Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 295 items aan uw criteria.
30.06.20 - Maak actief deel uit van de omschakeling van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie!

Het nieuwe nutriëntenplatform NUTRICYCLE VLAANDEREN, onder de operationele leiding van UGent en met de financiële steun van de Vlaamse overheid, wil de transitie maken van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie uit (biomassa)(rest)stromen. Om dat te verwezenlijken worden er vier werkgroepen opgericht die elk focussen op een specifiek aspect van het transitieverhaal. Door deel te nemen aan deze werkgroepen kan je actief bijdragen tot de inhoudelijke discussies en de nutriëntenomslag concreet vormgeven.

23.06.20 - Webinar leert ons bij over herwonnen meststoffen

Ben je op zoek naar meststoffen om kunstmest te vervangen, maar ben je nog onvoldoende op de hoogte van de voordelen ervan? Via onze webinar leer je de producteigenschappen en de landbouwkundige waarde van herwonnen meststoffen kennen.    

 
18.06.20 - Externe gasopslag nuttig voor pocketvergisters?

Bij een pocketvergister kan het geproduceerde biogas niet altijd meteen verbrand worden in de WKK. Dat “overtollige” biogas zou je tijdelijk kunnen opslaan in een externe gasopslag om het later opnieuw naar de WKK te sturen. Maar wat is het prijskaartje van zo’n externe gasopslag? En is dat wel een rendabele oplossing?

11.06.20 - Vers van de pers: brochure kleinschalige vergisting

Kleinschalige vergisting wordt in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 genoemd om emissies bij mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren. Om de sector optimaal te informeren over wat kleinschalige vergisting precies is en voor wie de investering rendabel blijkt, publiceerde Inagro in samenwerking met Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een modulaire brochure. Benieuwd naar het resultaat en de inhoud? Lees dan zeker verder!

11.06.20 - Bezoek vergistingsinstallatie van innovatief woonproject de Nieuwe Dokken virtueel

In het noorden van Gent verrijst een nieuw woon- en leefproject: de Nieuwe Dokken. Door middel van anaerobe vergisting levert de coöperatie DuCoop duurzame energie aan de bewoners ervan. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kun je zelf ontdekken op een webinar! Leer op 26 juni het project kennen van A tot Z.  

04.06.20 - Leer de waarde van herwonnen meststoffen kennen op PlattelandsTV

Hoe lokaler kringlopen gesloten worden, hoe beter voor het klimaat. Herwonnen meststoffen zijn een goed voorbeeld daarvan. Ze worden door innovatieve technologieën geproduceerd uit mestoverschot en ze zijn vaak gelijkaardig aan kunstmest. Maar wat zijn ze precies? Vanaf nu zondag, 7 juni, lichten we de strippen/wassen-technologie, de VeDoWS-stal en de herwonnen meststoffen die daaruit resulteren, uit op een reportage op PlattelandsTV. 

 
27.05.20 - Kikkererwten en kidneybonen op de proefvelden van Inagro

Inagro heeft sinds enkele jaren een innovatieve tuin waarin we nieuwe of ‘vergeten’ gewassen telen, zodat landbouwers en bezoekers er kennis kunnen mee maken. Eén van de gewasgroepen waar we op focussen, zijn de eiwitgewassen. In 2018 en 2019 zaaiden we reeds kikkererwten en nierbonen. Dit jaar verhuisden beide gewassen naar de proefvelden van Inagro, zodat we er op grotere schaal kennis met kunnen maken.

18.05.20 - Monovergisting van varkensmest in onze eigen biogasinstallatie

De eerste drie maanden van dit jaar voerden we een test uit in onze eigen vergister om te zien of monovergisting van varkensmest in de praktijk stabiel kan verlopen. Als blijkt dat dit het geval is, dan kan de sector een boost krijgen, omdat het potentieel voor vergisting van varkensmest erg groot is. Benieuwd naar de resultaten? Lees dan zeker verder!  

13.05.20 - Dalende energieprijzen gunstig voor land- en tuinbouw?

Net als veel andere sectoren krijgt de land- en tuinbouwsector het (economisch) hard te verduren in volle coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan dalende aardappel-, vlees- en melkprijzen en het tekort aan seizoensarbeiders voor plantwerkzaamheden in groenten en de oogst van aardbeien. Door een daling van de inkomsten is het meer dan ooit belangrijk om de kostenzijde van jouw financiële balans nauwgezet op te volgen en na te gaan waar je eventueel een (beperkt) voordeel kunt halen. Dat beperkte voordeel kan jij misschien wel rapen in de energiefactuur.

05.05.20 - Gratis haalbaarheidsscan voor pocketvergisting!

