Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2942 items aan uw criteria.
06.05.21 - Als we een duurzame toekomst willen, dan moeten we nu uit ons kot komen

Duurzame samenwerkingen in de voedselketen vervullen de relationele én kwalitatieve ambities van Stefaan Deraeve en Katrien Steeman. Sinds 1992 ontwikkelt en produceert het koppel vegetarische en biologische producten met lokale grondstoffen. In alles wat ze doen, streven ze naar eigen zeggen naar evenwicht. Voor ons jaarverslag 2020 spraken we met Stefaan over de ontwikkeling van duurzame ketens. “In ons bedrijf La vie est belle stellen we de dialoog met landbouwers en retailers voorop om samen een faire prijs te bekomen en te verantwoorden aan de consument", aldus Stefaan.

06.05.21 - Eerste insect voor menselijke consumptie goedgekeurd in EU

Er is voor het eerst een insect goedgekeurd voor menselijke consumptie in de Europese Unie. Op voorstel van de Europese Commissie hebben experts van de lidstaten ermee ingestemd om gedroogde gele meelworm als voedingsproduct toe te laten op de Europese markt.

06.05.21 - Graslandupdate week 19

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 19.  

06.05.21 - Het zoemt langs de Frontzate

Het Beespoke-project ontwikkelt teeltspecifieke bloemenmengsels om de biodiversiteit aan bestuivers te ondersteunen en zo de bestuiving van teelten te verhogen. De bloemenmengsels worden samengesteld op maat van de teelt en houden maximaal rekening met de gekende bezorgdheden vanuit de sector. Benieuwd naar de eerste resultaten?

03.05.21 - Ontdek in deze video wat Nutriman voor jou kan betekenen!

Onderzoekers van het Nutriman-project maakten een video om het project voor te stellen en de meerwaarde voor jou te illustreren. Deze video kun je vanaf nu ook in het Nederlands bekijken via het Youtube-kanaal van Nutriman.

29.04.21 - Graslandupdate week 18: Hoog suikergehalte

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 18. 

 
29.04.21 - Maaien zonder slachtoffers doe je zo
Het maaiseizoen is ondertussen weer begonnen. Sommige landbouwers hebben al gemaaid, anderen zullen dat bij een eerstvolgende droge periode doen. Een goeie maaitechniek bevordert de kwaliteit van het gemaaide gras én kan het aantal maaislachtoffers tot 70% verkleinen. Om een goede maaitechniek te bevorderen, zetten we de folder ‘Maaien zonder slachtoffers doe je zo’ nog eens in de kijker.
29.04.21 - Werk jij mee aan onderzoek naar geïntegreerde aanpak van knolcyperus?

Het VLAIO LA-project “Geïntegreerde aanpak van knolcyperus" werd eind 2020 goedgekeurd. Dat project biedt ons de mogelijkheid om meer diepgaand onderzoek uit te voeren naar dit woekeronkruid. Voor dit project zoeken we samen met de andere projectpartners een veertigtal praktijkpercelen in Vlaanderen. Daar willen we het effect op de voorraad knollen in de bodem van diverse bestrijdingsstrategieën die de landbouwer toepast nauwgezet opvolgen in de tijd. Wil je meer informatie en/of ben je bereid om mee te werken als proefveldhouder/uitbater, contacteer dan een van de projectpartners. Het helpt jezelf en de sector vooruit. Wij verzekeren een 100% discrete samenwerking.

29.04.21 - Gratis advies bij digitale transformatie voor land- en tuinbouwbedrijven

Bij veel bedrijven onderstreept de coronacrisis het belang van automatisatie en digitalisatie van de bedrijfsactiviteiten én de behoefte aan digitale vaardigheden bij werknemers. Ben je een land- of tuinbouwer die wil groeien en innoveren in een digitale transformatie? Dan kan je een beroep doen op de gratis begeleiding van POM West-Vlaanderen en technologiepartners Agoria en Sirris. Het aanbod geldt tot eind september.

29.04.21 - Inagro bouwt mee aan veerkracht in de melkveehouderij via R4D

R4D (Resilience For Dairy, Veerkracht voor de Melkveehouderij) is een Europees project dat focust op de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van de melkveehouderij. Het project, gefinancierd door Horizon 2020, ging van start in januari 2021. De komende drie jaar zullen de Vlaamse partners Inagro en Innovatiesteunpunt met 16 andere organisaties uit 15 Europese landen samenwerken om de duurzaamheid van melkveebedrijven te vergroten.

