Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 515 items aan uw criteria.
26.03.20 - Bemesting in wintertarwe: onze vaststellingen en adviezen

Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode moest de eerste stikstofbemesting op wintergranen worden uitgesteld. De gunstigere weersomstandigheden van het moment laten toe om de velden onder betere omstandigheden te berijden voor de eerste N-gift bij wintergranen. 

 
26.03.20 - Versoepeling voor gebruik van dierlijke mest op komst?

Het project SafeManure bekijkt de mogelijkheden om producten afgeleid van dierlijke mest te kunnen inzetten ter vervanging van kunstmest. In dit nieuwsbericht maken we kennis met enkele van die producten die momenteel ook getest worden in een driejarige veldproef. Benieuwd? Lees dan zeker verder!

23.03.20 - Praktijkervaringen bladmeststoffen in de aardappelteelt

In 2019 legden we op tien locaties proeven aan met diverse bladmeststoffen. Dat deden we in samenwerking met landbouwers, en dus in de gewone praktijk. De landbouwers voerden werkzaamheden als bemesting en ziektebestrijding uit zoals gewoonlijk. Om de voordelen van bladmeststoffen in hun teelt te evalueren, werden ze gevraagd om tijdens de toediening van bladvoeding één strook niet te behandelen door de sproeidoppen tijdelijk te sluiten.

19.03.20 - Mogelijkheden van rijbemesting in aardappelen

Kan rijbemesting besparen op de N-gift zonder in te boeten op opbrengst? Kan rijbemesting in aardappelen zorgen voor een beter nitraatresidu? We delen alvast enkele eerste bevindingen uit een oriënterende demonstratieproef in 2019.

18.03.20 - Erosie op licht hellende percelen

Percelen met een middelmatige erosiegevoeligheid worden op de bodemerosiekaart in oranje weergegeven, terwijl percelen met een lage erosiegevoeligheid in geel zijn aangeduid. Op die percelen ben je niet verplicht om maatregelen te treffen. Toch is het sterk aanbevolen dat je dezelfde erosiebestrijdingsmaatregelen toepast als op de percelen met een hoge erosiegevoeligheid.

18.03.20 - Perceelsranden onderhouden, je staat er niet alleen voor!

De perceelsranden naast waterlopen onderhouden is niet altijd evident. Zelf een maaier aanschaffen om de 1-meter teeltvrije zone te onderhouden kan al snel een serieuze investering worden. Maar moet je echt zelf investeren in een machine of is een beroep doen op een loonwerker voordeliger? We vroegen twee loonwerkers naar hun ervaring in de praktijk.

18.03.20 - Voorjaarswerkzaamheden: boeren met bodemverstand

Na een lange natte winterperiode dringen de eerste voorjaarswerkzaamheden zich op. We geven je enkele tips om aan de slag te gaan, met zorg voor je bodem.

12.03.20 - Graslandupdate Week 11
Deze week gaan we van start met de eerste gegevens omtrent de grasgroei. In de blog vind je informatie over de grashoogte en weersgegevens voor jouw regio en bodemtype. Naarmate het seizoen vordert zullen deze gegevens aangevuld worden.
12.03.20 - Zet Safemanure de deur open naar meer meststoffen uit dierlijke mest?

Van 28 tot en met 30 januari nam Inagro deel aan de Safemanure-workshop die plaatsvond in Sevilla bij het Joint Research Centre (JRC). Het JRC is de wetenschappelijke dienst van de Europese commissie. Maar waarover ging de workshop nu juist? Wat wordt er bedoeld met Safemanure? Kom het te weten in dit nieuwsbericht!

10.03.20 - KNS als equivalente maatregel voor groenten groep 1, 2 en 3

Landbouwers die het adviessysteem KNS als equivalente maatregel aanvragen, kiezen ervoor om hun doelareaal vanggewas gedeeltelijk of volledig te realiseren met percelen met groenten van groep 1, 2 en 3. Deze maatregel kan je dus combineren met percelen met de geldige gewascombinaties voor de gebiedsgerichte maatregel vanggewassen. Let op: spruitkool, ajuin en witloof zijn niet opgenomen in de groenten van groep 1, 2 en 3!

05.03.20 - Graslandupdate

MAP6 heeft voor grasland belangrijke wijzigingen in petto. Enerzijds wordt de bemestingsnorm voor gemaaid grasland verhoogd richting de behoefte van intensief uitgebaat grasland. Anderzijds betekent een sluitende kunstmestboekhouding ongetwijfeld dat gerichte bijbemesting moeilijker wordt. De temperatuursom en bodemtemperatuur opvolgen voor goede timing van bemesting is een handig hulpmiddel.

