De 9 Frans-Belgische partners van het Interreg-project Proverbio gaan de strijd aan met het frequente gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt. Onderzoek moet aantonen welke lokale nuttige insecten kunnen helpen bij een duurzame en efficiënte bestrijding van plaaginsecten. Inagro focust hierbij op bladluizen in aardbeien. Een blik achter de schermen...

Proverbio: nuttige insecten inzetten tegen plaagsoorten in de fruitteelt

Waarom op zoek naar een alternatief?

Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen is een frequent gebeuren voor de bestrijding van plagen in de fruitteelt. Maar er zijn verschillende redenen om die middelen toch niet te gebruiken:

  • Ontwikkeling van resistenties tegen veel gebruikte gewasbeschermingsmiddelen
  • Impact op gezondheid van telers, werknemers, maar ook de consument
  • Impact op het milieu: door het vaak niet selectief zijn van de gewasbeschermingsmiddelen, zullen ook nuttige insecten zoals bestuivers hieronder te lijden hebben. Afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen veroorzaakt ook vervuiling van de bodem en de waterlopen.
  • De aantallen verboden insecticiden nemen de laatste jaren sterk toe.


Redenen genoeg dus om in te zetten op een innovatieve, biologische bestrijdingsstrategie.

Welke nuttigen?

Concreet gaan de partners binnen het project op zoek naar sluipwespen die aangepast zijn aan de klimaatcondities van onze gematigde streken, met als prioritair doel de belangrijkste plagen in de fruitteelt (appel, peer, aardbei) te bestrijden: de roze appelluis, de perenbladvlo en de bladluizen in aardbei. Deze plagen komen vroeg voor in het seizoen, zijn bij relatief lage temperaturen actief en hebben een aanzienlijke economische impact.


Inagro focust op aardbeien

Om de juiste natuurlijke vijanden op het juiste moment te kunnen inzetten, zullen we doorheen het jaar de voorkomende soorten bladluizen en sluipwespen bepalen en opvolgen bij verschillende telers.

2019-11-07-AM-bladluizenkweek1.jpg


Daarnaast zullen we ook onderzoeken of deze nuttigen een welbepaalde voorkeur hebben voor specifieke kruiden. Met bloemenranden willen we enerzijds proberen om de omgeving voor de natuurlijke vijanden zo optimaal mogelijk te maken en hun aanwezigheid blijvend te ondersteunen. Anderzijds willen we bestuderen of we bloemenranden gericht kunnen inzetten om sluipwespen vanuit de bloemenrand naar de teelt te stuwen op het moment waarop ze nodig zijn.

Dit zal zich vertalen in 3 concrete resultaten:

  • Optimalere geïntegreerde bladluisbestrijding in de aardbeiteelt
  • Ontwikkeling van een optimaal bloemenmengsel
  • Kennisopbouw aan de hand van monitoring rond migratie en verspreiding van bladluizen en sluipwespen in het gewasMeer info?
Thomas Van Loo
thomas.vanloo@inagro.be
051 27 32 32


Ruben Mistiaen    
ruben.mistiaen@inagro.be
051 27 33 19  

Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien | Landbouw In Zijn Omgeving