Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2668 items aan uw criteria.
17.09.20 - Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden -en zo klimaatopwarming tegen te gaan- maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de bodemkwaliteit te verbeteren.

17.09.20 - Graslandupdate week 38: Her en der werd gemaaid

Zoals we verwachtten, werd her en der gemaaid. Ook twee van de opvolgpercelen zijn in de voorbije dagen gemaaid. Ook de komende dagen is het zeker en vast nog maaiweer.

17.09.20 - Ammoniumnitraat: concrete ervaring opdoen met deze nieuwe, herwonnen meststof

Ammoniumnitraat is een stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest dat mits enkele voorwaarden kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Met het eigen mestoverschot kan dus een deel van de bemestingsbehoefte worden ingevuld. Hoog tijd om hier ervaring mee op te doen bij de landbouwer en deze kennis te delen. Ontdek met ons mee! 

 
17.09.20 - All you need is... nuttige insecten dankzij de keverbank en grasstrook

Kunnen landbouwers straks ook keverbanken aanleggen om plaagbestrijdende insecten aan te trekken en zo tegelijkertijd akkervogels een duwtje in de rug te geven? Een eerste verkennend onderzoek lijkt alvast te suggereren dat keverbanken een nuttige aanvulling zijn op de grasstroken die heel wat landbouwers de laatste jaren al integreerden op hun velden.

17.09.20 - Het CVBB werft een projectleider adviesdienst nutriënten aan - nieuwe oproep

In het kader van de organisatie van de adviesdienst nutriënten in opdracht van VLM voor de periode 2021–2024 werft het CVBB, het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting, een projectleider aan voor algemene coördinatie van deze adviesdienst. Het CVBB is op zoek naar een geboren projectleider, die affiniteit heeft met de land- en tuinbouwsector en in het bijzonder met de thema's duurzame bemesting en bodembeheer. Ben jij of ken jij de man/vrouw die we zoeken? Lees dan zeker verder.  

 
17.09.20 - Werken binnen Triple C-project zorgen voor extra waterbuffering in open putten

Vorige week werd gestart met nieuwe werken binnen het Triple C-project. Een deel van dit project bestaat eruit om in het afstromingsgebied van de Rivierbeek, extra buffervolume te creëren tegen wateroverlast. Dit gebeurt door constructies aan te leggen in de waterloop en verbindingen te maken tussen de waterloop en een bestaande waterput. Wil je weten waartoe dit project dient en hoe het concreet in zijn werk gaat? Lees dan zeker verder!

17.09.20 - Bio@Inagro op jouw scherm - deel 5

Deze zomer maken we regelmatig een digitaal rondje door het proefbedrijf biologische landbouw voor een tussentijdse stand van zaken. Ondertussen zijn we toe aan deel 5, de laatste van dit seizoen. De oogst komt stilaan in zicht. De balans van het seizoen lijkt positief. Op dit moment staan de meeste gewassen behoorlijk goed ondanks het seizoen andermaal ‘uitzonderlijk’ was. Bodemzorg, een strakke onkruidbestrijding en de mogelijkheid om te irrigeren zijn belangrijke succesfactoren. Niettemin moet de aandacht scherp blijven. Vooral insecten kunnen nu nog grote schade aanbrengen. Bekijk hier het filmpje! Wil je het liever met eigen ogen zien? Kom dan naar de biovelddag op 8 oktober!

16.09.20 - Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!

De VLM maakte de geselecteerde percelen voor een nitraatresiducontrole bekend. Sinds vorig jaar moet je de staalname voor die percelen aanvragen via SNapp. TIP! Begin er tijdig aan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

16.09.20 - Interesse om deel te nemen aan de gebruikersgroep 'Resistende duist in wintergranen'?

Resistente duist kan voor grote overlast zorgen op bepaalde percelen in de regio Westhoek. Sinds kort loopt het Leader project: “Strategische aanpak van resistente duist in wintergranen” met als doel dit probleemonkruid het hoofd te bieden. Binnen dit project organiseert Inagro een overlegmoment met landbouwers. Heb je interesse om deze bij te wonen? Lees dan verder in deze blog. 

 
16.09.20 - Vroege herfst kropsla: Gardia en Presteria niet bedreigd door nieuwkomers

Net als de voorgaande jaren blijven Gardia en Presteria de beste keuze voor de vroege herfst. Enkel de kropvulling van Presteria viel soms wat tegen, een iets latere oogst zou beter zijn geweest voor dit ras. Bafana deed het als nieuwkomer niet slecht. Het ras was zeer sterk op rand en droogrand, maar de kropgewichten waren wat lager en de bakvulling was beperkt. Ook was de broek wat graterig.   

