Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 2922 items aan uw criteria.
15.04.21 - Graslandupdate week 16

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 16.  

 
15.04.21 - Onderzaai gras in mais na gescheurd grasland

Om het nitraatresidu in het najaar te beperken, moet je doordacht omgaan met gescheurd meerjarig grasland in het voorjaar. Om de mogelijkheden van maïs na gras in beeld te brengen, legde Inagro een proef aan met gelijktijdige zaai en onderzaai van gras onder maïs op een perceel waar driejarig grasland werd gescheurd. Met deze proef willen we nagaan in welke mate gras, ingezaaid in de maïs, de vrijgestelde stikstof kan opnemen wanneer de maïs minder stikstof opneemt. 

 
 
15.04.21 - Koolstofbewuste landbouw - deel 5: verdienmodel buiten de agrovoedingsketen

Al enkele weken nemen we je mee in het verhaal van koolstofbewuste landbouw en mogelijke verdienmodellen in de agrovoedingsketen. Ook buiten de agrovoedingsketen zijn er voorbeelden van verdienmodellen voor koolstoflandbouw. Een Duits bedrijf startte een coöperatie op met landbouwers om een deel van de uitstoot van zijn handelsbeurzen voor biologische producten te compenseren. De betrokken landbouwers zetten in op koolstofbinding en kunnen koolstofkredieten verkopen aan dat bedrijf. Een consultingbureau volgt de koolstofopslag en koolstofkredieten op.

14.04.21 - Ondanks coronacrisis toch een vruchtbaar jaar voor Inagro

2020 gaat ongetwijfeld de geschiedenis in als het jaar van corona. Ondanks de coronacrisis toonde de land- en tuinbouwsector zich bijzonder veerkrachtig. Ook onze bedrijfsvoering ontsnapte niet aan ingrijpende veranderingen. We moesten fysiek afstand houden. Toch deden we er alles aan om jou te voorzien van onafhankelijk advies. Om onze opdracht met toewijding uit te voeren, bleven we dichtbij, al was dat vaak digitaal. Digitaal dichtbij is dan ook de titel van ons jaarverslag, dat we traditiegetrouw in het voorjaar aan je voorstellen. Daarin laten we je proeven van ons rijk aanbod aan kennis, advies, voorlichting en demonstratie. Want zelfs in een coronajaar zaten we niet stil!

14.04.21 - Nieuws uit de Agrotopia-leerstoel: nieuwe RAYN ledlampen getest bij paprika

Om het effect van belichting met een nieuw type ledlampen (RAYN Growing systems) op paprikaplanten (Capsicum annuum L.) te onderzoeken, werden in het najaar van 2020 twee belichtingsproeven uitgevoerd aan de UGent, faculteit bio-ingenieurswetenschappen, in het masterproefonderzoek van Elise Tardy onder leiding van professoren Kathy Steppe en Jan Pieters (tutor: Simon Lauwers). De planten werden belicht met RAYN toplights, die uitgerust zijn met 13 verschillende, apart controleerbare leds waardoor het spectrum zeer precies kan worden gestuurd. Waterrelaties en groei werden continu gemonitord met plantsensoren.

14.04.21 - Rassen savooikool 2020 vertoonden veel sleet

Tijdens de voorbije winter 2020-2021 was het lastig om savooikolen van goede kwaliteit te telen. Glazigheid, bruinverkleuring en algemene sleet door de strenge vorst zorgden voor veel kwaliteitsverlies. In deze proef vergeleken we zeven rassen. Bij de winterrassen gaven Manitoba (Syngenta) en Wiratoba (Syngenta) de zwaarste kolen. Baikal (Syngenta), Corripa (Syngenta), Impresa (Bejo) en Maurice (Rijk Zwaan) leverden lichtere kolen.

14.04.21 - Inagro brengt imker ‘bij’ boer

Heel wat teelten in openlucht, onder kap of in serres hebben bestuiving nodig om vruchten te kunnen voortbrengen. Denk daarbij niet alleen aan fruitbomen, maar ook aan aardbeien, courgettes of zelfs aubergines. Wil je een betere bestuiving van je openluchtteelten? Dan zetten deze tips je zeker op weg!

14.04.21 - Tope Wroeten in de Westhoek: vraag de eindbrochure en waterbestendige protocollen aan

Begin 2018 startten VIVES en Inagro het Leader-project "Tope WROETen in de Westhoek". Gedurende drie jaar konden we tal van varkenshouders individueel begeleiden om de technische resutaten te verbeteren en voerden we praktijkproeven uit. Daarnaast richtten we studieclubs op waarin varkenshouders hun kennis en ervaringen deelden. We verloren ook het sociaal welzijn niet uit het oog. De voornaamste info uit het project bundelden we in een eindbrochure.

13.04.21 - Plannen voor een maïsdoolhof? Laat het ons weten!

Wie plannen heeft om een maïsdoolhof aan te leggen, kan het ons laten weten. We zoeken samen met jou naar promotiekansen. De West-Vlaamse landbouwkamer biedt je een gratis zeildoek over maïs aan. Ook wie vragen heeft over het starten van een maïsdoolhof, kan bij ons terecht.

13.04.21 - Inagro’s gewasbeschermingsapplicatie: een handige tool tijdens het spuitseizoen

De erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen evolueren snel. Laat je daarom tijdens het spuitseizoen bijstaan door Inagro’s gewasbeschermingsapp. Je vindt er snel en gemakkelijk de meest actuele informatie over ziekten, plagen en onkruiden in jouw teelten en hun beheersing.

13.04.21 - Bijen ontvangen 5,81 ha bloemen dankzij groepsaankoop

De groepsaankoop bloemenmengsels resulteerde dit jaar in een bestelling van ongeveer 170 kg zaden, goed voor de aanleg van 5,81 ha bloemenranden. De bestellingen zijn ondertussen in Inagro aangekomen. Je kan er vanaf nu je pakketje ophalen, rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen.

12.04.21 - Twee praktische folders over duurzaam gebruik van digestaat

Om kwaliteitsvolle digestaatproducten te bekomen en ze duurzaam te gebruiken, publiceerden enkele kennisinstellingen gezamenlijk twee folders: een voor landbouwers en een voor uitbaters van vergisters. Benieuwd naar het resultaat? Lees dan zeker verder!

12.04.21 - Waarnemingscentrum voor overstromingen: last van wateroverlast?

Het Interreg-project LYSE maakt grensoverschrijdend werk van een geïntegreerd beheer van het risico op overstroming. Er wordt samengewerkt in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië om acties uit te voeren die de overstromingsdreiging in risicogebieden verkleinen. In het kader daarvan werd een waarnemingscentrum voor wateroverlast opgericht. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk input te verzamelen. Iedereen kan daarbij helpen!

08.04.21 - Graslandupdate week 15

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. In dit nieuwsbericht informeren we je over de stand van zaken in week 15.    

   
08.04.21 - Neem deel aan het lerend netwerk 'storytelling' en ontdek jouw unieke verhaal

Van oudsher voelen mensen zich aangetrokken tot verhalen. Ze willen zich graag verbinden met verhalen die hen weten te raken, ook al zitten daar soms commerciële drijfveren achter. De band is een stuk sterker dan wanneer je je beperkt tot communiceren over wat je doet of wat je verkoopt. Ontdek samen met andere hoeveproducenten hoe jij aan ijzersterke klantenbinding kan doen door jouw uniek verhaal te vertellen.

08.04.21 - Agrotopia-leerstoel bouwt verder aan innovaties voor toekomstgerichte professionele stads- en glastuinbouw

Begin 2017 lanceerden Inagro, REO Veiling en Universiteit Gent de leerstoel Agrotopia met als doel de duurzame glastuinbouw en professionele stadstuinbouw te ondersteunen. De eerste vier jaar zette de leerstoel voornamelijk in op onderzoek en projecten rond meervoudig ruimtegebruik, het gebruik van ledbelichting, biologische ziektebestrijding en het verkennen van alternatieven voor chemische meststoffen. De Agrotopia-leerstoel blijft ook de komende twee jaar the place to be voor innovatieve ideeën en technologie in glastuinbouw en professionele stadstuinbouw.

07.04.21 - LA-traject mikt op geïntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus)

Het VLAIO LA-project “Geïntegreerde aanpak van knolcyperus" werd eind 2020 goedgekeurd. Dat project biedt ons de mogelijkheid om meer diepgaand onderzoek uit te voeren naar dit woekeronkruid. Voor dit project zoeken we samen met de andere projectpartners een veertigtal praktijkpercelen in Vlaanderen. Daar willen we het effect op de voorraad knollen in de bodem van diverse bestrijdingsstrategieën die de landbouwer toepast nauwgezet opvolgen in de tijd. Wil je meer informatie en/of ben je bereid om mee te werken als proefveldhouder/uitbater, contacteer dan een van de projectpartners. Het helpt jezelf en de sector vooruit. Wij verzekeren een 100% discrete samenwerking. 

 
 
 
07.04.21 - Extra waterbuffer voor landbouwer en maatschappij

Via het Interreg-project “Lyse” wordt gewerkt aan maatregelen om de waterbuffering van het landschap te verhogen met voordelen voor landbouwer en maatschappij. Een van die maatregelen is dynamische putten aanleggen.  

 
01.04.21 - Constructie van nieuwe agrorobot gestart

De afgelopen maanden organiseerden we talrijke brainstormsessies met landbouwers en bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Samen dachten we na over het ontwerp van een veelzijdige agrorobot. Het werd meteen duidelijk dat flexibiliteit essentieel is, zowel bij de aansturing, de type bewegingen en functionaliteiten van de agrorobot. Na veel denk- en tekenwerk kunnen we starten met de constructie van de robot en bijhorende werktuigen. In dit nieuwsbericht lees je meer over de technische werking, mét simulatiefilmpje van de rijtechnieken.

01.04.21 - Win jij binnenkort de BIOVLAM Award 2021?

Ben je een gepassioneerde bio-ondernemer? Werk je vernieuwend, heb je oog voor innovatie en is duurzaamheid jouw ding? Of verdient een van jouw leveranciers of business partners de titel van bio-ambassadeur? Ontdekt in dit nieuwsbericht hoe dé geknipte bio-ambassadeur de BIOVLAM Award 2021 in de wacht kan slepen.