Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1154 items aan uw criteria.
22.10.20 - Netwerk 100% West-Vlaams blijft groeien. Ook interesse om lid te worden?

'100% West Vlaams' blijft uitbreiden. Dit jaar mochten we al 7 nieuwe hoeveproducenten verwelkomen in het netwerk. Dat brengt de teller vandaag op 162 aangesloten hoeves. Naast het gebruik van het label '100% West-Vlaams' kunnen alle 162 leden ook genieten van de vele voordelen van het netwerk.

21.10.20 - Kom meer te weten over herwonnen meststoffen in ons lerend netwerk

De financiële winst bij gewasproductie vergroten? Ja, graag! Dat kan uiteraard door de gewasopbrengst te verhogen of door een hogere financiële waardering van deze producten. Maar het kan ook door de kostenbasis te verlagen door het gebruik van herwonnen meststoffen. Kom te weten wat herwonnen meststoffen precies zijn en waarom je deze zou gebruiken!

15.10.20 - Robuuste aardappelen: sterk in het veld en lekker op je bord!
Het voorbije seizoen kwam het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de rassenproef robuuste aardappelen filmen op het proefbedrijf biologische productie van Inagro. Robuuste aardappelrassen zijn rassen die goed bestand zijn tegen ziekten en plagen. Lieven Delanote geeft tekt en uitleg in een informatief filmpje.
14.10.20 - Wanneer komt de kraanman de waterloop rijten? Check de Watertalk tool!

In het verleden kregen we vaak de vraag van landbouwers of ze konden weten wanneer de kraanman langskwam om de waterloop te rijten. Binnen het project Watertalk werd er een online tool ontwikkeld om op deze vraag een antwoord te bieden.

14.10.20 - Diverse thema's, innovaties en demonstraties met focus op groenteteelt tijdens tweede editie 'Inagro te velde!'

Na een eerste editie vorig jaar, organiseerde Inagro dit jaar opnieuw een demonamiddag 'Inagro te velde!'. Het aangepaste programma spitste zich toe op groenteteelten en op de verschillende demonstratie-eilanden gaven experts concrete en praktische tips voor bodem, bemesting en gewasbescherming. Zo’n 100 land- en tuinbouwers trotseerden de regen en kwamen letterlijk een kijkje nemen 'te velde'. Ook tijdens deze coronacrisis is het belangrijk om te blijven inzetten op kennisdeling en adviesverlening.

13.10.20 - Terugblik op de groeicurve aardappelen seizoen 2020

We blikken terug op de evolutie van de opbrengst en kwaliteit tijdens het voorbije groeiseizoen. We volgden de rassen Amora, Sinora, Fontane, Challenger, Bintje en Innovator op heel wat praktijkpercelen.

13.10.20 - Benut je tuinbouwreststromen

We staan aan het begin van een nieuwe groene revolutie, waarbij tuinbouwreststromen de basis vormen voor nieuwe hoogwaardige producten. Zo drinken we binnenkort misschien bier van verspilde aardappelen of dragen we t-shirts uit snoeiafval van tomaten. Via het BioBoost-project ontwikkelden we een strategie om verspilling te verminderen en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen.

08.10.20 - Graslandudpate week 41

In het najaar informeren we je wekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.  

06.10.20 - Proefrooiingen Bintje en Innovator

Het voorbije groeiseizoen werden Fontane en Challenger elke twee weken bemonsterd. Bij Bintje en Innovator werden praktijkpercelen bemonsterd half augustus en na loofdoding. Tegen half september lagen de opgevolgde praktijkpercelen Innovator en Bintje volledig afgestorven. Voor de tweede keer werd de opbrengst, sortering en kwaliteit van deze twee rassen beoordeeld.

05.10.20 - Enkele 'Wist-je-datjes' over perceelsranden langs waterlopen

Er valt heel wat te zeggen over perceelsranden. Met enkele wist-je-datjes zorgen we dat je weer helemaal mee bent. We hebben het over controles en certificeringen, over een goed beheer van de 1-meter teeltvrije zone, bij wie je terecht kan voor hulp bij het onderhoud, en over het nieuwe digitale platform met informatie over uitvoering van de onderhoudswerken door de waterbeheerder. Klik door en lees meer!

