Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 901 items aan uw criteria.
08.07.20 - “Bio@Inagro” op jouw scherm – deel 3

Deze zomer maken we regelmatig een digitaal rondje door het proefbedrijf biologische landbouw voor een tussentijdse stand van zaken. Ondertussen zijn we toe aan Bio@Inagro deel 3. Juni bracht een wisselend weerbeeld. De voorjaarsdroogte is ondertussen gebroken en lijkt plaats te maken voor Belgisch zomerweer. Onkruidbestrijding blijft een belangrijk focuspunt. Zeker nu we regelmatig wat regen krijgen, moeten we kort op de bal spelen. Zoveel als mogelijk blijven we de wiedeg gebruiken. Tegelijk steken ook de eerste ziekten en plagen de kop op. Bij de aardappelen kijken we al eens nieuwsgierig naar wat onder de rug steekt. Bekijk het filmpje!

08.07.20 - Herbekijk de webinar over kleine, autonome agrorobots

In het nieuwe Interreg-project CIMAT willen we de ontwikkeling van kleine, autonome, elektrische en multifunctionele agrorobots stimuleren. Het startevenement was gepland op 17 maart, maar door de coronacrisis moesten we het annuleren. De projectpartners organiseerden een webinar als digitaal alternatief. Heb je de webinar gemist? De video-opname kan je vanaf nu (her)bekijken. In dit nieuwsbericht beantwoorden we ook vragen van deelnemers.

02.07.20 - Graslandupdate Week 27

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Dankzij de gunstige groeiomstandigheden zit de grasgroei deze week in dezelfde lijn als vorige week: 123,6 kg DS per dag. Ontdek er alles over in deze update.

25.06.20 - Prei plaatsspecifiek bemesten met precisietechnologie

Langzaam maar zeker doen precisietechnieken hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Op vandaag worden de meeste percelen echter wel nog op een uniforme manier bemest. Toch stellen we op deze percelen vaak een aanzienlijke variatie vast in zowel de bodemtoestand als de gewasontwikkeling. Daarom willen we via het WikiLeeks-project telers bewuster maken van deze variatie binnen hun percelen en hen de meerwaarde tonen van een plaatsspecifiek bemestingsmanagement.

25.06.20 - Hoge koolvliegdruk en droogte, de gevreesde combinatie

De druk van de koolvlieg was dit voorjaar opnieuw zeer hoog in West-Vlaanderen. Van april tot juni legt de koolvlieg eitjes af aan koolplanten. Om de maden te bestrijden, zijn nog enkele middelen erkend die je toepast vóór of bij het planten. Komt de werkingsduur van deze middelen te kort onder hoge druk van koolvlieg en weinig groeizame omstandigheden? Dat is de hamvraag.

25.06.20 - Digitaal proefveldbezoek biologische teelt van vlinderbloemigen

Op het proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro liggen dit jaar verschillende proeven aan met vlinderbloemigen in het kader van het Interreg-project Symbiose. In een informatieve video leidt onderzoeker Jasper Vanbesien je op digitale wijze langs de verschillende proeven. Hij licht daarbij de doelstellingen, het teeltverloop en de huidige stand van de proeven toe.  

 
18.06.20 - Bladluizen in je teelt? Gaas- en zweefvliegen in beeld

Bladluizen zijn ongetwijfeld de meest algemene plaagsoort. Hoewel relatief snel naar chemische bestrijdingsmiddelen gegrepen wordt om die overlastsoort te bestrijden, bestaan er ook natuurlijke vijanden die dol zijn op deze beestjes. We stellen ze in deze driedelige nieuwsberichtenreeks graag eens aan je voor.

18.06.20 - Graslandupdate Week 25

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. De neerslag van de afgelopen dagen was meer dan welkom. Deze week hebben we een grasgroei van 78,2 kg DS per dag gemeten. Ontdek er alles over in deze update.

17.06.20 - Prijs beste thesis biologische en agro-ecologisch landbouw- en voeding

Ben jij laatstejaarsstudent? Of studeert jouw zoon of dochter, vriend of kennis binnenkort af aan de universiteit of hogeschool? In 2020 zal het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding voor een tweede maal een prijs uitreiken voor de beste thesis biologische en agro-ecologische landbouw en voeding. Alle studenten afgestudeerd als master of als professionele bachelor van de afstudeerjaren 2019 én 2020 aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen deelnemen. Wie zich kandidaat stelt, komt in aanmerking voor de bijhorende geldprijs van 1000 euro, ter beschikking gesteld door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

11.06.20 - Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht

Tijdens het overleg met de gouverneur woensdag laatstleden meldden verschillende waterbeheerders een toename van de zoutdrukken (geleidbaarheden). Dat vormt een aandachtspunt, zowel bij gebruik van water als drinkwater voor vee als bij gebruik voor irrigatiewater. Je kan bij Inagro en bij verschillende polderbesturen terecht voor een gratis geleidbaarheidsanalyse. Doe dat zeker als je twijfelt!

