Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2537 items aan uw criteria.
04.06.20 - Graslandupdate week 23

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week is de dagelijkse grasgroei gezakt tot 38,7 kg DS/ha, gemeten op de percelen die we opvolgen. Ontdek er alles over in deze update.  

04.06.20 - Bereken de kostprijs van beregenen op jouw bedrijf

Hoeveel kost beregenen? Het is een vraag die je je ongetwijfeld al hebt gesteld. Het staat vast dat beregenen geld kost, maar dat aantonen met exacte cijfers is vaak moeilijk. In het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ ontwikkelden we daarom de afgelopen twee jaar een beregeningstool die jou kan helpen om zelf een inschatting te maken over de kostprijs van beregening op jouw bedrijf.

04.06.20 - “Bio@Inagro” op jouw scherm – deel 2

Eén maand na onze eerste 'Bio@Inagro' maken we opnieuw een rondje door het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro om een tussentijdse stand van zaken op te maken. De aanhoudende droogte in het voorjaar 2020 is ondertussen historisch. Uiteraard is dat ook voelbaar op het proefbedrijf, al valt de impact tot nog toe mee. Juni wordt kritischer. Dankzij een doordachte aanpak van de niet-kerende grondbewerking kunnen we de vochtreserve in de grond op peil houden en alsnog planten in vochtige grond. Het droge weer maakt de mechanische onkruidbestrijding makkelijker. Een gepaste regenbui zou niettemin welkom zijn.

04.06.20 - Bandirrigatie, een techniek om efficiënter te beregenen

Waterbeschikbaarheid en het beschikbare water zo efficiënt mogelijk inzetten, worden steeds belangrijker. De huidige droogteperiode bevestigt nogmaals dat we in de toekomst beredeneerder zullen moeten beregenen. In de proefveldwerking van Inagro experimenteren we daarom in verschillende teelten met ‘bandirrigatie’, een techniek waarbij het water enkel terechtkomt op de plaats van het gewas. 

04.06.20 - Leer de waarde van herwonnen meststoffen kennen op PlattelandsTV

Hoe lokaler kringlopen gesloten worden, hoe beter voor het klimaat. Herwonnen meststoffen zijn een goed voorbeeld daarvan. Ze worden door innovatieve technologieën geproduceerd uit mestoverschot en ze zijn vaak gelijkaardig aan kunstmest. Maar wat zijn ze precies? Vanaf nu zondag, 7 juni, lichten we de strippen/wassen-technologie, de VeDoWS-stal en de herwonnen meststoffen die daaruit resulteren, uit op een reportage op PlattelandsTV. 

 
04.06.20 - Stikstof bijbemesten bij droogte?

Heeft het zin om stikstof bij te bemesten bij droogte? Werkt een systeem van bijbemesting wel in droge jaren? We geven alvast enkele richtlijnen mee voor de voornaamste teelten, namelijk aardappelen, bloemkool en prei.

03.06.20 - Stel jouw vragen over luchtemissies aan onze adviesdienst

Ben je als landbouwer van plan een nieuwe stal te bouwen? En wil je je voor de vergunningsaanvraag informeren over de impact van fijn stof, geur en ammoniakemissie op de omgeving? Dan kan je een beroep doen op de adviesdienst luchtemissies van Inagro.

03.06.20 - Stap voor stap insecten kweken

Hoe kan ik nieuwe poppen scheiden van mijn meelwormen? Waarom ontsnappen mijn zwarte soldatenvlieglarven telkens uit hun bak? Hoeveel eitjes leggen mijn meeltorren per dag? Hoe kan ik mijn larven nu uit deze brij oogsten? Waarom leggen mijn vliegen hun eitjes niet waar ik dat wil? Het zijn herkenbare vragen voor startende insectenkwekers. Ons team insectenkweek biedt antwoorden. We maakten twee handleidingen met professioneel kweekadvies.

03.06.20 - Captatieverbod wordt ingeperkt – update 3 juni 2020

Omwille van de aanhoudende droogte besliste de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé op 21 mei en 25 mei 2020 om captatieverboden op te leggen. Op 3 juni besliste hij om het captatieverbod gedeeltelijk te versoepelen. Een captatieverbod in de ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen in de provincie blijft wel van toepassing. Lees meer in dit nieuwsbericht.

03.06.20 - Inagro wil tuinbouwsector via automatisering helpen naar autonomere voedselproductie

De tuinbouw is een arbeidsintensieve sector. Landbouwers schakelen vaak (buitenlandse) seizoensarbeiders in. Door de coronamaatregelen was dat niet altijd mogelijk. De sector kwam handen tekort. Inagro wil helpen door in te zetten op automatiseringsprojecten. Robotisering kan bijdragen tot een autonomere en duurzamere voedselproductie. We zoeken partners die willen samenwerken aan projecten waarin we autonome applicaties ontwikkelen. Robots en sensoren die menselijke beslissingen en handelingen kunnen automatiseren. Interesse? Neem dan snel contact op. 

