Niet alle landbouwers beschikken over een veilige reinigingsplaats voor het spuittoestel op hun bedrijf. Maar dit is zeer belangrijk om puntvervuiling te vermijden. Daarom hebben we bij Agrilemahieu een gezamenlijke reinigingsplaats georganiseerd. De deelnemende landbouwers waren heel tevreden én vermeden samen dat 16,7 g actieve stoffen in de waterloop terecht kwam!

Gezamenlijke reinigingsplaats zorgde voor tevreden landbouwers en betere waterkwaliteit

De uitwendige reiniging van het spuittoestel op de juiste plaats uitvoeren, is heel belangrijk om puntvervuiling te voorkomen. Aan de buitenkant van het spuittoestel blijven namelijk ook heel wat fytomiddelen kleven, die bij de uitwendige reiniging mee kunnen afspoelen naar de waterloop. Je ziet dit duidelijk op onderstaande foto: het reinigingswater van het spatbord van het wiel van dit spuittoestel ziet duidelijk wit van het spuitmiddel, dat hier is blijven hangen.

 

(lees verder onder de foto)

5_20191202_101426_WP_bis.jpg
Foto Loskomende resten van gewasbeschermingsmiddelen aan buitenkant van het spuittoestel tijdens externe reiniging


Daarom hebben we begin december een gezamenlijke reinigingsplaats georganiseerd. Via de nieuwsbrief werd een oproep gelanceerd. Vijf landbouwers kwamen hun spuittoestel op een veilige manier reinigen. Alle reinigingswater, in totaal 1360 L, werd via een bache opgevangen in kubicontainers en nadien verwerkt met de Sentinel®. Allen waren ze even positief over het initiatief: “Dit is een super goed initiatief. Het helpt ons om puntvervuiling tegen te gaan.” aldus Henk Vandepitte.


Het opgevangen reinigingswater hebben we laten analyseren op maar liefst 476 stoffen. Er werden 52 stoffen en een totale concentratie van 12,35 mg/L teruggevonden in het opgevangen reinigingswater. Voor de 1350 L reinigingswater betekent dit dus 16,7 gram gewasbeschermingsmiddel, dat niet in het oppervlaktewater terechtkwam. 16,7 gram is genoeg om 167 000 m³ (167 miljoen liter) water te vervuilen. En dat is gelijk aan alle water dat uit het gebied stroomt gedurende 10 dagen (gemiddeld debiet). De stoffen met de hoogste concentratie waren prosulfocarb (2891 µg/l; granen, aardappelen, prei, peterselie; Adelfo, Defi, Roxy,…;), chloortoluron (1595 µg/l; granen; Chloortoluron 500SC, Lentipur,…) en terbutylazine (1196 µg/l; maïs; Akris, Callistar,…).  . Prosulfocarb is een actieve stof die niet opgenomen is in de lijst actieve stoffen die binnen WaterProtect in de Bollaertbeek opgevolgd worden.

Een welgemeende dank je wel aan de deelnemers van de gezamenlijke reinigingsplaats. Jullie inspanning zorgt duidelijk voor een betere waterkwaliteit!

4_20191202_092429_WP.jpg

1_20191202_092430_WP.jpg


2_20191202_110054_WP.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: