Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 853 items aan uw criteria.
25.03.20 - Resultaten rassenproef koolrabi industrie 2019

Het aanbod van koolrabirassen voor de verwerkende industrie is vrij beperkt. In deze proef plantten we zes rassen om ze met elkaar te vergelijken. De gemiddelde opbrengst (165 ton/ha) was hoog. RZ32-798 (Rijk Zwaan), Kodiac (Bejo) en Terek (Rijk Zwaan) gaven de hoogste opbrengst, maar RZ32-798 en Kodiac bleken wel minder vlot machinaal te oogsten. Er werd bij geen enkel ras voosheid vastgesteld, ook niet bij Eder (Rijk Zwaan).

23.03.20 - Ritnaalden terug actief: check je perceel met lokvallen

Ritnaalden verplaatsen zich vanaf nu vanuit diepere grondlagen terug naar de bovenste 15 cm in de bodem. Gedurende de winter kunnen ze tot 60 cm diep in de grond zitten. Eens in de bovenlaag kunnen ze opnieuw gezaaide en geplante gewassen aantasten. Omdat je als teler enkel preventief kan ingrijpen, kan monitoring interessant zijn om de juiste keuzes te maken.

17.03.20 - Rassenproef winterprei 2019

We legden een rassenproef aan met prei in winterteelt. Deze winter kenden we amper ochtendvorst, waardoor de vorsttolerantie niet tot uiting kwam! De kwaliteit behouden op het veld was een uitdaging. In deze proef hebben we elf rassen beproefd. Pluston combineerde een hoge opbrengst met een goede kwaliteit en houdbaarheid. Ook Vitaton en Aylton scoorden naar kwaliteit en houdbaarheid heel goed, maar ze gaven een duidelijk lagere productie. Oslo (Enza) was heel productief, maar was over zijn top naar bladkleur. Deze rassen danken de goede kwaliteit andermaal aan hun goede weerstand tegen trips en ziektes.   

 
 
11.03.20 - Rassenproef broccoli herfst 2019

Vorige herfst legden we een rassenproef aan met broccoli. In de herfstteelt is schermrot het meest gevreesd. Die ziekte kwam door de weersomstandigheden in deze proef voor. Elf rassen werden met elkaar vergeleken. Het minder vlot te oogsten standaardras Parthenon (Sakata) werd vrij zwaar geoogst en viel daarom kwalitatief wat tegen. De latere rassen Titanium (Seminis) en Ironman (Seminis) gaven meer Flandria-kwaliteit. Deze drie rassen vertoonden alle wat schermrot. De nieuwere rassen Larsson (Rijk Zwaan) en het nieuwe, wat latere Babilon (Clause) vertoonden geen schermrot.

10.03.20 - Biologische landbouw blijft gestaag groeien

Met de eerste Trefdag Biologische Landbouw “1.000 ha bio gezocht” en een actieplan legden de Provincie West-Vlaanderen en Inagro in 2015 al de basis voor een nieuwe dynamiek in de sector. De voorbije vijf jaar groeide het areaal biologische landbouw in Vlaanderen met 60 %, tot ongeveer 8.000 ha. Tijdens de derde Trefdag Biologische Landbouw op 4 maart 2020 keek gedeputeerde Naeyaert samen met een honderdtal landbouwers en stakeholders vooruit. “Groeien in balans” was de rode draad doorheen die dag.

05.03.20 - Gezocht: varkenshouders die ruwvoeders of vochtige krachtvoeders gebruiken

Ruwvoeders of krachtvoederachtige kuilproducten (zoals deegrijp graan met veldbonen en CCM) kunnen een aantal voordelen hebben in de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan de voederopname, de darmgezondheid, de voederkost en het dierenwelzijn. Wat zijn jouw ervaringen als varkenshouder met het voederen van ruwvoeders of krachtvoederachtige kuilproducten? Deel ze met ons via e-mail.

05.03.20 - Terugblik studienamiddag nematoden in de groenteteelt

Op dinsdag 25 februari werd in het ILVO een studienamiddag georganiseerd, in het kader van het LA-traject "Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten". Projectpartners ILVO, PSKW, PCG en Inagro gaven er meer toelichting over de nematodenproblemen in de groenteteelt. De interesse was groot en een honderdtal landbouwers, vertegenwoordigers en adviseurs luisterden aandachtig naar de verschillende sprekers.

05.03.20 - Kleinschalige agrorobots - kom naar de kick-off van CIMAT

Op 17 maart lanceren we het nieuwe Interreg-project CIMAT met een studienamiddag over de ontwikkeling van kleinschalige agrorobots. Het project wil de ontwikkeling van kleinschalige, autonome, betaalbare en breed inzetbare robots voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven stimuleren.

04.03.20 - Resultaten rassenproef spruitkool 2019

Spruitjes voor de industrie zijn best donkergroen, mooi bolrond, vast en van uitstekende kwaliteit. Bovendien zijn ze niet te grof. In deze proef werden twaalf rassen vergeleken. In het middenvroege sortiment scoorde de referentie Sofia (Bejo) met een hoge opbrengst goed bij de eerste oogst. Marcanthus (Syngenta) lijkt beloftevol. Bij de tweede oogst scoorde Trimstar met een goede opbrengst en sortering het best. Bij de late rassen lijkt Bejo 3174 (Bejo) beloftevol.  