 
02.06.20 - Resultaten rassenproef bloemkool herfst 2019

De laatste jaren wordt bloemkool voor de verse markt geoogst tot zelfs na Nieuwjaar. Die oogstspreiding is mogelijk door rassen met verschillende groeiduur uit te planten in de tweede helft van juli. In een proef vergeleken we 14 rassen. Voor oktober blijft Clarina (Syngenta) de referentie. Voor november en december gaf Anique (Enza) een uitstekende kwaliteit. Bij de zeer late rassen, in deze proef geoogst na Nieuwjaar, is Leocen (Syngenta) zeer geschikt. Omdat harde vorst de afgelopen jaren uitbleef, zorgde deze late oogst niet voor problemen. Ook bladziekten bleven met deze rassen onder controle. 

 
28.05.20 - Graslandupdate Week 22

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week werd er een dagelijkse grasgroei van 88,5 kg DS/ha gemeten op de opgevolgde percelen. Ontdek er alles over in deze update.  

 
28.05.20 - Videoles: zwarte soldatenvliegen kweken

In de laatste videoles focussen we op het praktijkgedeelte van de zwarte soldatenvliegenkweek. We leggen stap voor stap uit welke toestellen je nodig hebt en wat het verschil is tussen produceren en reproduceren. Tot slot overlopen we de levenscyclus van het insect, waarbij we telkens uitleggen welke handelingen je op welk moment moet uitvoeren. De uitleg vind je ook in onze kweekhandleiding ‘zwarte soldatenvliegen kweken’.

28.05.20 - Varkenshouders in de Westhoek: geniet nog van de laatste maanden gratis begeleiding!

Het Leader project ‘Tope WROETEN in de westhoek’ startte op 1 januari 2018. Dit driejarig project zorgt er voor dat alle varkenshouders in de Westhoek beroep kunnen doen op Inagro en Vives om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Daar werd al veelvuldig gebruik van gemaakt. Heb je nog interesse, grijp dan nu je kans!

28.05.20 - Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten

De Week van de Korte Keten wordt dit jaar de Zomer van de Korte Keten door de coronacrisis. Een hele zomer lang plaatsen we spotlights op het lekkere en fijne aanbod van onze West-Vlaamse korteketenproducenten.  Elke producent, vereniging en elk gemeentebestuur kan een actie of evenement organiseren en in de kijker zetten op www.zomervandekorteketen.be. Samen bieden we consumenten en toeristen een belevingsvolle zomer dichtbij. Neem jij ook deel?

28.05.20 - Soszomerkamp.be: help jeugdbewegingen uit de nood

Help jij kinderen en jongeren uit de nood? Door de coronamaatregelen moeten veel jeugdbewegingen op zoek naar een nieuwe kamplocatie in België. Heb je plaats om tenten op de slaan? Registreer je op soszomerkamp.be

27.05.20 - Kikkererwten en kidneybonen op de proefvelden van Inagro

Inagro heeft sinds enkele jaren een innovatieve tuin waarin we nieuwe of ‘vergeten’ gewassen telen, zodat landbouwers en bezoekers er kennis kunnen mee maken. Eén van de gewasgroepen waar we op focussen, zijn de eiwitgewassen. In 2018 en 2019 zaaiden we reeds kikkererwten en nierbonen. Dit jaar verhuisden beide gewassen naar de proefvelden van Inagro, zodat we er op grotere schaal kennis met kunnen maken.

27.05.20 - Inagro gaat mee op zoek naar bruikbaar irrigatiewater tijdens droogte

De huidige droogte toont alweer aan dat de klimaatverandering zich verder laat voelen. Dat heeft wederom een grote impact op de land- en tuinbouwsector. Water is een kostbaar goed voor de land- en tuinbouwer. Tijdens deze droge periode gaat Inagro verder op zoek om water beschikbaar te stellen van de primaire sector. Zo willen we de West-Vlaamse land- en tuinbouwers ondersteunen tijdens deze (en volgende) droogtecrisis(sen).

27.05.20 - Maai de rand nu je er nog bij kunt

De veldwerkzaamheden draaien op volle toeren. Maar vergeet ook niet om de 1-meter teeltvrije zone even onder handen te nemen. Zolang de teelten niet te hoog staan, kan je er nog makkelijk bij. Soms laat de teelt het toe om de werken tijdens het teeltseizoen uit te voeren, maar een gewaarschuwd man...

27.05.20 - Tot 77% nitraatreductie dankzij bioreactor in Staden

Het LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden' heeft tot doel een techniek te ontwikkelen die een groep landbouwers kan inzetten om de nitraatwaarden in drainagewater te verlagen. De eerste resultaten van de bioreactor in Staden zijn er, en ze zijn veelbelovend!