Heb je reststromen (bv. mest of groenteresten) op jouw bedrijf en ben je benieuwd of pocketvergisting een interessante investering kan zijn? Goed nieuws, want Inagro lanceert nu gratis haalbaarheidsscans die uitwijzen of die technologie rendabel kan zijn voor jou. Geïnteresseerd? Lees dan zeker verder voor meer info!

20.04.20 - Tweede jaar op rij veldproef met herwonnen meststoffen

Herwonnen meststoffen, al dan niet afkomstig uit mest, ondergingen een behandeling waardoor hun bemestingswaarde stijgt. Hun efficiëntie zal onze veldproef in het project ReNu2Farm uitwijzen. Daarin vergelijken we ammoniumnitraat, spuiwater, dunne fractie van digestaat en varkensurine met kunstmest, varkensdrijfmest en een blanco behandeling. In het tweede jaar van deze veldproef onderzoeken we het effect op spinazie.

15.04.20 - Nieuws uit Nutri2Cycle

Het Europese project Nutri2Cycle loopt intussen al bijna anderhalf jaar. De projectpartners willen nutriëntenkringlopen sluiten om zo een duurzame landbouw te garanderen. Ben je benieuwd naar nieuws en updates over het project? Lees dan zeker verder!

14.04.20 - Herwonnen meststoffen gebruikt in de veldproeven van Nitroman

Ammoniumzouten en mineraalconcentraat tonen een hoog potentieel als kunstmestvervanger. Alleen worden ze momenteel (nog) niet als kunstmest aanzien. Met het project Nitroman willen we via demovelden aantonen dat deze meststoffen het net zo goed doen als kunstmest, en dat in verschillende teelten en bodems. De vier praktijkcentra in het project werken momenteel volop aan de voorbereiding en aanleg van die veldproeven.

07.04.20 - Lokale biomassa voor de productie van energie en materialen

Vorig jaar informeerden we je al over het project New-C-Land. Je kwam toen te weten dat we gronden die niet geschikt zijn voor voedselproductie of vastgoedprojecten wilden identificeren om daarop gewassen aan te planten die potentieel bieden voor de productie van energie en materialen. Het project loopt nu ongeveer twee jaar en we willen je graag een korte stand van zaken geven over het verloop. Maar ook jij kan ons helpen. Lees zeker verder!

26.03.20 - Versoepeling voor gebruik van dierlijke mest op komst?

Het project SafeManure bekijkt de mogelijkheden om producten afgeleid van dierlijke mest te kunnen inzetten ter vervanging van kunstmest. In dit nieuwsbericht maken we kennis met enkele van die producten die momenteel ook getest worden in een driejarige veldproef. Benieuwd? Lees dan zeker verder!

19.03.20 - Dien nu je windmolenproject in om steun te ontvangen!

Tot en met 26 mei loopt een oproep voor windmolenprojecten van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Wil je financiële steun ontvangen voor een windmolen op jouw bedrijf? Wacht dan niet langer en dien jouw dossier in! In dit nieuwsbericht vertellen we je waar je zoals rekening mee moet houden.

18.03.20 - Bezoek de vergistingsinstallatie van het innovatief woonproject de Nieuwe Dokken

In het noorden van Gent is er een nieuw woon- en leefproject: de Nieuwe Dokken. Door middel van anaerobe vergisting levert de coöperatie DuCoop duurzame energie aan de bewoners ervan. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kun je zelf ontdekken op de excursie! Leer op 20 april het project van A tot Z kennen.  

 
12.03.20 - Broed je op een innovatie? De projectsteun voor innovaties in de landbouw is er voor jou!

Tot 30 april kan je via het e-loket van de Vlaamse overheid een aanvraag indienen voor 40 % steun bij de realisatie van een innovatieve investering die niet subsidiabel is via de klassieke VLIF-lijst. Inagro helpt je graag bij het uitwerken van je projectdossier.

12.03.20 - Zet Safemanure de deur open naar meer meststoffen uit dierlijke mest?

Van 28 tot en met 30 januari nam Inagro deel aan de Safemanure-workshop die plaatsvond in Sevilla bij het Joint Research Centre (JRC). Het JRC is de wetenschappelijke dienst van de Europese commissie. Maar waarover ging de workshop nu juist? Wat wordt er bedoeld met Safemanure? Kom het te weten in dit nieuwsbericht!

03.03.20 - Gratis haalbaarheidsscan voor pocketvergisting!

Heb je reststromen (bv. mest of groenteresten) op jouw bedrijf en ben je benieuwd of pocketvergisting een interessante investering kan zijn? Goed nieuws, want Inagro lanceert in het voorjaar gratis haalbaarheidsscans die uitwijzen of die technologie rendabel kan zijn voor jou. Geïnteresseerd? Lees dan zeker verder voor meer info!