Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2584 items aan uw criteria.
10.07.20 - De parameter ‘Ruw Vet’ werd recent toegevoegd aan ons uitgebreide gamma analyses voor plantaardig* en dierlijk materiaal

Vet is een belangrijk bestanddeel in vele producten en levert een niet te onderschatten bijdrage aan de energiewaarde. Inagro investeerde in een Soxhlet opstelling om deze analyse mogelijk te maken.   

 
09.07.20 - Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek

Door het wegvallen van herbiciden en erkende toepassingen wordt het steeds moeilijker om de percelen onkruidvrij te houden. In een aantal teelten gaan we na in welke mate het mogelijk is om herbicidetoepassingen geheel of gedeeltelijk te vervangen door een mechanische bestrijding. Het gebruik van praktijkrijpe en betaalbare machines staat daarbij centraal. Via tekst én beeld brengen we in dit nieuwsbericht verslag uit van onze eerste bevindingen.

09.07.20 - Inagro zoekt een onderzoeker innovatieve glastuinbouwtechnieken

Inagro heeft een aantal ambitieuze projecten op stapel staan in de glastuinbouw. Niet alleen bereiden we de opstart van de dakserre ‘Agrotopia’ voor, waar onderzoek zal gebeuren naar hoogtechnologische vormen van glas- en stadstuinbouw. In het najaar wordt op onze site ook een teeltcontainer van Urban Crops geïnstalleerd, waarmee we ook het onderzoek opstarten naar de mogelijkheden van telen in volledig gesloten teeltsystemen. Voor die projecten werft Inagro een onderzoeker aan die zich vooral zal focussen op innovatieve teelttechnieken. Ben jij of ken jij de man/vrouw die wij zoeken? Lees zeker verder!

09.07.20 - Waterkwaliteit én -beschikbaarheid bevorderen rond Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek
De impact van landbouwactiviteiten op de waterkwaliteit en -beschikbaarheid wordt nog te vaak onderschat. Zo staat de drinkwaterwinning voor de productiecentra van Zillebeke en Dikkebus onder druk door de sterke erosie en verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen rond de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek. Om deze problemen aan te pakken, gaan Inagro en Regionaal Landschap Westhoek de komende jaren actief aan de slag.
09.07.20 - Voordelen van rij- en bandbemesting bij planten

In de groenteteelt moeten nog een aantal percelen bemest worden. Denk daarbij vooral aan tweede vrucht bloemkool en prei. Door de beperkte neerslag, met soms zeer intense buien op korte tijd, is een doordachte bemesting nog meer aan de orde. 

 
08.07.20 - “Bio@Inagro” op jouw scherm – deel 3

Deze zomer maken we regelmatig een digitaal rondje door het proefbedrijf biologische landbouw voor een tussentijdse stand van zaken. Ondertussen zijn we toe aan Bio@Inagro deel 3. Juni bracht een wisselend weerbeeld. De voorjaarsdroogte is ondertussen gebroken en lijkt plaats te maken voor Belgisch zomerweer. Onkruidbestrijding blijft een belangrijk focuspunt. Zeker nu we regelmatig wat regen krijgen, moeten we kort op de bal spelen. Zoveel als mogelijk blijven we de wiedeg gebruiken. Tegelijk steken ook de eerste ziekten en plagen de kop op. Bij de aardappelen kijken we al eens nieuwsgierig naar wat onder de rug steekt. Bekijk het filmpje!

08.07.20 - Herbekijk de webinar over kleine, autonome agrorobots

In het nieuwe Interreg-project CIMAT willen we de ontwikkeling van kleine, autonome, elektrische en multifunctionele agrorobots stimuleren. Het startevenement was gepland op 17 maart, maar door de coronacrisis moesten we het annuleren. De projectpartners organiseerden een webinar als digitaal alternatief. Heb je de webinar gemist? De video-opname kan je vanaf nu (her)bekijken. In dit nieuwsbericht beantwoorden we ook vragen van deelnemers.

08.07.20 - Young farmer Cyriel Capoen getuigt over samenwerking op het bedrijf

Sinds 2017 organiseert Inagro studieclubs specifiek voor jonge veehouders. Wat net de bedoeling is van zo’n studieclub en waarom het zo interessant is, hoor en zie je in dit filmpje!

08.07.20 - Ontdek de cartografische tool van New-C-Land en voeg jouw project toe!

In eerdere nieuwsberichten brachten we je op de hoogte van het Interreg-project New-C-Land waarin we op zoek gaan naar marginale sites waarop aanplantingen met biomassa mogelijk zijn. Eén van de doelstellingen van het New-C-Land-consortium is een online kaart ontwikkelen die de sites (met biomassapotentieel) en eindgebruikers van biomassa in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen identificeert. Die kaart is nu online beschikbaar, en ook jij kan ze aanvullen!

03.07.20 - Organiseer een zomeractiviteit met gratis professionele hulp

Deze zomer ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse ondernemers om belevingsvolle activiteiten te organiseren voor het brede publiek. Inagro werkt mee en biedt ondersteuning aan land- en tuinbouwers die een actie of activiteit willen organiseren. Het is een unieke kans om jouw bedrijf en de landbouw in de kijker te zetten én extra inkomsten te genereren, zelfs zonder enige ervaring in landbouwverbreding!

03.07.20 - Proefrooiingen van het vroege aardappelras Amora

Elk seizoen bemonsteren Inagro en PCA heel wat aardappelpercelen om de opbrengst, sortering en kwaliteit van verschillende rassen te beoordelen. Op 1 juli beet het vroege aardappelras Amora de spits af, met proefrooiingen op acht percelen.

02.07.20 - Graslandupdate Week 27

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Dankzij de gunstige groeiomstandigheden zit de grasgroei deze week in dezelfde lijn als vorige week: 123,6 kg DS per dag. Ontdek er alles over in deze update.

02.07.20 - Herbekijk ons digitaal proefveldbezoek akkerbouw

Door de coronacrisis konden onze proefveldbezoeken in Zwevegem, Koksijde, Houtave en Zuienkerke dit jaar niet fysiek plaatsvinden. Via de digitale weg kon je vorige week toch een blik werpen op onze proefvelden en de nodige actualiteiten oppikken. Ons eerste digitale proefveldbezoek kan je vanaf nu herbekijken.

02.07.20 - Prangende vragen over veldbonen beantwoord

Op het proefplatform Ten Bogaerde in Koksijde ligt een proef met veldbonen aan. Zo willen we antwoorden bieden op een aantal praktische problemen omtrent deze teelt. In dit nieuwsbericht bespreken we een veelvoorkomende vragen.

01.07.20 - Doe mee aan proefproject inzameling medisch afval in de Westhoek

In de veeteeltsector voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen zelf uit. Denk bijvoorbeeld aan vaccinaties en nabehandelingen. Het afval van die handelingen is medisch afval. Je moet het dus op een oordeelkundige manier afvoeren. Individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder is duur, waardoor de afvalstroom vaak niet reglementair afgevoerd wordt. De veehouder beschikt dan ook niet over de nodige attesten, wat voor problemen kan zorgen. POM West-Vlaanderen, Boerenbond, ABS en Inagro willen dat graag voorkomen en startten daarom vorig jaar een proefproject op in de regio Tielt. Dat project breiden we nu uit naar de regio Westhoek.

01.07.20 - Nieuw subsidiereglement voor coöperaties in land- en tuinbouw

Via samenwerking in coöperaties kunnen landbouwers zich wapenen tegen heel wat risicofactoren die eigen zijn aan de sector. Recent lanceerde de Provincie West-Vlaanderen een vernieuwd subsidiereglement voor coöperaties in de land- en tuinbouw. Op donderdag 9 juli zet ze het reglement in de kijker tijdens een gratis webinar voor landbouwers, bestaande en nieuwe coöperaties en andere geïnteresseerden. Op basis van het nieuwe reglement organiseert de Provincie West-Vlaanderen meteen een call voor projecten die landbouwers door de coronacrisis helpen. Mogelijke projecten genieten een subsidiebedrag tot 25.000 euro.

01.07.20 - Bijkomende voorwaarden bij het toepassen van derogatie

Derogatie laat toe om voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe te passen, zonder de werkzame norm uit stikstof te verhogen. Derogatie is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Door een recente aanpassing aan de regelgeving zijn er twee extra derogatievoorwaarden bovenop de bestaande derogatievoorwaarden. De bijkomende voorwaarden gaan in op 4 juli 2020. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.

30.06.20 - Maak actief deel uit van de omschakeling van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie!

Het nieuwe nutriëntenplatform NUTRICYCLE VLAANDEREN, onder de operationele leiding van UGent en met de financiële steun van de Vlaamse overheid, wil de transitie maken van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie uit (biomassa)(rest)stromen. Om dat te verwezenlijken worden er vier werkgroepen opgericht die elk focussen op een specifiek aspect van het transitieverhaal. Door deel te nemen aan deze werkgroepen kan je actief bijdragen tot de inhoudelijke discussies en de nutriëntenomslag concreet vormgeven.

30.06.20 - Gratis uitleenmateriaal voor jouw publieksactiviteit

Zoek je animatie of eenvoudige informatie over land- en tuinbouw voor een publieksevent? Snuister even in het gratis landbouweducatief uitleenmateriaal van Inagro. Het depot met kunstmelkkoeien, voeldozen en educatieve zeildoeken is recent uitgebreid. Reserveer en ontleen gratis materialen voor jouw event of opendeurdag. Dit aanbod is toegankelijk voor landbouwers met of zonder ervaring in landbouwverbreding en voor verenigingen!

30.06.20 - Kampterrein ter beschikking van jeugdbeweging? Vraag je onkostenondersteuning aan!

"Een hart voor de jeugdbeweging in nood, dat dient beloond." Land- en tuinbouwers reageerden enthousiast op de oproep om jeugdverenigingen uit de "coronanood" te helpen door een tijdelijk of pop-upkampterrein beschikbaar te stellen. Dat is de Provinciale Landbouwkamer West-Vlaanderen niet ontgaan! Stel jij als land- of tuinbouwer of sierteler ad hoc jouw terrein ter beschikking? Dan kan je nu een forfaitaire onkostenondersteuning van 100 euro aanvragen bij de Provinciale Landbouwkamer. Lees meer in dit nieuwsbericht!