05.10.20 - Herbekijk onze webinar over wat kleinschalige vergisting voor jou kan betekenen!

Heb je reststromen op jouw bedrijf zoals mest of groenteresten? Heb je er al aan gedacht om er ook energie uit te halen? Tijdens drie webinars op 24 september gaven we duiding over wat de mogelijkheden zijn voor de varkens-, melkvee- en groentesector.  

Heb je dit gemist, maar wens je toch het laatste nieuws omtrent kleinschalige vergisting te weten? Klik dan zeker verder om de opnames van de webinars te bekijken!

01.10.20 - Digitale LCG-graanavonden een groot succes

Op 24 en 29 september gingen de LCG-graanavonden door. Dit jaar – gezien gekende omstandigheden- echter niet in de vertrouwde format. Met ruim 1100 inschrijvingen en meer dan 850 aanwezigen bleek ook een digitale format voor voorlichtingsvergaderingen een groot succes, maar er is eveneens ruimte voor verbetering.

01.10.20 - Proefrooiingen late frietrassen Fontane en Challenger

Op 21 en 22 september vond de laatste proefrooiing plaats in de late frietrassen Fontane en Challenger. Tweewekelijks bemonsterden we dezelfde aardappelpercelen om de opbrengst, sortering en kwaliteit van deze twee rassen te beoordelen.

01.10.20 - Online training puntvervuiling

Het blijft belangrijk om te vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terecht komen. Acties om puntvervuiling te voorkomen hoeven helemaal niet duur te zijn en zijn perfect te integreren in je bedrijfsvoering. Om je wat inspiratie te geven en om het belang aan te tonen staan er nu enkele trainingsvideo's online.

01.10.20 - Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!

De VLM maakte de geselecteerde percelen voor een nitraatresiducontrole bekend. Sinds vorig jaar moet je de staalname voor die percelen aanvragen via SNapp. TIP! Begin er tijdig aan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

29.09.20 - Oogst achter de rug, maaien voor de boeg

Er valt heel wat te vertellen over de 1-meter teeltvrije zone. Verscherpte controles zorgen ervoor dat het belang van een goed onderhoud en beheer toeneemt. Maar wat is het nut van zo’n 1-meter teeltvrije zone? En hoe pak je het beheer het best aan?

29.09.20 - Lange bewaring wittekool

Bewaarwittekolen zijn typisch voor bepaalde West-Vlaamse groentebedrijven. In een vorige blog werden de resulaten al meegegeven van de rasenproef 2019, inclusief de bevindingen na 5 maand bewaring. Na 9 maanden was de algemene kwaliteit na frigobewaring het best bij Expect (Bejo), Forza (Hazera), Squadron (Clause), Storema (Rijk Zwaan) en Zoltan (Hazera). 

29.09.20 - Eerste bijeenkomst bij de stripping-scrubbing installatie binnen Nitroman

In de dunne fractie van varkens- en rundermest en digestaat zit vaak nog heel wat stikstof. In het project Nitroman worden twee technologieën opgevolgd die die waterige, dunne fractie opwaarderen. We onderzoeken specifiek de strippen-wassentechnologie van Detricon en de membraanfiltratie met omgekeerde osmose van Strocon. Tijdens de kick-off van het project bezochten we alvast IVACO en hun Detricon-installatie.

23.09.20 - Interesse om deel te nemen aan de gebruikersgroep 'Resistende duist in wintergranen'?

Resistente duist kan voor grote overlast zorgen op bepaalde percelen in de regio Westhoek. Sinds kort loopt het Leader project “Strategische aanpak van resistente duist in wintergranen” met als doel dit probleemonkruid het hoofd te bieden. Binnen dit project organiseert Inagro een overlegmoment met landbouwers. Heb je interesse om dit overleg bij te wonen? Lees dan verder in deze blog.  

17.09.20 - Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden -en zo klimaatopwarming tegen te gaan- maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de bodemkwaliteit te verbeteren.