Beredeneerder bemesten? Problemen met een te hoog nitraatresidu? Optimaliseren van dierlijke mest? Inzetten van de juiste groenbedekker? Het CVBB-team helpt u graag verder.

Beschrijving

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) is er voor jou. Wij geven je bemestingsadvies afgestemd op jouw teelten, perceelsspecifiek en binnen de mogelijkheden van jouw bedrijf. In duidelijke mensentaal. 

Concreet komt een CVBB-begeleider 1 uur langs op het bedrijf. Tijdens dit bezoek kunnen afhankelijk van de noden volgende punten aanbod komen: 


bemestingsstrategie, 

bemestingstechniek, 

bemestingstijdstip, 

staalnametijdstip,

meststoffenkeuze,

opbouw van organische stof in de bodem, 

inzetten van de juiste groenbedekker,

verduidelijken bodemanalyses, 

huidige wetgeving, …


Dit verplichte bedrijfsbezoek kan je verder aanvullen met 1 extra uur begeleiding of een bepaling van de bodemreserve op 1 perceel na de oogst. De rest van het pakket ben je vrij te gebruiken voor bijkomende uren begeleiding of relevante bodemanalyse. Let wel, de focus van de staalnames ligt op stikstof en het mogen onder geen beding wettelijk verplichte staalnames zijn.Kostprijs

vaste prijs

Het begeleidingspakket heeft een waarde van 350 €. Jij moet slechts 50 € betalen, plus de btw op het totale factuurbedrag. 

Per uur wordt 50 € aangerekend en een forfait van 25 € voor verplaatsingen en dossierkosten.
Voorwaarden

Nieuwe deelnemer? 

Vul het aanvraagformulier in en wij contacteren jou op het gevraagde tijdstip.


Al eerder deelgenomen?

Enkel wanneer je een nitraatresidu-overschrijding had in één van de afgelopen 3 jaren, kom je in aanmerking. Dit kan een nitraatresidubepaling zijn uitgevoerd in opdracht van of door VLM of een stikstofstaal na de oogst uitgevoerd in het kader van dit begeleidingspakket.

Hoe aanvragen?

Aanvraagformulier verkrijgbaar bij Martine Vansteelant of hier te downloaden

E martine.vansteelant@inagro.be

T 051 27 32 33
Links

Gekoppelde thema's & sectoren: