Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1235 items aan uw criteria.
22.04.21 - Graslandupdate week 17: Knopen tellen

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 17.

22.04.21 - Inagro verkent mogelijkheden van de ekoploeg

Dit seizoen nemen we een nieuwe ekoploeg in gebruik op onze proefvelden. Die ploeg is ontworpen om ondiep te ploegen en om bovenover te rijden. Kunnen we daarmee het beste uit twee werelden – ploegen en niet-kerende grondbewerking – combineren?

21.04.21 - Enquête over hittestress bij maïskuilen

De laatste jaren hebben de weersomstandigheden een behoorlijke invloed gehad op de teelt en bewaring van kuilmaïs. Door langdurige droogte en hoge temperaturen was de maïs onderhevig aan stress, waardoor de ontwikkeling en afrijping verstoord werden. Ben je landbouwer, loonwerker of veevoeradviseur en wil je helpen om de bewaring van kuilmaïs te verbeteren? Vul dan onze enquête in.

20.04.21 - Henneprassen testen voor textieltoepassingen

Hennep kan je voor verschillende doeleinden telen. Eén daarvan is textiel. Daarvoor heb je een ras nodig met een zo hoog mogelijk vezelgehalte en een zo hoog mogelijke vezelkwaliteit. We testen samen met HoGent zes verschillende rassen op onze proefvelden.

15.04.21 - Graslandupdate week 16

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 16.  

 
15.04.21 - Onderzaai gras in mais na gescheurd grasland

Om het nitraatresidu in het najaar te beperken, moet je doordacht omgaan met gescheurd meerjarig grasland in het voorjaar. Om de mogelijkheden van maïs na gras in beeld te brengen, legde Inagro een proef aan met gelijktijdige zaai en onderzaai van gras onder maïs op een perceel waar driejarig grasland werd gescheurd. Met deze proef willen we nagaan in welke mate gras, ingezaaid in de maïs, de vrijgestelde stikstof kan opnemen wanneer de maïs minder stikstof opneemt. 

 
 
15.04.21 - Koolstofbewuste landbouw - deel 5: verdienmodel buiten de agrovoedingsketen

Al enkele weken nemen we je mee in het verhaal van koolstofbewuste landbouw en mogelijke verdienmodellen in de agrovoedingsketen. Ook buiten de agrovoedingsketen zijn er voorbeelden van verdienmodellen voor koolstoflandbouw. Een Duits bedrijf startte een coöperatie op met landbouwers om een deel van de uitstoot van zijn handelsbeurzen voor biologische producten te compenseren. De betrokken landbouwers zetten in op koolstofbinding en kunnen koolstofkredieten verkopen aan dat bedrijf. Een consultingbureau volgt de koolstofopslag en koolstofkredieten op.

14.04.21 - Rassen savooikool 2020 vertoonden veel sleet

Tijdens de voorbije winter 2020-2021 was het lastig om savooikolen van goede kwaliteit te telen. Glazigheid, bruinverkleuring en algemene sleet door de strenge vorst zorgden voor veel kwaliteitsverlies. In deze proef vergeleken we zeven rassen. Bij de winterrassen gaven Manitoba (Syngenta) en Wiratoba (Syngenta) de zwaarste kolen. Baikal (Syngenta), Corripa (Syngenta), Impresa (Bejo) en Maurice (Rijk Zwaan) leverden lichtere kolen.

14.04.21 - Inagro brengt imker ‘bij’ boer

Heel wat teelten in openlucht, onder kap of in serres hebben bestuiving nodig om vruchten te kunnen voortbrengen. Denk daarbij niet alleen aan fruitbomen, maar ook aan aardbeien, courgettes of zelfs aubergines. Wil je een betere bestuiving van je openluchtteelten? Dan zetten deze tips je zeker op weg!

13.04.21 - Plannen voor een maïsdoolhof? Laat het ons weten!

Wie plannen heeft om een maïsdoolhof aan te leggen, kan het ons laten weten. We zoeken samen met jou naar promotiekansen. De West-Vlaamse landbouwkamer biedt je een gratis zeildoek over maïs aan. Ook wie vragen heeft over het starten van een maïsdoolhof, kan bij ons terecht.

08.04.21 - Graslandupdate week 15

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 15.    

