Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2573 items aan uw criteria.
02.07.20 - Graslandupdate Week 27

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Dankzij de gunstige groeiomstandigheden zit de grasgroei deze week in dezelfde lijn als vorige week: 123,6 kg DS per dag. Ontdek er alles over in deze update.

02.07.20 - Herbekijk ons digitaal proefveldbezoek akkerbouw

Door de coronacrisis konden onze proefveldbezoeken in Zwevegem, Koksijde, Houtave en Zuienkerke dit jaar niet fysiek plaatsvinden. Via de digitale weg kon je vorige week toch een blik werpen op onze proefvelden en de nodige actualiteiten oppikken. Ons eerste digitale proefveldbezoek kan je vanaf nu herbekijken.

02.07.20 - Prangende vragen over veldbonen beantwoord

Op het proefplatform Ten Bogaerde in Koksijde ligt een proef met veldbonen aan. Zo willen we antwoorden bieden op een aantal praktische problemen omtrent deze teelt. In dit nieuwsbericht bespreken we een veelvoorkomende vragen.

01.07.20 - Doe mee aan proefproject inzameling medisch afval in de Westhoek

In de veeteeltsector voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen zelf uit. Denk bijvoorbeeld aan vaccinaties en nabehandelingen. Het afval van die handelingen is medisch afval. Je moet het dus op een oordeelkundige manier afvoeren. Individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder is duur, waardoor de afvalstroom vaak niet reglementair afgevoerd wordt. De veehouder beschikt dan ook niet over de nodige attesten, wat voor problemen kan zorgen. POM West-Vlaanderen, Boerenbond, ABS en Inagro willen dat graag voorkomen en startten daarom vorig jaar een proefproject op in de regio Tielt. Dat project breiden we nu uit naar de regio Westhoek.

01.07.20 - Nieuw subsidiereglement voor coöperaties in land- en tuinbouw

Via samenwerking in coöperaties kunnen landbouwers zich wapenen tegen heel wat risicofactoren die eigen zijn aan de sector. Recent lanceerde de Provincie West-Vlaanderen een vernieuwd subsidiereglement voor coöperaties in de land- en tuinbouw. Op donderdag 9 juli zet ze het reglement in de kijker tijdens een gratis webinar voor landbouwers, bestaande en nieuwe coöperaties en andere geïnteresseerden. Op basis van het nieuwe reglement organiseert de Provincie West-Vlaanderen meteen een call voor projecten die landbouwers door de coronacrisis helpen. Mogelijke projecten genieten een subsidiebedrag tot 25.000 euro.

01.07.20 - Bijkomende voorwaarden bij het toepassen van derogatie

Derogatie laat toe om voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe te passen, zonder de werkzame norm uit stikstof te verhogen. Derogatie is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Door een recente aanpassing aan de regelgeving zijn er twee extra derogatievoorwaarden bovenop de bestaande derogatievoorwaarden. De bijkomende voorwaarden gaan in op 4 juli 2020. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.

30.06.20 - Maak actief deel uit van de omschakeling van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie!

Het nieuwe nutriëntenplatform NUTRICYCLE VLAANDEREN, onder de operationele leiding van UGent en met de financiële steun van de Vlaamse overheid, wil de transitie maken van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie uit (biomassa)(rest)stromen. Om dat te verwezenlijken worden er vier werkgroepen opgericht die elk focussen op een specifiek aspect van het transitieverhaal. Door deel te nemen aan deze werkgroepen kan je actief bijdragen tot de inhoudelijke discussies en de nutriëntenomslag concreet vormgeven.

30.06.20 - Gratis uitleenmateriaal voor jouw publieksactiviteit

Zoek je animatie of eenvoudige informatie over land- en tuinbouw voor een publieksevent? Snuister even in het gratis landbouweducatief uitleenmateriaal van Inagro. Het depot met kunstmelkkoeien, voeldozen en educatieve zeildoeken is recent uitgebreid. Reserveer en ontleen gratis materialen voor jouw event of opendeurdag. Dit aanbod is toegankelijk voor landbouwers met of zonder ervaring in landbouwverbreding en voor verenigingen!

30.06.20 - Kampterrein ter beschikking van jeugdbeweging? Vraag je onkostenondersteuning aan!

"Een hart voor de jeugdbeweging in nood, dat dient beloond." Land- en tuinbouwers reageerden enthousiast op de oproep om jeugdverenigingen uit de "coronanood" te helpen door een tijdelijk of pop-upkampterrein beschikbaar te stellen. Dat is de Provinciale Landbouwkamer West-Vlaanderen niet ontgaan! Stel jij als land- of tuinbouwer of sierteler ad hoc jouw terrein ter beschikking? Dan kan je nu een forfaitaire onkostenondersteuning van 100 euro aanvragen bij de Provinciale Landbouwkamer. Lees meer in dit nieuwsbericht!

