graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Inagro blijft jou ondersteunen tijdens coronacrisis - update 26/03

Beste bezoeker van onze website,

We zijn in een nieuwe realiteit terechtgekomen. De wereld en ons leven zijn op een korte tijd grondig veranderd. Onze gezondheid gaat boven alles. Als die bedreigd wordt, nemen we drastische maatregelen en worden de basisbehoeften terug prioriteit. Al de rest vervaagt. Voldoende voedsel is één van die basisbehoeften. Daarom blijven we jou ondersteunen, ook tijdens de coronacrisis. Onze staalnemers, ons labo en onze adviseurs blijven bereikbaar voor advies en dienstverlening, rekening houdend met de actuele voorschriften. Heb je een vraag of suggestie? Worstel je met iets in deze moeilijke periode? Maak dan gebruik van onze expertise. In dit nieuwsbericht lees je hoe wij ons verder organiseren. 

Mijn aandacht gaat meer dan ooit uit naar de sector. Land- en tuinbouwer of medewerker in het ruime agrovoedingscomplex, zorg voor jouw gezondheid en die van je familie en collega’s. Jullie zorgen samen voor de dagelijkse voeding die nu zo belangrijk is. Ik betuig mijn respect om in deze moeilijke tijden jullie bedrijfsvoering lopende te houden. Ik hoop van harte dat het lukt. Land- en tuinbouw is een essentiële sector. We rekenen op onze overheden om alles in het werk stellen om dat haalbaar te maken.

We houden er samen de moed in. Terwijl ik dit schrijf komt de zon door het raam en fluiten de vogels opgewekt als altijd. De natuur is zich niet bewust van deze crisis en gaat haar gang. Gelukkig mogen we daar nog af en toe in vertoeven. Zorg goed voor jezelf en voor de anderen!

Bezorgde groeten,

Mia Demeulemeester
Afgevaardigd bestuurder


Door het coronavirus schrapt Inagro alle activiteiten (binnen én buiten) tot en met 19 april. We volgen de situatie op de voet. Er is een reële kans op verlenging, maar dat evalueren we later. We proberen de gewone werking en dienstverlening (bv. 1-op-1 advies) van Inagro zoveel mogelijk te garanderen. Heb je nog vragen hierover? Contacteer ons dan via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.

Nieuws
Bemesting in wintertarwe: onze vaststellingen en adviezen

Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode moest de eerste stikstofbemesting op wintergranen worden uitgesteld. De gunstigere weersomstandigheden van het moment laten toe om de velden onder betere omstandigheden te berijden voor de eerste N-gift bij wintergranen. 

 
Graslandupdate week 13

In dit nieuwsbericht brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van de grasmetingen.

Correct werken in coronatijden? We helpen elkaar met creatieve ideeën

Omdat voedsel een basisbehoefte is, mogen land- en tuinbouwbedrijven blijven werken in coronatijden. Maar we moeten de maatregelen van de federale overheid wel strikt naleven, zoals “social distancing”. Ook wij bij Inagro zoeken creatieve oplossingen voor die afstandsregels. Zo monteerde onze technisch medewerker infrastructuur Jean alvast de nodige scheidingswanden op onze aardappelplantmachine en de kolenplantmachine. Bekijk ons creatief idee in het filmpje in dit nieuwsbericht. Of deel jouw idee met ons, zodat we sectorgenoten kunnen inspireren.

Inagro blijft jou ondersteunen tijdens coronacrisis

Op federaal niveau wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. Ook wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Het welzijn van onze medewerkers en onze klanten is in deze tijden een topprioriteit. Tegelijk is voldoende voedsel één van de basisbehoeften. Daarom blijven we jou ondersteunen, ook tijdens de coronacrisis. In dit nieuwsbericht lees je hoe wij ons verder organiseren.

Versoepeling voor gebruik van dierlijke mest op komst?

Het project SafeManure bekijkt de mogelijkheden om producten afgeleid van dierlijke mest te kunnen inzetten ter vervanging van kunstmest. In dit nieuwsbericht maken we kennis met enkele van die producten die momenteel ook getest worden in een driejarige veldproef. Benieuwd? Lees dan zeker verder!

Agroforestry: iets voor jou?

Onderzoek en beleid zijn het eens: agroforestry is een veelbelovende en klimaatbestendige landbouwvorm. Het biedt een antwoord op heel wat complexe uitdagingen waar de landbouwsector sinds een aantal jaren mee kampt. De landbouwer in zijn omgeving haalt voordeel uit een goed doordachte agroforestry-aanpak. Ook dit jaar staat het Consortium Agroforestry Vlaanderen, met Inagro als partner, voor je klaar met de nodige kennis en praktische tips.

Resultaten rassenproef koolrabi industrie 2019

Het aanbod van koolrabirassen voor de verwerkende industrie is vrij beperkt. In deze proef plantten we zes rassen om ze met elkaar te vergelijken. De gemiddelde opbrengst (165 ton/ha) was hoog. RZ32-798 (Rijk Zwaan), Kodiac (Bejo) en Terek (Rijk Zwaan) gaven de hoogste opbrengst, maar RZ32-798 en Kodiac bleken wel minder vlot machinaal te oogsten. Er werd bij geen enkel ras voosheid vastgesteld, ook niet bij Eder (Rijk Zwaan).

Ritnaalden terug actief: check je perceel met lokvallen

Ritnaalden verplaatsen zich vanaf nu vanuit diepere grondlagen terug naar de bovenste 15 cm in de bodem. Gedurende de winter kunnen ze tot 60 cm diep in de grond zitten. Eens in de bovenlaag kunnen ze opnieuw gezaaide en geplante gewassen aantasten. Omdat je als teler enkel preventief kan ingrijpen, kan monitoring interessant zijn om de juiste keuzes te maken.

Machine voor automatische plaatsing en wegname antiworteldoek

Gedurende twee jaar vormden een aantal kleinfruittelers een operationele groep. Ze werkten samen met Inagro, Agreon en Innovatiesteunpunt aan de automatisatie van een antiworteldoek als onkruidbeheersing bij kleinfruit en groenten. Constructeur Agrocro Machinery liet DETO een machine bouwen die antiworteldoek kan uitrollen. DETO ontwikkelde ook een pennenschieter om het doek tegen de stam van kleinfruit vast te schieten én apparatuur om het doek na de oogst terug weg te nemen.

Praktijkervaringen bladmeststoffen in de aardappelteelt

In 2019 legden we op tien locaties proeven aan met diverse bladmeststoffen. Dat deden we in samenwerking met landbouwers, en dus in de gewone praktijk. De landbouwers voerden werkzaamheden als bemesting en ziektebestrijding uit zoals gewoonlijk. Om de voordelen van bladmeststoffen in hun teelt te evalueren, werden ze gevraagd om tijdens de toediening van bladvoeding één strook niet te behandelen door de sproeidoppen tijdelijk te sluiten.

Agenda
Publicaties
18.03.20 - Jaarverslag Cichorei 2018

Het rapport industriële cichorei omvat onderzoeksresultaten bekomen tijdens het teeltjaar 2018 van enerzijds het rassenonderzoek en anderzijds de invloed van het oogsttijdstip en de bewaring op de opbrengst en kwaliteit binnen diverse rassen.

18.03.20 - Jaarverslag Graangewassen 2018

Het rapport graangewassen omvat onderzoeksresultaten van het fytotechnisch onderzoek bekomen tijdens het seizoen 2017-2018 op wintertarwe, wintergerst en spelt.

19.12.19 - Dakserre Agrotopia - Studierapport ontwerpfase

Inagro bundelt zijn ervaringen uit de realisatie van de dakserre Agrotopia in een reeks studierapporten. Het ontwerp en de bouw vormen een boeiende leerschool. De verzamelde kennis delen we graag met de sector via een dit eerste studierapport.