Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2396 items aan uw criteria.
27.02.20 - Ontdek nieuwe technologieën op studiedag water

Hydrocultuurbedrijven ondervinden dan ook heel wat uitdagingen als het op water aankomt. Zo moet je andere waterbronnen aanspreken als het regenwater op is. Technieken om de kwaliteit van dat water naar een hoger niveau te tillen, lichten we toe tijdens de studienamiddag water in Inagro. Onder andere natrium verwijderen, ontsmetten en filteren komen aan bod. Schrijf je vandaag nog in!

26.02.20 - Resultaten rassenproef vroege spinazie 2019

Een hoge opbrengst, in combinatie met trage schotvorming en resistentie tegen Wolf, maken een spinazieras gegeerd. In deze proef vergeleken we 23 rassen. Bij de vroege gaven Falcon, Gorilla en Eland de hoogste opbrengsten. Falcon en Gorilla hadden bovendien een gunstige blad-steelverhouding. Dat was ook zo bij El Prado en El Caballo. Bij de middelvroege rassen gaven Sacramento en Whale met 40 ton/ha of meer de hoogste opbrengsten. Bij de late rassen kwamen Silver Whale en PV 1484 het best uit de proef.

26.02.20 - Leerlingen aangenaam verrast door de smaak van witloof

Voor het 12de jaar op rij bestelden West-Vlaamse scholen massaal witloofteeltkits bij Inagro. De voorraad van 550 witloofteeltkits is jaar na jaar sneller uitgeput. Na een drietal weken oogsten leerlingen vol verwondering hun eigen witloof. Leerkracht Tom De Coninck van de Sint-Lodewijksschool in Beitem en zijn leerlingen van het 2de leerjaar proefden ook van hun eigen witloof. Met hier en daar verraste blikken tot gevolg!

25.02.20 - Gesmaakte studienamiddag wortelen

Als kers op de taart sloten we het demoplatform wortelen af met een studienamiddag op 19 februari in de Zilverlink in Roeselare. Net als tijdens het proefveldbezoek op het praktijkveld van Johan Lavens in Westrozebeke was de interesse zeer groot. Een honderdtal landbouwers, vertegenwoordigers en adviseurs luisterden aandachtig naar de verschillende spreker die de wortelteelt in al haar aspecten toelichten.

25.02.20 - Welkom op het slotevent van BioBoost

Op 22 april organiseren de projectmedewerkers van BioBoost een slotevent in Naaldwijk, Nederland. Op basis van de ervaringen die we opgedaan hebben in het project en de verschillende pilots zullen we de mogelijke nieuwe oplossingen delen tijdens een slotconferentie. Dat zal een mooie gelegenheid zijn om kennis uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen over biogebaseerde innovaties en de valorisatie van reststromen. Ook jij bent welkom!

25.02.20 - Laatste kans: Bestel je bloemenmengsels en draag je steentje ‘bij’

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Nog tot volgende vrijdag (8 maart) kan je (één van) onze bloemenmengsels bestellen!

25.02.20 - Kom naar de Trefdag Biologische Landbouw - Groeien in Balans - deel 2: waarom bio?

Op 4 maart 2020 organiseert Inagro de derde ‘Trefdag Biologische Landbouw’. Het groeiende marktaandeel van biologische landbouw maakt bio een interessante economische niche. Daarmee geraakt de achterliggende motivatie van de biologische consument en de biologische boer soms in de vergetelheid. Toch ligt daar de basis voor een blijvende en duurzame groei.

25.02.20 - Mogelijkheden voor alternatieve vleeskip vanuit coöperatieve samenwerking

Twee jaar geleden ging het demonstratieproject 'De Andere Kip' van start. Sindsdien verkenden we de mogelijkheden om een alternatieve vleeskip in de Vlaamse markt te zetten. We hadden oog voor de productie én de afzet. Nu het project op zijn einde loopt, vatten we de resultaten samen.

24.02.20 - Landbouwers gezocht voor de aanleg van veldproeven

Verbeterde sensoren en dronetechnologie geven ons de kans om gewassen steeds nauwkeuriger op te volgen. Technologie die al in gebruik is bij granen wordt nu ook getest in aardappelen en vollegrondsgroenten. Zo kunnen we ziekten, plagen of de verwachte opbrengst beter monitoren. Om verder na te gaan wat nog mogelijk is, zoeken we landbouwers die samen met ons - op hun perceel-  een veldproef willen aanleggen.

19.02.20 - Boeiende studienamiddag spruitkool

Een honderdtal landbouwers verzamelden op 17 februari in het PC De Craeye in Passendale voor een boeiende studienamiddag spruitkool. Een terugblik op 2019 en een vooruitblik op 2020 brachten telers, vertegenwoordigers en adviseurs heel wat nieuwe inzichten bij om het spruitkoolseizoen terug aan te vatten.

19.02.20 - Erosie: wat is op rode en paarse percelen verplicht?

