Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2797 items aan uw criteria.
14.01.21 - Meelwormen toegelaten voor menselijke consumptie in EU

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft meelwormen als eerste insect goedgekeurd voor menselijk voedsel. Meelwormen zijn rijk aan proteïnen, vetten en vezels. Ze werden al gebruikt in dierenvoeding. Misschien vinden we ze binnenkort ook terug in koekjes, pasta of brood. Het meelwormenonderzoek bij Inagro is de laatste jaren erg gegroeid. Het kweekproces hebben we volledig onder de knie en we maakten videolessen en kweekhandleidingen om starters op weg te helpen. Ons huidig onderzoek spitst zich toe op toepassingen ervan. Zo diepen we de optimalisatie van de kweek verder uit. Benieuwd naar meer? Schrijf je dan in voor een virtuele rondleiding in onze insectenkweekcellen of abonneer je op het thema "insectenkweek" in je Inagro-lidmaatschap.

14.01.21 - Webinars voor telers met interesse in biologische landbouw

Biologische landbouw blijft in volle ontwikkeling. De markt evolueert gunstig en er dienen zich heel wat technische innovaties aan. Omschakelen naar biologische landbouw is voor een aantal bedrijven een toekomstgericht alternatief. Toch blijft de omschakeling naar biologische landbouw een grote stap in de bedrijfsvoering. De webinars ‘omschakelen naar biologische melkveehouderij’ en ‘omschakelen naar biologische akkerbouw-groenteteelt’ helpen geïnteresseerde landbouwers alvast op weg. Iedereen kan deelnemen.

13.01.21 - Winterprei bemesten

Vanaf 16 januari biedt het MAP de mogelijkheid om een kleine gift van 50 eenheden stikstof per hectare toe te dienen via kunstmest. Dat kan op groentepercelen waarop een gewas aanwezig is. Wat je kan toedienen en wanneer lees je in dit nieuwsbericht.

12.01.21 - Bijen in de bloemetjes

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Je kan kiezen voor een eenjarig mengsel of een meerjarig mengsel. Beide bestellen kan natuurlijk ook.

12.01.21 - Nieuwe editie van FERM! niet gevonden in je brievenbus? Bekijk het magazine online

Als alles goed ging, viel het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" onlangs bij jou in de bus. Dat magazine van de Provincie West-Vlaanderen, Inagro en VLM inspireert West-Vlaamse land- en tuinbouwers in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. In dit nieuwsbericht lichten we alvast een tipje van de sluier. Nam jij het tijdschrift al door? Dan horen we graag jouw mening. Deze publicatie kan je ook digitaal raadplegen.

11.01.21 - Gehakselde en ingekuilde spruitkoolstokken als alternatieve grondstof voor papier en kunststof

Spruitkoolstokken hebben het potentieel om ingezet te worden als grondstof voor papier of kunststoffen. Voorwaarde is wel dat de industrie die reststroom jaarrond kan gebruiken en er voldaan wordt aan de gevraagde kwaliteitseisen. Gehakselde spruitkoolstokken inkuilen kan daarvoor een oplossing zijn.

11.01.21 - Bemesten op maat van het gewas en met aandacht voor het milieu? Inagro helpt je op weg

Gewassen produceren met goede opbrengsten, een goede kwaliteit én de noodzakelijke zorg voor het milieu vraagt een beredeneerde aanpak. Meststoffen zijn in deze een belangrijke factor én vormen een kost op jouw landbouwbedrijf. Tegelijk is bemesten volgens de huidige (vaak veranderende) wetgeving niet eenvoudig. Via onze nieuwe adviesdienst “Bedrijfsadvies Bemesting” helpen we je om de voordelen van een beredeneerde bemesting te verzilveren, een win-winsituatie voor jou en het milieu. Heb je moeite om inzicht te krijgen in de wettelijke verplichtingen? Heb je nood aan wat extra uitleg bij jouw bodemanalyses? Of heb je vragen over jouw bemestingsgewoontes? Vraag “Bedrijfsadvies Bemesting” aan!  

07.01.21 - Laat je coachen via het project Optimaal Speenmanagement en streef mee naar gezonde biggen

Pas gespeende biggen maken een moeilijke periode door. Verschillende stressfactoren kunnen in die periode aanleiding geven tot gezondheidsproblemen en mindere prestaties. Doordat het preventieve gebruik van zinkoxide niet meer toegelaten is sinds 1 januari 2021, moet je als varkenshouder zoeken naar alternatieve maatregelen. Gesteund door het departement Landbouw en Visserij startte Inagro samen met verschillende partners het demoproject  “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus”. Via dat project kan je rekenen op begeleiding om de speenperiode vlotter door te komen en te streven naar een gezondere varkensstapel.

07.01.21 - Indienperiode provinciaal waterputtenreglement gemist? Ga zelf aan de slag!

Tussen 15 oktober en 15 december kon je je kandidaat stellen om een gecombineerde waterput aan te leggen in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen. Met dit project wil de provincie private partners ondersteunen bij de uitbreiding van hun persoonlijke watervoorraad en tevens investeren in extra buffercapaciteit tegen wateroverlast. Zo heeft de private partner een grotere watervoorraad, beschikbaar en bruikbaar in droge periodes. Daarnaast wordt de gemeenschap beschermd tegen overstromingsdreiging. Kwam jouw project niet in aanmerking of heb je je niet kandidaat gesteld, maar wil je graag je persoonlijke watervoorraad uitbreiden? Ga dan zelf aan de slag! Wat heb je daarvoor nodig en hoe ga je hiermee van start? Dat lees je hier!

