Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1036 items aan uw criteria.
26.03.20 - Bemesting in wintertarwe: onze vaststellingen en adviezen

Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode moest de eerste stikstofbemesting op wintergranen worden uitgesteld. De gunstigere weersomstandigheden van het moment laten toe om de velden onder betere omstandigheden te berijden voor de eerste N-gift bij wintergranen. 

 
26.03.20 - Correct werken in coronatijden? We helpen elkaar met creatieve ideeën

Omdat voedsel een basisbehoefte is, mogen land- en tuinbouwbedrijven blijven werken in coronatijden. Maar we moeten de maatregelen van de federale overheid wel strikt naleven, zoals “social distancing”. Ook wij bij Inagro zoeken creatieve oplossingen voor die afstandsregels. Zo monteerde onze technisch medewerker infrastructuur Jean alvast de nodige scheidingswanden op onze aardappelplantmachine en de kolenplantmachine. Bekijk ons creatief idee in het filmpje in dit nieuwsbericht. Of deel jouw idee met ons, zodat we sectorgenoten kunnen inspireren.

26.03.20 - Versoepeling voor gebruik van dierlijke mest op komst?

Het project SafeManure bekijkt de mogelijkheden om producten afgeleid van dierlijke mest te kunnen inzetten ter vervanging van kunstmest. In dit nieuwsbericht maken we kennis met enkele van die producten die momenteel ook getest worden in een driejarige veldproef. Benieuwd? Lees dan zeker verder!

26.03.20 - Agroforestry: iets voor jou?

Onderzoek en beleid zijn het eens: agroforestry is een veelbelovende en klimaatbestendige landbouwvorm. Het biedt een antwoord op heel wat complexe uitdagingen waar de landbouwsector sinds een aantal jaren mee kampt. De landbouwer in zijn omgeving haalt voordeel uit een goed doordachte agroforestry-aanpak. Ook dit jaar staat het Consortium Agroforestry Vlaanderen, met Inagro als partner, voor je klaar met de nodige kennis en praktische tips.

25.03.20 - Resultaten rassenproef koolrabi industrie 2019

Het aanbod van koolrabirassen voor de verwerkende industrie is vrij beperkt. In deze proef plantten we zes rassen om ze met elkaar te vergelijken. De gemiddelde opbrengst (165 ton/ha) was hoog. RZ32-798 (Rijk Zwaan), Kodiac (Bejo) en Terek (Rijk Zwaan) gaven de hoogste opbrengst, maar RZ32-798 en Kodiac bleken wel minder vlot machinaal te oogsten. Er werd bij geen enkel ras voosheid vastgesteld, ook niet bij Eder (Rijk Zwaan).

23.03.20 - Ritnaalden terug actief: check je perceel met lokvallen

Ritnaalden verplaatsen zich vanaf nu vanuit diepere grondlagen terug naar de bovenste 15 cm in de bodem. Gedurende de winter kunnen ze tot 60 cm diep in de grond zitten. Eens in de bovenlaag kunnen ze opnieuw gezaaide en geplante gewassen aantasten. Omdat je als teler enkel preventief kan ingrijpen, kan monitoring interessant zijn om de juiste keuzes te maken.

23.03.20 - Praktijkervaringen bladmeststoffen in de aardappelteelt

In 2019 legden we op tien locaties proeven aan met diverse bladmeststoffen. Dat deden we in samenwerking met landbouwers, en dus in de gewone praktijk. De landbouwers voerden werkzaamheden als bemesting en ziektebestrijding uit zoals gewoonlijk. Om de voordelen van bladmeststoffen in hun teelt te evalueren, werden ze gevraagd om tijdens de toediening van bladvoeding één strook niet te behandelen door de sproeidoppen tijdelijk te sluiten.

20.03.20 - Onkruidbestrijding in aardappelen

Zodra de bodemomstandigheden het toelaten, worden de vroege aardappelen geplant. Voor een goede onkruidbestrijding voer je best voor opkomst een toepassing uit als basisbehandeling. Investeer in een goede vooropkomst, want de correcties na opkomst kosten geld en zijn nooit zonder gevaar voor het gewas. In de praktijk zal je wel een compromis moeten zoeken tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden anderzijds. Ook de kennis van de te verwachten onkruiden is belangrijk wanneer je een onkruidbestrijdingsschema opmaakt.

19.03.20 - Mogelijkheden van rijbemesting in aardappelen

Kan rijbemesting besparen op de N-gift zonder in te boeten op opbrengst? Kan rijbemesting in aardappelen zorgen voor een beter nitraatresidu? We delen alvast enkele eerste bevindingen uit een oriënterende demonstratieproef in 2019.

18.03.20 - Perceelsranden onderhouden, je staat er niet alleen voor!

De perceelsranden naast waterlopen onderhouden is niet altijd evident. Zelf een maaier aanschaffen om de 1-meter teeltvrije zone te onderhouden kan al snel een serieuze investering worden. Maar moet je echt zelf investeren in een machine of is een beroep doen op een loonwerker voordeliger? We vroegen twee loonwerkers naar hun ervaring in de praktijk.

18.03.20 - Oproep: Percelen met resistente duist in de Westhoek

Resistente duist is al enkele jaren een niet te onderschatten probleem in de kustpolder. Het is dus van groot belang om voldoende kennis van de populaties op te bouwen, voor een geslaagde bestrijding. Daarom zijn we op zoek naar percelen in de Westhoek waar resistente duist staat. Heb jij een perceel met dit probleem? Laat dan gerust je gegevens achter via het formulier in dit nieuwsbericht!

12.03.20 - Graslandupdate Week 11
Deze week gaan we van start met de eerste gegevens omtrent de grasgroei. In de blog vind je informatie over de grashoogte en weersgegevens voor jouw regio en bodemtype. Naarmate het seizoen vordert zullen deze gegevens aangevuld worden.
12.03.20 - Zet Safemanure de deur open naar meer meststoffen uit dierlijke mest?

Van 28 tot en met 30 januari nam Inagro deel aan de Safemanure-workshop die plaatsvond in Sevilla bij het Joint Research Centre (JRC). Het JRC is de wetenschappelijke dienst van de Europese commissie. Maar waarover ging de workshop nu juist? Wat wordt er bedoeld met Safemanure? Kom het te weten in dit nieuwsbericht!

12.03.20 - Insectenrijke bloemblokken, een hoopvolle maatregel voor patrijzenkuikens

Bloemblokken zijn geschikt om lokale patrijzenpopulaties het nodige duwtje in de rug te geven. De Game & Wildlife Conservation Trust, projectleider van het Europese PARTRIDGE-project nam afgelopen zomer de insecten onder de loep in enkele van de ingezaaide bloemblokken, onder andere in Vlaanderen. Wat blijkt? De bloemblokken trekken zeker voldoende insecten aan en patrijzenkuikens zijn er dol op!

10.03.20 - Biologische landbouw blijft gestaag groeien

Met de eerste Trefdag Biologische Landbouw “1.000 ha bio gezocht” en een actieplan legden de Provincie West-Vlaanderen en Inagro in 2015 al de basis voor een nieuwe dynamiek in de sector. De voorbije vijf jaar groeide het areaal biologische landbouw in Vlaanderen met 60 %, tot ongeveer 8.000 ha. Tijdens de derde Trefdag Biologische Landbouw op 4 maart 2020 keek gedeputeerde Naeyaert samen met een honderdtal landbouwers en stakeholders vooruit. “Groeien in balans” was de rode draad doorheen die dag.

05.03.20 - Graslandupdate

MAP6 heeft voor grasland belangrijke wijzigingen in petto. Enerzijds wordt de bemestingsnorm voor gemaaid grasland verhoogd richting de behoefte van intensief uitgebaat grasland. Anderzijds betekent een sluitende kunstmestboekhouding ongetwijfeld dat gerichte bijbemesting moeilijker wordt. De temperatuursom en bodemtemperatuur opvolgen voor goede timing van bemesting is een handig hulpmiddel.

05.03.20 - Terugblik studienamiddag nematoden in de groenteteelt

Op dinsdag 25 februari werd in het ILVO een studienamiddag georganiseerd, in het kader van het LA-traject "Beheersing van plantenparasitaire nematoden met groenbedekkers in de openluchtgroenten". Projectpartners ILVO, PSKW, PCG en Inagro gaven er meer toelichting over de nematodenproblemen in de groenteteelt. De interesse was groot en een honderdtal landbouwers, vertegenwoordigers en adviseurs luisterden aandachtig naar de verschillende sprekers.

05.03.20 - Kleinschalige agrorobots - kom naar de kick-off van CIMAT

Op 17 maart lanceren we het nieuwe Interreg-project CIMAT met een studienamiddag over de ontwikkeling van kleinschalige agrorobots. Het project wil de ontwikkeling van kleinschalige, autonome, betaalbare en breed inzetbare robots voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven stimuleren.

04.03.20 - Resultaten rassenproef spruitkool 2019

Spruitjes voor de industrie zijn best donkergroen, mooi bolrond, vast en van uitstekende kwaliteit. Bovendien zijn ze niet te grof. In deze proef werden twaalf rassen vergeleken. In het middenvroege sortiment scoorde de referentie Sofia (Bejo) met een hoge opbrengst goed bij de eerste oogst. Marcanthus (Syngenta) lijkt beloftevol. Bij de tweede oogst scoorde Trimstar met een goede opbrengst en sortering het best. Bij de late rassen lijkt Bejo 3174 (Bejo) beloftevol.  

 
03.03.20 - Prik nu de eieren van zomerganzen op je terreinen

Overzomerende ganzen veroorzaken heel wat schade en overlast aan landbouw, natuur en recreatie. Dankzij een gecoördineerd en doorgedreven beheer is het aantal Canadese ganzen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen de laatste jaren afgenomen. Ook dit jaar laten we de ganzen niet los.