graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Droogte 2020 - update 06/08

Door de aanhoudende droogte besliste de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé na overleg met de Vlaamse Droogtecommissie om beperkende maatregelen op te leggen in West-Vlaanderen. Op www.inagro.be/droogte houden we je op de hoogte van de droogtemaatregelen.

Corona 2020 - update 25/08

Inagro garandeert zijn advies- en dienstverlening tijdens de coronacrisis. Op www.inagro.be/corona bundelen we al onze kennis over de coronamaatregelen.

LET OP! De coronamaatregelen bij de inzet van seizoensarbeiders in West-Vlaanderen zijn verlengd tot en met 31 oktober 2020 en zijn licht gewijzigd. Lees hier de update. 

Nieuws
Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 1

Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie! Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Het thema ‘gewasbescherming in kolen en prei’ staat centraal. Lees meer in dit nieuwsbericht.  

 
Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden -en zo klimaatopwarming tegen te gaan- maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de bodemkwaliteit te verbeteren.

Graslandupdate week 38: Her en der werd gemaaid

Zoals we verwachtten, werd her en der gemaaid. Ook twee van de opvolgpercelen zijn in de voorbije dagen gemaaid. Ook de komende dagen is het zeker en vast nog maaiweer.

Ammoniumnitraat: concrete ervaring opdoen met deze nieuwe, herwonnen meststof

Ammoniumnitraat is een stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest dat mits enkele voorwaarden kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Met het eigen mestoverschot kan dus een deel van de bemestingsbehoefte worden ingevuld. Hoog tijd om hier ervaring mee op te doen bij de landbouwer en deze kennis te delen. Ontdek met ons mee! 

 
All you need is... nuttige insecten dankzij de keverbank en grasstrook

Kunnen landbouwers straks ook keverbanken aanleggen om plaagbestrijdende insecten aan te trekken en zo tegelijkertijd akkervogels een duwtje in de rug te geven? Een eerste verkennend onderzoek lijkt alvast te suggereren dat keverbanken een nuttige aanvulling zijn op de grasstroken die heel wat landbouwers de laatste jaren al integreerden op hun velden.

Het CVBB werft een projectleider adviesdienst nutriënten aan - nieuwe oproep

In het kader van de organisatie van de adviesdienst nutriënten in opdracht van VLM voor de periode 2021–2024 werft het CVBB, het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting, een projectleider aan voor algemene coördinatie van deze adviesdienst. Het CVBB is op zoek naar een geboren projectleider, die affiniteit heeft met de land- en tuinbouwsector en in het bijzonder met de thema's duurzame bemesting en bodembeheer. Ben jij of ken jij de man/vrouw die we zoeken? Lees dan zeker verder.  

 
Werken binnen Triple C-project zorgen voor extra waterbuffering in open putten

Vorige week werd gestart met nieuwe werken binnen het Triple C-project. Een deel van dit project bestaat eruit om in het afstromingsgebied van de Rivierbeek, extra buffervolume te creëren tegen wateroverlast. Dit gebeurt door constructies aan te leggen in de waterloop en verbindingen te maken tussen de waterloop en een bestaande waterput. Wil je weten waartoe dit project dient en hoe het concreet in zijn werk gaat? Lees dan zeker verder!

Bio@Inagro op jouw scherm - deel 5

Deze zomer maken we regelmatig een digitaal rondje door het proefbedrijf biologische landbouw voor een tussentijdse stand van zaken. Ondertussen zijn we toe aan deel 5, de laatste van dit seizoen. De oogst komt stilaan in zicht. De balans van het seizoen lijkt positief. Op dit moment staan de meeste gewassen behoorlijk goed ondanks het seizoen andermaal ‘uitzonderlijk’ was. Bodemzorg, een strakke onkruidbestrijding en de mogelijkheid om te irrigeren zijn belangrijke succesfactoren. Niettemin moet de aandacht scherp blijven. Vooral insecten kunnen nu nog grote schade aanbrengen. Bekijk hier het filmpje! Wil je het liever met eigen ogen zien? Kom dan naar de biovelddag op 8 oktober!

Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!

De VLM maakte de geselecteerde percelen voor een nitraatresiducontrole bekend. Sinds vorig jaar moet je de staalname voor die percelen aanvragen via SNapp. TIP! Begin er tijdig aan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Interesse om deel te nemen aan de gebruikersgroep 'Resistende duist in wintergranen'?

Resistente duist kan voor grote overlast zorgen op bepaalde percelen in de regio Westhoek. Sinds kort loopt het Leader project: “Strategische aanpak van resistente duist in wintergranen” met als doel dit probleemonkruid het hoofd te bieden. Binnen dit project organiseert Inagro een overlegmoment met landbouwers. Heb je interesse om deze bij te wonen? Lees dan verder in deze blog. 

 
Agenda
Publicaties
27.08.20 - Boeren met natuur. Patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

Het Interregproject Partridge (patrijs in het Engels) onderzoekt sinds 2016 de haalbaarheid en het effect van ‘natuur- en diervriendelijke landbouwvoering’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen. De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van dit project is nu in een publicatie gegoten. Het is een handleiding voor wie de achteruitgang van de patrijs, en bij uitbreiding de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland, wil stoppen.

08.06.20 - Brochure kleinschalige vergisting

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.    

   
30.04.20 - Jaarverslag 2019: Helemaal mee, klaar voor de toekomst

Helemaal mee en klaar voor de toekomst. Het is niet toevallig de titel van het jaarverslag van Inagro. Net dat is wat we samen met de sector willen bereiken. Het 'magazine' bundelt opnieuw de markantste realisaties van het afgelopen jaar. Het bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. In vijf portretten vertellen diverse stakeholders hoe onderzoek en advies hen inspireert in hun dagelijkse werking.