Tijdens een feestmaaltijd (nog net voor de corona-lockdown) werden de landbouwers van het afstroomgebied van de Bollaertbeek bedankt voor hun inzet voor een betere waterkwaliteit. Want ja, de waterkwaliteit ís verbeterd!

Landbouwers bedankt voor hun inzet voor een betere waterkwaliteit

We wilden jullie graag bedanken en belonen voor al het werk dat jullie hebben verricht. Op eerdere vergaderingen van WaterProtect hebben jullie al meermaals aangegeven dat jullie graag eten en dat hebben we onthouden. Daarom hebben we de landbouwers van het afstroomgebied van de Bollaertbeek getrakteerd op een feestmaaltijd, waarbij we de belangrijkste resultaten van het project toelichtten.


#preuslikfjirtig

Gedeputeerde voor landbouw en integraal waterbeleid Bart Naeyaert was ook aanwezig en hij startte de avond met iedereen te bedanken voor hun inzet. Hij was #preuslikfjirtig op iedereen en gaf aan zich te blijven inzetten voor een goede waterkwaliteit.

En ook Elien gaf aan dat ze #preuslikfjirtig was op jullie en het project. Bij de start van het project, 3 jaar geleden, was enkel het doel gekend: een betere waterkwaliteit van de Bollaertbeek op vlak van gewasbeschermingsmiddelen. Want daar werden hoge pieken in geregistreerd en het is een drinkwaterwingebied. Maar hoe we die betere waterkwaliteit gingen bekomen en hoe we dit gingen aanpakken, wisten we nog niet. Alleen dat we het allemaal samen gingen moeten doen.


Leren van elkaar tijdens workshops en gesprekken

Workshops waren de rode draad doorheen het project. De input van álle betrokkenen, maar zeker ook van jullie, was belangrijk om te weten waar we op moesten inzetten.

We leerden ook veel van elkaar. Landbouwers, onderzoekers,  drinkwatermaatschappij, overheidsinstellingen, … leerden heel veel van elkaar in alle mogelijke richtingen. In de onderstaande cirkel van verschillende betrokkenen wordt dit schematisch voorgesteld (zie figuur). Door standpunten, visies, ideeën en struikelblokken te delen werd heel veel informatie uitgewisseld. Door die intense uitwisseling slaagden we erin om breed gedragen oplossingen naar voor te brengen.

(lees onder de figuur verder)

WaterProtect_LerenVanElkaar_ComplexGegeven.PNG

Figuur. Tijdens de worskhops van WaterProtect en verschillende gesprekken leerden we veel van elkaar. (Bron Inagro)

Daarnaast hebben we verschillende acties gedaan om te vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen nog in het water komen. En normaal gezien komen er nog enkele bij (als Covid-19 geen roet in het eten gooit).

Maar belangrijkst van allemaal: is de waterkwaliteit verbeterd door al deze inspanningen? Het antwoord is: JA! De resultaten zijn zeer bemoedigend en we zijn op goede weg. Een voorstelling van de resultaten is te zien in onderstaande grafiek. Het is duidelijk dat er in 2019 minder pieken waargenomen worden en dat ze ook minder hoog zijn. Dit betekent dus dat de acties die vooral in 2019 plaatsvonden duidelijk zijn vruchten afwierpen en er minder fytomiddelen in het water terecht gekomen zijn.


Dikke merci wé!

Dus bij deze: “Dikke merci voor alles wat je al gedaan hebt! Maar het is nog niet gedaan!” We moeten blijven inspanningen leveren om een betere waterkwaliteit te leveren. Dus vandaar onze heel belangrijke vraag:

“Blijf ook jij je steentje bijdragen om beter Bollaertbeekwater te krijgen?”

 

 


Waterkwaliteit_BB_2017-2019.jpg
Grafiek. Som van concentraties pesticiden (µg/l) opgevolgd binnen WaterProtect in de Bollaertbeek aan de uitstroom van het gebied: 2017 (oranje), 2018 (blauw) en 2019 (groen) (Bron: WaterProtect).

 

 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: