Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2307 items aan uw criteria.
05.12.19 - Wereldbodemdag, bekijk jouw bodem ook eens van dichtbij!

De Verenigde Naties riepen 5 december uit tot Wereldbodemdag. Dat is hét moment om je bodem eens van dichtbij te bekijken. Belangrijk, want de bodem is de voornaamste productiefactor voor de grondgebonden land- en tuinbouw. In een filmpje leggen we uit hoe je zelf je bodemkwaliteit kan beoordelen. Wist je trouwens ook dat je gratis advies kunt inwinnen over jouw bodem dankzij KRATOS. Lees meer in dit nieuwsbericht!

05.12.19 - Vegaplan 3.0 : waterkwaliteit vraagt de nodige aandacht

Sinds 4 december 2019 geldt versie 3.0 van de Vegaplan Standaard. In deze versie is er heel wat gewijzigd rond de opvolging van de kwaliteit van de gebruikte waterbronnen. Hieronder zetten we alles voor je op een rijtje.   

  
04.12.19 - Straks aanpassing aan de nitraatrichtlijn voor meststoffen uit dierlijke mest?

In 2018 startte het Joint Research Centre (JRC), in opdracht van de Europese Commissie, de studie SafeManure. Het doel van deze studie is de bepaling van mogelijke criteria om herwonnen stikstofmeststoffen, geheel of gedeeltelijk afkomstig uit dierlijke mest, toe te passen als kunstmeststof. De resultaten zijn sinds kort beschikbaar.  

 
04.12.19 - Internationale Mest als grondstof-conferentie ManuREsource: enkele indrukken

Als partner in het organiserend comité werkte Inagro maandenlang mee aan de voorbereiding van ManuREsource. Die conferentie staat in het teken van hergebruik van meststoffen (N, P, K) of nutriënten uit dierlijke mest. Recuperatietechnieken produceren nieuwe meststoffen uit die nutriënten om opnieuw op het land toe te passen. Lees hier de interessantste info van op onze conferentie na!  

 
04.12.19 - Waar vind ik informatie over perceelsranden?

Er bestaat heel wat informatie over perceelsranden waardoor het niet altijd evident is om door de bomen het bos te zien. Inagro spit het voor je uit. Sinds kort beschikken we over een vernieuwde fiche met een overzicht van de geldende regels. Daarnaast hebben we ook de informatie rond het beheer van perceelsranden gebundeld.

03.12.19 - Zesde trefdag van de VarkensAcademie. Ook jouw mening telt!

Op vrijdag 29 november vond de jaarlijkse trefdag van de VarkensAcademie plaats. Het was niet enkel een leerrijke dag, het was ook het ideale ontspanningsmoment voor veel varkenshouders. In het plenaire deel stond vooral het thema water centraal. In de namiddag hadden de deelnemers de keuze uit verschillende sessies waarin diverse thema’s aan bod kwamen.

02.12.19 - Slotevent rond grootschalige insectenkweek is een succes

220 geïnteresseerden woonden donderdag 28 november het slotevent Entomospeed bij. Het project beoogde vanaf dag één om de sector van de insectenkweek een boost te geven via nieuwe tools en gericht onderzoek. Inagro, Hogeschool VIVES, Thomas More, KU Leuven, HAS Hogeschool, NGN en Fontys Hogeschool gingen samen aan de slag om de efficiëntie, opschaling en automatisatie van insectenkweek in Vlaanderen en Nederland te ondersteunen. Er was ook veel persbelangstelling. Entomospeed kwam op tv, op de radio en in de krant!

27.11.19 - Restwater zuiveren op het bedrijf. Ook iets voor jou?

Iedereen die gewasbespuitingen uitvoert, moet het spuittoestel af en toe reinigen of spoelen. Daarbij blijft reinigingswater over dat heel wat resten gewasbeschermingsmiddelen bevat. Die komen best niet in de leefomgeving terecht. Weet je dat je de hoeveelheid restwater vaak op een eenvoudige manier kan verminderen? En weet je bovendien dat je het resterende restwater ook op een goedkope manier kan zuiveren?

27.11.19 - Kan ik (investerings)steun krijgen voor windmolens?

Enkele weken geleden kon je lezen dat we een windturbine willen plaatsen op onze site. Net als Inagro zijn er verschillende landbouwers die deze stap overwegen. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden voor (investerings)steun voor landbouwers.

26.11.19 - Een kleine steenuil onder de loep

Eén van onze kleinste uilen is de steenuil. Met een grootte van nauwelijks 22 cm is hij gemakkelijk over het hoofd te zien, hoewel hij één van de enige in z’n soort is die overdag jaagt op veldmuizen, insecten, slakken en wormen. De roep van het mannetje op het eind van het najaar, in de winter en in het vroege voorjaar is heel typerend. Met enkele eenvoudige tips en ingrepen kan je als landbouwer het verschil maken voor dit uiltje.

26.11.19 - Productie aardappelen 2019 2% boven meerjarig gemiddelde

Inagro en PCA enquêteren jaarlijks heel wat telers in verband met het aardappelareaal, de opbrengst en de voorraad in Vlaanderen. In Wallonië voeren FIWAP en Carah de enquête uit. Zo kunnen we de totale Belgische productie van consumptieaardappelen inschatten in november en de voorraad ramen in november, februari en april.  

25.11.19 - Inagro GMP+ BA11 gecertificeerd voor zware metalen

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Inagro het officiële GMP+-certificaat voor zware metalen heeft behaald. Met die erkenning kunnen we onze klanten die actief zijn in de feedsector nog beter ondersteunen. Vanaf 19 november bieden we GMP+-erkende analyses aan voor zware metalen.

21.11.19 - Met de Veldschool uit Dentergem van Veldwerk tot Werkveld

Kwalitatieve, gezonde voeding staat meer dan ooit centraal in onze leefwereld. Lekkere producten als groenten, fruit, zuivel en vlees tot bij de consument brengen, heeft heel wat voeten in de aarde. Naast grond(stoffen) is er een rijk palet aan beroepen en talenten voor nodig. Dat daar veel over te leren valt, begrepen Joblabo en Inagro maar al te goed. Samen bieden we het arrangement ‘Van Veldwerk tot Werkveld’ aan scholen aan. Tijdens de Week van de Smaak trokken acht klassen aan een voordelig tarief op pad. Op donderdag 21 november 2019 ging het vijfde leerjaar van de Veldschool uit Dentergem aan de slag op twee leerrijke locaties.

21.11.19 - Wat bracht het hennepseizoen van 2019?

Afgelopen zomer teelden we opnieuw industriële hennep op de velden van Inagro voor het project Growing a Green Future. Dit jaar zaaiden we ongeveer 2,7 hectare in met het vezelras Santhica 27 en het zaadras Finola. We wilden de hennep gebruiken voor textiel, maar dat was helaas niet mogelijk. Daarom wordt de hennep nu verwerkt tot veevoeder. We brengen graag verslag uit over de groei en de oogst!

21.11.19 - Monitoring aardbei: waarnemingen van het voorbije jaar

Sinds 2019 monitoren we plagen en nuttigen in zachtfruit tegen betaling bij geïnteresseerde telers. Daarbij controleren we aardbei en/of framboos op de aanwezigheid van plagen en nuttigen met het oog op een betere beheersing. Na elk bezoek volgt een korte, mondelinge evaluatie (ter plaatse of telefonisch), aangevuld met een digitaal rapport. In dit nieuwsbericht brengen we verslag uit van onze waarnemingen van het voorbije jaar in de opgevolgde percelen.

20.11.19 - Innovatieve aquacultuurprojecten gezocht

Aquacultuur verder ontwikkelen en verduurzamen is een prioriteit voor Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits. Ze trekt 1,7 miljoen euro uit voor innovatieve onderzoeksprojecten in de aquacultuur. Met deze oproep hoopt ze op initiatieven die tegemoetkomen aan de uitdagingen van vandaag. Duurzaamheid staat centraal. Daarnaast is het belangrijk om in te spelen op de behoefte aan voeding, water en energie.

20.11.19 - Ophaling en mogelijkheid nieuwe deelname project medisch afval

In de veehouderij voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen zelf uit. Denk bijvoorbeeld aan vaccinaties en nabehandelingen. Het afval van die handelingen is medisch afval. Je moet het dus op een oordeelkundige manier afvoeren. Individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder kost veel. En op vandaag bestaat er nog geen collectieve inzamelprocedure. Veehouders werken het afval dan ook vaak niet reglementair af en beschikken zelden over de nodige attesten. Daarom werd er begin dit jaar een proefproject opgestart in de regio Tielt. Het project moet uitwijzen of dergelijk medisch bedrijfsafval op een reglementaire en betaalbare manier afgevoerd kan worden.

20.11.19 - Zesde trefdag VarkensAcademie op 29 november

De jaarlijkse trefdag van de VarkensAcademie van Inagro is al aan zijn zesde editie toe. Wil je een boeiende dag beleven vol actuele thema’s uit de varkenshouderij en in gezelschap van jouw collega’s? Dan mag je deze afspraak ook dit jaar niet missen!

17.11.19 - Studiereis PAS-maatregelen: Ammoniakroute melkvee

In de toepassing van ammoniakemissiereducerende systemen in de rundveehouderij staat Nederland toch wel een pak verder dan Vlaanderen. Op 16 december steken we de grens over en bekijken we twee types emissiearme vloeren en een vernieuwend stalconcept bij onze Noorderburen. Tijdens de busreis is er tijd voor gesprekken met collega’s. Er wordt ook lunch voorzien.      

14.11.19 - Biologische bestrijders en risico’s voor nuttigen voortaan in Inagro’s gewasbeschermingsapp

Door de uitval van gewasbeschermingsmiddelen en de extralegale residu-eisen wordt er meer en meer gekeken naar alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen, zoals biologische bestrijders. Voortaan vind je die ook in Inagro’s gewasbeschermingsapp. Je vindt er ook in welke mate gewasbeschermingsmiddelen risico’s inhouden voor nuttigen. Momenteel zitten de commercieel beschikbare biologische bestrijders in aardbeien in de app. Gaandeweg breiden we de functionaliteit uit naar andere teelten.