Ja, maar vroeg genoeg inzaaien is de boodschap. Inagro experimenteerde afgelopen zomer met het inzaaien van bloemen op plaatsen die voor landbouwers minder waarde hebben, zoals rijpaden, kopakkers...
Insecten bewijzen hun nut (bestuivers, plaagbestrijders, ...). Waarom dan geen verloren hoekjes optimaal inrichten?

Doen bloemen in rijpaden bijen zoemen?

Bijen, andere bestuivers en nuttige insecten hebben landbouwers nodig. In beide betekenissen: bijen hebben boeren nodig, boeren hebben bijen nodig.
Bijen voeden zich met bloemen.  Dus komt het er als landbouwer op aan om zoveel mogelijk en waar het maar kan wilde bloemen in te zaaien. Al klinkt dit eenvoudiger dan het is.

Bijenbrainstorm
De onderzoekers binnen het PDPO kruisbestuivers haalden alles uit de kast om meer bloemen in teelten te krijgen. Het idee: combineer bloemen met de meest voorkomende teelt (maïs). Maar er zijn teveel struikelblokken waardoor dit uiteindelijk onuitvoerbaar bleek. Denk maar aan bemesting of onkruidbestrijding. Iets waar bloemen niet echt overweg mee kunnen.

Een andere idee was het inzaaien van kopakkers en rijpaden. Voor de landbouwer sowieso verloren grond, maar perfect bruikbaar om bloemenmengsels op in te zaaien. Inagro testte het de afgelopen zomer uit en dit zijn de eerste resultaten.

Samenstelling van het mengsel
Binnen de proefopstelling werkten we met een zelf samengesteld bloemenmengsel, bestaande uit 40% bloemen en 60% gras. Het gras is noodzakelijk om een voldoende stabiele zode te kunnen vormen, hetgeen essentieel is bij inzaai op rijpaden. Bovendien heeft gras een onkruiddrukkend effect op spontaan opkomende, ongewenste kruiden en last but not least: een groter aandeel gras in een bloemenmengsel, maakt het mengsel ook goedkoper.
Bij de bloemen viel de keuze op soorten die klein blijven en niet leiden tot veronkruiding maar die wel geliefd zijn bij bijen en natuurlijke vijanden.

Resultaten
Rijpaden proefperceel Beitem

 • Bloemenmengsel ingezaaid op 10 juni
 • Grassen en bloemen komen goed op na regenbui
 • 7 van de 10 bloemsoorten worden teruggevonden
  Akkerhommel op incarnaatklaver.jpg
 • Veel opkomst van melganzenvoet (deze plant kan goed tegen droge omstandigheden) >> vroegtijdig maaien was noodzakelijk (half augustus)


Kopakker wortelen (industrie) Wingene

 • Bloemenmengsel ingezaaid op 12 juni
 • Grassen komen in de rijsporen van de wielen niet goed op als gevolg van de droogte rond die periode
 • 9 van de 10 bloemsoorten worden teruggevonden in de strook tussen de wielen
  wikke rijpaden.PNG

Kopakker prei (biologisch)

 • Bloemenmengsel ingezaaid eind juli
 • Slechte opkomst, onder meer door late inzaai, droogte en het vaak berijden van de kopakker


Bloemkool

 • Bloemenmengsels ingezaaid op 17 juli
 • Grassen van het mengsel komen goed op
 • Slechts 3 op de 10 ingezaaide bloemen komt net tot bloei tegen oogsttijd


Besluit
Hoewel heel wat soorten uit het mengsel teruggevonden worden, is de opkomst eerder matig en nemen de onkruiden vaak de bovenhand. De droogte en het late inzaaien liggen daar mogelijk aan de basis. Volgend jaar herhalen we het experiment in rijpaden en kopakkers van wortel- en preipercelen.

Interesse? Neem contact met op met Kim De Bus: kim.debus@inagro.be

> Lees het volledige rapport

 


Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

kruisbestuiverszoemtlogo.PNG