29.06.20 - Ook blauwalg geeft aanleiding tot captatiebeperkingen

Door de aanhoudende droogte in combinatie met de warme temperaturen worden de eerste gevallen van blauwalg gesignaleerd. Dat is onder andere het geval in het kanaal Roeselare-Leie in Izegem, waardoor de burgemeester er een captatiebeperking oplegde.

25.06.20 - Graslandupdate Week 26

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Sinds de neerslag van vorige week zijn heel wat percelen gemaaid. Op de gemonitorde percelen hebben we een grasgroei van 127,5 kg DS per dag genoteerd. Ontdek er alles over in deze update.  

 
25.06.20 - Hoge koolvliegdruk en droogte, de gevreesde combinatie

De druk van de koolvlieg was dit voorjaar opnieuw zeer hoog in West-Vlaanderen. Van april tot juni legt de koolvlieg eitjes af aan koolplanten. Om de maden te bestrijden, zijn nog enkele middelen erkend die je toepast vóór of bij het planten. Komt de werkingsduur van deze middelen te kort onder hoge druk van koolvlieg en weinig groeizame omstandigheden? Dat is de hamvraag.

25.06.20 - Tips voor een hete zomer…

De zomer is volop begonnen en de eerste warme dagen zijn een feit. Helaas kunnen varkens deze hitte moeilijk verdragen. Dat kan aanleiding geven tot grote verliezen bij zowel zeugen als vleesvarkens. Met een aantal tips helpen we je op weg om dat te vermijden.

25.06.20 - Verdrinken door een hittegolf?! Zo help je de dieren op en rond je erf

Extreem warme dagen zorgen niet alleen voor een gebrek aan water voor de gewassen. Ook de dieren op en rond het erf hebben een grote "honger" naar water. Om hun dorst te lessen, bezoeken steen- of kerkuilen wel eens een veedrinkbak. Maar ze durven er af en toe in te sukkelen. Door de steile wanden geraken ze er niet meer uit. Een dode uil vinden in een drinkbak is een trieste zaak. Met één van deze twee eenvoudige tips kan je dat voorkomen.

25.06.20 - Digitaal proefveldbezoek biologische teelt van vlinderbloemigen

Op het proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro liggen dit jaar verschillende proeven aan met vlinderbloemigen in het kader van het Interreg-project Symbiose. In een informatieve video leidt onderzoeker Jasper Vanbesien je op digitale wijze langs de verschillende proeven. Hij licht daarbij de doelstellingen, het teeltverloop en de huidige stand van de proeven toe.  

 
25.06.20 - Prei plaatsspecifiek bemesten met precisietechnologie

Langzaam maar zeker doen precisietechnieken hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Op vandaag worden de meeste percelen echter wel nog op een uniforme manier bemest. Toch stellen we op deze percelen vaak een aanzienlijke variatie vast in zowel de bodemtoestand als de gewasontwikkeling. Daarom willen we via het WikiLeeks-project telers bewuster maken van deze variatie binnen hun percelen en hen de meerwaarde tonen van een plaatsspecifiek bemestingsmanagement.

24.06.20 - Tests met prototypes voor de hydroteelt van dicht gezaaide gewassen

Howest maakte verschillende prototypes die ons moeten helpen om een innovatief hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen te ontwikkelen. Momenteel testen we die prototypes volop met veldsla, spinazie en rucola. Via de tests verzamelen we zoveel mogelijk info over de teelten en teeltsystemen. 

 
24.06.20 - Wijzigingen captatieverbod in West-Vlaanderen – update 24 juni 2020

Op 18 juni berichtten we dat de waterpeilen in de meeste kwetsbare waterlopen toegenomen waren dankzij de regen. Ook de IJzer stond op een zeer hoog peil, waardoor de buffermogelijkheden er beperkt waren. Omdat het zonde zou zijn om dat water te moeten afvoeren naar zee, besliste gouverneur Carl Decaluwé om het captatieverbod grotendeels op te heffen en land- en tuinbouwers (tijdelijk) toe te laten hun eigen strategische watervoorraden aan te vullen. Op 23 juni besliste ook het bestuur van de Westkustpolder om de beperkingen op te heffen. Wat er wel opnieuw kan en waar er nog beperkingen gelden, lees je in dit nieuwsbericht.

23.06.20 - Webinar leert ons bij over herwonnen meststoffen

Ben je op zoek naar meststoffen om kunstmest te vervangen, maar ben je nog onvoldoende op de hoogte van de voordelen ervan? Via onze webinar leer je de producteigenschappen en de landbouwkundige waarde van herwonnen meststoffen kennen.    

 
23.06.20 - Opvolging praktijkpercelen aardappelen

Inagro en PCA hebben intussen een lange traditie in de opvolging van praktijkpercelen aardappelen tijdens het groeiseizoen. Het gaat om zowel (half)vroege rassen als late frietrassen. We kiezen altijd voor de variëteiten met het grootste areaal in Vlaanderen.