 
03.03.20 - Prik nu de eieren van zomerganzen op je terreinen

Overzomerende ganzen veroorzaken heel wat schade en overlast aan landbouw, natuur en recreatie. Dankzij een gecoördineerd en doorgedreven beheer is het aantal Canadese ganzen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen de laatste jaren afgenomen. Ook dit jaar laten we de ganzen niet los.

26.02.20 - Resultaten rassenproef vroege spinazie 2019

Een hoge opbrengst, in combinatie met trage schotvorming en resistentie tegen Wolf, maken een spinazieras gegeerd. In deze proef vergeleken we 23 rassen. Bij de vroege gaven Falcon, Gorilla en Eland de hoogste opbrengsten. Falcon en Gorilla hadden bovendien een gunstige blad-steelverhouding. Dat was ook zo bij El Prado en El Caballo. Bij de middelvroege rassen gaven Sacramento en Whale met 40 ton/ha of meer de hoogste opbrengsten. Bij de late rassen kwamen Silver Whale en PV 1484 het best uit de proef.

25.02.20 - Kom naar de Trefdag Biologische Landbouw - Groeien in Balans - deel 2: waarom bio?

Op 4 maart 2020 organiseert Inagro de derde ‘Trefdag Biologische Landbouw’. Het groeiende marktaandeel van biologische landbouw maakt bio een interessante economische niche. Daarmee geraakt de achterliggende motivatie van de biologische consument en de biologische boer soms in de vergetelheid. Toch ligt daar de basis voor een blijvende en duurzame groei.

25.02.20 - Mogelijkheden voor alternatieve vleeskip vanuit coöperatieve samenwerking

Twee jaar geleden ging het demonstratieproject 'De Andere Kip' van start. Sindsdien verkenden we de mogelijkheden om een alternatieve vleeskip in de Vlaamse markt te zetten. We hadden oog voor de productie én de afzet. Nu het project op zijn einde loopt, vatten we de resultaten samen. 

 
24.02.20 - Landbouwers gezocht voor de aanleg van veldproeven

Verbeterde sensoren en dronetechnologie geven ons de kans om gewassen steeds nauwkeuriger op te volgen. Technologie die al in gebruik is bij granen wordt nu ook getest in aardappelen en vollegrondsgroenten. Zo kunnen we ziekten, plagen of de verwachte opbrengst beter monitoren. Om verder na te gaan wat nog mogelijk is, zoeken we landbouwers die samen met ons - op hun perceel-  een veldproef willen aanleggen.

18.02.20 - Met netten of vossen op je land houd je de duivenschade in de hand

Straks is het weer zover: de honger van de houtduiven met jongen zal beginnen pieken. Met enkele handige tips kan je toch wat schade voorkomen of beperken. Helemaal uitsluiten is onmogelijk, maar voor het succes van je oogst is het sop de kolen toch waard, niet?

18.02.20 - Droogte gaf matige opbrengst bij industrieprei

Een preiras voor de industrie geeft best een hoge opbrengst met een voldoende fijne sortering. In deze rassenproef beproefden we vijftien rassen. Naar productiviteit scoorden Fencer (Bejo), Duraton (Nunhems), Linkton (Nunhems) en Krypton (Nunhems) het best. Ook Leonora (Hazera) en Megaton (Nunhems) voldeden. Die rassen gaven ongeveer 20 % schachten dikker dan 4 cm. Bij Krypton was dat 31 %.   

  
17.02.20 - Kom naar de Trefdag Biologische Landbouw - Groeien in Balans - deel 1: de markt

Op 4 maart 2020 organiseert Inagro de derde ‘Trefdag Biologische Landbouw’. De biologische sector had de voorbije jaren de wind in de zeilen en wordt regelmatig genoemd als mogelijk alternatief voor wie met zijn bedrijf een andere richting uit wil. De baseline van de derde editie, ‘Groeien in balans’, geeft aan dat het verhaal genuanceerd is.

17.02.20 - Optimaal bemesten in MAP 6

Op donderdag 13 februari mochten we een honderdtal deelnemers verwelkomen op onze studienamiddag rond MAP 6. Dirk Denorme van VLM gaf een toelichting over de stand van zaken. Verder gaven verschillende sprekers van Inagro en PCLT hun visie om zo goed mogelijk te kunnen produceren in MAP 6. 

 
17.02.20 - Veel belangstelling voor studieavond industriebloemkool

Op maandag 10 februari verzamelden ruim tweehonderd geïnteresseerden in Open Huis in Staden voor een interessante avond over industriebloemkool. Naast een overzicht van het teeltseizoen 2019, een voorblik op 2020 en rasseninfo kwam ook de gewasbeschermingsproblematiek in bloemkool aan bod. Verder was er ook aandacht voor de mogelijkheden voor de biologische teelt van bloemkool en de rol van de Spaanse markt. De avond werd afgesloten met een uiteenzetting rond mechanisatie en automatisatie bij de teelt van bloemkool. 

 
13.02.20 - Hoe kan je de overleving van preimineervlieg in de winter beperken?

De preimineervlieg overwintert als pop op gewasresten of in de grond. De poppen kunnen zowel in het veld zelf als op preiafval overleven. Dat zijn de bronnen waaruit volgend voorjaar nieuwe vliegen tevoorschijn komen.