graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Droogte 2020 - update 24/06

Door de aanhoudende droogte besliste de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé na overleg met de Vlaamse Droogtecommissie om beperkende maatregelen op te leggen in West-Vlaanderen. Op www.inagro.be/droogte houden we je op de hoogte van de droogtemaatregelen.

Corona 2020

Inagro garandeert zijn advies- en dienstverlening tijdens de coronacrisis. Op www.inagro.be/corona bundelen we al onze kennis over de coronamaatregelen.

Nieuws
Organiseer een zomeractiviteit met gratis professionele hulp

Deze zomer ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse ondernemers om belevingsvolle activiteiten te organiseren voor het brede publiek. Inagro werkt mee en biedt ondersteuning aan land- en tuinbouwers die een actie of activiteit willen organiseren. Het is een unieke kans om jouw bedrijf en de landbouw in de kijker te zetten én extra inkomsten te genereren, zelfs zonder enige ervaring in landbouwverbreding!

Proefrooiingen vroege aardappelras Amora

Elk seizoen bemonsteren Inagro en PCA heel wat aardappelpercelen om de opbrengst, sortering en kwaliteit van verschillende rassen te beoordelen.  Op 1 juli beten we de spits af met 8 percelen Amora.

Graslandupdate Week 27

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Dankzij de gunstige groeiomstandigheden zit de grasgroei deze week in dezelfde lijn als vorige week: 123,6 kg DS per dag. Ontdek er alles over in deze update.

Herbekijk ons digitaal proefveldbezoek akkerbouw

Door de coronacrisis konden onze proefveldbezoeken in Zwevegem, Koksijde, Houtave en Zuienkerke dit jaar niet fysiek plaatsvinden. Via de digitale weg kon je vorige week toch een blik werpen op onze proefvelden en de nodige actualiteiten oppikken. Ons eerste digitale proefveldbezoek kan je vanaf nu herbekijken.

Prangende vragen over veldbonen beantwoord

Op het proefplatform Ten Bogaerde in Koksijde ligt een proef met veldbonen aan. Zo willen we antwoorden bieden op een aantal praktische problemen omtrent deze teelt. In dit nieuwsbericht bespreken we een veelvoorkomende vragen.

Doe mee aan proefproject inzameling medisch afval in de Westhoek

In de veeteeltsector voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen zelf uit. Denk bijvoorbeeld aan vaccinaties en nabehandelingen. Het afval van die handelingen is medisch afval. Je moet het dus op een oordeelkundige manier afvoeren. Individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder is duur, waardoor de afvalstroom vaak niet reglementair afgevoerd wordt. De veehouder beschikt dan ook niet over de nodige attesten, wat voor problemen kan zorgen. POM West-Vlaanderen, Boerenbond, ABS en Inagro willen dat graag voorkomen en startten daarom vorig jaar een proefproject op in de regio Tielt. Dat project breiden we nu uit naar de regio Westhoek.

Nieuw subsidiereglement voor coöperaties in land- en tuinbouw

Via samenwerking in coöperaties kunnen landbouwers zich wapenen tegen heel wat risicofactoren die eigen zijn aan de sector. Recent lanceerde de Provincie West-Vlaanderen een vernieuwd subsidiereglement voor coöperaties in de land- en tuinbouw. Op donderdag 9 juli zet ze het reglement in de kijker tijdens een gratis webinar voor landbouwers, bestaande en nieuwe coöperaties en andere geïnteresseerden. Op basis van het nieuwe reglement organiseert de Provincie West-Vlaanderen meteen een call voor projecten die landbouwers door de coronacrisis helpen. Mogelijke projecten genieten een subsidiebedrag tot 25.000 euro.

Bijkomende voorwaarden bij het toepassen van derogatie

Derogatie laat toe om voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe te passen, zonder de werkzame norm uit stikstof te verhogen. Derogatie is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Door een recente aanpassing aan de regelgeving zijn er twee extra derogatievoorwaarden bovenop de bestaande derogatievoorwaarden. De bijkomende voorwaarden gaan in op 4 juli 2020. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.

Maak actief deel uit van de omschakeling van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie!

Het nieuwe nutriëntenplatform NUTRICYCLE VLAANDEREN, onder de operationele leiding van UGent en met de financiële steun van de Vlaamse overheid, wil de transitie maken van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie uit (biomassa)(rest)stromen. Om dat te verwezenlijken worden er vier werkgroepen opgericht die elk focussen op een specifiek aspect van het transitieverhaal. Door deel te nemen aan deze werkgroepen kan je actief bijdragen tot de inhoudelijke discussies en de nutriëntenomslag concreet vormgeven.

Gratis uitleenmateriaal voor jouw publieksactiviteit

Zoek je animatie of eenvoudige informatie over land- en tuinbouw voor een publieksevent? Snuister even in het gratis landbouweducatief uitleenmateriaal van Inagro. Het depot met kunstmelkkoeien, voeldozen en educatieve zeildoeken is recent uitgebreid. Reserveer en ontleen gratis materialen voor jouw event of opendeurdag. Dit aanbod is toegankelijk voor landbouwers met of zonder ervaring in landbouwverbreding en voor verenigingen!

Agenda
Publicaties
08.06.20 - Brochure kleinschalige vergisting

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.

30.04.20 - Jaarverslag 2019: Helemaal mee, klaar voor de toekomst

Helemaal mee en klaar voor de toekomst. Het is niet toevallig de titel van het jaarverslag van Inagro. Net dat is wat we samen met de sector willen bereiken. Het 'magazine' bundelt opnieuw de markantste realisaties van het afgelopen jaar. Het bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. In vijf portretten vertellen diverse stakeholders hoe onderzoek en advies hen inspireert in hun dagelijkse werking.

22.04.20 - Kweekhandleiding meelwormen

Meelwormen worden voornamelijk verwerkt in humane voeding. De larven van de meeltor zetten reststromen als restaurant-, warenhuis of slachtafval om naar eiwitten en vetten.  Ze zijn ook zeer populair als voeder voor hobbydieren of in de verwerking van aquacultuurvoeder. Daarnaast kunnen meelwormen verwerkt worden tot bio-ethanol. In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe je meelwormen kweekt.