De afgelopen jaren liep het project Leader Westhoek “Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver”. Dit project loopt binnenkort af maar we laten jullie niet in de steek. In deze blog lees je er meer over.

Water-Land-Schap en Leader Westhoek "Samen naar een betere waterkwaliteit in de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek": krachten bundelen

In het Leader Westhoek project: “Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver” werd heel intensief gewerkt rond het vermijden van erosie. Ondanks de vele inspanningen blijkt de problematiek nog niet opgelost en blijft dit onder de aandacht.

Daarnaast liep er de afgelopen 3 jaar bij jullie buren in het afstroomgebied van de Bollaertbeek ook een project, nl WaterProtect. Dit afstroomgebied is net als de Kleine Kemmelbeek ook een drinkwaterwinningsgebied. In dit project werd vooral gefocust op het verbeteren van de waterkwaliteit op vlak van gewasbeschermingsmiddelen. Want deze worden te veel terug gevonden in het water van de Bollaertbeek.

Maar ook daar zijn er problemen rond erosie en afspoeling van grond en komt er in de Verdronken Weide en Zillebeke vijver veel slib terecht. De problemen met erosie en afspoeling zijn daar wel een stuk kleiner als in de Kleine Kemmelbeek. Anderzijds worden er in de Kleine Kemmelbeek ook teveel gewasbeschermingsmiddelen terug gevonden.

 

Krachten bundelen

De problematiek in beide gebieden is dus gelijkaardig en daarom gaan we de kennis die is opgedaan in beide projecten bundelen. We gaan dus samenwerken om beide problematieken aan te pakken. Want een gezamenlijke aanpak werkt.

Enerzijds start het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap Westhoek van VLM. Dit project voorziet in een eerste fase (2020-2023) de financiering van demonstratiemaatregelen beheer. Dit kunnen grasbuffer- en graskruidenstroken zijn in eigen of extern beheer, erosiedammen, het inwerken van stro en/of houtsnippers op het perceel en de aanleg van een overstromingsland in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, gemeente Heuvelland, stad Ieper, De Watergroep. In de volgende fases (vanaf 2023) wordt een volledig landinrichtingsproject uitgewerkt en gerealiseerd en kunnen succesvolle demomaatregelen verdergezet worden.

Anderzijds start in juni het Leader Westhoek project “Samen naar een betere waterkwaliteit in de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek”. Dit project duurt 2 jaar en is een samenwerking tussen Inagro, Regionaal Landschap Westhoek en de provincie.

We willen jullie alvast een korte impressie geven van wat je van dit project kan verwachten. Op de startworkshop van het project krijgen jullie meer en uitgebreidere info. We hopen dat we die fysiek kunnen organiseren maar dit zal afhangen van de veiligheidsmaatregelen rond COVID-19. Het is dus de Nationale Veiligheidsraad die hierover zal beslissen. In tussentijd sturen we jullie wel ook al de nieuwsberichten van het project WaterProtect naar jullie door.

 

Leader Westhoek “Samen naar een betere waterkwaliteit in de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek”
 
 
Het doel? Een betere waterkwaliteit van zowel de Bollaertbeek als de Kleine Kemmelbeek

Hoe? Door de acties verder te zetten uit de projecten Leader Westhoek “Kleine Kemmelbeek” en WaterProtect. Samenwerking is de sleutel tot het succes!

Concreet:
  • Waterkwaliteit van bestaande meetpunten van VMM en De Watergroep opvolgen en snel en duidelijk communiceren.
  • Puntvervuiling, afspoeling en erosie verminderen door sensibilisering, keukentafelgesprekken, stimuleren van maatregelen en acties
  • Promotie van de demomaatregelen van Water-Land-Schap
  • Workshops
  • Nieuwsbrief (info over het project, communicatie over waterkwaliteit en tips om vervuiling te voorkomen).
  • Aanpassing van de huidige website www.inagro.be/bollaertbeek met alle info over beide projecten
 
Dus ook na WaterProtect en Leader Westhoek “Kleine Kemmelbeek” blijven we jullie helpen om samen te werken aan een betere waterkwaliteit!
 
 
Kan je niet wachten tot de startworkshop om meer te weten? Mail of bel gerust:
 
Contactpersoon Inagro: Elien Dupon elien.dupon@inagro.be of 0490 57 66 41
 
Contactpersoon Regionaal Landschap Westhoek: Bert Pattyn bert.pattyn@rlwesthoek.be; 0499 77 41 55
 
Contactpersoon Provincie West-Vlaanderen: Kelly Gheleyns kelly.gheleyns@west-vlaanderen.be 0492 15 99 78
 
 
Banner_Logo-LeaderBBKK_lr.jpg

 Gekoppelde thema's & sectoren: