De groepsaankoop bloemenmengsels resulteerde dit jaar in een bestelling van ongeveer 170 kg zaden, goed voor de aanleg van 5,81 ha bloemenranden. De bestellingen zijn ondertussen in Inagro aangekomen. Je kan er vanaf nu je pakketje ophalen, rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen.

Bijen ontvangen 5,81 ha bloemen dankzij groepsaankoop

Via Inagro kon je tot en met 5 maart opnieuw zaden voor bloemenmengsels bestellen. De totale hoeveelheid bestelde zaden is goed voor de inzaai van ongeveer 5,81 ha bloemenranden. Tot de initiatiefnemers behoren dit keer 22 landbouwers, 12 particulieren, 2 openbare besturen en 8 andere. Dit jaar wordt 2,38 ha ingezaaid met meerjarige kruiden. De overige 3,43 ha zal ingezaaid worden met een eenjarig kruidenmengsel. Beide mengsels bieden voedsel voor zowel bijen en hommels als natuurlijke vijanden van plaaginsecten.

Wanneer inzaaien?

Vanuit Inagro stimuleren we inzaaien van zowel het een- als het meerjarige mengsel in het najaar, vanaf half september. Een aantal soorten kiemen immers al in het najaar. Andere soorten hebben de passage van de winter nodig om in het voorjaar tot kieming te kunnen komen. De onkruiddruk in het najaar is bovendien veel lager, wat een goeie opkomst in het voorjaar in de hand werkt en de kruiden een flinke voorsprong geeft op onkruiden.

Eenjarigen inzaaien in het voorjaar zou eventueel ook kunnen, maar hou er rekening mee dat de kans op veronkruiding dan veel groter is. Inzaaien in het najaar geniet dus de voorkeur. Meerjarige kruiden inzaaien in het voorjaar wordt sowieso afgeraden omwille van hun zwakke concurrentie ten opzichte van eenjarige onkruiden.    

Bij zaai in april zal het eenjarige mengsel begin juni bloeien. De eerste bloeier in het mengsel is boekweit, die al in een jong stadium begint te bloeien. Zaai je een meerjarig mengsel in het voorjaar? Dan is het langer wachten op de eerste bloei. Pas in het tweede jaar na inzaai zal je een goede voedselbron hebben voor bestuivers en natuurlijke vijanden. Dat komt omdat meerjarige kruiden trager ontwikkelen.

Het voordeel van de meerjarige rand is dat je de insecten een geschikte plaats biedt om te overwinteren. Zo creëer je lokaal een mooi reservoir van nuttige insecten die helpen bij de bestuiving van gewassen maar ook bij de bestrijding van insectenplagen in gewassen.  

We danken jullie in naam van alle bestuivers voor jullie deelname aan deze groepsaankoop.

logobandkruisbestuivers.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving | -- Algemeen --