Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2437 items aan uw criteria.
26.03.20 - Bemesting in wintertarwe: onze vaststellingen en adviezen

Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode moest de eerste stikstofbemesting op wintergranen worden uitgesteld. De gunstigere weersomstandigheden van het moment laten toe om de velden onder betere omstandigheden te berijden voor de eerste N-gift bij wintergranen. 

 
26.03.20 - Graslandupdate week 13

In dit nieuwsbericht brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van de grasmetingen.

26.03.20 - Correct werken in coronatijden? We helpen elkaar met creatieve ideeën

Omdat voedsel een basisbehoefte is, mogen land- en tuinbouwbedrijven blijven werken in coronatijden. Maar we moeten de maatregelen van de federale overheid wel strikt naleven, zoals “social distancing”. Ook wij bij Inagro zoeken creatieve oplossingen voor die afstandsregels. Zo monteerde onze technisch medewerker infrastructuur Jean alvast de nodige scheidingswanden op onze aardappelplantmachine en de kolenplantmachine. Bekijk ons creatief idee in het filmpje in dit nieuwsbericht. Of deel jouw idee met ons, zodat we sectorgenoten kunnen inspireren.

26.03.20 - Inagro blijft jou ondersteunen tijdens coronacrisis

Op federaal niveau wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. Ook wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Het welzijn van onze medewerkers en onze klanten is in deze tijden een topprioriteit. Tegelijk is voldoende voedsel één van de basisbehoeften. Daarom blijven we jou ondersteunen, ook tijdens de coronacrisis. In dit nieuwsbericht lees je hoe wij ons verder organiseren.

26.03.20 - Versoepeling voor gebruik van dierlijke mest op komst?

Het project SafeManure bekijkt de mogelijkheden om producten afgeleid van dierlijke mest te kunnen inzetten ter vervanging van kunstmest. In dit nieuwsbericht maken we kennis met enkele van die producten die momenteel ook getest worden in een driejarige veldproef. Benieuwd? Lees dan zeker verder!

26.03.20 - Agroforestry: iets voor jou?

Onderzoek en beleid zijn het eens: agroforestry is een veelbelovende en klimaatbestendige landbouwvorm. Het biedt een antwoord op heel wat complexe uitdagingen waar de landbouwsector sinds een aantal jaren mee kampt. De landbouwer in zijn omgeving haalt voordeel uit een goed doordachte agroforestry-aanpak. Ook dit jaar staat het Consortium Agroforestry Vlaanderen, met Inagro als partner, voor je klaar met de nodige kennis en praktische tips.

25.03.20 - Resultaten rassenproef koolrabi industrie 2019

Het aanbod van koolrabirassen voor de verwerkende industrie is vrij beperkt. In deze proef plantten we zes rassen om ze met elkaar te vergelijken. De gemiddelde opbrengst (165 ton/ha) was hoog. RZ32-798 (Rijk Zwaan), Kodiac (Bejo) en Terek (Rijk Zwaan) gaven de hoogste opbrengst, maar RZ32-798 en Kodiac bleken wel minder vlot machinaal te oogsten. Er werd bij geen enkel ras voosheid vastgesteld, ook niet bij Eder (Rijk Zwaan).

23.03.20 - Ritnaalden terug actief: check je perceel met lokvallen

Ritnaalden verplaatsen zich vanaf nu vanuit diepere grondlagen terug naar de bovenste 15 cm in de bodem. Gedurende de winter kunnen ze tot 60 cm diep in de grond zitten. Eens in de bovenlaag kunnen ze opnieuw gezaaide en geplante gewassen aantasten. Omdat je als teler enkel preventief kan ingrijpen, kan monitoring interessant zijn om de juiste keuzes te maken.

23.03.20 - Machine voor automatische plaatsing en wegname antiworteldoek

Gedurende twee jaar vormden een aantal kleinfruittelers een operationele groep. Ze werkten samen met Inagro, Agreon en Innovatiesteunpunt aan de automatisatie van een antiworteldoek als onkruidbeheersing bij kleinfruit en groenten. Constructeur Agrocro Machinery liet DETO een machine bouwen die antiworteldoek kan uitrollen. DETO ontwikkelde ook een pennenschieter om het doek tegen de stam van kleinfruit vast te schieten én apparatuur om het doek na de oogst terug weg te nemen.

23.03.20 - Praktijkervaringen bladmeststoffen in de aardappelteelt

In 2019 legden we op tien locaties proeven aan met diverse bladmeststoffen. Dat deden we in samenwerking met landbouwers, en dus in de gewone praktijk. De landbouwers voerden werkzaamheden als bemesting en ziektebestrijding uit zoals gewoonlijk. Om de voordelen van bladmeststoffen in hun teelt te evalueren, werden ze gevraagd om tijdens de toediening van bladvoeding één strook niet te behandelen door de sproeidoppen tijdelijk te sluiten.

20.03.20 - Onkruidbestrijding in aardappelen

Zodra de bodemomstandigheden het toelaten, worden de vroege aardappelen geplant. Voor een goede onkruidbestrijding voer je best voor opkomst een toepassing uit als basisbehandeling. Investeer in een goede vooropkomst, want de correcties na opkomst kosten geld en zijn nooit zonder gevaar voor het gewas. In de praktijk zal je wel een compromis moeten zoeken tussen voldoende bezakte ruggen enerzijds en gunstige weersomstandigheden anderzijds. Ook de kennis van de te verwachten onkruiden is belangrijk wanneer je een onkruidbestrijdingsschema opmaakt.

19.03.20 - Graslandupdate Week 12
Klik verder voor de actuele gegevens van de grasmetingen.
19.03.20 - Dien nu je windmolenproject in om steun te ontvangen!

Tot en met 26 mei loopt een oproep voor windmolenprojecten van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Wil je financiële steun ontvangen voor een windmolen op jouw bedrijf? Wacht dan niet langer en dien jouw dossier in! In dit nieuwsbericht vertellen we je waar je zoals rekening mee moet houden.

19.03.20 - Mogelijkheden van rijbemesting in aardappelen

Kan rijbemesting besparen op de N-gift zonder in te boeten op opbrengst? Kan rijbemesting in aardappelen zorgen voor een beter nitraatresidu? We delen alvast enkele eerste bevindingen uit een oriënterende demonstratieproef in 2019.

18.03.20 - Erosie op licht hellende percelen

Percelen met een middelmatige erosiegevoeligheid worden op de bodemerosiekaart in oranje weergegeven, terwijl percelen met een lage erosiegevoeligheid in geel zijn aangeduid. Op die percelen ben je niet verplicht om maatregelen te treffen. Toch is het sterk aanbevolen dat je dezelfde erosiebestrijdingsmaatregelen toepast als op de percelen met een hoge erosiegevoeligheid.

18.03.20 - Perceelsranden onderhouden, je staat er niet alleen voor!

De perceelsranden naast waterlopen onderhouden is niet altijd evident. Zelf een maaier aanschaffen om de 1-meter teeltvrije zone te onderhouden kan al snel een serieuze investering worden. Maar moet je echt zelf investeren in een machine of is een beroep doen op een loonwerker voordeliger? We vroegen twee loonwerkers naar hun ervaring in de praktijk.

18.03.20 - Protocols arbeidsefficiënt werken met Excel

Ben je graag met administratie bezig? Werk je als varkenshouder graag met het rekenprogramma Excel? En probeer je je management steevast te verbeteren? Bekijk dan zeker de volgende protocols. Ga ermee aan de slag en word een echte specialist!

18.03.20 - Oproep: Percelen met resistente duist in de Westhoek

Resistente duist is al enkele jaren een niet te onderschatten probleem in de kustpolder. Het is dus van groot belang om voldoende kennis van de populaties op te bouwen, voor een geslaagde bestrijding. Daarom zijn we op zoek naar percelen in de Westhoek waar resistente duist staat. Heb jij een perceel met dit probleem? Laat dan gerust je gegevens achter via het formulier in dit nieuwsbericht!

18.03.20 - Voorjaarswerkzaamheden: boeren met bodemverstand

Na een lange natte winterperiode dringen de eerste voorjaarswerkzaamheden zich op. We geven je enkele tips om aan de slag te gaan, met zorg voor je bodem.

18.03.20 - Bezoek de vergistingsinstallatie van het innovatief woonproject de Nieuwe Dokken

In het noorden van Gent is er een nieuw woon- en leefproject: de Nieuwe Dokken. Door middel van anaerobe vergisting levert de coöperatie DuCoop duurzame energie aan de bewoners ervan. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kun je zelf ontdekken op de excursie! Leer op 20 april het project van A tot Z kennen.