Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2749 items aan uw criteria.
26.11.20 - Realiseer deze winter je bedrijfsbeplanting met 75% subsidie op je plantgoed

De Provincie West-Vlaanderen geeft dit plantseizoen financiële steun voor de aankoop van streekeigen plantgoed bij een West-Vlaamse boomkweker. De periode december-februari is het ideale plantseizoen voor bomen en struiken. Toegepast op en rond een land- of tuinbouwbedrijf draagt dit bij aan de landschappelijke beeldkwaliteit en is het in praktijk vaak een voorwaarde van een omgevingsvergunning.

26.11.20 - Sorghum: nog veel vragen

In de biologische veehouderij heeft sorghum mogelijk wat voordelen ten opzichte van maïs. Sorghum zou een lagere vocht- en stikstofbehoefte hebben en het kan mogelijk zorgen voor een hogere organische stofopbouw. In verschillende proeven blijft de opbrengst en voederwaarde echter nog achter ten opzichte van maïs. Meer en meer rassen zijn weliswaar in ontwikkeling.

26.11.20 - Je persoonlijke watervoorraad uitbreiden? Leg een openwaterput aan in samenwerking met de provincie. Stel je nu kandidaat, want de tijd dringt!

Sinds 15 oktober is het mogelijk om je opnieuw kandidaat te stellen om te investeren in meer wateropslag in samenwerking met de provincie. De provincie zoek immers partners die water nodig hebben om samen een multifunctionele waterput aan te leggen. Interesse? Stel je kandidaat voor 15 december!

26.11.20 - Optimaal spenen: checklist helpt je bij de optimalisatie van je speenmanagement. Bekijk nu de video!

In het project “Optimaal Spenen” werden 10 West-Vlaamse bedrijven begeleid in het verbeteren van hun speenmanagement. Omdat het project alle varkenshouders de kans wil geven om hun speenmanagement onder de loep te nemen en zo te evolueren naar een gezonder bedrijf, verzamelden we de info uit het project in 3 korte filmpjes. In deze blog vind je de link naar het 1ste filmpje “Checklist helpt bij de optimalisatie van je speenmanagement”.

26.11.20 - Videoles 2: Hoe kan ik mijn voederautonomie verbeteren?

Voederautonomie is een algemene term die op drie verschillende niveau’s benaderd kan worden: massa, energie en eiwit. Om autonoom te worden, kan je als melkveehouder vooral focussen op je ruwvoederproductie. Bij krachtvoeders kan het kiezen voor lokale bijproducten zoals koolzaadschroot een optie zijn. Welke impact heeft het verhogen van de autonomie op je technische en economische resultaten? Het antwoord volgt in deze videoles.

26.11.20 - Nieuwe instructiefilm helpt champignontelers bij het sneller opleiden van nieuwe arbeiders

De afgelopen weken ontwikkelden we een nieuwe instructiefilm over de basisvaardigheden bij het plukken van champignons. De film kan champignontelers helpen bij het opleiden van nieuwe arbeiders. Champignons plukken is geen sinecure en tegelijk moeten kwaliteit, hygiëne en rendement hoog in het vaandel worden gedragen. De instructiefilm werd gemaakt in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen het relanceplan om de West-Vlaamse landbouwsector te ondersteunen ten gevolge van de coronacrisis.

26.11.20 - Winteractie: Bouwvooranalyse 10 + 1 gratis!

Vraag jouw bouwvooranalyse nu al aan. De bouwvooranalyse is immers ideaal als start voor een optimale bemesting en bekalking.

25.11.20 - Interessant nieuws vanop de tweede ESNI-conferentie

Op 27 oktober ging een virtuele editie door van de internationale ESNI-conferentie. We kregen een inzicht in de laatste ontwikkelingen op gebied van nutriëntenrecuperatie. Zo schetste Wim Debeuckelaere van de Europese Commissie de criteria om bepaalde herwonnen meststoffen afkomstig van dierlijke mest te gaan gebruiken als kunstmest. Benieuwd naar meer? Lees dan zeker verder!

25.11.20 - Prei plaatsspecifiek bemesten met precisietechnologie

Prei bemesten is niet evident. Door de trage startgroei en een lange teeltcyclus is het niet gemakkelijk om op het juiste moment op de juiste plaats voldoende stikstof beschikbaar te stellen, gecombineerd met een aanvaardbaar nitraatstikstofresidu tijdens de sperperiode. Hoewel er meestal uniform wordt bemest, zien we op percelen vaak een grote variatie in zowel de bodemtoestand als de gewasontwikkeling. Daarom willen we via het WikiLeeks-project telers bewuster maken van deze variatie binnen hun percelen en hen de meerwaarde tonen van een plaatsspecifiek bemestingsmanagement.

25.11.20 - Laat het potentieel van je aardbeiplantgoed bij ons opvolgen

Het rooiseizoen voor de trayplanten en wachtbedplanten staat voor de deur. Met een bloemknoponderzoek kan je al heel wat bijleren over het potentieel van je plantgoed. Wil je dit ook gekoppeld zien aan je opgroeiend plantgoed en daarbij het opbrengstpotentieel en spreiding weten? Neem dan zeker deel aan deze proef.

25.11.20 - Het gratis KRATOS-advies boort naar water!

