Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2716 items aan uw criteria.
28.10.20 - Nitraatresidu 2020

Nu de staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling halfweg is, brengen we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken. We zien de klassieke jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen tevoorschijn komen. Het gemiddelde nitraatresidu is wel beter dan vorig jaar. Op vandaag bedraagt het gemiddelde nitraatresidu 97 kg nitraat-N/ha ten opzichte van 107 kg nitraat-N / ha in dezelfde periode in 2019.
 

 
27.10.20 - Het was de droom van Bart Syryn om op kleinschalige en zelfvoorzienende manier te werken

Met slechts 25 zeugen – die uitbaters Bart en Joke allemaal bij naam kennen – is De Heerlijkheid in Vladslo een heel kleinschalig landbouwbedrijf, maar dat is een bewuste keuze. “Alle dieren verwerken we zelf in onze hoeveslagerij”, zegt Bart. Behalve kleinschaligheid zijn ook duurzaamheid, dierenwelzijn en korte keten stokpaardjes voor de jonge uitbaters van De Heerlijkheid.

27.10.20 - Waarom we greppeltjes best vermijden

Greppeltjes trekken is voor veel landbouwers een gewoonte. Maar als je greppeltjes maakt om water van percelen te laten afstromen, dan kunnen er ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Probeer die techniek daarom te vermijden.

22.10.20 - Graslandupdate Week 43

In het najaar informeren we je wekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.

22.10.20 - Eén zwaluw maakt de lente niet, maar kondigt wel de winter aan

De laatste boerenzwaluwen zijn ondertussen weer vertrokken naar het zuiden. Maar waar vliegen ze nu precies naartoe? En waarom ondernemen ze zo’n zware tocht? We delen enkele leuke wist-je-datjes over deze trekvogel om te vertellen bij het haardvuur …  

22.10.20 - Netwerk 100% West-Vlaams blijft groeien. Ook interesse om lid te worden?

'100% West Vlaams' blijft uitbreiden. Dit jaar mochten we al 7 nieuwe hoeveproducenten verwelkomen in het netwerk. Dat brengt de teller vandaag op 162 aangesloten hoeves. Naast het gebruik van het label '100% West-Vlaams' kunnen alle 162 leden ook genieten van de vele voordelen van het netwerk.

21.10.20 - 'Eendenkroos en waterlinzen in Vlaanderen' wordt een digitaal event.

Gezien de strenger geworden coronamaatregelen wordt de workshop rond eendenkroos, die doorgaat op vrijdag 30 oktober, nu digitaal georganiseerd. Op die manier is het nog makkelijker om aan te sluiten! Kan je niet aanwezig zijn, maar wil jij je mening over eendenkroos delen? Klik dan zeker door en maak kans op een pakket Heuvellandwijn.

21.10.20 - Digitale bijeenkomst voor pocketboeren

De Operationele Groep Pocketboer 2 ging als opvolging van de eerste Operationele Groep Pocketboer van start op 1 juli 2019. Met dit project willen we samen met de andere partners de uitbaters van een pocketvergistingsinstallatie zo goed mogelijk ondersteunen in de uitbating van hun installatie. Het project loopt nu dus reeds een dik jaar. Volgende week komen we opnieuw samen met de pocketboeren, zij het deze keer digitaal.

21.10.20 - Kom meer te weten over herwonnen meststoffen in ons lerend netwerk

De financiële winst bij gewasproductie vergroten? Ja, graag! Dat kan uiteraard door de gewasopbrengst te verhogen of door een hogere financiële waardering van deze producten. Maar het kan ook door de kostenbasis te verlagen door het gebruik van herwonnen meststoffen. Kom te weten wat herwonnen meststoffen precies zijn en waarom je deze zou gebruiken!

15.10.20 - Graslandupdate Week 42: Maaien of niet maaien?

In het najaar informeren we je wekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.  

15.10.20 - Een private watervoorraad aanleggen in samenwerking met de provincie? Nieuwe intekenperiode gaat van start!

