Sinds 2014 moet je als land- of tuinbouwer verplicht de principes van IPM of geïntegreerde gewasbescherming toepassen om te bezuinigen op het gebruik van chemische bestrijdingstechnieken. Hoe pak je dat aan in je dagelijkse werking? Dankzij het nieuwe project SMARTPROTECT kan Inagro je helpen. We gaan samen met vijftien internationale partners op zoek naar kennis en praktijkvoorbeelden over alternatieve bestrijdingstechnieken.

Slimme landbouwtechnieken voor innovatieve geïntegreerde gewasbescherming

In het Europese landbouwbeleid is IPM of geïntegreerde gewasbescherming een instrument om tot duurzame groenteproductie te komen. De tuinbouwsector vertegenwoordigt bijna veertien procent van de Europese agrarische output. Net als in andere subsectoren worstelen tuinbouwers in verschillende Europese regio’s met de wettelijke uitdagingen van IPM. Vaak missen ze actuele kennis, praktijkvoorbeelden en tools om alternatieve bestrijdingstechnieken efficiënt toe te passen in hun dagelijkse werking.


Kenniskloof tussen onderzoek en praktijk dichten
 
SMARTPROTECT is in de eerste plaats een netwerk waarin we over de grenzen heen kennis verzamelen en delen over smart IPM-technieken. Daarnaast gaan we op zoek naar innovatie voor de groenteteelt. Dankzij precisielandbouw en data-analyses liggen ongetwijfeld kansen voor het rapen om geavanceerde technologieën te integreren in de sector.
 
We houden rekening met de specifieke regionale noden van tuinbouwers over heel Europa. Eerst brengen we de noden van de tuinbouwers in kaart. Daarna maken we een vergelijking tussen bestaande IPM-technieken in hun socio-economische en wettelijke context. Uiteindelijk maken we een selectie van technieken met het grootste innovatieve potentieel.

Toepasbare en begrijpelijke praktische informatie delen
 
Er komt een een online platform waarop onderzoekers begrijpelijke kennis en praktische informatie over IPM verzamelen, delen, beheren en verspreiden. Daarnaast zullen we interactieve bijeenkomsten en grensoverschrijdende uitwisselingsbezoeken organiseren voor landbouwers en adviseurs. Met actuele kennis, goede praktijkvoorbeelden, innovatieve technieken en praktische tools willen we IPM nog meer ingang doen vinden in de groenteteelt over heel Europa. Zo kunnen we de impact op het milieu verder verkleinen en de voedselveiligheid vergroten.
 
 
Het project SMARTPROTECT startte in januari 2020 en duurt drie jaar. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Horizon 2020-programma. Inagro is projectleider.
 
EU_Smartprotect_logobanner_zondersteunvermelding.jpg


This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 862563.
Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht | Smartfarming