bij kleinschalige vergisting.

09.08.21 - Subsidiemogelijkheid voor kmo's actief in de bio-economie

De nieuwe oproep 'Piloottrajecten biogebaseerde toepassingen' van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) richt zich tot kmo’s in de bio-economie die de haalbaarheid van het opschalen van een biogebaseerde toepassing willen testen. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf half september. Voor meer info kan je inschrijven voor de infosessie op 26 augustus.

04.08.21 - Schrijf je in voor het webinar 'Nutriëntenrecyclage in Vlaanderen en het buitenland'

Op 19 augustus organiseren UGent, Inagro en enkele buitenlandse partners uit het Nutriman-project een webinar over herwonnen meststoffen in Vlaanderen en het buitenland. We stellen hierbij enkele concrete cases uit het Nutriman-project voor. Interesse om deel te nemen? Schrijf je dan snel in. 

 
02.08.21 - Voorstelling van finale resultaten van herwonnen meststoffen-project

Het project ReNu2Farm ging over herwonnen meststoffen: nutriënten die een behandeling ondergingen waardoor hun bemestingswaarde stijgt. We onderzochten verschillende facetten van de technologieën en de waarde van de herwonnen meststoffen die ze produceren voor de landbouw. Het project loopt stilaan ten einde, dus is het tijd om alle resultaten te bundelen en voor te stellen aan het brede publiek op onze digitale slotbijeenkomst op 9 september.

26.07.21 - Herwonnen meststoffen: nieuwe video's en evenementen!

Binnen het Nitroman-project wordt gekeken of herwonnen meststoffen, meer bepaald mineralenconcentraat en ammoniumzouten, als vervanger kunnen dienen voor kunstmest en dit met de veranderende wetgeving van SafeManure die er aan komt in het achterhoofd. Bekijk in dit blogbericht video’s rond de toepassing ervan en blijf op de hoogte van aankomende evenementen.

19.07.21 - Neem deel aan het eindsymposium van Nutriman

Het internationale Nutriman-project – met Vlaamse partners UGent, Inagro, ILVO, PCS en Vlaco – loopt na 3 jaar op zijn eind. Op 16 september 2021 organiseren de projectpartners een eindsymposium. Je kunt je vanaf nu registreren voor dit gratis online evenement!

13.07.21 - Nieuw project LemnaPro wil eendenkrooskweek opschalen in Vlaanderen

De bevolkingsgroei en de stijgende levensstandaard zetten de beschikbare grondstoffen onder druk. Landbouw neemt vandaag al ongeveer 50% van het beschikbare areaal in beslag. En met de huidige groei wordt verwacht dat er tegen 2050 50% meer eiwitten geproduceerd moeten worden om de bevolking te voorzien in haar noden. Het is echter onmogelijk om de limieten van de aarde blijvend onder druk te zetten. Eiwitalternatieven zijn daarom noodzakelijk!

08.07.21 - Operationele groep Entomoponics van start

Vijf telers (2 tomaten, 1 komkommer, 1 paprika en 1 aardbei) verenigen zich sinds vorige week met de Inagro-teams ‘tuinbouw onder afdekking’ en ‘insectenteelt’ in een Europees partnerschap voor Innovatie. De zogenaamde ‘Operationele Groep’ kreeg de naam ‘Entomoponics’ en focust op meervoudig ruimtegebruik in de serre. Het doel is om een teeltsysteem te ontwikkelen dat groenteteelt en insectenkweek combineert in één en dezelfde ruimte. Zo willen ze in eerste instantie hun geklimatiseerde serreruimte optimaler benutten en hun economisch rendement verhogen. Lees verder en ontdek welke voordelen dit teeltsysteem nog heeft.

08.07.21 - Bezoek ons proefplatform eiwit op 20 juli!

Op dinsdag 20 juli vindt het eerste proefveldbezoek aan het proefplatform eiwit van Inagro plaats. We nemen je mee in een rondgang langs verschillende eiwitgewassen. Benieuwd? Schrijf je dan snel in!

29.06.21 - Tips en tricks uit vier jaar Pocketboer in handig posterformaat gebundeld

Pocketvergisting is een technologie die sinds 2011 zijn ingang vond in het Vlaamse landschap. Deze kleinschalige biogasinstallaties worden hoofdzakelijk teruggevonden bij melkveebedrijven. Gedurende vier jaar brachten we deze landbouwer-uitbaters samen om kennis en ervaring te delen; dinsdag 15 juni voor een laatste keer. Pocketboer 2 loopt namelijk ten einde. Via deze weg blikken we graag terug en delen we de verwezenlijkingen.

14.06.21 - Bekijk onze informatieve video’s over bemesten met herwonnen meststoffen

In het Nitroman-project gaan we na of herwonnen meststoffen, meer bepaald mineralenconcentraat en ammoniumzouten, als vervanger kunnen dienen voor kunstmest. Daarbij zijn we de aankomende veranderende wetgeving van SafeManure indachtig. Voor het tweede jaar op rij testen verschillende praktijkcentra deze producten op hun proefvelden. Bekijk deze video’s om te weten hoe!

10.06.21 - Start to pocketvergist: praktische vergistingscursus

Heb je een melkvee-, varkens- of grootschalig groentebedrijf? Heb je daarnaast ook een voldoende hoog energieverbruik dat je zou willen invullen met hernieuwbare energie? Won je al inlichtingen in bij een constructeur, of werd de vergunning al ingediend? Dan kan het interessant zijn om volgende week onze praktische cursus te volgen die de grondbeginselen en aandachtspunten aankaart van pocketvergisting. Noteer alvast 17 juni in je agenda!