05.03.20 - Terugblik studienamiddag nematoden in de groenteteelt

Op dinsdag 25 februari werd in het ILVO een studienamiddag georganiseerd, in het kader van het LA-traject "Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten". Projectpartners ILVO, PSKW, PCG en Inagro gaven er meer toelichting over de nematodenproblemen in de groenteteelt. De interesse was groot en een honderdtal landbouwers, vertegenwoordigers en adviseurs luisterden aandachtig naar de verschillende sprekers.

24.02.20 - Landbouwers gezocht voor de aanleg van veldproeven

Verbeterde sensoren en dronetechnologie geven ons de kans om gewassen steeds nauwkeuriger op te volgen. Technologie die al in gebruik is bij granen wordt nu ook getest in aardappelen en vollegrondsgroenten. Zo kunnen we ziekten, plagen of de verwachte opbrengst beter monitoren. Om verder na te gaan wat nog mogelijk is, zoeken we landbouwers die samen met ons - op hun perceel-  een veldproef willen aanleggen.

19.02.20 - Erosie: wat is op rode en paarse percelen verplicht?

Door de langdurige droogte van vorig jaar bleven de erosieproblemen relatief beperkt. Maar de vrees zat er uiteraard wel in dat enkele hevige regenbuien, na de langdurige droogteperiode, grote schade zouden veroorzaken. Klimaatbestendige maatregelen blijken meer en meer een noodzaak te zijn om droogte- en regenperiodes te kunnen opvangen.

17.02.20 - Pocketboeren wisselen kennis uit

In Vlaanderen zijn er zo’n 60 actieve pocketvergisters. Met onze Operationele Groep Pocketboer 2 brengen we uitbaters daarvan tweemaal per jaar samen bij lokale pocketvergisters om kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. Liet ook jij een kleine biogasinstallatie bouwen en ben je benieuwd naar ervaringen van andere uitbaters? Sluit gerust aan in Molenschot (NL) op 3 maart of in Beervelde op 5 maart!  

 
17.02.20 - Optimaal bemesten in MAP 6

Op donderdag 13 februari mochten we een honderdtal deelnemers verwelkomen op onze studienamiddag rond MAP 6. Dirk Denorme van VLM gaf een toelichting over de stand van zaken. Verder gaven verschillende sprekers van Inagro en PCLT hun visie om zo goed mogelijk te kunnen produceren in MAP 6. 

 
12.02.20 - Bemestingsseizoen in 't verschiet. Vergeet de bemestingsvrije zone niet!

Met het bemestingsseizoen in het verschiet herhalen we kort even de afstandsregels tot waterlopen, zodat je het komende teeltseizoen niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Een opfrisbeurt, nu het MAP 6 al even in werking is.

30.01.20 - Jouw promovideo maken wij - voor meststofproducenten met nutriëntenrecuperatie

Waardeert jouw bedrijf nutriënten (N, P, K…) op tot herwonnen meststoffen door middel van innovatieve technologieën? Wil je graag een promovideo daarrond? In het kader van ons ReNu2Farm-project kunnen we jouw succesverhaal in de kijker plaatsen. Is je interesse gewekt? Lees dan zeker verder en stel je kandidaat!

28.01.20 - Wat moet je voor 15 februari melden op het Mestbankloket?

In het MAP zijn een aantal datums belangrijk. Eén ervan is 15 februari. Dat is de uiterste datum om derogatie aan te vragen, de mestsamenstelling op basis van analyse of forfait te wijzigen, een vanggewasovereekomst af te sluiten en een eventuele vrijstelling op basis van een gunstige bedrijfsevealuatie te schrappen. Verder moet je de aankoop en het gebruik van kunstmest vanaf 1 januari bijhouden.

16.01.20 - Gedetailleerd bodemadvies via bodemscans? Inagro kan je helpen!

Smartfarmingtechnieken zijn niet langer sciencefiction. Dankzij een samenwerking tussen Inagro en Vantage-Agrometius kan je een bodemscan aanvragen bij Inagro om de elektrische geleidbaarheid, pH en organische stof te bepalen. Naast de scan zullen we ook grondstalen nemen op locaties in het perceel. Wij bieden samen met de bodemscan ook gepersonaliseerd advies. Zo krijg je bijvoorbeeld plaatsspecifiek bekalkingsadvies. Zo bekom je een optimale pH op iedere plaats in het perceel.