 
16.09.20 - Webinar kleinschalige vergisting: kansen voor uitbreiding van landbouwvergisting in Vlaanderen
Ben je een landbouwer met interesse in kleinschalige vergisting? Heb je reststromen zoals mest of oogstresten, en wens je hier energie uit te halen? Of wens je te weten te komen hoe kleinschalige vergisting kan bijdragen aan emissiereductie? Lees dan zeker verder zodat je je kunt registreren voor een interessante webinar!    
15.09.20 - Peulvruchten succesvol in de steigers in Vlaanderen. Animo om ze te telen, te verwerken en te eten is groot.

Peulvruchten hebben toekomst in Vlaanderen. De vraag bij consument en retail stijgt, alle schakels in de keten zijn lokaal aanwezig en de eerste teeltervaringen zijn veelbelovend. Bovendien is het enthousiasme om ermee aan de slag te gaan bij alle partijen groot. Dat blijkt heel duidelijk uit een contactdag die ILVO organiseerde in samenwerking met Inagro, UGent en HoGent.   

10.09.20 - Graslandupdate week 37 Grasgroei stijgt, hier en daar twijfel om te maaien

Tijdens de zomermaanden informeren we je tweewekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.

10.09.20 - Interactieve speurtocht in Belhop in Poperinge

Bezoekers naar je boerderij trekken, rekening houdend met corona? Dat kan zeker! Met een goed plan, de nodige samenwerking en wat creativiteit, slaagden Annebel en Bart van Belhop er zondag 6 september in om heel wat ‘bubbels’ een bijzondere namiddag te bezorgen. Ze hebben de smaak helemaal te pakken en willen in de toekomst graag nog leuke activiteiten op de boerderij organiseren. Lees hun verhaal en laat je inspireren.

10.09.20 - Bescherm je tegen het gevaar van mestgassen!

Bij veehouders is het gevaar van mestgassen gekend. Jammer genoeg gebeuren er nog steeds ongevallen, soms met dodelijke afloop. Wobra, Boerenbond, Inagro en de provincie West-Vlaanderen willen hier iets aan doen, door gratis beschermmateriaal en meettoestellen ter beschikking te stellen. Om gebruik te maken van dit uitleenpakket, ben je als veehouder verplicht om een opleiding te volgen van drie uur.

09.09.20 - Kikkererwten en nierbonen op de korrel genomen
In eerdere nieuwsberichten brachten we je op de hoogte van de verkennende proeven met kikkererwten en nierbonen. Beide gewassen werden aangelegd op het demoplatform eiwitgewassen van Inagro. Vorige week werden de gewassen succesvol geoogst. Hoewel beide teelten potentieel blijken te hebben op Belgische bodem, duiken er eveneens teelttechnische uitdagingen op. 
09.09.20 - Maïs rijpt op een normaal tempo verder af

De afgelopen week werden in het LCV netwerk weer heel wat drogestofbepalingen uitgevoerd. Met een gemiddelde van 2,2% verhoging in droge stof de afgelopen week, mogen we stellen dat de maïs in een normaal tempo verder afrijpt.

08.09.20 - Tijd om je meerjarige bloemenrand in te zaaien

Wil je een meerjarige bloemenrand inzaaien, dan is het nu het juiste moment. Meerjarige mengsels worden bij voorkeur immers in het najaar ingezaaid. September tot half oktober is hiervoor bij uitstek de beste periode. Het voordeel van zo’n najaarszaai is dat de concurrentie met eenjarige onkruiden heel wat minder is. Bij inzaai in het najaar realiseer je bovendien vanaf het eerste jaar al meer bloei. Dit is niet het geval voor meerjarige kruiden die in het voorjaar zijn ingezaaid.    

 
08.09.20 - Broccoli rassen vroege teelt 2020
Te warm en fel zonnig weer zijn nefast voor de kwaliteit van broccoli. Dit bleek opnieuw in onze jaarlijkse proef waar we 8 rassen broccoli met elkaar vergeleken. Veel schermen verkleurden te paars en de korrel was vaak ruw en zeer onregelmatig gevormd. De referentie Ironman (Seminis) deed het nog vrij goed. Het zeer vroege Kuba (Clause) en ook Eos (Sakata) voldeden, terwijl Malibu (Bejo) tegenviel door te veel hartloze planten en BRO 03162 door te bleke schermen. Bij de latere rassen konden Babilon (Clause) en Larsson (Rijk Zwaan) zoals voorheen bevestigen, Titanium (Seminis) echter niet, door te bleke en/of te paarse schermen.  
08.09.20 - Handen tekort op jouw melkveebedrijf? Laat het ons weten via een enquête.

Het project CowForme zet zich in voor jobontwikkeling en arbeidsoptimalisatie op melkveebedrijven. Om inzicht te krijgen in de noden en wensen van melkveehouders, lanceren we een enquête. Vul de online vragenlijst in en help ons om concrete oplossingen te ontwikkelen om de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven te verhogen.