Bij een pocketvergister kan het geproduceerde biogas niet altijd meteen verbrand worden in de WKK. Dat “overtollige” biogas zou je tijdelijk kunnen opslaan in een externe gasopslag om het later opnieuw naar de WKK te sturen. Maar wat is het prijskaartje van zo’n externe gasopslag? En is dat wel een rendabele oplossing?  

Externe gasopslag nuttig voor pocketvergisters?

Waarom?  

Het biogas dat in een pocketvergister wordt geproduceerd, wordt tijdelijk onder het dubbel membraan opgeslagen. Van daaruit vertrekt het biogas naar de warmte-krachtkoppeling (WKK) waar het verbrand wordt voor elektriciteit en warmte.  

Ligt de WKK stil of wordt er meer biogas geproduceerd dan de WKK gelijktijdig kan verbranden, dan stijgt het biogasvolume onder het membraan in de reactor. Aangezien dit membraan niet mag scheuren, is er een overdrukventiel dat opent als de druk onder het membraan te hoog wordt. Daardoor komt biogas, en dus methaan, in de atmosfeer terecht.  
 
In principe zou je dat biogas tijdelijk kunnen stockeren in een externe gasopslag om te gebruiken wanneer de vergister stil ligt of als er te weinig biogas is om te verbranden in de WKK.  
 
 
Wat?  
 
Een externe biogasopslag is eigenlijk een aparte gaszak die bestand is tegen het biogas. Daarin kan het biogas tijdelijk gestockeerd worden, soms zelfs onder een bepaalde druk, zodat er meer biogas in kan. Voor kleinschalige opslag geschikt voor pocketvergisting zijn er enkele aanbieders met verschillende producten.
 
Albers verkoopt volgende volumes:  
 • 75 m³ biogas bol met dubbel membraan
  € 17.000 à 20.000, dus € 265/m³
  Gasdruk mogelijk tot 100 mbar, waardoor er 3.500 m³ of een 1000-tal uren aan biogas in kunnen worden gestockeerd.
 • 65 m³ gaszak in container
  € 6.500 zonder de container, dus € 100/m³
  Druk mogelijk tot 2-8 mbar, waardoor er 238 m³ of 17-68 uren aan biogas in kunnen worden opgeslagen
Sattler heeft volgend volume ter beschikking:  
 • 50 m³ gaszak met dubbel membraan
  € 20.000, dus € 400/m³
  Druk mogelijk tot 50 mbar, waardoor er 1.137,5 m³ of 325 uren aan biogas kan worden gestockeerd
 
Rendabiliteit?  
 
Het is echter nog de vraag of de investering rendabel genoeg is om in te investeren. Laten we even de kosten (exclusief de biogascompressor) en baten op een rijtje zetten, ervan uitgaande dat 1 m³ biogas 2 kWh elektriciteit oplevert en deze momentaan op het bedrijf gebruikt kan worden, waardoor de aankoop van elektriciteit aan €0,2/kWh vermeden kan worden.  
 
20200618-Tabel.PNG
 
 
Door de opslag onder hoge druk is de oplossing met 75 m³ van Albers het snelst terugverdiend. De vraag blijft echter of een externe gasopslag zoveel van pas zal komen bij pocketvergisters. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de vergister continu blijft werken. Enkel wanneer er onderhoud gebeurt, zal de vergister stilliggen. Voor kleinschalige installaties lijkt het dus niet meteen nodig om te investeren in een externe gasopslag.

Alternatief
 
Wil je toch vermijden dat methaan, tot 25 keer schadelijker dan CO2, in de lucht komt? Dan kan je nog altijd kiezen voor een fakkel. Die zal het overschot aan biogas eerst verbranden, zodat het methaan wordt omgezet in CO2 alvorens het in de atmosfeer komt. De prijs van een fakkel start vanaf € 3.000.

Meer info
 
Ben je benieuwd of pocketvergisting voor jou een interessante investering kan zijn? Goed nieuws! Want in het project Pocket Power worden er gratis haalbaarheidsscans uitgevoerd. Met behulp van een aantal hypotheses en enkele gerichte vragen kunnen we nagaan of jouw bedrijf voldoet aan de belangrijkste voorwaarden om van pocketvergisting een rendabele investering te maken. Met vragen of voor meer informatie over pocketvergisting of een haalbaarheidsscan kan je terecht bij:  

 

De operationele groep Pocketboer 2 is een samenwerking tussen volgende partners:

20200618-partnersenfinancierPocketboer2.jpg

Het project Pocket Power (partners: Inagro & UGent – vakgroep Ecochem) wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.

20200618-Combinatielogo_VLAIO.jpg