In de winter worden traditioneel minder gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden. Dit is dit jaar niet anders. Uit de metingen vanaf begin dit jaar tot nu zijn er wel nog 3 stoffen gemeten met een overschrijding van de drinkwaternorm: BAM, Bentazon en Chloortoluron.

Waterkwaliteit Bollaertbeek: metingen De Watergroep aan stuw 8 in 2020 (jan-maart)

Binnen WaterProtect worden 46 actieve stoffen opgevolgd in de Bollaertbeek. In de winter van 2019 (januari-maart) werden daarvan 14 stoffen gedetecteerd waarvan 7 met een overschrijding van de drinkwaternorm.
In diezelfde periode van 2020 (januari-maart) werden er slechts 8 stoffen van de 46 gedetecteerd en slechts 3 gaven overschrijding van de drinkwaternorm. Het zijn de stoffen BAM (het afbraakproduct van het niet meer erkende product dichlobenil), Bentazon (Basagran, Benta, Best,…) en Chloortoluron (Chloortoluron, Lentipur).
Vergeleken met vorig jaar was de winter weliswaar natter en konden we pas later het veld op. Maar ondanks deze omstandigheden leveren de metingen duidelijk minder hoge pieken op dan vorig jaar. We blijven dus op de goede weg!


Maar een betere waterkwaliteit is een werk van elk jaar, elke maand en elke dag. Blijf dus ook tijdens het komende voorjaarsseizoen nadenken over je handelingen voor, tijdens en na het spuiten en vermijd zo puntvervuiling!

 

Tabel. Actieve stoffen die in 2020 (tem meting 23/03) de drinkwaternorm overschreden.

Tabel_metingen_DWG_2020_01_03.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: