In het project WaterProtect werken we al twee jaar om de waterkwaliteit van de Bollaertbeek en haar zijrivieren te verbeteren. Metingen van de concentraties gewasbeschermingsmiddelen en debietmetingen in de Bollaertbeek tonen aan dat de verontreiniging van de beek te wijten is aan puntvervuilingen én aan afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen. Hoe we dat kunnen onderscheiden en wat we kunnen doen om die waterverontreiniging te vermijden, leggen we uit in dit nieuwsbericht.

Puntvervuiling, afspoeling en erosie belangrijke bronnen van waterverontreiniging

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen in een waterloop terechtkomen via puntvervuiling, drift of afspoeling en erosie. Om na te gaan hoe de gewasbeschermingsmiddelen precies in het oppervlaktewater belanden, werd in 2018 een uitgebreide monitoring opgezet in de Bollaertbeek, een beek die stroomt van Heuvelland naar Ieper. Er werden dagelijks waterstalen genomen en tijdens een regenbui zelfs elk uur.

Als we de concentraties van de verschillende actieve stoffen bekijken in combinatie met het debiet in de Bollaertbeek, dan kunnen we duidelijk puntvervuilingen onderscheiden van afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen.

  • Een hoge concentratie aan fytoproducten in combinatie met een verhoogd debiet (= regenbui) duidt op erosie en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Een hoge concentratie van een fytomiddel zonder stijging van het debiet, is een puntvervuiling.

Voor heel wat actieve stoffen zien we zowel puntvervuiling als afspoeling en erosie.

 

Een voorbeeld...


Onderstaande grafiek beschrijft de situatie voor de actieve stof metobromuron (handelsmiddelen: Proman, Praxim, e.a.). De rode stippen en strepen op de grafiek geven de gemeten concentraties aan metobromuron weer. De blauwe lijn op de grafiek is het debiet in de Bollaertbeek. Op 29 mei 2018 heeft het geregend en zie je een verhoging van het debiet. De debietsverhoging gaat gepaard met een concentratiestijging van metobromuron in de Bollaertbeek, wat erop wijst dat metobromuron afspoelde met het regenwater van de velden. De verhoogde concentratie metobromuron in de Bollaertbeek op 29 mei was dus grotendeels te wijten aan afspoeling en erosie. Met een grasbufferstrook of andere erosiemaatregelen, zoals aardappeldrempeltjes, kunnen we afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen sterk verminderen.

De hoge concentratie metobromuron in de waterloop op 25 mei is een duidelijk voorbeeld van puntvervuiling, aangezien die stijging niet gepaard ging met een regenbui. Mogelijk werd hier over de Bollaertbeek gesproeid of werd het spuittoestel gereinigd op een plaats met afvoer van het reinigingswater naar de Bollaertbeek.

Zulke concentratiepieken die te wijten zijn aan puntvervuiling hebben we als landbouwsector volledig zelf in de hand en kunnen we aanpakken! Vul, spoel en/of reinig jouw spuittoestel nooit op een verhard oppervlak met afvoer naar de waterloop of riolering. Respecteer ook altijd de 1 meter teeltvrije zone en de productspecifieke bufferstrook en gebruik minstens 50% driftreducerende doppen. Het zijn drie verplichte maatregelen die een grote impact hebben op de waterkwaliteit.

 

(Lees verder onder de grafiek.)
Grafiek_metobromuron_BB_190506.png
Grafiek: Concentratie van actieve stof metobromuron (Proman, Praxim, Soleto) en debiet van de Bollaertbeek ter hoogte van de opwaartse meetlocatie (Vierstraat) voor, tijdens en na een regenbuienpiek. Concentratie van actieve stof metobromuron (Proman, Praxim, Soleto) en debiet van de Bollaertbeek ter hoogte van de opwaartse meetlocatie (Vierstraat) voor, tijdens en na een regenbui.

 

Ook jij kunt de waterkwaliteit verbeteren!

Dankzij het WaterProtect-project konden we deze metingen uitvoeren in de Bollaertbeek. Ook als je bedrijf zich niet in die streek bevindt, kunnen de resultaten belangrijk zijn voor jou. De kaartjes van de VMM tonen namelijk dat er overal in Vlaanderen normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen. Ga tijdens de winterperiode dus ook eens na hoe jij werkt met je spuittoestel en hoe en waar jij de inwendige reiniging en uitwendige reiniging uitvoert. Denk je dat je met bepaalde handelingen puntvervuiling veroorzaakt? Neem dan vrijblijvend met ons contact op. We helpen je graag verder om samen te zoeken naar oplossingen voor jouw bedrijf!


> Meer info over het vermijden van puntvervuiling kan je vinden in de nieuwsberichten op www.inagro.be/bollaertbeek.

 

Meer info of vragen?
 
Contacteer ons:
 
 


Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien | Akkerbouw | Gewasbescherming | Glasgroenten | Groenten Open Lucht