Door de langdurige droogte van vorig jaar bleven de erosieproblemen relatief beperkt. Maar de vrees zat er uiteraard wel in dat enkele hevige regenbuien, na de langdurige droogteperiode, grote schade zouden veroorzaken. Klimaatbestendige maatregelen blijken meer en meer een noodzaak te zijn om droogte- en regenperiodes te kunnen opvangen.

18.02.20 - Met netten of vossen op je land houd je de duivenschade in de hand

Straks is het weer zover: de honger van de houtduiven met jongen zal beginnen pieken. Met enkele handige tips kan je toch wat schade voorkomen of beperken. Helemaal uitsluiten is onmogelijk, maar voor het succes van je oogst is het sop de kolen toch waard, niet?

18.02.20 - Droogte gaf matige opbrengst bij industrieprei

Een preiras voor de industrie geeft best een hoge opbrengst met een voldoende fijne sortering. In deze rassenproef beproefden we vijftien rassen. Naar productiviteit scoorden Fencer (Bejo), Duraton (Nunhems), Linkton (Nunhems) en Krypton (Nunhems) het best. Ook Leonora (Hazera) en Megaton (Nunhems) voldeden. Die rassen gaven ongeveer 20 % schachten dikker dan 4 cm. Bij Krypton was dat 31 %. 

 
17.02.20 - Kom naar de Trefdag Biologische Landbouw - Groeien in Balans - deel 1: de markt

Op 4 maart 2020 organiseert Inagro de derde ‘Trefdag Biologische Landbouw’. De biologische sector had de voorbije jaren de wind in de zeilen en wordt regelmatig genoemd als mogelijk alternatief voor wie met zijn bedrijf een andere richting uit wil. De baseline van de derde editie, ‘Groeien in balans’, geeft aan dat het verhaal genuanceerd is.

17.02.20 - Pocketboeren wisselen kennis uit

In Vlaanderen zijn er zo’n 60 actieve pocketvergisters. Met onze Operationele Groep Pocketboer 2 brengen we uitbaters daarvan tweemaal per jaar samen bij lokale pocketvergisters om kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. Liet ook jij een kleine biogasinstallatie bouwen en ben je benieuwd naar ervaringen van andere uitbaters? Sluit gerust aan in Molenschot (NL) op 3 maart of in Beervelde op 5 maart!

17.02.20 - Voorraad aardappelen begin februari

Elk jaar wordt in november, februari en april een enquête gehouden bij Vlaamse en Waals aardappeltelers. De totale Belgische voorraad werd begin februari geraamd op 2,40 miljoen ton aardappelen. Dat betekent dat 56 % van de totale productie bewaaraardappelen nog in stock ligt. Dat is hetzelfde percentage als de voorbije jaren.

17.02.20 - Optimaal bemesten in MAP 6

Op donderdag 13 februari mochten we een honderdtal deelnemers verwelkomen op onze studienamiddag rond MAP 6. Dirk Denorme van VLM gaf een toelichting over de stand van zaken. Verder gaven verschillende sprekers van Inagro en PCLT hun visie om zo goed mogelijk te kunnen produceren in MAP 6.

17.02.20 - Veel belangstelling voor studieavond industriebloemkool

Op maandag 10 februari verzamelden ruim tweehonderd geïnteresseerden in Open Huis in Staden voor een interessante avond over industriebloemkool. Naast een overzicht van het teeltseizoen 2019, een voorblik op 2020 en rasseninfo kwam ook de gewasbeschermingsproblematiek in bloemkool aan bod. Verder was er ook aandacht voor de mogelijkheden voor de biologische teelt van bloemkool en de rol van de Spaanse markt. De avond werd afgesloten met een uiteenzetting rond mechanisatie en automatisatie bij de teelt van bloemkool.

13.02.20 - Monitoring van plagen en nuttigen in zachtfruit

Wil je als teler efficiënt gebruikmaken van biologische bestrijders om plagen als trips, spint, bladluis en witte vlieg te beheersen? Dan is het cruciaal om goed op de hoogte te zijn van wat er werkelijk leeft in het gewas. Inagro biedt daarom het pakket ‘monitoring van plagen en nuttigen in zachtfruit’ aan. Ben je als teler geïnteresseerd? Lees dan verder en ontdek hoe we dit concreet aanpakken.

13.02.20 - In 10 stappen naar een optimaal stalklimaat bij varkens

Een goed stalklimaat speelt een belangrijke rol in de gezondheid en het welzijn van je varkens. Het stalklimaat op punt stellen is onmisbaar als je maximale dierprestaties wil bekomen met een minimaal geneesmiddelengebruik. Om je daarbij te helpen, stelde het Departement Landbouw en Visserij samen met Varkensloket een stappenplan op. DGZ en Inagro zetten de verschillende punten graag nog even voor jou op een rij. Volg deze 10 stappen om je stalklimaat te optimaliseren.