29.04.21 - Koolstofbewuste landbouw - deel 6: verdienmodel inclusief overheidsinstelling

Gemeentes, bedrijven en zelfs burgers zijn bereid om acties die gunstig zijn voor het klimaat financieel te ondersteunen, door bijvoorbeeld hun onvermijdbare emissies te compenseren. Het label Bas Carbone werd in Frankrijk ontwikkeld om garantie te geven op de kwaliteit en integriteit van projecten.

27.04.21 - Uitgebreidere dossiersamenstelling voor West-Vlaamse klasse 1 bedrijven in agrarisch gebied

Vergunningen op land- en tuinbouwbedrijven staan sterk onder druk. Zeker in landschappelijk waardevol agrarisch gebied worden veel vragen gesteld over de geplande bouwwerken en hun inpasbaarheid in het omliggende landschap. Ook gemeenten kijken kritisch naar die aspecten. Naar aanleiding van de vele problematieken bij vergunningen besliste de deputatie van de provincie West-Vlaanderen om sterker in te zetten op een kwalitatievere landschappelijke integratie van de bedrijven in het buitengebied. Dat resulteerde in een nota die een aantal lijnen uitzet.

23.04.21 - Agrotopia-update april 2021

De werken aan onze nieuwe onderzoeksserre Agrotopia op het dak van de kistenloods van REO Veiling gaan verder. In deze Agrotopia-update brengen we het vierde thematische interview uit de reeks van zes. In dat interview werpen Jago Van Bergen (architect uit het ontwerpteam dakserre) en Steven Deforche (uitvoerder binnen het dakserreproject) hun licht op de opportuniteiten en uitdagingen die gepaard gaan met de realisaties van dakserres.

22.04.21 - Welke sluipwespen in aardbeien zijn er het vroegst bij?

Sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van bladluizen. Om vroege bladluisplagen in het voorjaar het hoofd te kunnen bieden, ben je dus gebaat bij sluipwespen die bij lage temperaturen weten te gedijen. Inagro ging op onderzoek.   

 
22.04.21 - Graslandupdate week 17: Knopen tellen

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 17.

22.04.21 - Coolpigs, een project rond hittestress bij varkens, zoekt bedrijven voor deelname

In de afgelopen zomers hadden we te kampen met extreem hoge temperaturen. Gevreesd wordt dat dat zich nog zal herhalen in de toekomst. Varkens ondervinden zware problemen van hittestress, met enorme schade en productieverliezen tot gevolg. ILVO en UGent startten recent met een onderzoeksproject rond hittestress, “COOLPIGS”. Daarvoor zoeken ze bedrijven die willen meewerken. Inagro is geen partner. Omdat we hittestress een bijzonder belangrijk probleem vinden, helpen we ILVO en UGent op weg via deze oproep.

22.04.21 - Geleide bestrijding wortelvlieg, tal van voordelen

Inagro adviseert worteltelers via een systeem van geleide bestrijding van wortelvlieg. Na een bezoek op het veld brengen we je op de hoogte als de actiedrempel overschreden is, of bij andere opmerkelijke vaststellingen. Heb je interesse in onze dienstverlening? Lees dan zeker verder!

22.04.21 - Inagro verkent mogelijkheden van de ekoploeg

Dit seizoen nemen we een nieuwe ekoploeg in gebruik op onze proefvelden. Die ploeg is ontworpen om ondiep te ploegen en om bovenover te rijden. Kunnen we daarmee het beste uit twee werelden – ploegen en niet-kerende grondbewerking – combineren?

21.04.21 - Enquête over hittestress bij maïskuilen

De laatste jaren hebben de weersomstandigheden een behoorlijke invloed gehad op de teelt en bewaring van kuilmaïs. Door langdurige droogte en hoge temperaturen was de maïs onderhevig aan stress, waardoor de ontwikkeling en afrijping verstoord werden. Ben je landbouwer, loonwerker of veevoeradviseur en wil je helpen om de bewaring van kuilmaïs te verbeteren? Vul dan onze enquête in. 

 
20.04.21 - Henneprassen testen voor textieltoepassingen

Hennep kan je voor verschillende doeleinden telen. Eén daarvan is textiel. Daarvoor heb je een ras nodig met een zo hoog mogelijk vezelgehalte en een zo hoog mogelijke vezelkwaliteit. We testen samen met HoGent zes verschillende rassen op onze proefvelden.