06.01.21 - Enquête bodemontsmetting en BCO's
Enkele minuutjes, dat is alles wat we vragen. Door de enquëte in te vullen, geef je ons een beter zicht op het gebruik van bodemontsmettingsmethoden en BCO's in de teelt van bladgewassen en de forcerie van grondwitloof. De informatie zal ons helpen om ons onderzoek en onze voorlichting beter af te stemmen op de praktijk.


05.01.21 - Positieve technische en economische resultaten van PROTECOW-melkveehouders na vier jaar begeleiding

Achttien melkveehouders stapten vier jaar geleden in het PROTECOW-project. Ze hadden één doel: de rendabiliteit en voederefficiëntie van hun bedrijf verbeteren. Maar vooral ook... leren van elkaar! Onder begeleiding van melkvee-adviseurs vergeleken ze hun technische en economische cijfers. Alle melkveebedrijven zijn positief geëvolueerd, en de regionale verschillen werden steeds kleiner. De samenstelling van rantsoenen werd aangepast,  de ruwvoederefficiëntie steeg en het krachtvoedergebruik daalde. Ook de melkgehaltes stegen.

05.01.21 - Gratis en gemakkelijk toegankelijke informatie over herwonnen meststoffen en hun afkomst

De regelgeving en omstandigheden van biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatietechnologieën en -producten verandert. Daarom moeten landbouwers zich aanpassen. Tegelijk is het aanbod aan technologieën en meststoffen waaruit je kan kiezen zeer groot. Wil je als landbouwer weten hoe dergelijke technologieën en producten jouw bedrijf kunnen helpen? Neem dan zeker een kijkje op het online platform van Nutriman!

23.12.20 - Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel?

In MAP 6 worden percelen geklasseerd in vier gebiedstypes: groen, geel, oranje en rood. Vanaf 2021 is er een nieuwe kaart van kracht. In dit nieuwsbericht leggen we je uit hoe je kan vinden in welk gebiedstype jouw percelen liggen.

22.12.20 - Herbekijk het webinar met virtuele rondleiding op het melkveebedrijf Le Bailli

Op 15 december organiseerden we in het kader van project PROTECOW een webinar met virtueel bezoek aan melkveebedrijf Le Bailli. Na de rondleiding vertelden de partners welke vooruitgang de 18 PROTECOW-melkveehouders boekten na vier jaar begeleiding. Tot slot gaven ze een overzicht van werkinstrumenten die alle melkveehouders helpen bij een betere bedrijfsvoering. Heb je het gemist? Bekijk dan de video-opname. In dit bericht vind je ook een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

22.12.20 - Opnieuw mogelijkheid tot deelname inzameling medisch afval in juni 2021

Wegens succes wordt de inzameling van medisch afval (van vaccinaties, nabehandeling, ...) voor alle geïnteresseerde veehouders uit West-Vlaanderen in juni 2021 herhaald. Blijf je graag op de hoogte? Lees in dit artikel hoe dat kan.

22.12.20 - Vast of variabel doelareaal vanggewassen? Kijk best even na.

Vanaf 2021 is er een nieuwe gebiedsindeling van toepassing. Hierdoor valt meer areaal in gebiedstype 2 en 3. In de gebiedstypes 2 en 3 moet je een verplicht doelareaal vanggewassen inzaaien. Bedrijven die voor het eerst doelareaal vanggewas moeten inzaaien, kijken best even na of er een doelpercentage is gekend of als dit onbepaald is.

22.12.20 - Winteractie: Bouwvooranalyse 10 + 1 gratis!

Vraag jouw bouwvooranalyse nu al aan. De bouwvooranalyse is immers ideaal als start voor een optimale bemesting en bekalking.

21.12.20 - Hubs demonstreren IPM-strategieën in nieuw project IPMWORKS

Het project IPMWORKS wil bijdragen aan een effectieve reductie van pesticidengebruik en -afhankelijkheid. Dit willen we doen door uitwisseling van ervaringen en kennis door pioniers en tussen telers onderling. Het doel van het project is om een Europees netwerk op te bouwen van telers die in netwerken of hubs geïntegreerde gewasbescherming kunnen demonstreren en promoten. Inagro zal binnen dit project twee nieuwe hubs opstarten, namelijk eentje rond groenten in open lucht en eentje rond zachtfruit.

21.12.20 - Wil jij lid worden van 100% West-Vlaams? Dien nu je aanvraag in.

Op 22 februari, 14 juni en 25 oktober 2021 organiseert de Raad van Bestuur van de vzw West-Vlaamse hoeveproducenten samen met Inagro een erkenningscommissie waarin aanvragen tot lidmaatschap 100% West-Vlaams besproken worden. Op tijd een aanvraag tot lidmaatschap indienen is de boodschap.

21.12.20 - Waterlinzen als hapje op kerst en nieuw?

Wie op 18 november naar 'Nieuwe Feiten' op Radio 1 heeft geluisterd, hoorde dat waterlinzen misschien wel de eiwitbron van de toekomst zijn. Maar wat is dit, en zullen we dit echt kunnen eten?