Al enkele jaren begeleidt Inago pionierende landbouwers met soja. Om ervaring op te bouwen, leggen we proeven aan op de site in Beitem. Dit seizoen liggen er verschillende sojaproeven in de proeftuin van Inagro. Lees er alles over in deze blog.     

   
Ervaringen opbouwen met soja

Ook in 2020 zet Inagro in op de teelt van eiwitgewassen, waaronder kikkererwten, mungbonen, nierbonen en soja. Dit seizoen liggen er vier verschillende proeven met soja in onze proeftuin: twee rassenproeven (onder gangbare en biologische omstandigheden), onkruidbeheersing en soja onder folie.    

Rassenproeven      

Een goede en kwalitatieve oogst begint al bij de keuze van het ras. Daarom heeft Inagro twee rassenproeven aanliggen. In de biologische proefhoeve ligt een proef met vijf rassen en een gangbare proef met 20 rassen. Waarin we streven naar een hoge opbrengst van goede kwaliteit. Naast de opbrengst, zal dus ook het eiwitgehalte van elk ras geanalyseerd worden. Momenteel is de peulvorming volop bezig en beginnen de eerste bladeren al te verkleuren bij de vroege rassen.     

20200703_0918481.jpg

Folie
Het zaaien van maïs onder folie is gekend. Als alternief pioniert Inagro met de teelt van soja onder folie. De opkomst op het veld is veel sneller dankzij de folie. Voor conclusies is het wachten op de opbrengst- en kwaliteitsgegevens.      

20200512_1014061.jpg
   

Onkruidbestrijding
Tot slot is er nog een grotere praktijkproef voor onkruidbestrijding op Inagro. We vergelijken de erkende middelen (in vooropkomst) met mechanische onkruidheersing, naast de combinatie van beide types onkruidbestrijding. Uit deze proef is gebleken dat de combinatie een grote meerwaarde biedt om de teelt onkruidvrij te houden: vooropkomst chemisch toepassen met een mechanische correctie na de opkomst. Als eerste conclusie blijkt dat melganzevoet een probleemonkruid blijft in soja. We zetten dan ook in op nieuwe dossiers om middelen erkend te krijgen voor deze teelt.      

303Mechanisch13cm1.jpg


Dit onderzoek kadert in het VLAIO-LA-traject “Naar een duurzame en rendabele sojateelt in Vlaanderen” met partners ILVO, KU Leuven en Inagro 

 logovlaio208020.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie