Het project IPMWORKS wil bijdragen aan een effectieve reductie van pesticidengebruik en -afhankelijkheid. Dit willen we doen door uitwisseling van ervaringen en kennis door pioniers en tussen telers onderling. Het doel van het project is om een Europees netwerk op te bouwen van telers die in netwerken of hubs geïntegreerde gewasbescherming kunnen demonstreren en promoten. Inagro zal binnen dit project twee nieuwe hubs opstarten, namelijk eentje rond groenten in open lucht en eentje rond zachtfruit.

Hubs demonstreren IPM-strategieën in nieuw project IPMWORKS

Pesticidengebruik met 50% reduceren als ambitieus doel

Het gebruik en risico van pesticiden met 50% reduceren tegen 2030, dat is het ambitieuze doel van de Europese green deal, de ‘Farm to Fork strategy’. Daarnaast hebben Europese lidstaten ook actieplannen uitgewerkt voor een reductie van pesticiden-afhankelijkheid, op basis van de richtlijn 2009/128/EC over Duurzaam Gebruik van Pesticiden. Bijgevolg zal er de komende jaren een transformatie moeten plaatsvinden met betrekking tot pesticidengebruik. Landbouwers zullen daarbij een doorslaggevende rol (moeten) spelen.

 

Pioniers beschikken over belangrijke kennis

Een aantal landbouwers hebben reeds met succes strategieën voor geïntegreerde gewasbescherming getest en ingebouwd in hun bedrijfsvoering, maar dat beperkt zich tot nu toe tot een aantal pioniers. Dé uitdaging is om die groep verder uit te breiden en een algemene toepassing te promoten. Het consortium achter IPMWORKS wil dit bereiken door het delen van succesverhalen, het organiseren van kennisuitwisselingsmomenten tussen landbouwers, het ontwikkelen van een toolbox met beslissingsondersteunende instrumenten, en door opleiding van landbouwers en adviseurs. Dat zijn tools die in het verleden al succesvol zijn gebleken voor disseminatie.

 

Samenwerking binnen IPMWORKS zal bijdragen tot betere IPM-strategieën

IPMWORKS is een samenwerking tussen 31 partners uit 16 verschillende Europese landen. Het project zal bestaande netwerken (=hubs) samenbrengen en coördineren. Daarnaast zal het nieuwe hubs starten in gebieden waar pioniers van geïntegreerde gewasbescherming nog geen toegang hebben tot een promotienetwerk. Naast landbouwers zullen ook adviseurs, beleidsmakers, consumenten en andere actoren worden betrokken. De belangrijkste boodschap naar die doelgroep toe is dat geïntegreerde gewasbescherming toegepast kan worden in verschillende bedrijfstypes en productiesystemen, en dat het wel degelijk mogelijk is om pesticiden-afhankelijkheid af te bouwen, en dus ook de blootstelling/impact op mens en milieu te reduceren.

 

Inagro start hub met groentetelers en telers zachtfruit

Inagro zal tijdens dit project twee nieuwe hubs opstarten, een voor groentetelers in open lucht en een voor zachtfruittelers. Deze hubs bestaan uit 10 à 15 telers die IPM-strategieën toepassen op hun bedrijf. Via kennisdeling kunnen ze hun IPM-strategieën tot een hoger niveau tillen. De hubs worden hierbij op regelmatige basis begeleid door een hubcoach. Succesvolle IPM-strategieën worden via demo’s gedeeld met andere telers, adviseurs en andere actoren.

 

Ben jij geïnteresseerd om deel te nemen aan de hub?

Neem dan contact met ons op:
Hub groentetelers: Sabien Pollet (sabien.pollet@inagro.be) of Jonathan De Mey (jonathan.demey@inagro.be)
Hub zachtfruit: Jolien Claerbout (jolien.claerbout@inagro.be)

 

Horizon2020.jpg

IPMWORKS wordt gefinancierd via Horizon2020 van de Europese Commissie (nr. 101000339).

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien | Gewasbescherming | Groenten Open Lucht