In Vlaanderen groeit de vraag naar quinoa vanuit de horeca, retail en voedingsindustrie. De zaden zijn in trek als alternatief voor rijst en als ingrediënt in vleesvervangers, ontbijtgranen en bier. Het meel biedt dan weer perspectief voor toepassingen in glutenvrij brood, pasta en koekjes. Maar het areaal in Vlaanderen bedraagt slechts 50 hectare. Het gros van de quinoa in de rekken wordt nog steeds ingevoerd vanuit Zuid-Amerika. In het nieuwe project QUILO proberen ILVO, Inagro en het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de komende vier jaar, samen met landbouwers, de laatste obstakels voor de brede uitrol van de teelt in Vlaanderen weg te werken. Concreet zullen we werken aan rassenkeuze, teelttechniek en de uitbouw van lokale ketens voor na-oogstverwerking en afzet.

Lokale teelt van quinoa in stroomversnelling

Situatie vandaag

De vraag naar quinoa in Vlaanderen groeit, omwille van de trend naar eiwitdiversificatie en doelgroepenvoeding (glutenvrij, suikerarm). Momenteel wordt het gros van de quinoa in Vlaanderen ingevoerd vanuit Zuid-Amerika. Het areaal lokale quinoa bedraagt slechts 50 hectare. Dat moet dus opgeschaald worden. Een haalbare kaart, want de afgelopen vijf jaar werd al veel werk verzet om van quinoa een potentiële nieuwe Vlaamse teelt te maken.

 
QUILO wil areaal duurzaam geteelde quinoa verdrievoudigen
 
In het nieuwe project Quinoa Lokaal of kortweg QUILO willen onderzoekscentra ILVO, Inagro en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de krachten bundelen met een twintigtal pionier- en kandidaat-telers, toeleveranciers en potentiële afnemers. Op korte termijn willen we het areaal duurzaam geteelde quinoa voor de lokale (Vlaamse) markt verdrievoudigen. In QUILO verfijnen we de teelttechniek en rassenkeuze. We zetten ook (en vooral) in op kennisdeling met telers en ketenopbouw.
 
  • Naast de drie betrokken onderzoekscentra gaat een lerend netwerk van landbouwers (bio en gangbaar) de komende vier jaar met de teelt aan de slag. Daarbij wordt maximaal ingezet op kennisdeling via teeltdemo’s, openvelddagen en een ‘Quilopedia’ kennisbank waar je alle praktische teeltinfo kunt terugvinden.
  • De onderzoekers zullen ook nagaan onder welke voorwaarden quinoa een rendabele teelt kan worden. Zo willen ze de uitrol in Vlaanderen verder stimuleren.
  • Tot slot gaan de partners ook met het bedrijfsleven praten. Door zaadbedrijven, machineconstructeurs, voedingsindustrie en retail te betrekken, hopen de onderzoekers de ontwikkeling van lokale ketens voor toelevering, verpakking, sortering, verwerking en afzet te bevorderen.
Tegen het einde van het project (2024) mikken we op een areaaltoename van 50 tot 150 ha en concrete stappen richting na-oogsttechnologie en uitbouw van lokale ketens. Tijdens de eerste ontmoeting tussen onderzoekers, telers en de betrokken bedrijven afgelopen maand was het enthousiasme in elk geval groot.
 
 
Is quinoateelt wel haalbaar in Vlaanderen?

Het Vlaams Quinoa Platform (ILVO, Inagro, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, HOGent, UGent, PCG en het Departement Landbouw en Visserij) startte vijf jaar geleden onderzoek op naar de haalbaarheid van de teelt in onze klimaatomstandigheden. Met succes, want intussen weten we dat de middelvroege rassen een goede opbrengst met interessant eiwitgehalte opleveren.
 
Telers die op zoek zijn naar nieuwe gewassen zien toekomst in quinoa. In Vlaanderen realiseren we opbrengsten tot 3 ton per hectare, die we in QUILO proberen op te trekken door verder te zoeken naar de meest geschikte rassen voor ons klimaat, de juiste bemesting, plantdichtheid en mechanische onkruidbestrijding.
 
 
Waarom groeit de vraag?
 
Quinoa is een eiwitrijk pseudograan met interessante nutritionele kenmerken dat bijzonder in trek is bij consumenten. Het bevat alle essentiële aminozuren in de juiste verhouding die bovendien goed opneembaar zijn door de mens. Dat biedt perspectieven voor eiwitdiversificatie. Verder heeft quinoa een hoger mineralengehalte dan tarwe, rijst of maïs en bevat het verschillende vitamines, voedingsvezels en antioxidanten. Daarom wordt het onder andere gebruikt in voeding voor astronauten en ouderen. Daarenboven is het glutenvrij en heeft het een lage glycemische index, waardoor het ook past binnen een glutenvrij en suikerarm dieet.
 
Tot slot is quinoa bij consumenten in trek omdat het een duurzaam gewas is mét groen imago. Het behoeft geen of weinig gewasbescherming, put de bodem niet uit en past in een ruimere teeltrotatie, bijvoorbeeld als volggewas na maïs. Alleen wordt het gros van de quinoa die vandaag in de winkelrekken ligt, ingevoerd vanuit Zuid-Amerika.
 
 
Meer info
 
Wil je graag meer weten over quinoateelt of dit project? Neem dan contact op met onze onderzoeker Kevin De Ceuleners via kevin.deceuleners@inagro.be of 051 14 03 50.
 
QUILO_Logo_VLAIO.png
QUILO_Logo_Banner_012020.PNG
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht