Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2617 items aan uw criteria.
06.08.20 - Tips bij het beregenen van groenten

Beregening houdt meer in dan gewoon water geven. De droogte teistert ons nu al een tijdje en het is vaak niet eenvoudig om het optimale irrigatietijdstip te bepalen. Dat is immers afhankelijk van de teelt, het gewasstadium en de bodemsoort. In dit nieuwsbericht geven we enkele tips om de beregening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

06.08.20 - Hou het hoofd koel met deze 6 tips

Werken bij warm weer vraagt van het menselijk lichaam een extra inspanning. Het lichaam geeft altijd warmte af naar de omgeving. De hoeveelheid warmte die moet worden afgevoerd hangt af van de intensiteit van de arbeid. In dit nieuwsbericht geven we tips om het werken in warme omstandigheden draaglijker te maken.

06.08.20 - Nieuwe corona-maatregelen van kracht binnen West-Vlaanderen bij inzet van seizoensarbeiders

Jaarlijks stelt de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector duizenden seizoensarbeiders tewerk. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Corona maakt dit jaar evenwel bijzonder. De instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden. Daarom legt waarnemend gouverneur Anne Martens met onmiddellijke ingang een aantal verplichtingen op aan land- en tuinbouwers die seizoensarbeiders aan het werk zetten. Lees meer in dit nieuwsbericht!

05.08.20 - Droogtetoestand begin augustus

Na een langdurige periode van droogte worden we dezer dagen ook nog eens geconfronteerd met een hittegolf. Dat is zowel voor de gewassen als voor de dieren op stal een uitdaging. Daarnaast is waterbeschikbaarheid voor heel wat bedrijven steeds meer een uitdaging, zeker in dee regio’s waar (lokale) besturen beperkingen opleggen. Bedachtzaam omgaan met het beschikbare water, met respect voor andere wateractoren, is op vandaag belangrijk als we als sector niet met extra beperkingen geconfronteerd willen worden. Intussen volgen we de droogtesituatie verder op de voet. 

 
05.08.20 - Droogtetoestand: situatie begin augustus

Na een langdurige periode van droogte worden we dezer dagen ook nog eens geconfronteerd met een hittegolf. Dat is zowel voor de gewassen als voor de dieren op stal een uitdaging. Daarnaast is waterbeschikbaarheid voor heel wat bedrijven steeds meer een uitdaging, zeker in deze regio’s waar (lokale) besturen beperkingen opleggen. Bedachtzaam omgaan met het beschikbare water, met respect voor andere wateractoren, is op vandaag belangrijk als we als sector niet met extra beperkingen geconfronteerd willen worden. Intussen volgen we de droogtesituatie verder op de voet.    

   
05.08.20 - Omzetverlies door corona? Vraag ondersteuningspremie aan voor 16/08

De overheden in ons land zijn zich bewust van de impact van de coronacrisis op de economie. Net als voor andere sectoren wordt ook voor de land- en tuinbouwsector gezocht naar maatregelen die een antwoord bieden op huidige en toekomstige uitdagingen. Bedrijven in Vlaanderen die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen kunnen tot en met 15 augustus de corona-ondersteuningspremie aanvragen. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

05.08.20 - Onze tips helpen jouw landbouwdieren om de hitte te trotseren!

Als de temperaturen te hoog oplopen, moet je als veehouder extra aandacht besteden aan je dieren. Extreme temperaturen zorgen zowel bij varkens als bij melkvee voor een lagere melkproductie. De vruchtbaarheidsresultaten zijn in zo’n periode eveneens vaak minder. Het blijft een uitdaging om de stal fris en koel te houden bij een hittegolf. In dit nieuwsbericht delen we enkele praktische tips om hittestress bij je dieren te voorkomen.

05.08.20 - Laat de bloemen maar bloeien

Veel landbouwers beschikken over stukjes 'verloren' grond. Denk bijvoorbeeld aan kopakkers en rijpaden. In het project Kruisbestuivers onderzoeken we of er op die stukjes grond een bloemenmengsel ingezaaid kan worden om bestuivers te bevorderen. We gaan onder meer na welke mengsels daarvoor geschikt zijn, of de opkomst voldoende is om bestuivers te bevorderen en of het ook technisch haalbaar blijft voor de landbouwer. Een korte stand van zaken vind je in dit nieuwsbericht.

04.08.20 - Najaarsbemesting in groenten altijd op basis van bemestingsadvies!

In het MAP is het verboden om kunstmest te gebruiken vanaf 1 september. Er is wel een uitzondering in de groenteteelt. Die stelt dat je tot 31 oktober kan bemesten op voorwaarde dat je bemestingsadvies inwint. Dat is overal van toepassing, dus ook in het groene gebiedstype nul.  

 
04.08.20 - Proefrooiingen (half)vroege aardappelrassen Amora en Sinora

Begin juli werd gestart met de proefrooiingen in de (half)vroege rassen Amora en Sinora. Op maandag 3 augustus vond de recentste staalname plaats. Zo volgen we de opbrengst, sortering en kwaliteit van beide rassen op.

04.08.20 - Proefrooiingen late frietrassen Fontane en Challenger

Eind juli werd gestart met de proefrooiingen in de late frietrassen Fontane en Challenger. Tweewekelijks zullen we die aardappelpercelen bemonsteren om de opbrengst, sortering en kwaliteit van de twee rassen te beoordelen.

04.08.20 - Bladluizen in je teelt? Lieveheersbeestjes en sluipwespen in beeld (deel 3)

Bladluizen zijn ongetwijfeld de meest algemene plaagsoort. Hoewel relatief snel naar chemische bestrijdingsmiddelen gegrepen wordt om deze overlastsoorten te bestrijden, bestaan er ook natuurlijke vijanden die dol zijn op deze beestjes. We stellen ze graag eens aan je voor.

03.08.20 - Indienen aanvraag coronasteunfonds aardappelen en sierteelt

Het departement Landbouw en Visserij meldde ons vrijdag (31/07) dat aardappel- en siertelers die schade ondervinden door de coronacrisis een steunaanvraag kunnen indienen. Voor de aardappelteelt kan dat tot 28 augustus en voor de sierteelt tot 11 september. Lees het volledige bericht van het departement in dit nieuwsbericht!

03.08.20 - Het aanplantingsproject op Martinet krijgt vorm!

Eind september vorig jaar lieten we jullie al kennismaken met de mijnsite van Martinet in Charleroi. Op die site zal biomassa aangeplant worden voor de productie van energie en materialen. Dat gebeurt in het Interreg-project New-C-Land. We lanceerden toen ook een oproep om ideeën aan te brengen voor de invulling van de site. In juni van dit jaar werd de winnaar van de open call geselecteerd. Benieuwd? Lees dan snel verder!

30.07.20 - Graslandupdate Week 31

Tijdens de zomermaanden informeren we je tweewekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.   

  
30.07.20 - TIP: Weeg regelmatig de dosators af!

Meten is weten! Wil je de voeropname van je zeugen nauwkeurig opvolgen? Weeg dan regelmatig de dosators af! Lees meer in dit nieuwsberichtje.

30.07.20 - Droogtetoestand eind juli

In het voorjaar werden we voor het vierde jaar op rij geconfronteerd met een acute droge periode. Dat leidde tot captatieverboden en beperkingen. Nadien werden we sporadisch getrakteerd op wat welgekomen neerslag, waardoor er wat versoepelingen kwamen. Momenteel blijft de situatie relatief stabiel, maar hoe zit het nu precies? Algemeen blijft het structureel droog, dus is het zeker van belang dit thema niet uit het oog te verliezen! In dit nieuwsbericht zetten we alles nog eens op een rij.

29.07.20 - Succesvolle verbredingsactiviteit op Biezenhoeve in Watou

Deze zomer ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse ondernemers om belevingsvolle activiteiten te organiseren voor het brede publiek. Inagro werkt mee en biedt gratis begeleiding aan land- en tuinbouwers die een coronaveilige actie of activiteit willen organiseren. Geert Vandenbussche en Sofie Vanpeperstraete van de Biezenhoeve in Watou grepen hun kans en verwelkomden vorig weekend jong en oud op hun pop-upkampeerterrein. Zo zetten ze hun melkveebedrijf én de landbouw in de kijker. “Het is zo ontzettend fijn en verrijkend om mensen op onze boerderij te ontvangen”, getuigt Sofie. Ook interesse in gratis begeleiding? Stel je snel kandidaat!

28.07.20 - Hazen bestrijden en konijnen bijzonder bejagen

2019 ging de geschiedenis in als een jaar met een droog voorjaar en een warme zomer. En laat dat nu net de ingrediënten zijn voor een succesvolle hazen- en konijnencocktail: door de weersomstandigheden van vorig jaar zijn hun aantallen in 2020 drastisch toegenomen. Wat mag en kan je als landbouwer doen om schade te voorkomen of te beperken?

27.07.20 - Bezoek IVACO tijdens de kick-off van Nitroman op 10 september

In de dunne fractie van varkens- en rundermest en digestaat zit vaak nog heel wat stikstof. In het project Nitroman ontwikkelen we twee technologieën die die waterige, dunne fractie opwaarderen. We onderzoeken specifiek de strippen-wassentechnologie van Detricon en de membraanfiltratie met omgekeerde osmose van Strocon. Graag nodigen we je uit op 10 september om kennis te maken met het project en de installatie van Detricon.