04.06.20 - Bandirrigatie, een techniek om efficiënter te beregenen

Waterbeschikbaarheid en het beschikbare water zo efficiënt mogelijk inzetten, worden steeds belangrijker. De huidige droogteperiode bevestigt nogmaals dat we in de toekomst beredeneerder zullen moeten beregenen. In de proefveldwerking van Inagro experimenteren we daarom in verschillende teelten met ‘bandirrigatie’, een techniek waarbij het water enkel terechtkomt op de plaats van het gewas. 

04.06.20 - “Bio@Inagro” op jouw scherm – deel 2

Eén maand na onze eerste 'Bio@Inagro' maken we opnieuw een rondje door het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro om een tussentijdse stand van zaken op te maken. De aanhoudende droogte in het voorjaar 2020 is ondertussen historisch. Uiteraard is dat ook voelbaar op het proefbedrijf, al valt de impact tot nog toe mee. Juni wordt kritischer. Dankzij een doordachte aanpak van de niet-kerende grondbewerking kunnen we de vochtreserve in de grond op peil houden en alsnog planten in vochtige grond. Het droge weer maakt de mechanische onkruidbestrijding makkelijker. Een gepaste regenbui zou niettemin welkom zijn.

04.06.20 - Bereken de kostprijs van beregenen op jouw bedrijf

Hoeveel kost beregenen? Het is een vraag die je je ongetwijfeld al hebt gesteld. Het staat vast dat beregenen geld kost, maar dat aantonen met exacte cijfers is vaak moeilijk. In het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ ontwikkelden we daarom de afgelopen twee jaar een beregeningstool die jou kan helpen om zelf een inschatting te maken over de kostprijs van beregening op jouw bedrijf.

02.06.20 - Resultaten rassenproef bloemkool herfst 2019

De laatste jaren wordt bloemkool voor de verse markt geoogst tot zelfs na Nieuwjaar. Die oogstspreiding is mogelijk door rassen met verschillende groeiduur uit te planten in de tweede helft van juli. In een proef vergeleken we 14 rassen. Voor oktober blijft Clarina (Syngenta) de referentie. Voor november en december gaf Anique (Enza) een uitstekende kwaliteit. Bij de zeer late rassen, in deze proef geoogst na Nieuwjaar, is Leocen (Syngenta) zeer geschikt. Omdat harde vorst de afgelopen jaren uitbleef, zorgde deze late oogst niet voor problemen. Ook bladziekten bleven met deze rassen onder controle. 

 
28.05.20 - Graslandupdate Week 22

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week werd er een dagelijkse grasgroei van 88,5 kg DS/ha gemeten op de opgevolgde percelen. Ontdek er alles over in deze update.  

 
27.05.20 - Maai de rand nu je er nog bij kunt

De veldwerkzaamheden draaien op volle toeren. Maar vergeet ook niet om de 1-meter teeltvrije zone even onder handen te nemen. Zolang de teelten niet te hoog staan, kan je er nog makkelijk bij. Soms laat de teelt het toe om de werken tijdens het teeltseizoen uit te voeren, maar een gewaarschuwd man...

20.05.20 - Hoor wie zoemt daar?

De achteruitgang van bestuivende insecten in ons huidige landschap is een feit. Het wordt dus geen tijd, maar het is tijd voor actie. Het PDPO-project 'Kruisbestuivers' pakt uit met acties voor landbouwers, imkers, particulieren, bedrijven, scholen, organisaties, ... Kortom, alle inwoners van een gemeente kunnen helpen om de omgeving voor de bijen weer aantrekkelijker te maken. Benieuwd naar de aanpak?

20.05.20 - Graslandupdate week 21: Ondanks droger weer groeit het gras toch nog door

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Op enkele percelen treedt er korstvorming op van de uitgereden dierlijke mest. Dat is nefast voor de kwaliteit als het in de kuil terechtkomt. Ontdek er alles over in deze update.

20.05.20 - Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte?

Verspreid over Vlaanderen beheert Aquafin heel wat installaties waarin huishoudelijk afvalwater gezuiverd wordt. Voor een aantal bedrijven kan dat gezuiverd afvalwater een oplossing bieden in tijden van droogte. Aquafin beschikt over een grondstoffenverklaring waarin opgenomen is dat het gezuiverde afvalwater ingezet kan worden als irrigatiewater.

20.05.20 - Eigen geteelde soja verwerken in biggenvoeders

In het Leader-project “Tope Wroeten in de Westhoek” teelde een varkenshouder zijn eigen soja. De soja werd getoast om in te mengen in de biggenvoeders. Om de rendabiliteit na te gaan, zetten we een voederproef op. De resultaten vind je terug in dit nieuwsbericht.