Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2527 items aan uw criteria.
28.05.20 - Graslandupdate Week 22

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week werd er een dagelijkse grasgroei van 88,5 kg DS/ha gemeten op de opgevolgde percelen. Ontdek er alles over in deze update.  

 
28.05.20 - Videoles: zwarte soldatenvliegen kweken

In de laatste videoles focussen we op het praktijkgedeelte van de zwarte soldatenvliegenkweek. We leggen stap voor stap uit welke toestellen je nodig hebt en wat het verschil is tussen produceren en reproduceren. Tot slot overlopen we de levenscyclus van het insect, waarbij we telkens uitleggen welke handelingen je op welk moment moet uitvoeren. De uitleg vind je ook in onze kweekhandleiding ‘zwarte soldatenvliegen kweken’.

28.05.20 - Varkenshouders in de Westhoek: geniet nog van de laatste maanden gratis begeleiding!

Het Leader project ‘Tope WROETEN in de westhoek’ startte op 1 januari 2018. Dit driejarig project zorgt er voor dat alle varkenshouders in de Westhoek beroep kunnen doen op Inagro en Vives om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Daar werd al veelvuldig gebruik van gemaakt. Heb je nog interesse, grijp dan nu je kans!

28.05.20 - Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten

De Week van de Korte Keten wordt dit jaar de Zomer van de Korte Keten door de coronacrisis. Een hele zomer lang plaatsen we spotlights op het lekkere en fijne aanbod van onze West-Vlaamse korteketenproducenten.  Elke producent, vereniging en elk gemeentebestuur kan een actie of evenement organiseren en in de kijker zetten op www.zomervandekorteketen.be. Samen bieden we consumenten en toeristen een belevingsvolle zomer dichtbij. Neem jij ook deel?

28.05.20 - Soszomerkamp.be: help jeugdbewegingen uit de nood

Help jij kinderen en jongeren uit de nood? Door de coronamaatregelen moeten veel jeugdbewegingen op zoek naar een nieuwe kamplocatie in België. Heb je plaats om tenten op de slaan? Registreer je op soszomerkamp.be

27.05.20 - Kikkererwten en kidneybonen op de proefvelden van Inagro

Inagro heeft sinds enkele jaren een innovatieve tuin waarin we nieuwe of ‘vergeten’ gewassen telen, zodat landbouwers en bezoekers er kennis kunnen mee maken. Eén van de gewasgroepen waar we op focussen, zijn de eiwitgewassen. In 2018 en 2019 zaaiden we reeds kikkererwten en nierbonen. Dit jaar verhuisden beide gewassen naar de proefvelden van Inagro, zodat we er op grotere schaal kennis met kunnen maken.

27.05.20 - Inagro gaat mee op zoek naar bruikbaar irrigatiewater tijdens droogte

De huidige droogte toont alweer aan dat de klimaatverandering zich verder laat voelen. Dat heeft wederom een grote impact op de land- en tuinbouwsector. Water is een kostbaar goed voor de land- en tuinbouwer. Tijdens deze droge periode gaat Inagro verder op zoek om water beschikbaar te stellen van de primaire sector. Zo willen we de West-Vlaamse land- en tuinbouwers ondersteunen tijdens deze (en volgende) droogtecrisis(sen).

27.05.20 - Maai de rand nu je er nog bij kunt

De veldwerkzaamheden draaien op volle toeren. Maar vergeet ook niet om de 1-meter teeltvrije zone even onder handen te nemen. Zolang de teelten niet te hoog staan, kan je er nog makkelijk bij. Soms laat de teelt het toe om de werken tijdens het teeltseizoen uit te voeren, maar een gewaarschuwd man...

27.05.20 - Tot 77% nitraatreductie dankzij bioreactor in Staden

Het LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden' heeft tot doel een techniek te ontwikkelen die een groep landbouwers kan inzetten om de nitraatwaarden in drainagewater te verlagen. De eerste resultaten van de bioreactor in Staden zijn er, en ze zijn veelbelovend!

26.05.20 - Dronepiloten komen samen voor afspraken rond kwaliteitsvolle dronebeelden

Inagro volgt ook dit teeltseizoen verschillende vollegrondsgroenten en aardappelen op met precisielandbouwtechnieken. Om een vlotte start van het nieuwe droneseizoen te verzekeren, kwamen onze piloten samen om de sensorinstellingen en vluchtroutine te optimaliseren. De ervaring en de expertise van de piloten inzake landbouwtoepassingen zijn daarbij cruciaal. Goede afspraken zorgen voor consistente data van hoge kwaliteit. Om het jullie - landbouwers- makkelijker te maken, delen we binnenkort een gids over precisielandbouwtechnieken met informatie over hoe je de data het best verzamelt en inzichten van een dronebeeld leest en evalueert.

26.05.20 - Hoe aardappelen telen in MAP VI? Nieuw demoproject zoekt het uit

Met het van kracht gaan van MAP VI worden veel telers geconfronteerd met een dalende bemestingsruimte en de verplichting om een toenemend areaal vanggewassen in te zaaien. Voor de aardappelteelt vormen deze beide aspecten een grote uitdaging. In het demoproject “Aardappelen telen binnen de restricties van MAP VI” gaan de Bodemkundige Dienst van België, Inagro en het Proefcentrum voor de Aardappelteelt de komende twee jaar dieper in op deze uitdagingen en zullen ze nagaan welke strategieën je als landbouwer kan toepassen om binnen de voorwaarden van MAP VI een optimale opbrengst te realiseren.

25.05.20 - Captatieverbod uitgebreid naar volledige IJzerbekken - update 25/05

Omwille van de aanhoudende droogte besliste de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé op 21 mei 2020 om een captatieverbod op te leggen in de ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen in onze provincie en in het Blankaartbekken. Door het uitblijven van neerslag daalde het peil in de IJzer verder. Daarom besliste de gouverneur om het captatieverbod van donderdag 21 mei uit te breiden naar alle onbevaarbare waterlopen in het volledige IJzerbekken. Dat captatieverbod gaat in vanaf maandag 25 mei 2020. Lees meer in dit nieuwsbericht.

20.05.20 - Eigen geteelde soja verwerken in biggenvoeders

In het Leader-project “Tope Wroeten in de Westhoek” teelde een varkenshouder zijn eigen soja. De soja werd getoast om in te mengen in de biggenvoeders. Om de rendabiliteit na te gaan, zetten we een voederproef op. De resultaten vind je terug in dit nieuwsbericht.

20.05.20 - Agrotopia update - mei 2020

In 2017 werd de Agrotopia-leerstoel opgericht aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent, met steun van REO Veiling en Inagro. Zo brachten we een inspirerend kader tot stand om de ontwikkeling van innovatieve concepten in glastuinbouwtechnologie en verticale stadstuinbouw te stimuleren en te realiseren. In deze Agrotopia-update belichten we enkele resultaten.

20.05.20 - Graslandupdate week 21: Ondanks droger weer groeit het gras toch nog door

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Op enkele percelen treedt er korstvorming op van de uitgereden dierlijke mest. Dat is nefast voor de kwaliteit als het in de kuil terechtkomt. Ontdek er alles over in deze update.

20.05.20 - Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte?

Verspreid over Vlaanderen beheert Aquafin heel wat installaties waarin huishoudelijk afvalwater gezuiverd wordt. Voor een aantal bedrijven kan dat gezuiverd afvalwater een oplossing bieden in tijden van droogte. Aquafin beschikt over een grondstoffenverklaring waarin opgenomen is dat het gezuiverde afvalwater ingezet kan worden als irrigatiewater.

20.05.20 - Videoles: meelwormen kweken in de praktijk

De afgelopen weken namen we je via video's mee in de kweek van insecten. In de laatste twee videolessen focussen we op het praktijkgedeelte van insectenkweek. Deze week komen de meelwormen aan bod. We leggen stap voor stap uit welke toestellen je nodig hebt en wat het verschil is tussen produceren en reproduceren. Tot slot overlopen we de levenscyclus van het insect, waarbij we telkens uitleggen welke handelingen je op welk moment moet uitvoeren. De uitleg vind je ook in onze kweekhandleiding ‘meelwormen kweken’.

20.05.20 - Evenementen in tijden van corona - update

Op federaal niveau wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus regelmatig geëvalueerd. Ook wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Voor de organisatie van onze evenementen moeten we de geldende richtlijnen naleven. Ook als evenementen terug zouden mogen doorgaan, zullen we voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. Daarom namen we nu al een aantal beslissingen voor evenementen in het najaar.    

  
20.05.20 - Aardappeloverschotten: wat nu?

De afzet van aardappelen is momenteel beneden alle peil door de coronacrisis. Alternatieve kanalen zijn dus welkom. Er loopt een online voorraadinventarisatie om de situatie zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Bekijk onderaan dit nieuwsbericht zeker ook of je in aanmerking komt voor eventuele steunmaatregelen!

20.05.20 - Prei bemesten? Lees onze tips!

Prei bemesten is niet evident. Voor voldoende opbrengst en een goede kwaliteit is er stikstof nodig. Maar de trage startgroei en de lange teeltduur - tot laat in het jaar - maken het niet makkelijk om op het juiste moment en op de juiste plaats voldoende stikstof ter beschikking te stellen.