Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2807 items aan uw criteria.
21.01.21 - Adviesfilmpjes ondersteunen melkveehouders in Westhoek en daarbuiten (deel 1)

Door de geldende coronamaatregelen was advies verstrekken aan individuele melkveehouders de afgelopen maanden niet evident. Bovendien werden studiedagen, lesmomenten, bijeenkomsten en groepsrondleidingen van de agenda geschrapt. “In ons LEADER-project hadden we nochtans de ambitie om sterk in te zetten op mondelinge adviesverlening om de bedrijfsvoering van melkveehouders in de Westhoek te versterken", vertelt Ilse Louwagie, praktijkonderzoeker en adviseur melkvee. Om jou in deze tijden van beperkte contacten alsnog te voorzien van praktische tips lanceren we een reeks adviesfilmpjes.

21.01.21 - Nieuws uit het ECOPAD-project
In het Interreg-project ECOPAD werken zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. Twee keer per jaar verzamelen ze hun onderzoeksresultaten in een ECOPAD-nieuwsbrief. In deze editie brengen ze onder meer verslag uit van het onderzoek naar een geïntegreerde beheersing van Drosophila suzukii en trips in aardbeien en Phytophthora in witloof.
21.01.21 - VDAB en Boerenbond ondersteunen melkveehouders bij aanwerven van werknemers

Uit een enquête blijkt dat 65% van de landbouwers niet tevreden is met hun drukke werkschema. Toch overweegt slechts 18% om een extra arbeidskracht aan te werven. Ze hebben nood aan begeleiding bij onder andere de opvolging en navolging van regelgeving, personeelsadministratie of werkorganisatie. Eind 2020 organiseerde Inagro digitale infomomenten voor melkveehouders. Lien Leroy van VDAB had het over de individuele beroepsopleiding (IBO) en Jeroen Boudewijns van Boerenbond gaf info over het financiële luik bij de aanwerving van een werknemer. We zetten de conclusies uit de workshops even op een rijtje.

21.01.21 - Modderoverlast vermijden en erosieverplichtingen: wat is mogelijk?

Intussen zijn de randvoorwaarden erosie in hun huidige vorm al enkele jaren van kracht op rode en paarse percelen. Ook los van de verplichtingen zijn heel wat nuttige ingrepen mogelijk om modderoverlast te vermijden. Weet jij al hoe je dat dit teeltseizoen zal aanpakken? We zetten je kort op weg.

20.01.21 - Snel uitverkochte witloofteeltkits opgehaald in een drive-in

Op woensdag 13 januari deelden we onze befaamde witloofteeltkits uit. Succesvol als altijd reserveerden scholen ze dit keer in een recordtempo: op één dag tijd was het aanbod volledig uitverkocht. Het uitdeelmoment in Inagro en het Boeverbos organiseerden we als een heuse coronaproof drive-in.

20.01.21 - Webinar in de kijker: Voeding voor de zorg, zorg voor de voeding

Een gezond voedingspatroon is essentieel voor een goede gezondheid. Hoe helpt voeding ons om gezond te zijn en dat ook te blijven? Iedereen heeft baat bij voeding die meer afgestemd is op zijn of haar noden. Grondig onderzoek naar de gezondheidseffecten van voedingsmiddelen en voedingspatronen is daarom nodig. Verschillende kennispartners in de zorg- en voedingssector, waaronder Inagro, nemen daarin het voortouw. Hoe kan onze voedingssector zijn aanbod zo goed mogelijk afstemmen op een gezond voedingspatroon? Hoe kan voeding beter opgenomen worden in een globale behandeling van zorgbehoevenden? Je komt het te weten tijdens de webinar "Voeding voor de zorg, zorg voor de voeding" op 25 maart.

20.01.21 - Rassenproef courgette zomer 2020

Vorige zomer legden we een rassenproef met courgette aan. In deze proef met 14 rassen zochten we naar nieuwigheden met potentieel. Mirza (Clause) was als oude waarde outstanding met bijna 30 marktbare vruchten/plant. Het nieuwe ras HMC 24132 (Clause) en het gekende ras Explorer (Gautier) volgden met een kleine 10% lagere productie. Ook HMC 24113 (Clause), Onega (Bejo), Zefiros (Syngenta) en Milos (Syngenta) scoorden behoorlijk. Ladoga (Bejo) kon de goede resultaten van verleden jaar niet bevestigen, en ook Keesha (Enza) viel door kleurafwijking tegen. Na bewaring kwamen HMC 24132 en Milos (Syngenta) het best voor de dag.

19.01.21 - Hennep telen in Vlaanderen voor textieltoepassingen

Begin januari ging het project Hemp4Textiles van start. Het project komt voort uit de vraaggedreven opportuniteit, zowel vanuit de landbouwsector als de textielsector, om hennep te telen met het oog op productie van hoogwaardige lange vezels voor textieltoepassingen. Wat we precies allemaal willen ondernemen in dit project, lees je in dit nieuwsbericht.

19.01.21 - Aanleg proef zeer laat uitlopende notenvariëteiten in agroforestry

Walnoot is een populaire keuze bij Vlaamse en Nederlandse pioniers in agroforestry. Zeer laat uitlopende variëteiten vormen mogelijks een extra troef in agroforestry. Voorlopig zijn deze niet commercieel beschikbaar en zijn teeltrelevante eigenschappen onvoldoende gekend. In samenwerking met landbouwers en notenexperten starten we een langlopende proef met zeer laat uitlopende variëteiten. Zonet gingen de eerste bomen in de grond!  

18.01.21 - Terugblik op de nationale studiedag aardbeien - corona-editie

Op 17 december 2020 organiseerde Inagro samen met de Vlaamse overheid, Proefcentrum Hoogstraten (PCH) en pcfruit de nationale studiedag aardbeien. Zoals zovele studiedagen afgelopen jaar werd ook deze noodgedwongen in de vorm van een webinar aangeboden. De deelnemers volgden mee vanuit hun eigen, veilige bubbel en werden gedurende vier uur ondergedompeld in de meest recente onderzoeksresultaten uit het Vlaamse onderzoek. Klik verder om te zien hoe het eraan toeging.

18.01.21 - Bedrijfsintegratie en vergunningen

Je zou denken dat de integratie van je bedrijf pas start na de realisatie van je (ver)bouwplan. Niets is minder waar: vergunningverlenende overheden hechten veel belang aan de integratieaspecten. De laatste jaren is het belang daarvan nog extra toegenomen. In dit nieuwsbericht geven we je nuttige tips!

14.01.21 - Meelwormen toegelaten voor menselijke consumptie in EU

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft meelwormen als eerste insect goedgekeurd voor menselijk voedsel. Meelwormen zijn rijk aan proteïnen, vetten en vezels. Ze werden al gebruikt in dierenvoeding. Misschien vinden we ze binnenkort ook terug in koekjes, pasta of brood. Het meelwormenonderzoek bij Inagro is de laatste jaren erg gegroeid. Het kweekproces hebben we volledig onder de knie en we maakten videolessen en kweekhandleidingen om starters op weg te helpen. Ons huidig onderzoek spitst zich toe op toepassingen ervan. Zo diepen we de optimalisatie van de kweek verder uit. Benieuwd naar meer? Schrijf je dan in voor een virtuele rondleiding in onze insectenkweekcellen of abonneer je op het thema "insectenkweek" in je Inagro-lidmaatschap.

14.01.21 - Webinars voor telers met interesse in biologische landbouw

Biologische landbouw blijft in volle ontwikkeling. De markt evolueert gunstig en er dienen zich heel wat technische innovaties aan. Omschakelen naar biologische landbouw is voor een aantal bedrijven een toekomstgericht alternatief. Toch blijft de omschakeling naar biologische landbouw een grote stap in de bedrijfsvoering. De webinars ‘omschakelen naar biologische melkveehouderij’ en ‘omschakelen naar biologische akkerbouw-groenteteelt’ helpen geïnteresseerde landbouwers alvast op weg. Iedereen kan deelnemen.

13.01.21 - Winterprei bemesten

Vanaf 16 januari biedt het MAP de mogelijkheid om een kleine gift van 50 eenheden stikstof per hectare toe te dienen via kunstmest. Dat kan op groentepercelen waarop een gewas aanwezig is. Wat je kan toedienen en wanneer lees je in dit nieuwsbericht.

12.01.21 - Bijen in de bloemetjes

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Je kan kiezen voor een eenjarig mengsel of een meerjarig mengsel. Beide bestellen kan natuurlijk ook.

12.01.21 - Nieuwe editie van FERM! niet gevonden in je brievenbus? Bekijk het magazine online

Als alles goed ging, viel het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" onlangs bij jou in de bus. Dat magazine van de Provincie West-Vlaanderen, Inagro en VLM inspireert West-Vlaamse land- en tuinbouwers in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. In dit nieuwsbericht lichten we alvast een tipje van de sluier. Nam jij het tijdschrift al door? Dan horen we graag jouw mening. Deze publicatie kan je ook digitaal raadplegen.

11.01.21 - Gehakselde en ingekuilde spruitkoolstokken als alternatieve grondstof voor papier en kunststof

Spruitkoolstokken hebben het potentieel om ingezet te worden als grondstof voor papier of kunststoffen. Voorwaarde is wel dat de industrie die reststroom jaarrond kan gebruiken en er voldaan wordt aan de gevraagde kwaliteitseisen. Gehakselde spruitkoolstokken inkuilen kan daarvoor een oplossing zijn.

11.01.21 - Bemesten op maat van het gewas en met aandacht voor het milieu? Inagro helpt je op weg

Gewassen produceren met goede opbrengsten, een goede kwaliteit én de noodzakelijke zorg voor het milieu vraagt een beredeneerde aanpak. Meststoffen zijn in deze een belangrijke factor én vormen een kost op jouw landbouwbedrijf. Tegelijk is bemesten volgens de huidige (vaak veranderende) wetgeving niet eenvoudig. Via onze nieuwe adviesdienst “Bedrijfsadvies Bemesting” helpen we je om de voordelen van een beredeneerde bemesting te verzilveren, een win-winsituatie voor jou en het milieu. Heb je moeite om inzicht te krijgen in de wettelijke verplichtingen? Heb je nood aan wat extra uitleg bij jouw bodemanalyses? Of heb je vragen over jouw bemestingsgewoontes? Vraag “Bedrijfsadvies Bemesting” aan!  

07.01.21 - Laat je coachen via het project Optimaal Speenmanagement en streef mee naar gezonde biggen

Pas gespeende biggen maken een moeilijke periode door. Verschillende stressfactoren kunnen in die periode aanleiding geven tot gezondheidsproblemen en mindere prestaties. Doordat het preventieve gebruik van zinkoxide niet meer toegelaten is sinds 1 januari 2021, moet je als varkenshouder zoeken naar alternatieve maatregelen. Gesteund door het departement Landbouw en Visserij startte Inagro samen met verschillende partners het demoproject  “Optimaal speenmanagement: gerichte coaching naar een betere gezondheidsstatus”. Via dat project kan je rekenen op begeleiding om de speenperiode vlotter door te komen en te streven naar een gezondere varkensstapel.

07.01.21 - Indienperiode provinciaal waterputtenreglement gemist? Ga zelf aan de slag!

Tussen 15 oktober en 15 december kon je je kandidaat stellen om een gecombineerde waterput aan te leggen in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen. Met dit project wil de provincie private partners ondersteunen bij de uitbreiding van hun persoonlijke watervoorraad en tevens investeren in extra buffercapaciteit tegen wateroverlast. Zo heeft de private partner een grotere watervoorraad, beschikbaar en bruikbaar in droge periodes. Daarnaast wordt de gemeenschap beschermd tegen overstromingsdreiging. Kwam jouw project niet in aanmerking of heb je je niet kandidaat gesteld, maar wil je graag je persoonlijke watervoorraad uitbreiden? Ga dan zelf aan de slag! Wat heb je daarvoor nodig en hoe ga je hiermee van start? Dat lees je hier!