   
07.04.21 - LA-traject mikt op geïntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus)

Het VLAIO LA-project “Geïntegreerde aanpak van knolcyperus" werd eind 2020 goedgekeurd. Dat project biedt ons de mogelijkheid om meer diepgaand onderzoek uit te voeren naar dit woekeronkruid. Voor dit project zoeken we samen met de andere projectpartners een veertigtal praktijkpercelen in Vlaanderen. Daar willen we het effect op de voorraad knollen in de bodem van diverse bestrijdingsstrategieën die de landbouwer toepast nauwgezet opvolgen in de tijd. Wil je meer informatie en/of ben je bereid om mee te werken als proefveldhouder/uitbater, contacteer dan een van de projectpartners. Het helpt jezelf en de sector vooruit. Wij verzekeren een 100% discrete samenwerking.  

 
 
 
07.04.21 - Extra waterbuffer voor landbouwer en maatschappij

Via het Interreg-project “Lyse” wordt gewerkt aan maatregelen om de waterbuffering van het landschap te verhogen met voordelen voor landbouwer en maatschappij. Een van die maatregelen is dynamische putten aanleggen.  

 
01.04.21 - Constructie van nieuwe agrorobot gestart

De afgelopen maanden organiseerden we talrijke brainstormsessies met landbouwers en bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Samen dachten we na over het ontwerp van een veelzijdige agrorobot. Het werd meteen duidelijk dat flexibiliteit essentieel is, zowel bij de aansturing, de type bewegingen en functionaliteiten van de agrorobot. Na veel denk- en tekenwerk kunnen we starten met de constructie van de robot en bijhorende werktuigen. In dit nieuwsbericht lees je meer over de technische werking, mét simulatiefilmpje van de rijtechnieken.

01.04.21 - Graslandupdate week 14

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 14.

01.04.21 - Gratis uitleendienst puntvervuiling

Vanaf nu kunnen West-Vlaamse landbouwers gratis materiaal uitlenen om puntvervuilingen te vermijden. Inagro start daarvoor een proefproject op en zal verspreid over de provincie vijf uitleendepots opstarten waar materiaal beschikbaar is om spuitresten en reinigingswater op te vangen. Dat materiaal beschikbaar stellen moet de drempel verlagen voor landbouwers om verdere vervuilingen te vermijden.

30.03.21 - Rassenproef vroege spinazie 2020 kon net voldoende profiteren van neerslag op einde van winter

De laatste jaren kampt voorjaarspinazie steeds vaker met droogte en hoge temperaturen. De vroegste zaai, begin april, kon het nog net uitzingen tot aan de oogst, ook dankzij beregening. Bovendien bepaalt schotresistentie in hoge mate het productiepotentieel. Bij de vroegste rassen hield Beaver vrij lang stand, gekoppeld aan een goede opbrengst. Bij de middelvroege rassen waren dat Sonoma en Bilby. De late rassen scoorden goed naar schot, en de beste opbrengst werd behaald met Austin, El Prado en El Bravo. De late voorjaarszaai ging evenwel teloor aan droogte en te hoge temperaturen.

25.03.21 - Graslandupdate week 13: Grasmetingen + NVWV scriptieprijs

In deze graslandupdate vind je de stand van zaken van de grasgroei en kwaliteit op de percelen die Inagro de voorbije weken opvolgde. Daarnaast lees je meer over de NVWV scriptieprijs. Studenten die een scriptie schreven over de teelt van gras en voedergewassen komen in aanmerking voor een prijs van 500 euro. 

 
25.03.21 - Koolstofbewuste landbouw - deel 4: verdienmodel op een landbouwbedrijf

De stap zetten naar koolstoflandbouw vormt voor een individueel landbouwbedrijf een extra onzekerheid. De geleverde inspanningen brengen namelijk kosten en extra werk met zich mee. Innovatie is nodig om die onzekerheid weg te nemen. In dit nieuwsbericht nemen we je mee naar een individueel landbouwbedrijf dat inzet op korte keten en op landbouw die gedragen wordt door de gemeenschap. Zo creëert het bedrijf een win-winsituatie voor de landbouwer en de consument.

23.03.21 - Kikkererwten op Vlaamse bodem: KIK-LOVE gaat van start!

Vorig jaar maakten we bij Inagro en ILVO kennis met kikkererwten. De teelt bleek potentieel te hebben, waardoor de operationele groep KIK-LOVE werd opgericht. Samen met landbouwers Simon Colembie en Thomas Truyen, de firma La vie est belle en onderzoekscentra ILVO en Inagro willen we het gewas ingang doen vinden in de Vlaamse landbouw. Begin maart ging het project van start. Benieuwd? Lees dan snel verder!