Vanaf vandaag gaat een nieuwe oproepperiode van start voor het waterputtenreglement van de provincie West-Vlaanderen. Heb je interesse om met ondersteuning van de provincie te investeren in extra wateropslag op jouw bedrijf? Grijp dan je kans en stel je kandidaat tussen 15/10 en 15/12. Hoe zit het project in elkaar, wat zijn de voorwaarden, hoe kan je jezelf kandidaat stellen … ? Dat lees je hieronder.

15.10.20 - Robuuste aardappelen: sterk in het veld en lekker op je bord!
Het voorbije seizoen kwam het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de rassenproef robuuste aardappelen filmen op het proefbedrijf biologische productie van Inagro. Robuuste aardappelrassen zijn rassen die goed bestand zijn tegen ziekten en plagen. Lieven Delanote geeft tekt en uitleg in een informatief filmpje.
15.10.20 - Is mijn nitraatresidu nu laag genoeg?

De restnitraatcampagne is ondertussen van start gegaan. Maar wat is nu juist de drempelwaarde waaraan je moet voldoen? Een perceelsevaluatie of een bedrijfsevaluatie, wat is het verschil? Je ontdekt het in dit nieuwsbericht.

15.10.20 - Vanggewassen ingeven op het e-loket!

Voor de percelen gelegen in gebiedstype 1, 2 en 3 zijn er binnen MAP 6 verplichtingen voor de inzaai van een vanggewas. Naast de inzaai op (een deel van) het perceel moet je de ingezaaide percelen ook registeren op het e-loket. Daarvoor heb je nog tijd tot 31 oktober!

14.10.20 - 10 melkveehouders gezocht voor deelname aan project KalFit

Het demonstratieproject KalFit is specifiek gericht op kalveropfok en wil de kalvergezondheid optimaliseren door een systematische aanpak van het kalvermanagement en een correct gebruik van hulpmiddelen. Dit project wordt uitgevoerd door Inagro in samenwerking met ILVO, Hooibeekhoeve en DGZ met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie.

14.10.20 - Hoe denk jij over precisielandbouw in de preiteelt? Doe mee aan een online discussiegroep.

Voor het tweede jaar op rij volgt Inagro preipercelen op met behulp van dronebeelden. Voor meer onderzoek op maat, luisteren we graag naar de vragen en ideeën van preitelers. Daarom organiseren we op 20 oktober een online overleg met preitelers uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

14.10.20 - Wanneer komt de kraanman de waterloop rijten? Check de Watertalk tool!

In het verleden kregen we vaak de vraag van landbouwers of ze konden weten wanneer de kraanman langskwam om de waterloop te rijten. Binnen het project Watertalk werd er een online tool ontwikkeld om op deze vraag een antwoord te bieden.

14.10.20 - Diverse thema's, innovaties en demonstraties met focus op groenteteelt tijdens tweede editie 'Inagro te velde!'

Na een eerste editie vorig jaar, organiseerde Inagro dit jaar opnieuw een demonamiddag 'Inagro te velde!'. Het aangepaste programma spitste zich toe op groenteteelten en op de verschillende demonstratie-eilanden gaven experts concrete en praktische tips voor bodem, bemesting en gewasbescherming. Zo’n 100 land- en tuinbouwers trotseerden de regen en kwamen letterlijk een kijkje nemen 'te velde'. Ook tijdens deze coronacrisis is het belangrijk om te blijven inzetten op kennisdeling en adviesverlening.

14.10.20 - B2B-Smaakmarkt gaat digitaal

Op 21 september lanceerde Inagro samen met VIVES, EROV en POM West-Vlaanderen de digitale B2B-Smaakmarkt binnen het project REFRAME. Omwille van de coronacrisis kon de tweede editie van de smaakmarkt niet fysiek doorgaan. Via de digitale smaakmarkt kunnen de deelnemende hoeve- en streekproducenten alsnog contacten leggen met geschikte afnemers binnen de horeca of de retail.

13.10.20 - Terugblik op de groeicurve aardappelen seizoen 2020

We blikken terug op de evolutie van de opbrengst en kwaliteit tijdens het voorbije groeiseizoen. We volgden de rassen Amora, Sinora, Fontane, Challenger, Bintje en Innovator op heel wat praktijkpercelen.