Water is een van de belangrijkste grondstoffen op je landbouwbedrijf. Voldoende water van een goeie kwaliteit is dan ook een zorg. Binnen het gratis KRATOS-advies worden de mogelijke waterbronnen, met bijhorende kwaliteit en kostprijs, en de wettelijke verplichtingen voor de aanleg hiervan op maat van jouw bedrijf bekeken. Daarnaast wordt ook het afvalwaterbeheer onder de loep genomen, zowel op technisch als wetgevend vlak.

24.11.20 - Bloemkool industrie zomer 2020

Giewont (Seminis) combineerde andermaal een hoge productie met een uitstekende rooskwaliteit. De vroege rassen David (Syngenta) en Java (Syngenta) konden minder goed profiteren van de beregening. Daardoor waren ze iets minder productief, maar kwalitatief voldeden ze wel zeer goed. De nieuwkomer Wonder (Syngenta) kende een groeiduur vergelijkbaar met Giewont, noteerde een hoge productie en was kwalitatief zeer goed. CAU2944 (Sakata) viel tegen.  

19.11.20 - Videoles: het belang van kwalitatieve ruwvoeders

Elke melkveehouder heeft het al ondervonden: krachtvoeders zijn duur. Maar men vergeet vaak dat ruwvoeders de grootste kost vertegenwoordigen in het basisrantsoen. Dit is een goede reden om zoveel mogelijk uit je ruwvoeders te halen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Binnen het project PROTECOW besteedden we veel aandacht aan ruwvoederkwaliteit. Want met kwalitatieve ruwvoeders kan je goedkope melk produceren met hoge eiwit- en vetgehaltes. Hoe kom je tot een goede ruwvoederproductie? En wat is het belang van een goede graskuil in het melkveerantsoen? Antwoorden krijg je in deze videoles. We geven praktische richtlijnen bij het telen, bemesten, maaien, inkuilen en uitkuilen.  

18.11.20 - Opslag van stalmest op de akker, hoe zit dat juist?

De opslag van type 1 meststoffen (stalmest, champost en traagwerkende meststoffen) kan op de kopakker van het perceel gebeuren. Tussen 1 november en 15 januari moet je deze afdekken. Je doet dit met een semipermeabele doek. Dat is een doek die geen regen doorlaat maar wel zuurstof. Zo kan de mest verder verteren zonder dat nutriënten verloren gaan.   

 
18.11.20 - Gezien op PlattelandsTV: Inagro doet onderzoek naar nieuwe eiwitbronnen

Om tot een duurzame veeteelt te komen, zetten we volop in op onderzoek naar kwaliteitsvolle, lokale en duurzame eiwitbronnen in diervoeders. Soja raakt steeds meer ingeburgerd op Vlaamse akkers. Maar we kijken verder dan alleen soja. We onderzoeken ook andere alternatieven zoals de teelt van eendenkroos en insecten. Kijk mee naar de reportage van PlattelandsTV over nieuwe eiwitbronnen.

18.11.20 - Opportuniteiten voor online bestellen bij korte keten verkoop

De coronacrisis zette veel Vlamingen aan tot lokaal kopen. Ook heel wat korteketenproducenten merkten deze evolutie. Uit een bevraging van VLAM bleek dat 67% van de producenten een hogere omzet draaide dit voorjaar. Deze omzetstijging kwam er niet zomaar. Producenten leverden extra inspanningen via het opstarten van online verkoop of verkopen op bestelling. Overweeg je deze piste ook? Volg ons webinar voor advies op maat.

16.11.20 - Het gratis KRATOS-advies graaft in je bodem!

De bodem is de meest geschikte productiefactor. Een goed bodembeheer is dan ook de basis voor een goede opbrengst. Het belang van de zuurtegraad, het koolstofgehalte, de teeltrotatie, bodemverdichting, erosie, ... worden binnen het gratis Kratos-advies besproken op maat van het bedrijf.

16.11.20 - Bekijk de eerste proefveldresultaten van Nitroman

Binnen het Nitroman-project wordt gekeken of herwonnen meststoffen als vervanger kunnen dienen voor kunstmest. Dit gebeurt met de veranderende wetgeving van SafeManure die eraan komt in het achterhoofd. Kom meer te weten over de bemestingsresultaten van ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat en mineralenconcentraat in vergelijking met dierlijke meststoffen en kunstmest in deze webinar.

12.11.20 - Inagro wordt beloond voor duurzame inspanningen

Inagro ontving het SDG Pioneer-certificaat voor haar inspanningen om de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. Daarmee behoren we tot de 21 West-Vlaamse en 88 Belgische bedrijven die hierin slaagden en dat maakt ons ongelooflijk trots!

10.11.20 - Waar willen we in de nabije toekomst naartoe met eendenkroos en waterlinzen?

Op 30 oktober organiseerden Flanders Food, Inagro, UGent en Vives een online event rond eendenkroos en waterlinzen in Vlaanderen. Op dit event proefden 35 verschillende organisaties van de mogelijkheden die eendenkroos of waterlinzen hebben. Dit succes toont ons dat er voldoende interesse is om hier verder mee te werken. Maar wat willen we in de nabije toekomst verwezenlijken? We vertellen graag meer over onze plannen.