Verwerk je reeds quinoa of heb je interesse om met quinoa aan de slag te gaan? Via deze korte bevraging wensen wij meer te weten te komen over de kwaliteitseisen die jouw bedrijf stelt aan quinoa als grondstof en/of de eisen die jouw afnemers stellen aan uw quinoaproducten. De hoofdvraag in deze bevraging is: 'In welke mate spelen volgende kwaliteitsaspecten een belangrijke rol voor uw bedrijf?'  

Lokale quinoa: Waar moet de kwaliteit voor jou aan voldoen?
We willen samen met jullie het quinoa-areaal helpen groeien
Quinoa wint de laatste jaren aan populariteit bij de consument wegens zijn voedzame eigenschappen. Daarnaast is het een grondstof met veelzijdige (glutenvrije) toepassingen zoals slaatjes, pasta’s, ontbijtgranen, broodmixen, koekjes, bier...            

 

Het is fijn om te weten dat in België het areaal quinoa elk jaar toeneemt. En om deze lokaal geteelde quinoa een duwtje in de rug te geven, waarderen wij jouw input die ervoor zal zorgen dat de LOKALE quinoa aan al jouw (KWALITEITS)EISEN voldoet en het areaal verder uitbreidt.            

 

Help jij ons vooruit?

Misschien heb je ook interesse om quinoa te verwerken of ga je er al mee aan de slag? Ideaal, wij kunnen jouw advies gebruiken!    

Via deze enquête zoeken we welke kwaliteitsaspecten van quinoa, of het afgeleide product, onze aandacht moet krijgen. Het invullen ervan neemt minder dan 10 min in beslag. Waarom wachten tot straks?  

 

> Ik vul graag de enquête in.

 

Bedankt om hier even de tijd voor te nemen.

 

Het QUILO-team    

 

De deelname aan deze enquête kadert binnen het 'Quinoa Lokaal'-project dat gesteund wordt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Gegevens die wij binnen deze enquête verkrijgen, verspreiden wij niet en worden anoniem behandeld.          

 

 
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | -- Algemeen --