Nog voor de Corona perikelen het nieuws beheersten was ons doel al om een ‘flatten the curve’ scenario te bekomen. Minder en minder hoge pieken in concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water was/is het doel. De laatste 2 jaar zagen we telkens rond half mei een eerste grote piek en niet toevallig liep die gelijk met onder andere herbicidetoepassingen.
Het zou heel fijn zijn om net zoals bij de Corona-curve een minder steile piek te zien dan verwacht en dus een veel betere waterkwaliteit. Een ‘flatten the curve’ kan dus ook in de Bollaertbeek gerealiseerd worden, maar dan moeten jullie er allemaal samen aan werken!

'Flatten the curve' in het nieuwe spuitseizoen

Vooral bij de onkruidbestrijding is er bijzondere aandacht nodig. Het spuittoestel wordt voor geen andere toepassing zo veel en zo grondig gespoeld als bij herbicidetoepassingen. Er moet uiteraard vermeden worden dat er resten achterblijven en een volgende teelt zouden beschadigen. Maar het is net bij dat spoelen dat er goed over nagedacht moet worden waar dit gebeurt. De piek in de metingen bewijst dat dit vaak nog gebeurt zoals het niet moet waarbij de middelen dus in het oppervlaktewater terecht komen.

Maar wat moet je nu doen om te vermijden dat er restwater of resten van spuitmiddel in het oppervlaktewater terecht komen? We zetten nog even enkele tips op een rijtje.


1) Restwater voorkomen

Hoe minder er moet gespoeld worden, hoe minder kans op restwater. Denk dus goed na over de volgorde van je bespuitingen. Misschien kan je een extra spoelbeurt uitsparen door je volgorde te wijzigen.

Zorg er ook voor dat je geen spuitoplossing over hebt. Spuitoverschotten zijn pure resten, kosten geld en zijn moeilijk te spoelen. Als je dit kan voorkomen heb je dus veel minder kans op verontreiniging.


2a) Spoelen op onverhard oppervlak

Denk altijd aan onze eerste vuistregel: spoel en reinig zoveel mogelijk op een onverhard oppervlak. Als het fytoproduct op de bodem terecht komt, wordt het afgebroken door bodembacteriën.

De makkelijkste manier is door te spoelen op het pas gespoten perceel. Als je laatste perceel gespoten is, spoel je jouw spuittoestel met proper water uit je schoonwatertank. Het spoelwater rij je verdund uit over je perceel en doordat het verdund is zal het geen schade veroorzaken aan je teelten. Als je dit 3x herhaalt, is je spuittank voldoende gereinigd. Een handige tip: kies een groot perceel als laatste zodat je voldoende plaats hebt om het spoelwater uit te spuiten.

Maak er een gewoonte van om je spuittoestel te reinigen na élke spuitbeurt. Zo vermijd je dat resten zich vastzetten in je leidingen of tank en heb je altijd een gereinigd spuittoestel klaar staan. Als er onverwacht een bespuiting in een andere teelt dan voorzien tussenkomt, hoef je je machine niet meer te reinigen op het erf. Je kan dan meteen je spuitoplossing aanmaken zonder schrik te hebben dat het nog niet goed gespoeld is of er resten aangekoekt zijn. Zo spaar je heel wat tijd en spoelwater uit.

Ook als je denkt dat 3x spoelen te weinig is om de tank grondig genoeg te reinigen: spoel sowieso op het laatste perceel! Als je thuis nog een 4e of 5e keer wil reinigen dan liggen praktisch alle resten al op het laatste veld en kunnen ze niet meer naar de waterloop stromen!


2b) Restwater opvangen

Thuis op een verhard oppervlak spoelen = restwater opvangen en verwerken. Deze regel is vrij eenvoudig en hoeft niet noodzakelijk duur te zijn. Binnen WaterProtect werkten we enkele oplossingen uit en een zeer eenvoudige was het gebruik van een opvangbakje en/of IBC container. Die werden ter beschikking gesteld aan landbouwers die niet op onverhard kunnen reinigen of hun spoelwater opvangen. De foto’s en ervaringen heb je vast al zien passeren in een vorig nieuwsbericht.
Wil je die opvangbakjes komend seizoen ook eens proberen? Bel of mail Elien dan via onderstaande contactgegevens.  
Heb je zelf een andere creatieve oplossing uitgedacht? Deel ze met ons en/of je collega-landbouwers!


De ideale oplossing voor opvang van restwater is nog steeds de aanleg van een overdekte of openlucht vul- en spoelplaats. De bouw hoeft helemaal niet duur te zijn en zeker bij een nieuwbouw- of renovatieproject kan de aanleg met een minimale kost geïntegreerd worden. Heb je hierover vragen, contacteer dan Jan via onderstaande gegevens. We kunnen intussen een heleboel mogelijkheden voorstellen die best bij jou bedrijf aansluiten.

 

3) Restwater verwerken

Als het restwater is opgevangen moet het ook verwerkt worden. Daarvoor zijn er heel wat mogelijkheden, zoals een biofilter, fytobak, Phytobac® of Sentinel®. Vaak kan je zo’n systeem gedeeltelijk of geheel zelf bouwen waardoor de kostprijs helemaal niet zo hoog ligt. De Sentinel® komt tijdens het project WaterProtect en het Leader Westhoek-project gratis je restwater verwerken.


En er is nog meer goed nieuws. Binnen Water-Land-Schap en Leader Westhoek kunnen we iedereen die met gewasbeschermingsmiddelen werkt financieel ondersteunen voor de bouw van een vul- en spoelplaats en zuiveringssysteem. Lees hierover meer in deze blog.

 

Contact:
Elien Dupon: 051 14 03 07 elien.dupon@inagro.be
Jan Vanwijnsberghe 051 27 32 95 jan.vanwijnsberghe@inagro.be
 
Gekoppelde thema's & sectoren: